Politică de mediu în UE - România

Proiect
7.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 38 în total
Cuvinte : 13355
Mărime: 534.94KB (arhivat)
Publicat de: Dorinel Nițu
Cost: 9 puncte

Cuprins

 1. Introducere .3
 2. CAP. 1 EVOLUȚIA POLITICII DE MEDIU.5
 3. 1.1.Baza legală.5
 4. 1.2. Principiile politicii de mediu.6
 5. 1.2.1. Principiul cooperării.6
 6. 1.2.2. Principiul evitării prejudicierii mediului.7
 7. 1.2.3. Principiul compensării prejudiciului.7
 8. 1.2.4. Principiul protejării resurselor naturale şi al zonelor comune.8
 9. 1.3. Principalii actori ai politicii de mediu.8
 10. 1.4. Programele de actiune pentru mediu- cadrul general de implementare a politii de mediu.9
 11. CAP. 2 INSTRUMENTELE POLITICII DE MEDIU.12
 12. 2.1. Instrumentele de aplicare ale politicii de mediu.12
 13. 2.2. Strategii ale politicii de mediu.18
 14. CAP. 3 POLITICA DE MEDIU ÎN ROMÂNIA.24
 15. 3.1. Analiza situatiei actuale.24
 16. 3.2. Baza legală a politicii de mediu.25
 17. 3.2.1. Cadrul institutional.25
 18. 3.2.2. Legislatia de mediu.26
 19. 3.3. Obiectivele politicii de mediu.29
 20. 3.4. Norme si standarde de mediu.31
 21. 3.5. Analiza SWOT.32
 22. 3.6. Axele prioritare.34
 23. 3.7. Planul financiar .36
 24. Concluzii.38

Extras din proiect

Introducere

Apărută pe agenda de lucru europeană la începutul anilor 1970, preocuparea pentru mediu dobândeşte un caracter distinct odată cu semnalarea, de către Clubul de la Roma, a diminuării resurselor naturale şi a deteriorării rapide a calităţii apei, aerului şi solului. Au trecut doi până la crearea politicii comunitare de mediu, în 1972 şi de aici la dezvoltarea acesteia ca una dintre cele mai importante politici comunitare. Importanţa sa nu este datorată anvergurii fondurilor alocate (care nu depăşesc fondurile de care dispun politica regională sau politica agricolă) ci faptului că politica de mediu a devenit politică orizontală a Uniunii Europene, aspectele de protecţie a mediului fiind considerente bligatorii ale celorlalte politici comunitare.

Prin adoptarea strategiei dezvoltării durabile ca element principal al câmpului său de acţiune – adică prin preocuparea pentru natură ca moştenire şi resursă a generaţiilor viitoare politica de mediu este permanent conectată la tendinţele globale de protecţie a mediului, aşa cum apar ele în urma evenimentelor internaţionale precum summit-urile de la Rio (1992) şi Johanesburg (2002), a protocolului de la Kyoto, etc. În plus, această conectare la şi implicare în progresele internaţionale de mediu transformă Uniunea Europeană în promotor global al dezvoltării durabile.

Prin însuşi caracterul ei, dezvoltarea durabilă reprezintă nevoia de responsabilizare şi educaţie pentru protecţia mediului, iar acest aspect este reflectat de evoluţia politicii comunitare în ultimii ani, politică marcată de trecerea de la o abordare bazată pe constrângere şi sancţiune, la una mai flexibilă, bazată pe stimulente. Astfel, se acţionează în direcţia unei abordări voluntare, în scopul de a promova această responsabilizare faţă de mediu şi a de a încuraja utilizarea sistemelor de management al mediului.

Politica de mediu nu acţionează independent, ci reflectă interesul societăţii civile în această direcţie, manifestat prin crearea a numeroase mişcări şi organizaţii de mediu. Mai mult, în unele ţări s-a ajuns la crearea şi dezvoltarea unor partide politice „verzi”, cu un real succes în arena politică. Nu trebuie însă uitate nici rezistenţa – sau, mai bine spus reţinerea şi inerţia care se manifestă, atunci când obiectivele de mediu par a limita competitivitatea industrială şi creşterea economică; însă acest aspect nu face decât să sublinieze o dată în plus nevoia unei abordări concertate la nivel european şi necesitatea existenţei unei politici de mediu active şi integrate, capabilă să răspundă provocărilor care apar în plan economic.

