Planul de dezvoltare regională nord est 2007-2013

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 111 în total
Cuvinte : 40660
Mărime: 576.29KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

1. PREZENTAREA PRINCIPALELOR CARACTERISTICI ALE REGIUNII 3

2. CADRUL SOCIO-ECONOMIC 7

2.1 Dezvoltarea generala socio-economica 7

2.2 Mediul de afaceri 12

2.3 Structura economica sectoriala 16

2.4 Situatia infrastructurii fizice 25

2.4.1 Infrastructura de transport 25

2.4.2 Infrastructura de utilitati 30

2.5 Infrastructura educaţională şi de sănătate 38

2.5.1 Infrastructura educaţională 38

2.5.2 Infrastructura de sănătate 41

2.6 Servicii sociale 43

2.7 Infrastructura în domeniul cercetării, transferului tehnologic şi societatea informaţională 48

3. POPULATIA, RESURSELE UMANE SI PIATA MUNCII 52

3.1 Evolutia populatiei si a resurselor umane 52

3.2 Analiza structurala a pieţei muncii si a posibilităţilor de angajare 56

4. MEDIUL ÎNCONJURĂTOR 63

4.1 Descrierea generală a problemelor de mediu înconjurător 63

4.2 Indicatori pentru evaluarea nivelului de degradare a factorilor de mediu: aer, apă, sol, floră, faună. 64

4.3 Surse majore de poluare a aerului, apei, solului, emisii, scurgeri, contaminări. 75

4.4 Evaluarea comparativă faţă de tendinţele la nivel naţional în domeniul protecţiei mediului. Concluzii. 76

5. ZONELE RURALE ŞI ACTIVITĂŢILE ACESTORA 78

5.1 Descrierea generală a zonelor rurale. 78

5.2 Sectoare cheie. 79

5.3 Populaţia şi forţa de muncă. 84

5.4 Infrastructura şi servicii publice 86

5.5 Patrimoniul cultural şi arhitectural. 90

5.6 Egalitatea şanselor în zonele rurale. 91

6. TURISMUL 91

7. DISPARITATI INTRAREGIONALE 96

8. EGALITATEA OPORTUNITATILOR 103

Extras din document

1. Prezentarea principalelor caracteristici ale regiunii

Regiunea acoperă partea de Nord-Est al ţării şi, conform tradiţiei, este o parte din vechea regiune istorică a Moldovei.

Geografic, regiunea se învecinează la Nord cu Ucraina, la Sud cu judeţele Galaţi şi Vrancea (Regiunea Sud-Est), la Est cu Republica Moldova iar la Vest cu judeţele Maramureş şi Bistriţa-Năsăud (Regiunea Nord-Vest) şi judeţele Mureş, Harghita şi Covasna (Regiunea Centru).

Beneficiind de o bogată tradiţie istorică, culturală şi spirituală, regiunea îmbina in mod armonios tradiţionalul cu modernul si trecutul cu prezentul, potenţialul acesteia putând fi folosit pentru dezvoltarea infrastructurii, a zonelor rurale, a turismului si a resurselor umane.

Relief

Regiunea este caracterizată printr-o îmbinare armonioasă între toate formele de relief, 30% reprezentând-o munţii, 30% relieful subcarpatic, iar 40% revine podişului. Această ultimă formă de relief ocupă peste 70% din suprafaţă în judeţele Botoşani, Vaslui şi Iaşi.

O secţiune longitudinală asupra regiunii, se prezintă sub forma unei pante care coboară dinspre Vest spre Est, cu numeroase variaţii.

La Vest, Munţii Carpaţi stau ca un zid cu înălţimi apropiate de 2000 m în Nord (Vf. Pietrosu, Vf. Rarău, Vf. Giumalău, Vf. Ocolaşu Mare, Vf. Haşmaşu Mare) şi cu o scădere de înălţime spre Sud (Munţii Ciuc, Munţii Trotuşului şi, în mică măsură, Munţii Vrancei).

Subcarpaţii, cu înălţimi cuprinse între 7-800 m, care înconjoară munţii ca un brâu strâns. În continuare, jumătatea estică este împărţită în două mari zone: Câmpia colinara a Moldovei, în partea nordică şi Podişul Bârladului, în partea de Sud.

