Piața Muncii în România

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 22 în total
Cuvinte : 7020
Mărime: 996.84KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Moroianu Nicolae
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI SESIUNEA ŞTIINŢIFICĂ STUDENŢEASCĂ

Cuprins

Introducere.3

I. Dinamica populației.4

II. Cererea și oferta de muncă.8

III. Dinamica salariului în România.10

IV. Relația angajat-angajator.12

V. Concedierile în masă.13

VI. Migrația forței de muncă.15

VII. Șomajul.16

VIII. Politici de stimulare a creării de noi locuri de muncă.17

IX. Previziuni privind piața muncii în România.18

X. Aspecte specifice ale politicii ocupării şi folosirii resurselor de muncă în România.20

XI. Strategia şi politicile de ocupare a forţei de muncă în România.20

Bibliografie.22

Extras din document

Introducere

Piața muncii este un domeniu extrem de sensibil al economiei, care resimte mult mai acut decât celelalte piețe toate influențele negative ale mediului economic și care reușeste să îsi găsească cu greu echilibrul, din cauza factorilor perturbatori pe orizonturi lungi de timp.

Factorul muncă reprezintă elementul central în economia oricarei firme. De modul în care este gestionată această resursă depind nivelul rentabilității și al eficienței economiei naționale, în ansamblul sau, precum și calitatea vieții fiecărui individ. În ansamblul piețelor, piața muncii prezintă un interes deosebit, deoarece, mai devreme sau mai târziu, fiecare persoană se regăseste pe această piață. (R.A. Arnold, „Microeconomics”)

Piața muncii reprezintă ansamblul relațiilor de vânzare-cumpărare a forței de muncă ce au loc într-un spațiu economic, având ca principală funcție facilitarea întâlnirii dintre locurile de muncă disponibile și lucrătorii disponibili. Dacă cele două elemente ar fi omogene, atunci întalnirea s-ar realiza cu ușurință, dar ele sunt neomogene și dificil de cuantificat (R. Frank, B.Bernanke, „Principles of Economics”). Piața muncii vizează si asigurarea echilibrului dintre cererea si oferta de muncă, asigurarea orientării resurselor de muncă prin repartizarea acestora în plan teritorial, profesional și sectorial, precum și asigurarea formulării, adaptării și implementării politicilor de protecție socială.

Reformele economice, declanșate după 1989 in România vizează crearea unei economii de piață concurențiale, eficiente si funcționale, în care piața muncii ocupă un loc esențial. În țara noastră, piața muncii are unele trăsături specifice. În primul rând, deși resursele de muncă au ramas în general constante, populația ocupată a scăzut foarte mult, șomajul căpătând un caracter cronic.

I. Dinamica populației

Împărțirea pe vârste a populației:

• Populație totală: 20,1 milioane

• 0-14 ani: 15,5% (masculin 1,772,583/feminin 1,681,539)

• 15-64 (de) ani: 69,7% (masculin 7,711,062/feminin 7,784,041)

• 65 de ani si peste: 14,7% (masculin 1,332,120/feminin 1,934,076) (2010)

• Peste 50 de ani tabloul demografic va fi complet diferit: pensionarii vor reprezenta mai mult de jumătate din populația țării

Potrivit ultimelor raportări centralizate la Institutul Naţional de Statistică, citate de Adevărul, aproape 60% din românii care contează pentru piaţa muncii au o ocupaţie, în timp ce 40% nu lucrează. Înfiintarea noilor locuri de munca si menținerea celor actuale vor reprezenta adevarate probleme pentru Romania în urmatorii zece ani. În rândul tinerilor, cu vârsta cuprinsă între 15 şi 24 de ani, rata de ocupare a ajuns la 23,9%, ceea ce înseamnă că doar unul din patru tineri din România lucrează. Într-o perioadă marcată de crize, datorii, şomaj, măsuri de austeritate, incapacitatea tinerilor de a găsi un loc de muncă, sărăcia s-a accentuat tot mai mult, crescând prăpastia dintre bogaţi şi săraci.