Capitolul I Evolutia politicii de mediu

Politica de mediu a Uniunii Europene a apărut ca domeniu separat al preocupării comunitare în anul 1972, impulsionată de o conferinţă a Organiztiei Natiunilor Unite asupra mediului înconjurător, care a avut loc la Stockholm, în acelaşi an.

În 1973 a fost elaborat primul Program de Actiune pentru Mediu – PAM (1973-1977), sub forma unei combinaţii de programe pe termen mediu şi de gândire strategică, care accentua nevoia de protecţie a apei şi a aerului şi care conţinea o abordare sectorială a combaterii poluării.

În 1978 a fost adoptat al doilea Program de Actiune pentru Mediu - PAM 2 (1978-1982), structurat pe aceleaşi priorităţi ca şi PAM 1 şi fiind, de fapt, o reînnoire a acestuia.

Anul 1981 a marcat crearea, în cadrul Comisiei Europene, a Directiei Generale pentru Politica de Mediu, unitate responsabilă pentru pregătirea şi asigurarea implementării politicilor de mediu şi totodată iniţiatoarea actelor legislative din domeniu. Astfel, politica de mediu devine din ce în ce mai complexă şi mai strâns corelată cu alte politici comunitare.

În 1982 a fost adoptat al treilea PAM (1982 -1986), care reflectă influenţa dezvoltării pietei interne în echilibrarea obiectivelor sale cu cele ale pieţei. În plus, acest program de acţiune marchează trecerea de la o abordare calitativă a standardelor de mediu, la una axată pe emisiile poluante. Anul 1986 se individualizează prin adoptarea Actului Unic European (ratificat în 1997), document prin care protecţia mediului dobândeşte o bază legală în cadrul Tratatului Comunităţii Europene (Tratatul de la Roma, 1957).

În 1987 a fost adoptat PAM 4 (1987- 1992), caracterizat prin aceeaşi tendinţă de coordonare cu evoluţia şi obiectivele pietei unice ca şi programul precedent. Un element de noutate al PAM 4 îl constituie pregătirea terenului pentru strategia cadru de dezvoltare durabil , adică promovarea conceptului de conservare a mediului şi a resurselor sale în vederea transmiterii aceleiaşi moşteniri naturale şi generaţiilor viitoare.

PAM 5 (1993 – 1999) a fost adoptat în 1992 şi face trecerea de la abordarea bazată pe comandă şi control la introducerea instrumentelor economice şi fiscale şi la consultarea părţilor interesate în procesul de decizie. De asemenea, PAM 5 a transformat dezvoltarea durabil în strategie a politicii de mediu. Tot în acest an a fost semnat şi Tratatul Uniunii Europene (Maastricht), ceea ce înseamnă, în termeni de mediu, extinderea rolului Parlamentului European în dezvoltarea politicii de mediu.

În 1997, politica de mediu devine politică orizontală a Uniunii Europene (prin Tratatul de la Amsterdam), ceea ce înseamnă că aspectele de mediu vor fi în mod necesar luate în considerare în cadrul politicilor sectoriale.

Anul 2000 reprezintă anul evaluării rezultatelor PAM 5 şi definirea priorităţilor pentru al 6- lea program de acţiune – PAM 6 (2001-2010) - care susţine strategia dezvoltării durabile şi accentuează responsabilitatea implicată în deciziile ce afectează mediul.

PAM 6 identifică 4 arii prioritare ale politicii de mediu în următorii zece ani: 1) schimbarea climatică şi încălzirea globală, 2) protecţia naturii şi biodiversitatea, 3) sănătatea în raport cu mediul şi 4) conservarea resurselor naturale şi gestionarea deşeurilor. Conferinţa de la Gothenburg, din anul 2000 , a adus cu sine adoptarea dezvoltării durabile ca strategie comunitară pe termen lung, ce concentrează politicile de dezvoltare durabilă în domeniile: economic, social şi al protecţiei mediului.