Partea de Nord-Vest a regiunii este cunoscută şi sub numele de Podişul Sucevei cu o înălţime medie de 500 metri şi este faimoasă pentru “obcinele” sale (uşoare ondulaţii ale reliefului, ca un lanţ de unde pietrificate).

Clima

Diferitele tipuri de relief creează zone climatice cu diferenţe semnificative intre cele muntoase şi cele de deal şi de câmpie.

În zona muntoasă a regiunii (zona vestică a judeţelor Suceava, Neamţ şi Bacău), climatul este continental moderat, cu veri răcoroase şi ierni bogate în precipitaţii sub formă de ninsoare.

În zona subcarpatică de dealuri şi câmpie (părţile estice ale judeţelor Suceava, Neamţ, Bacău precum şi întreg teritoriul judeţelor Botoşani, Iaşi, Vaslui), climatul este continental, cu veri călduroase şi secetoase şi ierni reci şi de cele mai multe ori fără zăpadă.

Temperatura medie anuală a aerului este de 2 ºC în zona de munte şi de 9 ºC în zona subcarpatică de dealuri şi câmpie.

Reţeaua hidrografica

Regiunea este străbătută de un număr de opt cursuri importante de apă, care se repartizează pe direcţia Nord-Sud, cele mai mari bazine hidrografice revenind Siretului (42.890 kmp) şi Prutului (10.990 kmp). Acesta din urmă, se constituie în graniţă naturală cu Republica Moldova, pe o distanţă de cca. 680 km.

Multe din cursurile de apă ale regiunii au beneficiat de ample lucrări de amenajări şi regularizare. Pe râul Bistriţa s-a amenajat încă din anii '70 o “salbă” de şapte microhidrocentrale şi cel mai mare lac de acumulare al regiunii („Izvoru Muntelui”), cu un volum la nivel normal de retenţie de 1.130 mil.mc.

Resurse exploatabile ale subsolului

1) Mangan: Dadu, Ciocăneşti-Oarţa, Vatra Dornei, Iacobeni, Şaru Dornei, Broşteni;

2) Sulfuri polimetalice: Cârlibaba, Fundu Moldovei, Valea Corbului, Gemenea, Leşul Ursului;

3) Ape minerale carbogazoase: Neagra Şarului, Şaru Dornei, Vatra Dornei, Poiana Negrii, Dorna Cândreni, Poiana Stampei, Coşna, , Oglinzi, Băltaţeşti;

4) Ape minerale sulfuroase şi feruginoase: Strunga, Nicolina Iaşi-judeţul Iaşi, Brânceni, Murgeşti, Pungeşti, Gura Morii - judeţul Vaslui, Băile Slănic, Moineşti, Târgu Ocna, Poiana Sărată, Sărata-Bacău - judeţul Bacău;

5) Materiale de construcţii:

- Calcare: Pojorâta, Câmpulung Moldovenesc, Botuş-judeţul Suceava, Bicaz Chei - judeţul Neamţ, Bărbăteşti, Costeşti, Ipatele, Păun, Schitu Duca, Deleni, Strunga - judeţul Iaşi, Darabani, Ştefăneşti, Lipceni - judeţul Botoşani, în Vaslui se găsindu-se, cu precădere, pe malurile râurilor;

- Argile: Bistriţa, Timişeşti, Taşca, Girov, Ozana-judeţul Neamţ, Vlădiceni - judeţul Iaşi, Bucecea, Dorohoi, Leorda, Mihăileni, Botoşani - judeţul Botoşani, Doftana, Măgura, Călugăra - judeţul Bacău;

- Gresii: Tarcău - judeţul Neamţ, Coşula, Tudora, Hudeşti - judeţul Botoşani , în Vaslui se găsesc gresii şi nisip pe malurile râurilor, Ghimeş Făget şi la Est de zona Slănic Moldova - judeţul Bacău, Solca Plătinoasa - judeţul Suceava, Doabra-com. Frasin;

- Gipsuri: Miorcani, Darabani - judeţul Botoşani, Perchiu Oneşti - judeţul Bacău;

- Nisipuri cuarţoase: Miorcani si Alba Dudesti;

- Nisipuri pentru construcţii: Hudeşti - judeţul Botoşani, Lespezi - judeţul Iaşi, Cornăţel, Urecheşti Gârleni, Orbeni - judeţul Bacău;

6) Turba: Poiana Stampei - judeţul Suceava, Dersca - judeţul Botoşani;

7) Sare: Cacica - judeţul Suceava, Moineşti, Sărata, Târgu Ocna - judeţul Bacău.

