Plan de Afaceri al SC Agro-Bio SRL Privind Infiintarea si Dezvoltarea unei Ferme Pomicole Vegetale in Sistem Ecologic pentru Productii de Pomi Fructiferi - Ciresi si Visini

Imagine preview
(6/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Plan de Afaceri al SC Agro-Bio SRL Privind Infiintarea si Dezvoltarea unei Ferme Pomicole Vegetale in Sistem Ecologic pentru Productii de Pomi Fructiferi - Ciresi si Visini.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 61 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Economie

Cuprins

Introducere . 6
Capitolul I. Date generale . 8
1.1. Denumirea solicitanților și date de identificare ale
acestora . 8
1.2. Scurt istoric al solicitanților . 8
1.3. Obiecte de activitate ale solicitanților . 8
1.4. Principalele mijloace fixe aflate în patrimoniul
solicitanților . 8
Capitolul II. Descrierea proiectului . 9
2.1. Denumirea investiției . 9
2.2. Elaborator . 9
2.3. Amplasamentul proiectului . 9
Capitolul III. Tema, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesității și oportunității investiției . 10
3.1. Tema proiectului . 10
3.2. Obiectiv general . 10
3.3. Obiective specifice . 11
3.3.1. Creșterea veniturilor exploatațiilor agricole . 11
3.4. Obiective operaționale . 12
3.4.1. Obiective de ordin tehnic . 12
3.4.2. Obiective de ordin economico-financiar . 12
3.4.3. Obiective de mediu . 13
3.4.4. Justificarea achizițiilor propuse prin proiect . 13
3.4.5. Fundamentarea necesității investiției . 14
3.4.6. Oportunitatea investiției . 15
Capitolul IV. Descrierea investițiilor ce urmează a fi executate în vederea adaptării unității la standardele de mediu, sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii Europene, cu precizarea standardului/ standardelor la care se adaptează . 16
4.1. Piața de aprovizionare/desfacere . 16
4.2. Politica de aprovizionare . 17
4.3. Cultură căpșuni . 17
4.3.1. Particularități ale soiului Elsanta . 18
4.4. Piața de desfacere a culturii de cireși și vișini . 20
4.5. Potențialii clienți ai solicitantului . 20
4.6. Concurența și strategia de piață ce va fi aplicată pentru valorificarea produselor/ serviciilor obținute prin implementarea proiectului . 21
4.6.1. Analiza cererii . 21
4.6.2. Competitivitatea solicitantului și strategia de piață . 22
4.6.3. Politica de preț . 22
Capitolul V. Descrierea îndeplinirii condițiilor minime de eligibilitate și a criteriilor de selecție urmărite în implementarea proiectului . 24
5.1. Date privind forța de muncă și managementul proiectului . 24
5.2. Responsabili legali . 25
5.3. Descrierea achizițiilor realizate prin proiect . 26
5.3.1. Descrierea mașinilor și utilajelor achiziționate . 26
5.4. Plan de producție . 26
5.5. Tehnologia de înființare și întreținere a plantației . 27
5.6. Alegerea soiurilor și portaltoilor . 27
5.6.1. Particularități ale soiurilor cultivate . 28
Capitolul VI. Organizarea și amenajarea terenului . 32
6.1. Pregătirea terenului . 32
6.1.1. Stabilirea distanțelor de plantare . 34
6.1.2. Pichetarea . 35
6.2. Plantarea pomilor . 35
6.3. Întreținerea plantației . 40
6.4. Fertilizarea plantațiilor pomicole . 49
6.5. Combaterea în sistem ecologic a buruienilor, bolilor și
dăunătorilor . 50
6.5.1. Combaterea buruienilor . 50
6.5.2. Combaterea bolilor . 52
6.5.3. Combaterea dăunătorilor . 53
6.6. Recoltarea fructelor . 55
Capitolul VII. Interpretarea datelor . 58
Concluzii . 60
Bibliografie . 61

Extras din document

INTRODUCERE

În unele ţări dezvoltate, agricultura ecologică constituie un important segment al pieţei. Anual înregistrează creşteri ale valorii produselor ecologice, între 20 – 30%. În Uniunea Europeană s-au cultivat după tehnologii ecologice peste 3,7 mil hectare, în anul 2001 (2,9% din suprafaţa agricolă utilizată).

Se preconizează ca la nivelul UE, suprafaţa culturilor ecologice să depăşească 10% din total.

Principiile de bază ale producţiei agroalimentare ecologice în România, conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 34/2000, sunt:

• eliminarea oricăror tehnologii poluante;

• realizarea structurilor de producţie şi asolamentelor, în cadrul cărora rolul principal îl deţin rasele, speciile şi soiurile cu înaltă adaptabilitate;

• susţinerea continuă şi ameliorarea fertilităţii naturale ale solului;

• integrarea creşterii animalelor în sistemul de producţie a plantelor şi produselor din plante;

• utilizarea economică a resurselor energetice convenţionale şi înlocuirea acestora în mare măsură prin utilizarea raţională a produselor secundare refolosibile;

• aplicarea unor tehnologii atât pentru cultura plantelor, cât şi pentru creşterea animalelor, care să satisfacă cerinţele speciilor, soiurilor şi raselor.

Agricultura ecologică este o oportunitate pentru România, dar nu poate deveni o alternativă de dezvoltare întrucât nivelul scăzut al randamentelor nu asigură necesarul intern de consum.

Deşi preţurile produselor ecologice sunt mai ridicate decât cele ale produselor obţinute în sistem de producţie convenţional, aria largă a gospodăriilor de subzistenţă şi lipsa modernizării tehnice şi tehnologice determină costuri ridicate care greu pot fi acoperite.

Pe de altă parte, nivelul scăzut al veniturilor populaţiei face ca cerinţele de consum să fie îndreptate spre produse obţinute în sisteme de producţie intensive, a căror preţuri sunt mult mai reduse.

Formarea unui sector puternic de producţie agricolă ecologică destinate pieţei interne necesită timp, educaţie antreprenorială, investiţii importante în infrastructura de marketing şi transport, în controlul şi certificarea produselor. Aceste produse pot găsi mai uşor nişe de piaţă în ţările vest europene.

Piaţa internă a produselor ecologice poate deveni funcţională cu costuri mai reduse cu eforturi de educaţie a comportamentului de consum al populaţiei şi pe măsura creşterii veniturilor.

Fisiere in arhiva (1):

  • Plan de Afaceri al SC Agro-Bio SRL Privind Infiintarea si Dezvoltarea unei Ferme Pomicole Vegetale in Sistem Ecologic pentru Productii de Pomi Fructiferi - Ciresi si Visini.docx

Bibliografie

1. ASĂNICĂ, Adrian. Cireșul în plantațiile moderne. București: Editura CERES, 2009.
2. ASĂNICĂ, Adrian; PETRE, Gh; PETRE, Valeria. Înființarea și exploatarea livezilor de cireș și vișin. București: Editura CERES, 2013.
https://www.fibl.org/fileadmin/documents/shop/1625-pomi-fructiferi1.pdf
http://www.gazetadeagricultura.info/pomicultura/598-pomi-fructiferi/14473-proiect-ferma-de-pomi-5-ha.html

Alte informatii

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ BUCUREŞTI FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ SPECIALIZAREA CONTROLUL ŞI EXPERTIZA PRODUSELOR ALIMENTARE