Politica Comercială Comună a Uniunii Europene

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 18 în total
Cuvinte : 6533
Mărime: 40.56KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞORA FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRARE A AFACERILOR MASTER MANAGEMENT ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ POLITICI ECONOMICE COMUNITARE

Cuprins

1. Prezentare generală 3

2. Regimul exportului 5

3. Regimul importului .6

4. Sistemul generalizat de preferinţe (SGP) 8

5. Măsuri de apărare comercială 9

6. Relaţiile dintre Uniunea Europeană şi Organizaţia Mondială a Comerţului 11

7. Acorduri comerciale preferenţiale şi nepreferenţiale încheiate de Uniunea Europeană cu ţări terţe 12

Bibliografie

Extras din document

1. PREZENTARE GENERALĂ

Uniunea Europeană este cel mai mare actor comercial global, acoperind circa 20% din exporturile şi importurile mondiale. Ea joacă un rol important în promovarea comerţului mondial bazat mai ales pe un sistem multilateral.

Politica comercială exprimă totalitatea reglementărilor cu caracter juridic, administrativ, fiscal, bugetar, financiar, bancar, valutar adoptate de către o ţară sau o comunitate de ţări în scopul stimulării sau restrângerii schimburilor comerciale externe, conform intereselor proprii.

Politica comercială este unul din pilonii principali ai relaţiilor Comunităţii Europene cu ţările terţe.

Realizarea unei politici comerciale comune a făcut parte din planul iniţial de integrare economică europeană, astfel că politica comercială a UE (iniţial CEE) este comună în linii mari în raport cu restul lumii încă din 1968, odată cu realizarea Uniunii Vamale.

Încă prin Tratatul de la Roma, politica comercială comună a fost inclusă între instrumentele principale de realizare a integrării pieţelor naţionale într-o piaţă regională unică cu scopul accelerării creşterii economice, a ridicării eficienţei şi competitivităţii economice şi a creării premiselor de adâncire a integrării interstatale. Pentru Uniunea Europeană, raţiunea unei politici comerciale comune rezidă din faptul că libera circulaţie a bunurilor şi serviciilor din cadrul Uniunii nu se poate realiza cu politici comerciale naţionale diferite.

Comerţul, cea mai extinsă arie a politicii externe a Comunităţii Europene, este în competenţa exclusivă a Comisiei Europene. Cu o piaţă internă de aproape 490 milioane de locuitori, Uniunea Europeană are o voce puternică când negociază ca o entitate singulară. În practică, statele membre cad de acord asupra mandatului de negociere cu alte state sau organizaţii internaţionale, precum Organizaţia Mondială a Comerţului. Comisarul European responsabil pentru politica comercială a Comunităţii poartă negocierile în numele Comunităţii. În cadrul negocierilor majore, precum cele cu Organizaţia Mondială a Comerţului, reprezentanţii statelor membre pot lua parte de asemenea.

În baza prevederilor tratatelor constitutive şi a celorlalte norme (legislaţie secundară, tratate multi şi bilaterale încheiate de Comunitatea Europeană) care reglementează relaţiile comerciale ale Comunităţii cu ţările terţe se poate afirma că Comunitatea Europeană are o politică comercială comună axată pe liberalizarea schimburilor în domeniul industrial şi relativ protecţionistă în sectorul agricol

Formularea şi implementarea politicii comerciale comune a Comunităţii se face în baza art.133 din Tratatul Comunităţii (fostul art.113), conform căruia orice măsură adoptată în cadrul acestei politici este propusă de Comisie şi decisă de Consiliul UE prin majoritate calificată. Comisia asigură reprezentarea uniformă a intereselor Comunităţii, precum şi exercitarea PCC, atât la nivel bilateral, cat şi multilateral. Ea este asistată de un Comitet – Comitetul Articolului 133 - compus din reprezentanţi ai statelor membre (SM).

Principalele instrumente de politică comercială pot fi:

• de natură tarifară(vamală);

• de natură netarifară;

• de natură promoţională şi de stimulare.

Protecţia tarifară se realizează prin intermediul taxelor vamale.

În cadrul barierelor netarifare utilizate în cadrul politicilor comerciale se includ reglementările cantitative, măsurile antidumping, precum şi alte măsuri netarifare.

Măsurile de politică comercială promoţională şi de stimulare au drept scop impulsionarea exporturilor globale ale ţării (sau comunităţii) respective.

La baza politicii comerciale comune se află Tratatul de la Roma, al cărui titlu I din partea a II-a se numeşte „Libera circulaţie a mărfurilor”. În cadrul acestuia se face referire la următoarele aspecte:

• eliminarea taxelor vamale între statele membre;

• instituirea tarifului vamal comun;

• eliminarea restricţiilor cantitative între statele membre;

• practicile de dumping.

Cadrul legal actual al politicii comerciale comune a Comunităţii este cel stabilit prin Tratatul de la Maastricht modificat prin Tratatul de la Amsterdam.