8) Zăcământ de sulf în Masivul Căliman;

9) Zăcăminte de şisturi bituminoase la Tazlău-Neamţ;

10) Gaze naturale la Tazlău-Oituz - judeţul Bacău, Tazlău, Roman - judeţul Neamţ, Todiresti si Frasin.

Unităţi administrative, componente ale regiunii (judeţe, municipii, rase si comune)

Regiunea Nord-Est este alcătuită din şase judeţe (Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui), cu o populaţie de 3.674.367 locuitori (conform recensamant 2002), situându-se din acest punct de vedere, pe primul loc între cele opt regiuni ale ţării (16.94% din populatia totala a Romaniei).

Ca întindere, regiunea acoperă o suprafata de 36.850 kmp (15,46% din suprafaţa totală a ţării), cele mai întinse judeţe fiind Suceava, cu o suprafaţă de 8.553 kmp şi Bacău, cu 6.621kmp.

Preview document

Planul de dezvoltare regională nord est 2007-2013 - Pagina 1
Planul de dezvoltare regională nord est 2007-2013 - Pagina 2
Planul de dezvoltare regională nord est 2007-2013 - Pagina 3
Planul de dezvoltare regională nord est 2007-2013 - Pagina 4
Planul de dezvoltare regională nord est 2007-2013 - Pagina 5
Planul de dezvoltare regională nord est 2007-2013 - Pagina 6
Planul de dezvoltare regională nord est 2007-2013 - Pagina 7
Planul de dezvoltare regională nord est 2007-2013 - Pagina 8
Planul de dezvoltare regională nord est 2007-2013 - Pagina 9
Planul de dezvoltare regională nord est 2007-2013 - Pagina 10
Planul de dezvoltare regională nord est 2007-2013 - Pagina 11
Planul de dezvoltare regională nord est 2007-2013 - Pagina 12
Planul de dezvoltare regională nord est 2007-2013 - Pagina 13
Planul de dezvoltare regională nord est 2007-2013 - Pagina 14
Planul de dezvoltare regională nord est 2007-2013 - Pagina 15
Planul de dezvoltare regională nord est 2007-2013 - Pagina 16
Planul de dezvoltare regională nord est 2007-2013 - Pagina 17
Planul de dezvoltare regională nord est 2007-2013 - Pagina 18
Planul de dezvoltare regională nord est 2007-2013 - Pagina 19
Planul de dezvoltare regională nord est 2007-2013 - Pagina 20
Planul de dezvoltare regională nord est 2007-2013 - Pagina 21
Planul de dezvoltare regională nord est 2007-2013 - Pagina 22
Planul de dezvoltare regională nord est 2007-2013 - Pagina 23
Planul de dezvoltare regională nord est 2007-2013 - Pagina 24
Planul de dezvoltare regională nord est 2007-2013 - Pagina 25
Planul de dezvoltare regională nord est 2007-2013 - Pagina 26
Planul de dezvoltare regională nord est 2007-2013 - Pagina 27
Planul de dezvoltare regională nord est 2007-2013 - Pagina 28
Planul de dezvoltare regională nord est 2007-2013 - Pagina 29
Planul de dezvoltare regională nord est 2007-2013 - Pagina 30
Planul de dezvoltare regională nord est 2007-2013 - Pagina 31
Planul de dezvoltare regională nord est 2007-2013 - Pagina 32
Planul de dezvoltare regională nord est 2007-2013 - Pagina 33
Planul de dezvoltare regională nord est 2007-2013 - Pagina 34
Planul de dezvoltare regională nord est 2007-2013 - Pagina 35
Planul de dezvoltare regională nord est 2007-2013 - Pagina 36
Planul de dezvoltare regională nord est 2007-2013 - Pagina 37
Planul de dezvoltare regională nord est 2007-2013 - Pagina 38
Planul de dezvoltare regională nord est 2007-2013 - Pagina 39
Planul de dezvoltare regională nord est 2007-2013 - Pagina 40
Planul de dezvoltare regională nord est 2007-2013 - Pagina 41
Planul de dezvoltare regională nord est 2007-2013 - Pagina 42
Planul de dezvoltare regională nord est 2007-2013 - Pagina 43
Planul de dezvoltare regională nord est 2007-2013 - Pagina 44
Planul de dezvoltare regională nord est 2007-2013 - Pagina 45
Planul de dezvoltare regională nord est 2007-2013 - Pagina 46
Planul de dezvoltare regională nord est 2007-2013 - Pagina 47
Planul de dezvoltare regională nord est 2007-2013 - Pagina 48
Planul de dezvoltare regională nord est 2007-2013 - Pagina 49
