Piraeus Bank - Monografie

Proiect
10/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 72 în total
Cuvinte : 18558
Mărime: 363.73KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

Introducere 7

1. Caracteristici economice ale pieței persoanelor fizice și a firmelor 7

2. Miza economică a relației cu clienții 7

3. Principiile și cadrul utilizat în activitatea bancară 7

Capitolul 1 8

1. Diferite instituții de credit 8

2. Organismele profesionale si organele centrale 9

3. Autoritățile de control, de reglementare si de consultare 10

Capitolul 2: Deschiderea și funcționarea contului bancar 12

1. Intrarea în relația client bancă 12

1.1 Verificarea actului de identitate 12

1.2. Verificarea adresei 12

1.3. Verificarea capacității civile 12

1.4. Verificarea naționalității 13

1.5. Capacitate bancară 13

2. Convenția de cont a persoanelor fizice 13

2.1. Condițiile tarifare 13

2.2. Condițiile de utilizare 13

2.3. Angajamentele reciproce 14

3. Diferitele tipuri de conturi pentru persoane fizice și firme 14

3.1. Conturi pentru persoane fizice 14

3.2. Contul profesional 15

4. Dreptul la cont și dreptul la refuz al deschiderii contului bancar 15

5. Diferite fișiere care trebuie consultate 16

5.1. Fișierul Conturilor Bancare și Asimilate 16

5.2. Fișierul național al Incidentelor de rambursare a Creditelor către Populație 16

5.3. Fișierul Central al Cecurilor 16

5.4. Fișierul Național al Cecurilor Neregulamentare 16

6. Procura 17

7. Tarifare bancară 17

8. Popririle și sechestrele de cont 20

9. Incapacitățile 20

9.1. Majorii 20

9.2. Minorii 20

9.3. Majorii protejați 20

10. Închiderea contului 21

10.1. Închiderea la inițiativa băncii 21

10.2. Închiderea la inițiativa clientului 21

10.3. Operațiuni de îndeplinit 21

10.4. Decesul clientului 22

10.5. Gratuitate 22

10.6. Prescriere 22

10.7. Notificare 22

Capitolul 3: Gestiunea instrumentelor de plată 23

1. Diferite instrumente de plată 23

1.1. Tipurile de cecuri 23

1.2. Mențiuni obligatorii ale cecului 24

1.3. Termenele de prescripție 24

1.4. Cardul bancar 24

1.5. Autorizațiile de extrageri 26

1.6. Viramentul ( rolul băncii și diversele tipuri de viramente) 26

1.7. Efecte de comerț ( cambia, biletul la ordin) 26

1.8. Plata fără contact ( tele plata, telefon mobil) 27

1.9. Cifre cheie ( date statistice privind plățile interbancare) 28

2. Incidente de plată 28

2.1. Incidente legate de cecuri 28

2.2. Incidentele legate de credite 28

3. Contestațiile 29

3.1. Contestațiile referitoare la cecuri 29

3.2. Contestarea unui card 29

4. Terminalele de plăți electronice (POS) 29

4.1. Funcțiile unui POS 29

4.2. Contractul POS 30

5. Vânzarea la distanță 30

5.1. Mizele 30

5.2. Internetul 30

5.3. Platforme de call-center 31

5.4. Servicii de call-back 31

6. Noua normă SEPA (Single Euro Payment Area- Zona Unică de Plăți în Euro) 31

6.1. Viramentul SEPA 32

6.2. Extagerea SEPA 32

6.3. Plata prin card SEPA 32

Capitolul 4: Creditul pentru persoane fizice 33

1. Inițierea în matematica financiară 33

1.1. Dobânzi 33

1.2. Rata 33

1.3. Metodele de rambursare 33

2. Creditul de consum 34

2.1. Reglementare 34

2.2. Cazurile particulare 34

2.3. Diferite tipuri de credite de consum 34

3. Abordarea și gestiunea riscului 36

4. Creditul imobiliar 36

4.1. Reglementare 37

4.2. Împrumuturile sectorului de reglementare 37

4.3. Împrumuturile pentru sectorul liber 38

5. Diferitele moduri de achiziționare 38

5.1. Vânzarea în stare de finalizare viitoare 38

5.2. Contractul de construire 39

6. Diferitele rate ale dobânzii 39

6.1. Dobânda anuală efectivă 39

6.2. Rata dobânzii legală 39

6.3. Rata dobânzii cămătărească 40

6.4. EURIBOR 40

6.5. EONIA 40

6.6. ROBOR 40

7. Diferitele garanții la rambursarea creditului 41

7.1. Garanțiile personale 41

7.2. Garanțiile reale 41

8. Asigurările împrumuturilor 41

8.1.Riscurile acoperite 41

8.2. Contract și parte interesată 42

8.3. Punerea în practică a garanției 42

9. Tratamentul supraîndatorării 43

