Politica Agricolă Comună

Proiect
8/10 (3 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 51 în total
Cuvinte : 14320
Mărime: 135.90KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Nedelcu Vasile, Geangos Ciprian
Proiectul a fost prezentat la Academia de Stiinte Economice din Bucuresti

Cuprins

INTRODUCERE

CAPITOLUL I

POLITICA AGRICOLĂ COMUNĂ

CAPITOLUL II

FONDURI STRUCTURALE COMUNITARE

CAPITOLUL III

PROGRAMUL SAPARD

CAPITOLUL IV

PROGRAMUL SAPARD ÎN ROMÂNIA

CAPITOLUL V

POLITICI AGRICOLE ŞI DE DEZVOLTARE RURALĂ

CONCLUZII

ANEXA

STUDIU DE CAZ PE MĂSURA 3.1 – EUROFERMĂ ZOOTEHNICĂ

Extras din document

INTRODUCERE

Prin elaborarea acestei lucrări se doreşte analizarea atât a stadiului implementării programului SAPARD în România cât şi evaluarea impactului acestui program asupra mediului rural.

Lucrarea de faţă e structurată în şase părţi - cinci capitole şi o anexă cu studiul de caz:

Primul capitol prezintă Politica Agricolă Comună, aceasta fiind prima politică elaborată de Comunitatea Economică Europeană , considerată a fi propulsorul unificării europene. Sunt prezentate obiectivele acestei politici, reformele sale şi prevederile Agendei 2000.

Al doilea capitol face o descriere generală a instrumentelor de pre-aderare ale Uniunii Europene, precum şi o introducere în problematica fondurilor structurale.

În al treilea capitol este prezentat Programul SAPARD, Program care reprezintă cel de-al treilea instrument de asistenţă financiară din partea Uniunii Europene (UE) pentru statele candidate, valabil pentru perioada 2000-2006. Rolul său este acela de a sprijini statele candidate în vederea pregătirii lor pentru participarea la Politica Agricolă Comună şi la Piaţa Internă a Uniunii Europene.

În al patrulea capitol este prezentat Programul SAPARD în România, începând cu descrierea Planului Naţional pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (PNADR), structurile cheie implicate în derularea Programului, rolul Comisiei Europene în implementarea Programului SAPARD, prezentarea contractului de finanţare dintre Agenţia SAPARD şi beneficiarii finanţării nerambursabile, modalitatea de promovare a Programului, procedurile privind implementarea programului şi terminând cu stadiul implementării programului.

În acest capitol este prezentat contractul cadru de finanţare dintre agenţia SAPARD şi beneficiarii fondurilor nerambursabile, la care s-au propus modificări şi completări, ţinând cont de experienţa practică în interpretarea clauzelor contractuale şi de modificarea cadrului legislativ care reglementează executarea silită a creanţelor bugetare.

Al cincilea capitol realizează o prezentare succintă a inportanţei economice a spaţiului rural, ocuparea agricolă, precum şi investiţiile în agricultura României

În Anexă este tratat un Proiect de finanţare de tip SAPARD, pe Măsura 3.1, în deplină concordanţă cu conţinutul capitolului IV şi anume înfiinţarea unei euroferme zootehnice pentru vaci cu lapte, evidenţiindu-se întocmirea Studiului de fezabilitate, a Planului de Afaceri, a Devizului general şi completarea Cererii de finanţare, necesare pentru semnarea contractului de finanţare cu Agenţia SAPARD.

CAPITOLUL I

POLITICA AGRICOLĂ COMUNĂ

Politica Agricolă Comună: dinamica şi prevederile Agendei 2000

Origine şi evoluţie

Politica Agricolă Comună (PAC) a fost prima politică elaborată de Comunitatea Economică Europenă, fiind de fapt chiar "propulsorul" unificării europene, înainte de a deveni -datorită costurilor financiare extrem de importante- "victima” propriului său succes.

Termenii generali ai PAC au fost stabiliţi prin Articolul 39 al Tratatului de la Roma în 1957. Iniţial, obiectivele PAC au fost următoarele:

- creşterea productivităţii în agricultură prin promovarea progresului tehnic, prin asigurarea dezvoltării producţiei agricole şi prin utilizarea optimă a factorilor de producţie, în special a forţei de muncă;

- asigurarea unui nivel de trai echitabil pentru populaţia agricolă comunitară, în special prin creşterea veniturilor individuale ale persoanelor din sectorul agricol;

- stabilizarea pieţelor;

- asigurarea unei aprovizionări constante cu produse alimentare;

- asigurarea aprovizionării consumatorilor la preţuri rezonabile

Aceste obiective politice nu au repezentat nişte "ţinte fixe" dimpotrivă au fost extrem de flexibile, mai ales dacă ne referim la formulări de tipul "echitabil si rezonabil".

Cele trei principii ale PAC şi anume: piaţa unică, preferinţa comunitară şi solidaritatea financiară au fost definite un an mai târziu la Conferinţa de la Stresa (1958). Aceste principii de bază au avut numeroase implicaţii în implementarca acestor politici.

Instrumentele de politică nu au fost clar definite de la început (cu excepţia creării unor fonduri financiare), lăsând la îndemâna decidenţilor emergenţa unor clarificări ulterioare. În 1962 s-a elaborat primul pachet de măsuri legislative agricole referitoare la crearea a şase organizaţii comune de piaţă . După această dată a urmat o perioadă de tranziţie care s-a finalizat în anul 1967 prin consolidarea pielei unice pentru anumite produse. Obiectivele iniţiale au fost atinse relativ uşor încă din primii ani, mai ales în ceea ce priveşte creşterea productivităţii, stabilitatea pieţelor şi autosuficienţa pentru majoritatea produselor agroalimentare. Din 1962 până în 1992 PAC s-a bazat în special pe “garantarea" preţurilor interne şi Organizarea Comună de Piaţă specifică fiecărui produs .