Planul de dezvoltare regională nord est 2007-2013 - Pagina 50
Planul de dezvoltare regională nord est 2007-2013 - Pagina 51
Planul de dezvoltare regională nord est 2007-2013 - Pagina 52
Planul de dezvoltare regională nord est 2007-2013 - Pagina 53
Planul de dezvoltare regională nord est 2007-2013 - Pagina 54
Planul de dezvoltare regională nord est 2007-2013 - Pagina 55
Planul de dezvoltare regională nord est 2007-2013 - Pagina 56
Planul de dezvoltare regională nord est 2007-2013 - Pagina 57
Planul de dezvoltare regională nord est 2007-2013 - Pagina 58
Planul de dezvoltare regională nord est 2007-2013 - Pagina 59
Planul de dezvoltare regională nord est 2007-2013 - Pagina 60
Planul de dezvoltare regională nord est 2007-2013 - Pagina 61
Planul de dezvoltare regională nord est 2007-2013 - Pagina 62
Planul de dezvoltare regională nord est 2007-2013 - Pagina 63
Planul de dezvoltare regională nord est 2007-2013 - Pagina 64
Planul de dezvoltare regională nord est 2007-2013 - Pagina 65
Planul de dezvoltare regională nord est 2007-2013 - Pagina 66
Planul de dezvoltare regională nord est 2007-2013 - Pagina 67
Planul de dezvoltare regională nord est 2007-2013 - Pagina 68
Planul de dezvoltare regională nord est 2007-2013 - Pagina 69
Planul de dezvoltare regională nord est 2007-2013 - Pagina 70
Planul de dezvoltare regională nord est 2007-2013 - Pagina 71
Planul de dezvoltare regională nord est 2007-2013 - Pagina 72
Planul de dezvoltare regională nord est 2007-2013 - Pagina 73
Planul de dezvoltare regională nord est 2007-2013 - Pagina 74
Planul de dezvoltare regională nord est 2007-2013 - Pagina 75
Planul de dezvoltare regională nord est 2007-2013 - Pagina 76
Planul de dezvoltare regională nord est 2007-2013 - Pagina 77
Planul de dezvoltare regională nord est 2007-2013 - Pagina 78
Planul de dezvoltare regională nord est 2007-2013 - Pagina 79
Planul de dezvoltare regională nord est 2007-2013 - Pagina 80
Planul de dezvoltare regională nord est 2007-2013 - Pagina 81
Planul de dezvoltare regională nord est 2007-2013 - Pagina 82
Planul de dezvoltare regională nord est 2007-2013 - Pagina 83
Planul de dezvoltare regională nord est 2007-2013 - Pagina 84
Planul de dezvoltare regională nord est 2007-2013 - Pagina 85
Planul de dezvoltare regională nord est 2007-2013 - Pagina 86
Planul de dezvoltare regională nord est 2007-2013 - Pagina 87
Planul de dezvoltare regională nord est 2007-2013 - Pagina 88
Planul de dezvoltare regională nord est 2007-2013 - Pagina 89
Planul de dezvoltare regională nord est 2007-2013 - Pagina 90
Planul de dezvoltare regională nord est 2007-2013 - Pagina 91
Planul de dezvoltare regională nord est 2007-2013 - Pagina 92
Planul de dezvoltare regională nord est 2007-2013 - Pagina 93
Planul de dezvoltare regională nord est 2007-2013 - Pagina 94
Planul de dezvoltare regională nord est 2007-2013 - Pagina 95
Planul de dezvoltare regională nord est 2007-2013 - Pagina 96
Planul de dezvoltare regională nord est 2007-2013 - Pagina 97
Planul de dezvoltare regională nord est 2007-2013 - Pagina 98
Planul de dezvoltare regională nord est 2007-2013 - Pagina 99
Planul de dezvoltare regională nord est 2007-2013 - Pagina 100
Planul de dezvoltare regională nord est 2007-2013 - Pagina 101
Planul de dezvoltare regională nord est 2007-2013 - Pagina 102
Planul de dezvoltare regională nord est 2007-2013 - Pagina 103
Planul de dezvoltare regională nord est 2007-2013 - Pagina 104
Planul de dezvoltare regională nord est 2007-2013 - Pagina 105
Planul de dezvoltare regională nord est 2007-2013 - Pagina 106
Planul de dezvoltare regională nord est 2007-2013 - Pagina 107
Planul de dezvoltare regională nord est 2007-2013 - Pagina 108
Planul de dezvoltare regională nord est 2007-2013 - Pagina 109
Planul de dezvoltare regională nord est 2007-2013 - Pagina 110
Planul de dezvoltare regională nord est 2007-2013 - Pagina 111