9.1. Schema generală a dispozitivului de supraîndatorare 43

9.2. Rolul și funcționarea comisiilor de supraîndatorare 43

9.3. Rolul instanțelor judecătorești 44

9.4. Funcționarea procedurii de redresare personală 44

Capitolul 5: Credite pentru Firme (IMM) 44

1.Creditele de investiții pe termen mediu sau lung 44

2. Împrumutul pentru înființarea întreprinderii 46

3. Leasing-ul 47

4. Împrumuturile de exploatare 48

4.1. Creditele de trezorerie 48

4.2. Garanțiile 48

5. Finanțarea gestiunii clienților 49

5.1. Scontul comercial 49

5.2. Factoring 49

5.3. Comerțul internațional 51

CAPITOLUL 6: RĂSPUNDEREA BĂNCII 52

1. Neconformitatea 52

1.1. Obiectivele și rezultatele 52

1.2. Consecințele riscului de neconformitate 52

1.3. Domenii acoperite de neconformitate 52

2. Răspunderea civilă și penală băncii 52

2.1. Elementele constitutive ale răspunderii civile 53

2.2. Condițiile de aplicabilitate a răspunderii civile 53

2.3. Condițiile de aplicabilitate a răspunderii penale 53

2.4. Cazuri de derogare de răspundere 53

3. Denotologia 53

3.1. Principalele obligații 53

3.2. Loialitatea față de angajator 54

3.3. Respectarea legilor și regulamentelor și vigilența deosebită în ceea ce privește spălarea banilor 55

3.4. Exemple de practici judiciare întâlnite pe spețele bancare în judecătoriile din România 55

3.5. Concluzie 55

4. Secretul profesional 56

5. Lupta împotriva spălării banilor 56

5.1. Cele trei faze ale spălării banilor din venituri provenite din activități criminale 56

5.2. Obligațiile instituțiilor de credit 57

5.3. Organismele de control 57

Extras din document

1. Caracteristici economice ale pieței persoanelor fizice și a firmelor

În funcție de strategia și organizarea fiecărei bănci, clientela unei bănci se poate împărți în două categorii: clienți persoane juridice și clienți persoane fizice.

La rândul lor, clienții persoane fizice a unei bănci se împart în clienți private banking(clienți ce dețin depozite semnificative), clienți persoane fizice și clienți persoane fizice autorizate(notariate, case de avocatură).

Clienții ce fac parte din categoria persoanelor juridice se clasifică în: clienți persoane juridice corporate, clienți IMM și nu în ultimul rând microîntreprinderi. Pentru a fi un client persoană juridică corporate, acesta trebuie să se afle în poziția de agent economic privat sau de stat, pentru a fi client IMM, acesta este selectat în funcție de anumite criterii, mai precis: cifra de afaceri anuală a firmei să fie mai mică de 8 milioane de EURO și de asemenea, numărul de salariați să fie mai mic de 250. Microîntreprinderile au doar un singur criteriu de îndeplinit, acesta fiind ca fiecare agent economic să nu depășească numărul de 9 salariați.

Piraeus Bank este printre cele mai bine capitalizate bănci din România, având o vastă experiență în domeniul bancar. Aceasta este orientată mai mult spre clienții persoane juridice, cu predilecție spre IMM-uri.

2. Mizaeconomică a relației cu clienții

Încadrulactivitățiibancare, relația cu clientultrebuiesă fie unafoartestrânsășisăprezinteprofesionalism din toatepunctele de vedere. Pentruaavea o relațiecâtmaibună cu cliențiisăi, bancaartrebuisăaibă o comunicarebună cu aceștia, angajațiibănciisă le dea o stare de siguranță, de entuziasm, să le transmităenergiepozitivăacestora.

Relația cu cliențiiestefoarteimportantă, deoarecefărăcliențibăncile nu arputeasaîșidesfăsoareactivitatea. Pentruprosperitateșipentru a se puteadezvolta, acesteatrebuiesăîșimenținăcliențiifideli, șisăîșîfidelizezecâtmai multi clienți, darșisăatragăpotențialiiclienți. Un alt element care menține o relațiebunăîntrebancășicliențiestesinceritatea, șiprezentareatuturorinformațiilorcătreacestea, săexistetransparență din ambelepărti.

3. Principiile și cadrul utilizat în activitatea bancară

Sistemul bancar din România funcționează după reguli specifice și sunt supravegheate de Banca Națională a României.

Legile la care sunt supuse băncile sunt Legea nr. 101/1998, Legea bancară nr. 58/1998 și Legea privind procedura băncilor nr. 83/998.

