Planul De Afaceri

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Planul De Afaceri.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 116 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domenii: Economie, Marketing

Cuprins

1.Afacerea
1.1 Definirea afacerii
1.2 Alegerea formei organizatorico-juridice
1.3 Alegerea structurii organizationale
1.4 Prezentarea firmei
2. Piata
2.1 Definirea pietei
2.2 Analiza SWOT a industriei confectiilor de îmbracaminte
2.3 Concurentii
2.4 Cerinte impuse fata de segmentarea pietei
2.5 Etapele segmentarii pietei
2.6 Elaborarea programei de productie
3. Planul de marketing
3.1 Definirea mediului de marketing
3.2 Strategii de marketing
3.3 Politici de marketing
3.4 Marca intreprinderii
4. Managementul si personalul
4.1 Planificarea necesarului de personal
4.2 Recrutarea
4.3 Selectia
4.4 Angajareasi integrarea profesionala
4.5 Recompensa personalului
4.6 Motivarea personalului
4.7 Programa de lucru
4.8 Alegerea structurii organizationale
5. Organizarea productiei
5.1 Organizarea procesului de productie
51.1 Asigurarea sistemului de control a calitatii
5.1.2 Organizarea activitatii de control al calitatii
5.2 Argumentarea alegerii formei de organizare a procesului de fabricatie
5.3 Tehnologia procesului de fabricatie
5.4 Calculul liniei tehnologice
5.5 Calculul indicilor tehnico – economici
5.6 Elaborarea planului fluxului.
6. Riscuri
6.1 Tipuri de riscuri în atreprenoriatul de productie
6.2 Metode de reducere a riscurilor
7. Planul financiar
7.1 Analiza economica a proiectului
7.2 Calculul pretului produsului
7.3 Indicatorii economici ai proiectului
7.4 Planul actiunilor planificate pâna la începerea activitatii
7.5 Sursele financiare necesare pentru realizarea proiectului si modul de utilizare a lor
7.6 Situatia fluxului de numerar
7.7 Prognozarea raportului privind rezultatele financiare
7.8 Bilantul contabil
7.9 Indicatorii eficientei economice
7.10 Solvabilitatea firmei
8. Protectia muncii si a mediului ambiant
8.1 Analiza conditiilor de munca
8.2 Masuri privind sanitaria industriala
8.3 Masuri privind Tehnica securitatii
8.4 Masuri privind protectia împotriva incendiilor
8.5 Protectia mediului ambiant
8.6 Calculul ingineresc privind protectia incendiara

Extras din document

1.Afacerea

1.1 Definirea afacerii

Planul de afaceri întocmit serveste pentru estimarea posibilitatii de desfacere a unei afaceri pe suprafetele suplimentare ale întreprinderii S.A.''Galanta'', ce se doreste a se realiza si pentru evaluarea rezultatelor într-o perioada de timp determinata.

Afacerea preconizata are ca tema organizarea unei sectii de confectii vestimentare si a unei echipe de manageri care sa gestioneze întreaga activitate.

Activitatea de baza: producerea si comercializarea vestimentatiei textile pentru femei.

Activitatea se va petrece în orasul Orhei, în incinta întreprinderii SA”Galanta”. Aceasta decizie este însotita de unele avantaje economice precum sunt: platile de arenda mici, spatiu asigurat, conditii pentru a activa (energie electrica, termica, utilaj).

Tabelul 1 - Sursele financiare necesare pentru realizarea proiectului si modul de utilizare a lor

Tip de ivestitii Suma, lei %

Mijloace proprii 216091 59%

Creditul bancar 50000 13,65%

Împrumut persoane fizice 100000 27,35%

Materia prima va fi importata în special din: România, Ucraina, prin intermediul contractelor, transportarea se va petrece prin intermediul firmelor de transport. Contactul cu furnizorii de materii prime va fi asigurat prin telefon, aceasta reducând unele cheltuieli de deplasare a managerului comercial, platile pentru marfa se vor efectua prin intermediul bancii „AgroIndBanc” unde firma se va deschide cont în valuta si lei.

Circa 40% din produse vor fi exportate în România, în special în zona de nord, cu scopul de a fi comercializate, prin intermediul centrelor comerciale si magazinelor situate în orasele mari precum sunt: Cluj-Napoca, Baia-Mare, Satu-Mare. Aceasta decizie a fost luata în urma analizei pietei, concurentei existente, analizei produselor existente pe piata, puterei de vânzare, cererii existente la anumite produse.

60% din productie le v-om realiza pe piata autohtona, pentru reducerea riscurilor

provocate de unii factori ce pot influienta activitatea întreprinderii într-un mod sau altul acestea pot fi: factorii politici, ce se manifesta prin impunerea unor reglimentari privind exportul, taxe vamale, majorarea impozitelor s.a.

Misiunea afacerii este de a produce si comercializa produse profitabile pe piata interna si externa, în scopul permanentei îmbunatatiri a peceptiei pe care clientii, angajatii si asociatii o v-or acumula despre calitatea activitatii noastre.

Fisiere in arhiva (1):

  • Planul De Afaceri.doc