Preview document

Politică de mediu în UE - România - Pagina 1
Politică de mediu în UE - România - Pagina 2
Politică de mediu în UE - România - Pagina 3
Politică de mediu în UE - România - Pagina 4
Politică de mediu în UE - România - Pagina 5
Politică de mediu în UE - România - Pagina 6
Politică de mediu în UE - România - Pagina 7
Politică de mediu în UE - România - Pagina 8
Politică de mediu în UE - România - Pagina 9
Politică de mediu în UE - România - Pagina 10
Politică de mediu în UE - România - Pagina 11
Politică de mediu în UE - România - Pagina 12
Politică de mediu în UE - România - Pagina 13
Politică de mediu în UE - România - Pagina 14
Politică de mediu în UE - România - Pagina 15
Politică de mediu în UE - România - Pagina 16
Politică de mediu în UE - România - Pagina 17
Politică de mediu în UE - România - Pagina 18
Politică de mediu în UE - România - Pagina 19
Politică de mediu în UE - România - Pagina 20
Politică de mediu în UE - România - Pagina 21
Politică de mediu în UE - România - Pagina 22
Politică de mediu în UE - România - Pagina 23
Politică de mediu în UE - România - Pagina 24
Politică de mediu în UE - România - Pagina 25
Politică de mediu în UE - România - Pagina 26
Politică de mediu în UE - România - Pagina 27
Politică de mediu în UE - România - Pagina 28
Politică de mediu în UE - România - Pagina 29
Politică de mediu în UE - România - Pagina 30
Politică de mediu în UE - România - Pagina 31
Politică de mediu în UE - România - Pagina 32
Politică de mediu în UE - România - Pagina 33
Politică de mediu în UE - România - Pagina 34
Politică de mediu în UE - România - Pagina 35
Politică de mediu în UE - România - Pagina 36
Politică de mediu în UE - România - Pagina 37
Politică de mediu în UE - România - Pagina 38

Conținut arhivă zip

 • Politica de Mediu in UE - Romania.doc

Alții au mai descărcat și

Politica publică din România în domeniul protecției mediului

1. Prezentarea cadrului legal de desfăşurare a politicii de protecţie a mediului Planul Naţional de Acţiune pentru Protecţia Mediului (P.N.A.P.M.)...

Politică monetară

Integrarea monetara reprezinta procesul de formare a unei zone monetare, a unui spatiu în care monedele mai multor tari sunt fie legate intre ele...

Dezvoltare durabilă - perspectivele dezvoltării turismului montan în județul Prahova

1.Introducere Calitatea mediului inconjurator constituie astazi una dintre cele mai stringente probleme globale ale omenirii,deoarece nu mai este...

Politica Agricolă Comună

Introducere Politica agricolă comună este una dintre cele mai integrate şi mai vechi politici comunitare. Realizarea PAC este considerată ca o...

Studiul Politicii de Mediu în UE

INTRODUCERE SI MOTIVATIE Motivul pentru care am ales spre analiza acest subiect este interesul permanent manifestat in ultima perioada pentru...

Politică de mediu a Uniunii Europene

Politica de mediu a Uniunii Europene - generalitati Mediul reprezintă o responsabilitate pe care trebuie să ne-o asumăm în comun. Pe fondul...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Politici de dezvoltare regională în UE

2.1. Coeziunea economică şi socială Pe fondul creşterii interdependenţelor dintre state, asigurarea unui grad cât mai înalt de coeziune economică...

Te-ar putea interesa și

Politica de mediu în România

Tinand cont ca un mediu sanatos este esential pentru asigurarea prosperitatii şi calitatii vietii si de realitatea ca daunele si costurile produse...

Politica de mediu în UE și România

Management Administratie Publica | Politica De Mediu 3 Introducere Apărută Pe Agenda De Lucru Europeană La Începutul Anilor 1970, Preocuparea...

Politică de mediu în România

PARTEA I Introducere În ultimii 30 de ani s-au făcut progrese substanţiale pentru crearea unui sistem de control al mediului în cadrul UE....

Strategii și politici de mediu în contextul integrării în UE - studiu de caz - România

I. Scurta prezentare a politicii de mediu a Uniunii Europene Legislaţia europeană este o noutate absolută pe plan internaţional. Este pentru prima...

Politica de mediu în România postdecembristă

I. Politica de mediu în Romania 1. Scurt istoric Industrializarea rapidă de la al Doilea Razboi Mondial a cauzat de apă pe scară largă şi...

Politică de mediu în România

POLITICA DE MEDIU IN ROMANIA Adoptarea politicilor de mediu in Romania implica reglementarea în perspectiva a tuturor activitatilor privind...

Politici de protecție a mediului - studiu comparativ România-UE

I. INTRODUCERE Daca anii ’70 au fost anii în care problemele de protecţie a mediului s-au impus atenţiei, sfârşitul anilor ’80 aduce şi primele...

Politică de mediu în România

Concept.Definitie. Politica de mediu reprezintă un sistem integru al priorităţilor şi obiectivelor de mediu, al metodelor şi instrumentelor de...

Ai nevoie de altceva?