În al doilea rând, există un dezechilibru între numărul persoanelor ocupate (salariați) și numărul de pensionari si șomeri, care exercită presiune asupra distribuirii veniturilor. Această situație necesită o analiză atentă, luând în calcul ajutoarele de șomaj si contribuțiile la pensii, care afectează veniturile celor care lucrează. Însa pensionarii nu sunt întreținuții lucrătorilor de azi, ci creditorii de ieri ai societății, prin contribuția proprie la fondul de pensii in perioada activă. Atenția factorilor de decizie ar trebui concentrată însa asupra șomerilor, în cazul cărora situația este diferită. Metoda de combatere a şomajului în general, dar mai ales în rândul tinerilor, propusă de către experţi constă în alinierea Europei la nivelul Chinei sau SUA în ceea ce priveşte noile tehnologii şi inovarea.

Bibliografie

1. Gheorghe Răboacă. Piața muncii și dezvoltarea durabilă, Editura Tribuna economică, 2003,București

2. Constantin Ciutacu. Piața muncii, Editura Expert, 2001, București

3. Diana Preda. Ocuparea forței de muncă și dezvoltarea durabilă, Editura Economică, 2002, București

4. Mirela-Ionela Aceleanu; Alina Ștefania Crețu. Strategii și politici de ocupare în contextul pieței actuale a muncii, Editura ASE, 2010, București

5. Simona Ghiță. Statistica resurselor de muncă, Editura Meteor Press, 2005, București

6. Mihaela Hrisanta Dobre. Piața muncii în România, 2007, București, Teză de doctorat

7. http://www.zf.ro/profesii/piata-muncii-in-2013-cate-50-000-de-angajati-dar-si-50-000-de-someri-in-plus-si-cresteri-salariale-de-4-generate-de-reintregirea-salariilor-bugetare-12100233

8. http://www.zf.ro/zf-24/cu-salariul-pe-o-luna-un-roman-isi-cumpara-15-cosuri-cu-alimente-un-german-isi-permite-de-trei-ori-mai-mult-12304422

9. http://ro.wikipedia.org/wiki/Demografia_Rom%C3%A2niei

10. http://www.anofm.ro/files/tabele.pdf

11. http://reporterul.ro/economie/top-cele-mai-bune-locuri-de-munca-4378

12. http://www.romjob.ro/afla-in-ce-domenii-vor-fi-cele-mai-multe-locuri-de-munca-in-2013/a.html

13. Coordonator Ion Bulborea. Microeconomie si macroeconomie. Universul Juridic. Bucuresti. 2005

14. Gheorghe Oprescu. Piaţa muncii,Editura Expert,2001

15. Eva Vasloban .Resursele de muncă şi dezvoltarea durabilă, Editura Risoprint,Cluj-Napoca,2009

16. http://www.immromania.ro/stiri_fisiere/corelarea-salariului-minim-cu-productivitatea-muncii-6612.pdf

17. http://www.andreeapaul.ro/blog/2012/01/cum-au-evoluat-salariile-si-pensiile-in-aceasta-perioada/

Preview document

Piața Muncii în România - Pagina 1
Piața Muncii în România - Pagina 2
Piața Muncii în România - Pagina 3
Piața Muncii în România - Pagina 4
Piața Muncii în România - Pagina 5
Piața Muncii în România - Pagina 6
Piața Muncii în România - Pagina 7
Piața Muncii în România - Pagina 8
Piața Muncii în România - Pagina 9
Piața Muncii în România - Pagina 10
Piața Muncii în România - Pagina 11
Piața Muncii în România - Pagina 12
Piața Muncii în România - Pagina 13
Piața Muncii în România - Pagina 14
Piața Muncii în România - Pagina 15
Piața Muncii în România - Pagina 16
Piața Muncii în România - Pagina 17
Piața Muncii în România - Pagina 18
Piața Muncii în România - Pagina 19
Piața Muncii în România - Pagina 20
Piața Muncii în România - Pagina 21
Piața Muncii în România - Pagina 22

Conținut arhivă zip

  • Piata Muncii in Romania.docx

Alții au mai descărcat și

Oportunități pe piața muncii și cariere în domeniul turismului

Turismul are o mare capacitate de diversificare a economiei, de stimulare a antreprenoriatului, în special pentru întreprinderile mici şi mijlocii....