Conținut arhivă zip

  • Planul de Dezvoltare Regionala Nord Est 2007-2013.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza economică a regiunii de dezvoltare nord-est

Capitolul I – Descrierea regiunii de dezvoltare Nord- Est 1. Caracteristici demografice Regiunea Nord-Est este cea mai întinsă regiune a...

Masterplan Regional Pentru Regiunea de Dezvoltare Sud Est

Introducere Masterplan-ul Regional pentru Regiunea de Dezvoltare Sud este un document strategic complex realizat sub coordonarea Agenției pentru...

Economie Regionala - Regiunea de Dezvoltare Nord-Est

Prezentarea Regiunii de Nord-Est Parte a provinciei istorice Moldova, Regiunea Nord-Est a Romaniei este o zona in care istoria, cultura si...

Strategii de Dezvoltare in Regiunea Nord-Est a Romaniei

INTRODUCERE Probabil cã marea realizare a economistilor din ultimii cincizeci de ani, cea care asigurã poate singurul element de unitate în marea...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Dezvoltarea Regională în România

5.1. Principii, obiective, probleme cheie; 5.2. Axele politicii de dezvoltare regională; 5.3. Perspectiva istorică asupra dezvoltării regionale în...

Te-ar putea interesa și

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Roman pentru Perioada 2014-2020

Introducere În ultimii ani, la nivel european a crescut semnificativ importanţa acordată coeziunii teritoriale, în general, şi dezvoltării...

Analiza economică a regiunii de dezvoltare nord-est

Capitolul I – Descrierea regiunii de dezvoltare Nord- Est 1. Caracteristici demografice Regiunea Nord-Est este cea mai întinsă regiune a...

Mecanisme de implementare a programului operațional regional

Introducere Prin aceastã lucrare, am urmãrit sã analizez o problemã de mare actualitate si anume cea a instrumentelor de implementare a...

Provocari si Perspective pe Piata Muncii in Uniunea Europeana

Introducere Lucrarea intitulată ,, Piaţa muncii în UE – Provocări şi perspective’’ analizează, pe parcursul a trei capitole, fenomenele ce au loc...

Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești

INTRODUCERE După cum sugerează şi titlul lucrarea noastră abordează subiecte legate de dezvoltarea regională şi coordonarea instrumentelor...

Strategia - Tipuri de Strategii si Politici Publice Locale

I. STRATEGIA 1.1 Definitii si concepte Strategia defineste incotro doreste organizatia sa se deplasese pentru a-si indeplini misiunea, respectiv...

Amenajare Turistică Montană

CONSIDERATII TEORETICE PRIVIND STRATEGIA DEZVOLTĂRII TURISMULUI 1.1 Turismul si dezvoltarea strategică Pentru foarte multe tări, turismul...

Politica de Coeziune Economica si Sociala

Capitolul I 1. Scurt istoric al politicii de coeziune economica si sociala a Uniunii Europene Cu exceptia unei referinte generale la...

Ai nevoie de altceva?