Activitatea bancară poate fi desfășurată de persoane juridice autorizate prin lege și care respectă legile bancare. Acestea, ca și băncile, se supun supravegherii și regulilor Băncii Naționale a României.

Necesitatea reglementării activității bancare este datorată de faptul că populația își plasează economiile la bănci sub forma depozitelor ce reprezintă pentru bancă o sursă principală de finanțare.

Populația poate oricând să-și retragă economiile de la bancă ceea ce ar putea aduce insolvabilitatea băncilor, de aceea este necesară existența unor reglementări prudente pentru bancă.

Capitolul 1

În anul 1880 a fost înființată Banca Națională a României, iar odată cu înființarea acesteia, a apărut sistemul bancar din România. După crearea BNR, au apărut și celelalte bănci mai mici, acestea având posibilitatea de a obține credite de la Banca Națională a României, dar și de la băncile mai mari din străinătate.

Sistemul bancar este reprezentat de mai multe bănci ce sunt organizate și controlate de o Bancă Centrală, cu scopul de a coordona diferite activități de credite și depozite bancare.

În România, sistemul bancar este structurat după două componente: în primul rând BNR, iar în al doilea rând celelalte instituții de credit ce reprezintă Băncile Comerciale, sucursale din cadrul țării, bănci străine, precum și alte organizații cooperatiste de credit.

1. Diferite instituții de credit

Instituțiile de credit din România sunt împărțite în două categorii: instituții de credit Române si sucursale ale instituțiilor de credit persoane juridice din străinătate.

Instituțiile de credit persoane juridice române cuprinde următoarele componente:

- Băncile comerciale pot efectua orice tip de operațiune bancară precum deschiderea de conturi, decontări, deschiderea de depozite, etc., acestea având ca funcții: servicii de consultare, creează instrumente de plată, efectuează decontări și plăți, intermediari în operațiunile de creditare.

- Băncile de economisire și de creditare în domeniul locativ, sunt acele instituții de credit ce sunt specializate în finanțarea pe termen lung, iar principalul obiect de activitate este reprezentat de economisirea dar și creditarea în cadrul domeniului locativ. Aceste bănci se referă la credite pentru: cumpărarea, modernizarea, construirea unei locuințe; achiziționarea unui teren; construirea de spații comerciale, etc.

- Băncile de credit Ipotecar, este acel credit acordat pentru achiziția unei locuințe sau extinderea unei locuințe existente, fără a fi cerute alte garanții decât construcția ce urmează a fi realizată sau extinsă.

- Organizații cooperatiste de credit

Bibliografie

1. Cocriș, V., Ișan, V., Economiasocietățilorbancare, EdituraSedcomLibris,, Iași, 2003.

2. Cocriș, V.,Tehnicișioperațiunibancare, EdituraUniversității, Iași, 1997.

3. Cocriș, V., Chirleșan Dan- Managementulbancarșianaliză de riscînactivitatea de creditare, EdituraUniversitățiiAlexandruIoanCuza, Iași, 2007.

4. Stoica, O., Management bancar, EdituraEconomică, București, 1999.

5. Turliuc, V., Cocriș, V., Monedășicredit ,EdituraAnkarom, Iași, 1997.

6. Turliuc, V., Cocriș, V., Roman, A., Stoica, O., Dornesu, V., Chirleșan, D., Monedă. Credit. Bănci. ,Ediția a XII-a, revizuitășiadăugită, Iași, 2016.

7. Cocriș, V., Chirleșan, D., Principiișitehnicibancare-Economiebancară, Ediția a XII-a, revizuitășiadăugită, Iași, 2017.

8. ***Legeabancară nr. 58/1998.

9. ***Legea nr. 102/1998 privindStatutulBănciiNaționale a României.

10. ***Legeanumărul 81/1999

11. ***Legeaprivindprocedurabăncilor nr. 83/998

12. ***Legeanumărul 190/1999.

13. ***Legea nr. 101/1998.

14. ***Legeanumărul 289/2004.

15. ***Legea 448/2006, articolul 25.

16. ***Legea 207/2009.

17. ***Legea nr. 13/2011.

18. ***Legeabancară nr 151/2015.

19. ***Normemetodologice ale băncilorprivindcreditarea, operațiunile de decontareți cu numerar.

