Piața internațională a produselor agroalimentare

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 31 în total
Cuvinte : 8893
Mărime: 422.99KB (arhivat)
Cost: 4 puncte

Cuprins

INTRODUCERE 2

CAP. I PIAȚA AGROALIMENTARĂ 4

1.1. Piața agroalimentară – concept, particularități, semnificație 4

1.2. Piața agroalimentară din România – probleme actuale 7

CAP. II COMERȚUL CU AMĂNUNTUL CU PRODUSE AGROALIMENTARE 11

CAP. III BURSELE DE MĂRFURI AGROALIMENTARE 15

3.1. Bursele de mărfuri agricole 15

3.2. Avantajele comercializării produselor agroalimentare prin intermediul burselor 20

CAP. IV TENDINȚE ACTUALE ALE COMERȚULUI CU PRODUSE AGROALIMENTARE 21

4.1. Spirala creșterii prețurilor produselor agroalimentare 21

4.2. Restricțiile la export – principala cauză a escaladării prețurilor 23

CONCLUZII 28

BIBLIOGRAFIE 29

Extras din document

INTRODUCERE

Realitatea economică a țărilor dezvoltate a marcat importante restructurări calitative în ultima parte a acestui secol. Procesul înscrie și evoluția rapidă a percepției unor activități diferite care realizează funcția alimentației către o delimitare specială în cadrul celorlalte activități economice .

Economia agroalimentară se conturează astfel ca domeniu teoretic și ca o știință legată de producerea, distribuirea și utilizarea hranei, care cuprinde sectoare și subsectoare tradițional tratate împreună ori separat, și anume: agricultura, industriile din amonte, industriile alimentare și serviciile aferente.

Sistematizarea teoretică a avut loc în mare măsură concomitent și recurent cu evoluția realităților. Realitățile au determinat apariția, creșterea și consolidarea organizațiilor naționale și ulterior transnaționale care au acoperit din ce în ce mai multe activități legate de realizarea funcției alimentare.

În aceste condiții, ”economia agroalimentară„ s-a impus, reprezentând un perimetru economic distinct conturat și din ce în ce mai închegat.

Cronologic I.H. Davis și R.A. Goldberg (1957) dau primii o definiție a agrobusinessului devenit o realitate în Statele unite ale Americii. U progres important în delimitarea conceptuală a economiei agroalimentare îl datorăm lui Louis Malassis (1992. Acesta dă o clară definire a economiei agroalimentare, a economiei alimentare, a celei agrare și a economiei rurale.

Evoluția proceselor economice în special după al doilea război mondial a impus o dezvoltare evidentă pe aceste planuri, fapt care ne permite în prezent să propunem următoarele definiții:

• Economia agroalimentară cuprinde ansamblul activităților care concură la funcția alimentației într-o societate dată. Sunt agregate șapte sectoare: agricultura, industriile agricole și alimentare, distribuția agricolă și alimentară, restaurantele, industriile și serviciile aferente (care furnizează filierelor agroalimentare, consumurile intermediare și echipamentele necesare funcționării acestora), comerțul internațional și, de asemenea, unitățile socioeconomice de consum.

• Economia alimentară concentrează activitățile legate de satisfacerea nevoilor nutriționale manifestate prin raportul dintre nevoile biologice și capacitățile de acces la hrană, în paralel cu oferta de hrană și capacitatea de ofertă. Ansamblul acestui domeniu poate reprezenta și o finalitate a economiei agroalimentare.

• Economia agrară se ocupă – în prezenta accepțiune – de o economie a ramurii, având ca sferă de activitate conexă, în măsură importantă, ramurile din aval și amonte, cuprinzând însă activitățile intermediare și având o deschidere prioritară către economia rurală.

• Economia rurală, domeniu mult mai larg, cuprinde totalitatea proceselor economice, conotațiilor lor sociale extraeconomice desfășurate în perimetrul rural și, cu precădere, în comunitățile rurale.

Agricultura este un sector cu un considerabil potenţial, ocupând un loc important în structura economiilor internaționale. Ea reprezintă un factor important al stabilităţii sociale şi al menţinerii echilibrului ecologic; este ramura care asigură hrana populaţiei şi importante cantităţi de materii prime pentru industriile alimentare şi nealimentare. Ca activitate umană specializată, cuprinde nu numai sfera producţiei ci şi părţi din distribuţia bunurilor şi serviciilor agricole, fiind considerată de unii economişti un “sector vital” al vieţii socio-economice.

CAP. I

PIAȚA AGROALIMENTARĂ

1.1. Piața agroalimentară – concept, particularități, semnificație

Piața, în general, reprezintă spațiul în care, în urma confruntării cererii cu oferta, sunt validate caracteristicile de calitate și competitivitate ale produselor care fac obiectul schimburilor. Pieței produselor agroalimentare îi sunt specifice circuite specifice, și anume:

• circuitul tipic, ce se manifestă în cazurile când produsul agricol este distribuit prin intermediul: pieței de gros și, în continuare, al industriei alimentare sau direct industriei alimentare, ambele cazuri mediate prin piața de gros; pieței de detaliu și de aici consumatorilor.

