Piata Muncii in Romania

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 62 în total
Cuvinte : 22023
Mărime: 277.86KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

CAPITOLUL 1. CONSIDERAŢII GENERALE 1

1.1.CONCEPTUL ŞI TRĂSĂTURILE PIEŢEI MUNCII 1

1.2. CRITERII DE CLASIFICARE A PIEŢEI MUNCII 9

CAPITOLUL 2. MECANISMUL DE FUNCŢIONARE

A PIEŢEI MUNCII 13

2.1. CEREREA DE MUNCĂ 13

2.1.1. TRĂSĂTURILE CERERII DE MUNCĂ 13

2.1.2. FACTORI DETERMINANŢI AI CERERII DE MUNCĂ 17

2.2. OFERTA DE MUNCĂ 19

2.2.1.TRĂSĂTURILE OFERTEI DE MUNCĂ 19

2.2.2. FACTORII DETERMINANŢI AI OFERTEI DE MUNCĂ 21

2.3. ECHILIBRUL PE PIAŢA MUNCII 24

2.3.1. MODELE DE PIAŢĂ A MUNCII 24

2.3.2. ANALIZA ECHILIBRULUI PIEŢEI FORŢEI DE MUNCĂ 29

CAPITOLUL 3. DINAMICA OCUPĂRII SUB INFLUENŢA

FACTORILOR DEMO-ECONOMICI 34

3.1. MIŞCAREA NATURALĂ A POPULAŢIE ŞI DIMENSIUNEA

RESURSELOR DE MUNCĂ 34

3.2. MIŞCAREA TERITORIALĂ A POPULAŢIEI 45

3.3 DINAMICA OCUPĂRII PE PIAŢAFORŢEI DE MUNCĂ 48

CAPITOLUL 4. CONCLUZII 59

Extras din document

CAPITOLUL 1. CONSIDERAŢII GENERALE

1.1.CONCEPTUL ŞI TRĂSĂTURILE PIEŢEI MUNCII

Premisele teoretice ale analizei pieţei muncii sunt: muncă şi rolul ei în dezvoltarea social-economică, teoria pieţei şi a preţurilor în general.

Piaţa muncii funcţionează după acelaşi mecanism ca şi piaţa unui bun. Structurile ei pot fi analizate sub forma tuturor modelelor şi tipurilor de piaţă: concurenţa perfectă, monopol, monopson, monopol-monopson, concurenţă monopolistică, oligopol, oligopson, oligopol-oligopson. Totodată, fiind principala componentă a pieţei factorilor, structurile şi principiile de funcţionare sunt asemănătoare cu cele ale celorlalte componente, piaţa resurselor naturale şi piaţa capitalului.Ca şi aceste componente, piaţa muncii asigură derularea fluxurilor reale şi monetare, desfăşurarea proceselor de producţie, distribuire şi consum. Dar, având în vedere ca în cadrul posesorilor de factori ponderea cea mai mare o deţin lucrătorii salariaţi, că salariul are cea mai mare pondere în totalul veniturilor realizate, piaţa muncii determină în ultimă instanţă volumul şi structura bunurilor produse, precum şi procesul de distribuire a acestor bunuri.

În general, piaţa muncii reprezintă spaţiul economic în care tranzacţionează în mod liber utilizatorii de muncă (deţinătorii de capital) în calitate de cumpărători şi posesorii resursei de muncă, în calitate de vânzător, în care, prin mecanismul preţului muncii al concurenţei libere între agenţii economici, al altor mecanisme specifice se ajustează cererea şi oferta de muncă. Intr-o formulare restrânsă, piaţa muncii este expresia reglării cererii şi ofertei de muncă prin deciziile libere ale agenţilor economici

Agenţii economici întâlniţi pe piaţa muncii sunt:

a) ofertanţii, respectiv cei ce oferă marfă reprezentată de capacitatea de muncă şi competenţa profesională, contra unui anumit preţ stabilit de piaţă

b) cumpărătorii, adică întreprinderile care au nevoie de muncă, într-o anumită cantitate şi structură profesională, pentru a-si desfăşura activitatea şi pentru care sunt dispuşi să plătească preţul specific-salariul.

c) intermediarii, care pot fi oficiile de plasare, specializate intr-o gamă largă de servicii, prin intermediul căroră ofertanţii sunt puşi în contact cu cumpărătorii de muncă şi care, evident, pentru serviciile lor solicită un preţ.

Rezultatul tranzacţiei pe piaţa muncii se materializează în contractul de angajare şi în salariu. Deci, piaţa forţei de muncă sau a factorului muncă este constituită din indivizi care cumpără şi vând forţa de muncă şi din angajamentele care fac posibilă desfăşurarea acestor activităţi.