Preview document

Politica Agricolă Comună - Pagina 1
Politica Agricolă Comună - Pagina 2
Politica Agricolă Comună - Pagina 3
Politica Agricolă Comună - Pagina 4
Politica Agricolă Comună - Pagina 5
Politica Agricolă Comună - Pagina 6
Politica Agricolă Comună - Pagina 7
Politica Agricolă Comună - Pagina 8
Politica Agricolă Comună - Pagina 9
Politica Agricolă Comună - Pagina 10
Politica Agricolă Comună - Pagina 11
Politica Agricolă Comună - Pagina 12
Politica Agricolă Comună - Pagina 13
Politica Agricolă Comună - Pagina 14
Politica Agricolă Comună - Pagina 15
Politica Agricolă Comună - Pagina 16
Politica Agricolă Comună - Pagina 17
Politica Agricolă Comună - Pagina 18
Politica Agricolă Comună - Pagina 19
Politica Agricolă Comună - Pagina 20
Politica Agricolă Comună - Pagina 21
Politica Agricolă Comună - Pagina 22
Politica Agricolă Comună - Pagina 23
Politica Agricolă Comună - Pagina 24
Politica Agricolă Comună - Pagina 25
Politica Agricolă Comună - Pagina 26
Politica Agricolă Comună - Pagina 27
Politica Agricolă Comună - Pagina 28
Politica Agricolă Comună - Pagina 29
Politica Agricolă Comună - Pagina 30
Politica Agricolă Comună - Pagina 31
Politica Agricolă Comună - Pagina 32
Politica Agricolă Comună - Pagina 33
Politica Agricolă Comună - Pagina 34
Politica Agricolă Comună - Pagina 35
Politica Agricolă Comună - Pagina 36
Politica Agricolă Comună - Pagina 37
Politica Agricolă Comună - Pagina 38
Politica Agricolă Comună - Pagina 39
Politica Agricolă Comună - Pagina 40
Politica Agricolă Comună - Pagina 41
Politica Agricolă Comună - Pagina 42
Politica Agricolă Comună - Pagina 43
Politica Agricolă Comună - Pagina 44
Politica Agricolă Comună - Pagina 45
Politica Agricolă Comună - Pagina 46
Politica Agricolă Comună - Pagina 47
Politica Agricolă Comună - Pagina 48
Politica Agricolă Comună - Pagina 49
Politica Agricolă Comună - Pagina 50
Politica Agricolă Comună - Pagina 51

Conținut arhivă zip

  • Politica Agricola Comuna.doc

Alții au mai descărcat și

Politica de Dezvoltare Regională în România

Introducere Politica de dezvoltare regională este una din politicile cele mai importante şi mai complexe ale Uniunii Europene, statut ce decurge...

Managementul integrării agriculturii românești în comunitatea europeană

INTRODUCERE Actualitatea temei. Trecerea de la economia centralizată la economia de piață se face greoi, datorită vidului de idei în găsirea de...

Analiza Oportunitatilor de Finantare a unui Proiect de Investitii din Domeniul Turismului prin Intermediul Fondurilor Structurale

CAPITOLUL 1 Introducere – Fondurile structurale Fondurile Structurale sunt instrumente financiare, administrate de către Comisia Europeană, al...

Politica Agricolă Comună

CAPITOLUL I – APARIȚIE ȘI DEZVOLTARE PAC 1.1. SCURT ISTORIC Politica agricolă reprezintă un ansamblu de principii, mijloace şi metode de...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României

CAPITOLUL I POLITICA AGRICOLĂ COMUNĂ A UNIUNII EUROPENE. REALIZĂRI, IMPLICAŢII, PERSPECTIVE I. 1 SCURT ISTORIC AL FORMĂRII UNIUNII EUROPENE...

Politica Agricolă Comună

INTRODUCERE Politica Agricolă Comună (PAC) este printre primele politici comune adoptate de Uniunea Europeană – pe atunci, Comunitatea Economică...

Politica Agricola Comuna - Studiu de Caz Aplicarea PAC in Romania

Introducere Exploataţiile agricole şi pădurile ocupă cea mai mare parte a suprafeţei Europei şi sunt vitale pentru sănătatea şi pentru economia...

Politica Agricola Comuna

1.INTRODUCERE Intre politicile Uniunii Europene, politica agricola comuna (PAC) este privita ca una dintre cele mai importante. Aceasta nu numai...

Politica Agricolă Comună

1. Istoricul Politicii Agricole Comune Politica Agricolă Comună este una dintre cele mai vechi, dar şi cele mai încercate politici comune....

Politica Agricola Comuna a UE

CAPITOLUL 1 : SCURT ISTORIC Conceptul de integrare, care a fost vehiculat pe parcursul a aproape două secole este foarte complex, permiţând o...

Politica Agricolă Comună

CAPITOLUL I POLITICA AGRICOLĂ COMUNĂ. ISTORIE ȘI DEZVOLTARE 1.1. ÎNCEPUTUL POLITICII AGRICOLE COMUNE Statele fondatoare ale Comunităţii...

Reformă Politicii Agricole Comune

REFORMĂ POLITICII AGRICOLE COMUNE (PAC) 1. Politica Agricola Comuna (PAC) Politică Agricolă Comună (PAC) este una dintre primele politici comune...

Ai nevoie de altceva?