Un rol deosebit în cadrul politicii comerciale a Uniunii Europene este acordat relaţiei cu Statele Unite, negocierile lungi şi dezacordurile fiind deja un element obişnuit, ambele părţi adoptând sancţiuni reciproce sub forma tarifelor la importul unor bunuri specifice. În ultimii ani, ambele părţi au preferat să adreseze un număr de dispute în faţa organismelor de rezolvare a disputelor din cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului. În ceea ce priveşte runda Doha a negocierilor Organizaţiei Mondiale a Comerţului, dezacorduri majore între Uniunea Europeană şi Statele Unite au ieşit la suprafaţă în ceea ce priveşte ajutoarele financiare acordate sectorului agricol. Fiecare parte a acuzat-o pe cealaltă că a sabotat obiectivele de bază ale negocierilor: deschiderea economiilor vestice pentru produsele originare din statele în curs de dezvoltare, în special cele din zona Africii, a Caraibelor şi a Pacificului. Discuţiile au fost suspendate în anul 2006.

Dezacorduri majore au fost cauzate de asemenea de ajutoarele financiare acordate industriei aeronautice, în special companiei Airbus de către statele Uniunii Europene şi companiei Boeing de către guvernul american.

Preview document

Politica Comercială Comună a Uniunii Europene - Pagina 1
Politica Comercială Comună a Uniunii Europene - Pagina 2
Politica Comercială Comună a Uniunii Europene - Pagina 3
Politica Comercială Comună a Uniunii Europene - Pagina 4
Politica Comercială Comună a Uniunii Europene - Pagina 5
Politica Comercială Comună a Uniunii Europene - Pagina 6
Politica Comercială Comună a Uniunii Europene - Pagina 7
Politica Comercială Comună a Uniunii Europene - Pagina 8
Politica Comercială Comună a Uniunii Europene - Pagina 9
Politica Comercială Comună a Uniunii Europene - Pagina 10
Politica Comercială Comună a Uniunii Europene - Pagina 11
Politica Comercială Comună a Uniunii Europene - Pagina 12
Politica Comercială Comună a Uniunii Europene - Pagina 13
Politica Comercială Comună a Uniunii Europene - Pagina 14
Politica Comercială Comună a Uniunii Europene - Pagina 15
Politica Comercială Comună a Uniunii Europene - Pagina 16
Politica Comercială Comună a Uniunii Europene - Pagina 17
Politica Comercială Comună a Uniunii Europene - Pagina 18

Conținut arhivă zip

  • Politica Comerciala Comuna a Uniunii Europene.doc

Alții au mai descărcat și

Politica comercială și relațiile comerciale ale Uniunii Europene

Termenul “politică” are un domeniu larg de definire, prezentând sensuri dintre cele mai diferite. Astfel, ca o primă abordare, se poate spune că...

Participarea Uniunii Europene la comerțul internațional

Comerțul este o activitate umană care ne privește pe toți și care ne implică pe toți în fi ecare zi. Ca atare, și regulile care guvernează această...

Politica Monetară și Instrumentele Politicii Monetare

1.1. Istoria politicii monetare Evoluția politicii monetare este determinată de evoluția sistemului monetar și de evoluția gândirii economice. Pe...

Politica Agricolă Comună

CAPITOLUL I – APARIȚIE ȘI DEZVOLTARE PAC 1.1. SCURT ISTORIC Politica agricolă reprezintă un ansamblu de principii, mijloace şi metode de...

Politica Industrială a UE

Introducere Conceptul de politica industriala este astăzi complet diferit de industrie si componentei de acum 30 de ani. Daca în anii ’60 – ’70 ai...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Economie Mondială

CAPITOLUL 1 ECONOMIA MONDIALĂ „O REALITATE DINAMICĂ” Sistemul capitalist a stat la baza apariţiei şi dezvoltării economiei mondiale. Piaţa...

Zonele Economice Libere

Cap.I PREZENTAREA ZONELOR ECONOMICE LIBERE (ZEL) O zonă de liber schimb este un ansamblu geografic şi economic în care nu există nici un obstacol...

Te-ar putea interesa și

Importanța Parlamentului European

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE Având în vedere faptul că Proiectul de tratat constituţional al Uniunii Europene nu a fost încă semnat...

Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană

CAPITOLUL I: DEFINIREA CONCEPTULUI DE POLITICĂ COMERCIALĂ, A OBIECTIVELOR, FUNCŢIILOR ŞI INSTRUMENTELOR SALE. Subcapitolul 1.1. Politica...

Participarea Uniunii Europene la comerțul internațional

Comerțul este o activitate umană care ne privește pe toți și care ne implică pe toți în fi ecare zi. Ca atare, și regulile care guvernează această...

Politicile Comerciale ale UE

Politica comerciala reprezinta totalitatea reglementarilor adoptate de catre stat (cu caracter juridic, administrativ, fiscal, bugetar, financiar,...

Politica comercială a Uniunii Europene

INTRODUCERE Politica comerciala este unul din pilonii principali ai relaţiilor Uniunii Europene cu ţările terţe. Înca prin Tratatul de la Roma,...

Politica comercială a UE

Introducere Politica comercială reprezintă una din componentele de bază ale politicii economice generale a fiecărui stat independent, vizând sfera...

Politica comercială a României în conextul aderării la UE

INTRODUCERE Politica comercială determină în general un impact semnificativ asupra nivelului competitivităţii, aspect care stă la baza majorităţii...

Politicile comunitare - priorități și obiective

Capitolul 1. Politicile comune ale Uniunii Europene Europa celor 15 a realizat performanţa consolidării instituţiilor sale şi, chiar, a...

Ai nevoie de altceva?