Aceşti indivizi beneficiază de timp liber şi de timp de muncă. Din punct de vedere economic timpul liber reprezintă timpul cheltuit în alte activităţi decât cea economică(muncă). În timp ce primul permite dezvoltarea personalităţii umane, timpul alocat muncii permite obţinerea venitului, ce este folosit pentru acoperirea trebuinţelor de consum. La rândul său, venitul este împărţit între consum şi economii, care la rândul lor include în final şi investiţii productive.

Cu ajutorul unei funcţii de producţie putem realiza corelaţia dintre cantitatea de muncă depusă şi volumul consumului, considerând că celelalte input-uri, în afară factorului de muncă, sunt constante (Figura1.1.)

Y( u. m. )

Funcţia de producţie

Y1

Y0

0 L0 L1 L (ore)

Figura 1.1. Funcţia de producţie în cazul factorului muncă

Creşterea cantităţii de muncă depusă duce la mărirea output-lui obţinut. Apare noţiunea de produs marginal al muncii (P.M.L.), care reprezintă output-ul suplimentar obţinut prin prestarea unei ore suplimentare de muncă, în condiţiile în care cantităţile din ceilalţi factori de producţie rămân nemodificate.Astfel putem reprezenta grafic produsul marginal al muncii ca fiind dat de panta funcţiei în punctul care reprezintă cantitatea.

Output (ore)

Y1-Y0

P.M.L.

0 L0 L (ore)

Figura 1.2. Produsul marginal al muncii

Fiind o pantă descrescătoare, aceasta arată că o creştere a factorului muncă utilizat va determina o suplimentare din ce în ce mai redusă a output-lui.

Realizarea unui model matematic a factorului muncă se fundamentează pe următoarele premise:

a) output-ul este format numai din bunuri de consum;

b) la nivel macroeconomic, cantitatea(stocul) de capital este data;

c) nivelul output-ului depinde de cantitatea de muncă depusă;

d) producţia obţinută este destinată autoconsumului, (neexistând vânzări şi cumpărări);

e) factorul muncă nu poate fi vândut sau cumpărat pe piaţă.

Se poate opta astfel pentru un punct optim de alocare a factorului muncă pe funcţia de producţie, care evidenţiază un anumit raport între timpul alocat muncii şi timpul alocat altor activităţi. Ca urmare, funcţia de producţie devine analoaga dreptei bugetului, prin aceea că oferă un anumit set de oportunităţi. Modificarea condiţiilor mediului economic influenţează direct evoluţia factorului muncă.

Principalii factori cu influenţă directă asupra evoluţiei raportului timp de muncă-timp liber sunt cei legaţi de:

- creşterea veniturilor din afară muncii;

- creşterea producţiei muncii;

- mărirea stocului de capital.

Preview document

Piata Muncii in Romania - Pagina 1
Piata Muncii in Romania - Pagina 2
Piata Muncii in Romania - Pagina 3
Piata Muncii in Romania - Pagina 4
Piata Muncii in Romania - Pagina 5
Piata Muncii in Romania - Pagina 6
Piata Muncii in Romania - Pagina 7
Piata Muncii in Romania - Pagina 8
Piata Muncii in Romania - Pagina 9
Piata Muncii in Romania - Pagina 10
Piata Muncii in Romania - Pagina 11
Piata Muncii in Romania - Pagina 12
Piata Muncii in Romania - Pagina 13
Piata Muncii in Romania - Pagina 14
Piata Muncii in Romania - Pagina 15
Piata Muncii in Romania - Pagina 16
Piata Muncii in Romania - Pagina 17
Piata Muncii in Romania - Pagina 18
Piata Muncii in Romania - Pagina 19
Piata Muncii in Romania - Pagina 20
Piata Muncii in Romania - Pagina 21
Piata Muncii in Romania - Pagina 22
Piata Muncii in Romania - Pagina 23
Piata Muncii in Romania - Pagina 24
Piata Muncii in Romania - Pagina 25
Piata Muncii in Romania - Pagina 26
Piata Muncii in Romania - Pagina 27
Piata Muncii in Romania - Pagina 28
Piata Muncii in Romania - Pagina 29
Piata Muncii in Romania - Pagina 30
Piata Muncii in Romania - Pagina 31
Piata Muncii in Romania - Pagina 32
Piata Muncii in Romania - Pagina 33
Piata Muncii in Romania - Pagina 34
Piata Muncii in Romania - Pagina 35
Piata Muncii in Romania - Pagina 36
Piata Muncii in Romania - Pagina 37
Piata Muncii in Romania - Pagina 38
Piata Muncii in Romania - Pagina 39
Piata Muncii in Romania - Pagina 40
Piata Muncii in Romania - Pagina 41
Piata Muncii in Romania - Pagina 42
Piata Muncii in Romania - Pagina 43
Piata Muncii in Romania - Pagina 44
Piata Muncii in Romania - Pagina 45
Piata Muncii in Romania - Pagina 46
Piata Muncii in Romania - Pagina 47
Piata Muncii in Romania - Pagina 48
Piata Muncii in Romania - Pagina 49
Piata Muncii in Romania - Pagina 50
Piata Muncii in Romania - Pagina 51
Piata Muncii in Romania - Pagina 52
Piata Muncii in Romania - Pagina 53
Piata Muncii in Romania - Pagina 54
Piata Muncii in Romania - Pagina 55
Piata Muncii in Romania - Pagina 56
Piata Muncii in Romania - Pagina 57
Piata Muncii in Romania - Pagina 58
Piata Muncii in Romania - Pagina 59
Piata Muncii in Romania - Pagina 60
Piata Muncii in Romania - Pagina 61
Piata Muncii in Romania - Pagina 62

