Planificarea si Prognozarea Productiei in Cultura Plantelor de Camp

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Planificarea si Prognozarea Productiei in Cultura Plantelor de Camp.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 44 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domenii: Economie, Agronomie

Extras din document

Introducere

Agricultura asigură sectorul zootehnic cu furaje, industria prelucrătoare cu materie primă, precum şi disponibilitatea necesară pentru export, cu consecinţe favorabile resurselor valutare. Sectorul agrar al republicii noastre pune urmare accent de producere cerealelor. Cerealele sunt cele mai valoroase culturi folosite în alimentaţia populaţiei, a animalelor şi ca materie primă pentru industrie. Cele mai răspândite cereale sunt:

- grâul

- porumbul

- orzul

- ovăsul

- floarea soarelui ş.a.

Sporirea producţiilor medii de orz este rezultatul atât al modificărilor caracteristicilor biologice al materialului cultivat, deci a introducerii în cultură a unor noi soiuri de orz, cât şi al modificării condiţiilor de mediu în cadrul cărora au fost cultivate aceste noi soiuri, deci îmbunătăţirea agrotehnicii aplicate.

Aceşti doi factori ai sporirii producţiilor medii au putut acţiona eficient numai în strânsă corelaţie, potenţându-se prin interacţiunea lor reciproc influenţa.

Verigile principale ale culturii orzului: rotaţia plantelor, aplicarea îngrăşămintelor, lucrările solului, elementele fitotehnice şi tehnologice ale semănatului, întreţinerii şi recoltării acestei plante au trecut în ultimele două decenii prin modificări importante care au schimbat nu numai practica cultivării plantelor, ci chiar şi unele principii care au stat la baza practicii.

Scopul acestei lucrări reiese din argumentele aduse mai sus şi constă în reluarea modului de organizare a producţiei de mazăre în general pe Republică şi în special la SRL” Procult-Agro”.

Pentru a realiza scopul propus este nevoie de-a îndeplini următoarele sarcini:

- Caracteristica condiţiilor de dezvoltare a întreprinderii studiate în SRL” Procult-Agro” Aceasta presupune aprecierea condiţiilor naturale şi organizatorice cât şi caracteristica condiţiilor economice.

- Să relevăm starea actuală a organizării producţiei de orz în SRL” Procult-Agro”.

- De a propune noi căi de perfecţionare a producerii de orz şi sporirea eficienţei economice.

Pe parcursul executării lucrării date vom folosi mai multe metode: metoda monografică, analiza, sinteza, şi metoda statistico-economică.

Informaţia redată în această lucrare s-au cules din următoarele tipuri de surse de date:

- anuarele statistice ale Republicii Moldova

- manuale de specialitate

- reviste şi ziare

- dări de seamă anuale ale întreprinderii SRL ”Procult-Agro” rapoarte financiare

documente speciale

Fisiere in arhiva (1):

  • Planificarea si Prognozarea Productiei in Cultura Plantelor de Camp.doc

Alte informatii

Universitatea Agrară de Stat din Moldova Catedra ,, Organizarea şi planificare producţiei agricole ”