Salariul - venit fundamental stimulativ al forței de muncă

INTRODUCERE În multe ţări ale lumii, dezvoltarea managementului resurselor umane trece printr-o profundă schimbare, în conformitate cu strategiile...

Provocări și perspective pe piața muncii în Uniunea Europeană

Introducere Lucrarea intitulată ,, Piaţa muncii în UE – Provocări şi perspective’’ analizează, pe parcursul a trei capitole, fenomenele ce au loc...

Analiza statistică și modelarea pieței muncii în România

INTRODUCERE Formarea si functionarea pietei muncii este unul din procesele fundamentale si complexe ale tranzitiei la economia de piata in...

Piața muncii în România

CAPITOLUL 1. CONSIDERAŢII GENERALE 1.1.CONCEPTUL ŞI TRĂSĂTURILE PIEŢEI MUNCII Premisele teoretice ale analizei pieţei muncii sunt: muncă şi...

Emigrația

Consideraţii introductive Marile transformări ale lumii contemporane şi deschiderile spre noi sfere de in¬terese şi influenţe au condus la crearea...

Decalajele economice la nivelul pieței muncii România - Uniunea Europeană

INTRODUCERE Tema lucrării mele de licentă se intitulează „Decalaje economice la nivelul pieţei muncii România – Uniunea Europeană şi este...

Emigrația, o soluție pentru piața muncii din România

I. Piaţa muncii – funcţii şi particularităţi Piaţa muncii sau piaţa forţei de muncă poate fi definită ca spaţiul economic în care se întâlnesc, se...

Te-ar putea interesa și

Aspecte ale Procesului de Inserție Profesională a Absolvenților de Învățământ Superior pe Piața Muncii din România

Introducere Educaţia şi formarea continuă sunt esenţiale pentru inserţia tinerilor absolvenţi pe piaţa muncii. Învăţământul universitar reprezintă...

Piața muncii în România - instituții, politici, evoluții

INTRODUCERE Politica si strategia Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale vizeaza – în principal – cresterea gradului de ocupare a populatiei...

Reconversia forței de muncă în România 2009

Cap.1 Piata muncii in Romania 1.1 Analiza structurala a pietei muncii Piata muncii din Romania s-a confruntat cu schimbari importante in...

Egalitatea de șanse între femei și bărbați și accesul pe piața muncii din România

Egalitatea între femei și bărbați este o valoare fundamentală a Uniunii Europene și una care a fost consacrată de la început în Tratatul de la...

Piața muncii în România

CAPITOLUL 1. CONSIDERAŢII GENERALE 1.1.CONCEPTUL ŞI TRĂSĂTURILE PIEŢEI MUNCII Premisele teoretice ale analizei pieţei muncii sunt: muncă şi...

Libera circulație a forței de muncă și implicațiile pentru piața muncii din România

Libera circulaţie a forţei de muncă în spaţiul European şi implicaţiile pentru piaţa muncii din Romȃnia Rezumat: Scopul studiului îl reprezintă...

Emigrația, o soluție pentru piața muncii din România

I. Piaţa muncii – funcţii şi particularităţi Piaţa muncii sau piaţa forţei de muncă poate fi definită ca spaţiul economic în care se întâlnesc, se...

Piața muncii în România

I. Cererea si oferta de munca Factorul munca  conditie generala a oricarei activitati  se asigura, ca si ceilalti factori de productie, prin...

Ai nevoie de altceva?