Conținut arhivă zip

  • Piata Muncii in Romania.doc

Alții au mai descărcat și

Ocuparea Resurselor de Munca în România

uparea resurselor de muncă în economia României 3 INTRODUCERE Lucrarea de faţă, prin conţinutul său este dedicată analizei fenomenelor şi...

Impactul salariului minim în economie

Scopul lucrării de faţa este de a identifica evoluţia salariului minim şi a impactul acestuia asupra ratei şomajului. Am ales această temă deoarece...

Salariul - venit fundamental stimulativ al forței de muncă

INTRODUCERE În multe ţări ale lumii, dezvoltarea managementului resurselor umane trece printr-o profundă schimbare, în conformitate cu strategiile...

Șomajul analiză comparativă România și Spania 2010-2015

INTRODUCERE Potrivit datelor cuprinse in World Migration Report 2010, numarul total al migrantilor internationali la scara planetara este...

Șomajul în România - cauze și efecte

Introducere În lucrarea de faţă am urmărit evidenţierea celor mai importante probleme legate de şomaj, analizând evoluţia acestuia în România. În...

Dimensiuni ale Pietei Muncii in Romania

INTRODUCERE Piaţa muncii din România s-a confruntat cu schimbări importante în contextul procesului de tranziţie economică, manifestat prin...

Decalajele economice la nivelul pieței muncii România - Uniunea Europeană

INTRODUCERE Tema lucrării mele de licentă se intitulează „Decalaje economice la nivelul pieţei muncii România – Uniunea Europeană şi este...

Piața forței de muncă în România înainte și după 2007

INTRODUCERE În prezenta lucrare, ne vom focaliza preocupările de cercetare asupra unei teme care surprinde un important factor prezent în economia...

Te-ar putea interesa și

Piata Muncii in Romania - Institutii, Politici, Evolutii

INTRODUCERE Politica si strategia Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale vizeaza – în principal – cresterea gradului de ocupare a populatiei...

Reconversia Fortei de Munca in Romania 2009

Cap.1 Piata muncii in Romania 1.1 Analiza structurala a pietei muncii Piata muncii din Romania s-a confruntat cu schimbari importante in...

Aspecte ale Procesului de Inserție Profesională a Absolvenților de Învățământ Superior pe Piața Muncii din România

Introducere Educaţia şi formarea continuă sunt esenţiale pentru inserţia tinerilor absolvenţi pe piaţa muncii. Învăţământul universitar reprezintă...

Egalitatea de șanse între femei și bărbați și accesul pe piața muncii din România

Egalitatea între femei și bărbați este o valoare fundamentală a Uniunii Europene și una care a fost consacrată de la început în Tratatul de la...

Piata Muncii in Romania

I. Cererea si oferta de munca Factorul munca  conditie generala a oricarei activitati  se asigura, ca si ceilalti factori de productie, prin...

Piata Muncii in Romania

Trasaturi, legislatie, analiza statistica Forta de munca sau populatia activa este numarul total de persoane disponibile pentru angajare intr-o...

Studiu Privind Piata Muncii in Romania

Piata muncii, desi are caracteristici asemanatoare pietei economice (bazandu-se pe cerere si oferta), detine totusi un ansamblu de caracteristici...

Piața Muncii în România

Introducere Piața muncii este un domeniu extrem de sensibil al economiei, care resimte mult mai acut decât celelalte piețe toate influențele...

Ai nevoie de altceva?