20. www.anaf.ro

21. www.arb.ro

22. www.bnr.ro

23. www.piraeusbank.ro

Preview document

Piraeus Bank - Monografie - Pagina 1
Piraeus Bank - Monografie - Pagina 2
Piraeus Bank - Monografie - Pagina 3
Piraeus Bank - Monografie - Pagina 4
Piraeus Bank - Monografie - Pagina 5
Piraeus Bank - Monografie - Pagina 6
Piraeus Bank - Monografie - Pagina 7
Piraeus Bank - Monografie - Pagina 8
Piraeus Bank - Monografie - Pagina 9
Piraeus Bank - Monografie - Pagina 10
Piraeus Bank - Monografie - Pagina 11
Piraeus Bank - Monografie - Pagina 12
Piraeus Bank - Monografie - Pagina 13
Piraeus Bank - Monografie - Pagina 14
Piraeus Bank - Monografie - Pagina 15
Piraeus Bank - Monografie - Pagina 16
Piraeus Bank - Monografie - Pagina 17
Piraeus Bank - Monografie - Pagina 18
Piraeus Bank - Monografie - Pagina 19
Piraeus Bank - Monografie - Pagina 20
Piraeus Bank - Monografie - Pagina 21
Piraeus Bank - Monografie - Pagina 22
Piraeus Bank - Monografie - Pagina 23
Piraeus Bank - Monografie - Pagina 24
Piraeus Bank - Monografie - Pagina 25
Piraeus Bank - Monografie - Pagina 26
Piraeus Bank - Monografie - Pagina 27
Piraeus Bank - Monografie - Pagina 28
Piraeus Bank - Monografie - Pagina 29
Piraeus Bank - Monografie - Pagina 30
Piraeus Bank - Monografie - Pagina 31
Piraeus Bank - Monografie - Pagina 32
Piraeus Bank - Monografie - Pagina 33
Piraeus Bank - Monografie - Pagina 34
Piraeus Bank - Monografie - Pagina 35
Piraeus Bank - Monografie - Pagina 36
Piraeus Bank - Monografie - Pagina 37
Piraeus Bank - Monografie - Pagina 38
Piraeus Bank - Monografie - Pagina 39
Piraeus Bank - Monografie - Pagina 40
Piraeus Bank - Monografie - Pagina 41
Piraeus Bank - Monografie - Pagina 42
Piraeus Bank - Monografie - Pagina 43
Piraeus Bank - Monografie - Pagina 44
Piraeus Bank - Monografie - Pagina 45
Piraeus Bank - Monografie - Pagina 46
Piraeus Bank - Monografie - Pagina 47
Piraeus Bank - Monografie - Pagina 48
Piraeus Bank - Monografie - Pagina 49
Piraeus Bank - Monografie - Pagina 50
Piraeus Bank - Monografie - Pagina 51
Piraeus Bank - Monografie - Pagina 52
Piraeus Bank - Monografie - Pagina 53
Piraeus Bank - Monografie - Pagina 54
Piraeus Bank - Monografie - Pagina 55
Piraeus Bank - Monografie - Pagina 56
Piraeus Bank - Monografie - Pagina 57
Piraeus Bank - Monografie - Pagina 58
Piraeus Bank - Monografie - Pagina 59
Piraeus Bank - Monografie - Pagina 60
Piraeus Bank - Monografie - Pagina 61
Piraeus Bank - Monografie - Pagina 62
Piraeus Bank - Monografie - Pagina 63
Piraeus Bank - Monografie - Pagina 64
Piraeus Bank - Monografie - Pagina 65
Piraeus Bank - Monografie - Pagina 66
Piraeus Bank - Monografie - Pagina 67
Piraeus Bank - Monografie - Pagina 68
Piraeus Bank - Monografie - Pagina 69
Piraeus Bank - Monografie - Pagina 70
Piraeus Bank - Monografie - Pagina 71
Piraeus Bank - Monografie - Pagina 72

Conținut arhivă zip

  • Piraeus Bank - Monografie.docx

Alții au mai descărcat și

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Monografie Piraeus Bank România

1. Prezentare Piraeus Bank România. Istoric și evoluție 1.1. Scurtă prezentare evolutivă a Piraeus Bank Fondată în 1916, Piraeus Bank face parte...

Studiu monografic - Piraeus Bank

Introducere 1. Caracteristicele economice ale pieței persoanelor fizice și ale firmelor În primul rând, conceptul de piață reprezintă un ansamblu...

Monografie - Piraeus Bank România

CAP.1 PREZENTAREA SOCIETĂŢII BANCARE. ISTORIC ŞI EVOLUŢIE 1.1 Momentul istoric al înfiinţării PIRAEUS BANK ROMÂNIA SA şi-a început activitatea în...

Monografie Piraeus Bank

CAPITOLUL 1 1.1 Momentul istoric al înfiinţării Piraeus Bank Piraeus Bank Group este astăzi una dintre cele mai dinamice si active organizaţii...

Monografie Piraeus Bank

CAPITOLUL I SISTEMULT INFORMATIONAL BANCAR Sistemul informational bancar este constituit din ansamblul mijloacelor si metodelor prin care se...

Ai nevoie de altceva?