Preview document

Piața internațională a produselor agroalimentare - Pagina 1
Piața internațională a produselor agroalimentare - Pagina 2
Piața internațională a produselor agroalimentare - Pagina 3
Piața internațională a produselor agroalimentare - Pagina 4
Piața internațională a produselor agroalimentare - Pagina 5
Piața internațională a produselor agroalimentare - Pagina 6
Piața internațională a produselor agroalimentare - Pagina 7
Piața internațională a produselor agroalimentare - Pagina 8
Piața internațională a produselor agroalimentare - Pagina 9
Piața internațională a produselor agroalimentare - Pagina 10
Piața internațională a produselor agroalimentare - Pagina 11
Piața internațională a produselor agroalimentare - Pagina 12
Piața internațională a produselor agroalimentare - Pagina 13
Piața internațională a produselor agroalimentare - Pagina 14
Piața internațională a produselor agroalimentare - Pagina 15
Piața internațională a produselor agroalimentare - Pagina 16
Piața internațională a produselor agroalimentare - Pagina 17
Piața internațională a produselor agroalimentare - Pagina 18
Piața internațională a produselor agroalimentare - Pagina 19
Piața internațională a produselor agroalimentare - Pagina 20
Piața internațională a produselor agroalimentare - Pagina 21
Piața internațională a produselor agroalimentare - Pagina 22
Piața internațională a produselor agroalimentare - Pagina 23
Piața internațională a produselor agroalimentare - Pagina 24
Piața internațională a produselor agroalimentare - Pagina 25
Piața internațională a produselor agroalimentare - Pagina 26
Piața internațională a produselor agroalimentare - Pagina 27
Piața internațională a produselor agroalimentare - Pagina 28
Piața internațională a produselor agroalimentare - Pagina 29
Piața internațională a produselor agroalimentare - Pagina 30
Piața internațională a produselor agroalimentare - Pagina 31

Conținut arhivă zip

  • Piata Internationala a Produselor Agroalimentare.docx

Alții au mai descărcat și

Marketingul produselor agroalimentare - Piața cerealelor în România

CAP. I - Piața - abordare teoretică și metodologică 1.1 . Conceptul de piață Mecanismul de piață sau, mai exact, interacțiunea între forțele...

Doctrina Economică a Cooperației

Cooperația a apărut în Europa la jumătatea secolului al XIX-lea, în special în Marea Britanie și în Franța. Ea s-a născut ca reacție la condițiile...

Bursa din SUA

Introducere Piaţa de capital asigură cunoaşterea sectoarelor competitive din economie, precum şi părerea investitorilor cu privire la evoluţia...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Economia agro-alimentară - Considerații Generale

România este deţinătoarea unui fond funciar de 23.839.000 hectare( 0,18% din suprafaţa Terrei, 4,8% din suprafaţa Europei ). Din acest fond...

Bursa Valori si Marfuri

ISTORICUL BURSELOR DE MARFURI Aparitia si formarea burselor de marfuri este rezultatul unui proces evolutiv firesc care a început în urma cu...

Mecanismul Bursei de Mărfuri

În ciuda uşurinţei şi rapidităţii cu care pot fi obţinute informaţiile cu privire la activităţile desfăşurate la burse, mecanismul lor de...

Te-ar putea interesa și

Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României

CAPITOLUL I POLITICA AGRICOLĂ COMUNĂ A UNIUNII EUROPENE. REALIZĂRI, IMPLICAŢII, PERSPECTIVE I. 1 SCURT ISTORIC AL FORMĂRII UNIUNII EUROPENE...

Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe

Introducere Actualitatea temei. Intensificarea activităţii ţărilor în curs de dezvoltare pe pieţele internaţionale şi confruntarea cu concurenţii...

Organizarea Activitatii de Marketing la SC Oltchim SA Ramnicu Valcea

INTRODUCERE În condiţiile actuale ale unei economii globale în rapidă schimbare, caracterizată prin abundenţa pieţelor din ce în ce mai...

Analiza Tintirii Directe a Inflatie

I. Despre inflatie Fenomenul inflationist s-a facut simtit in viata oamenilor inca de la inceputuri sub diverse forme,care au afectat intr-o mare...

Organizația Mondială a Comerțului și Uniunea Europeană - România ca parte a Uniunii Europene

INTRODUCERE CreareaaOrganizației Mondiale a Comerțuluim(denumită în continuare OMC) kla 1 ianuarie 1995 a marcato cea mai mare reformă...

Stabilirea Dozelor de Ingrasaminte Chimice si Organice pentru Cultura de Mar in Contextul Practicarii unei Agriculturi de Tip Conventional, in Varianta Moderat Intensiva

CAPITOLUL 1 CHIMIZAREA AGRICULTURII IN CONTEXTUL SOCIETĂŢII CONTEMPORANE 1. 1. CAI SI MIJLOACE DE SPORIRE A PRODUCŢIEI AGRICOLE 1. 2....

Comerțul Exterior cu Miere al României

INTRODUCERE Ȋn această lucrare intitulată „Comerţul exterior cu miere al României” îmi propun să vă prezint potenţialul de export al României, şi...

Politica Monetară în România între Lichiditate și Solvabilitate

Introducere Creaţia monetară este o emisiune de monedă scripturală datorată intermediarilor monetari; când întreprinderile şi persoanele...

Ai nevoie de altceva?