Politica Investițională în Republica Moldova

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 79 în total
Cuvinte : 23925
Mărime: 105.58KB (arhivat)
Cost: 10 puncte

Cuprins

Introducere

Capitolul I. Formularea politicii investiţionale a statului în perioada de tranziţie. 5

1.1. Politica investiţională ca factor al dezvoltării social – economice. 5

1.2. Direcţiile principale ale politicii investiţionale a Republicii Moldova. 15

Capitolul II. Investiţiile străine şi rolul lor în stabilizarea şi creşterea economiei naţionale. 24

2.1. Evoluţia şi impactul investiţiilor străine asupra performanţei economiilor naţionale. 24

2.2. Politica atragerii investiţiilor străine. 36

Capitolul III. Politica statului în domeniul investiţiilor în Republica Moldova. 48

3.1. Proiectul de investiţii – instrument important al politicii investiţionale. 48

3.2. Politica investiţională în Republica Moldova. 58

Capitolul IV. Proiect didactic. 70

Încheiere.

Bibliografia.

Extras din document

Introducere

Necesitatea accelerării procesului de tranziţie la economia de piaţă şi realizării scopului Republicii Moldova de a se integra în comunitatea internaţională, fenomenul globalizării în general, impune necesitatea studierii avantajelor şi dezavantajelor deschiderii economice pentru o ţară mică, cum ar fi Moldova. Cercetarea procesului de tranziţie de la economia centralizată de tip închis la economia de piaţă necesită o nouă conştientizare a legilor economice şi elaborarea, pe această bază, a unor politici clare de administrare a proceselor social –economice. În această perioadă radical se schimbă rolul statului, în direcţia reducerii implicării directe în procesul de gestionare şi stabilizarea unui cadru bine definit de dirijare a economiei.

Criza economică cu care se confruntă ţara astăzi îşi are începuturile în perioada anterioară tranziţiei. Gradul înalt de izolare a economiei naţionale vis-a-vis de economia mondială, dependenţa exagerată de economia fostei Uniuni Sovietice şi consecinţele destrămării acesteia, precum şi lipsa de experienţă în realizarea tranziţiei la un sistem radical nou au condus la declanşarea unei crize profunde, ce a cuprins toate sferele economiei naţionale. Mai mult decât atât, procesul de tranziţie s-a dovedit a fi mult mai costisitor decât se prevăzuse anterior şi continuă să consume resurse financiare enorme, care, dată fiind recesiunea economică continuă, pot fi asigurate numai prin atragerea capitalului străin.

În decursul ultimilor 10 ani economia Moldovei a înregistrat unul din cele mai mari declinuri printre ţările în tranziţie. În această perioadă Produsul Intern Brut al Republicii Moldovei a scăzut cu 2/3, condiţionând, totodată, o reducere considerabilă a nivelului de trai al populaţiei. Factorii principali, ce au determinat acest declin includ efectul destrămării Uniunii Sovietice, însoţit de distrugerea relaţiilor comerciale şi a sistemului de plăţi, în special şocul preţurilor, determinat de liberalizarea preţului la energie - componenta de bază în formarea costurilor interne; conflictul din Transnistria din 1992 şi o serie de calamităţi naturale cu efecte dezastruase asupra sectorului agricol şi industriei prelucrătoare, care constituie jumătate din PIB-ul ţării.

În decursul anului 2002, a fost realizată o ameliorare a situaţiei, chiar în condiţiile de lipsă a finanţării externe. A fost înregistrată o creştere a producţiei industriale, mai cu seamă, în industria uşoară şi alimentară. Volumul producţiei agricole a crescut deşi condiţiile climaterice au fost nefavorabile. A fost realizată o reducere semnificativă a restanţelor la pensii şi salarii, şi a fost majorat nivelul salariilor pentru unele categorii de angajaţi publici.

Aceste realizări, însă, nu sunt suficiente pentru a asigura o dezvoltare social-economică durabilă a R. Moldova. O dovadă a fragilităţii situaţiei este fenomenul reducerii volumului investiţiilor în capitalul fix, în special, în sfera neproductivă.

Criza economică generală, precum şi reducerea standardelor de viaţă au afectat serios şi factorul uman rezultând pierderea forţei de muncă de o calificare înaltă.

Practica internaţională demonstrează că în această situaţie factorul principal de revigorare a creşterii economice este asigurarea unui flux masiv şi permanent de capital. Dat fiind faptul că în R. Moldova acumulările de capital în ultimii ani nu au atins valori determinate, principala sursă de investiţii în perspectiva apropiată rămâne a fi capitalul străin. În acest context, se impune necesitatea unui studiu complex al mediului care ar favoriza fluxul de capital şi a metodelor concrete de atragere a investiţiilor.

Până în prezent, în R. Moldova nu există o politică investiţională clară şi coerentă. Nu există un punct de vedere comun asupra conţinutului acestei politici, direcţiilor sale principale, rolul statului în promovarea ei. Până în prezent nu a fost creată baza normativă necesară şi aprobat un cadru legislativ stabil pentru formularea şi realizarea politicii investiţionale. În consecinţă, R. Moldova nu a devenit ţară atractivă pentru investiţiile străine.

Importanţa teoretică şi practică a problemei şi gradul insuficient de cercetare a ei au determinat actualitatea temei prezentei teze, precum scopul ei, sarcinile şi direcţiile de cercetare.

Scopul cercetării constă în argumentarea teoretică şi elaborarea unor recomandări practice pentru formularea şi realizarea politicilor investiţionale de perspectivă a R. Moldova.

Preview document

Politica Investițională în Republica Moldova - Pagina 1
Politica Investițională în Republica Moldova - Pagina 2
Politica Investițională în Republica Moldova - Pagina 3
Politica Investițională în Republica Moldova - Pagina 4
Politica Investițională în Republica Moldova - Pagina 5
Politica Investițională în Republica Moldova - Pagina 6
Politica Investițională în Republica Moldova - Pagina 7
Politica Investițională în Republica Moldova - Pagina 8
Politica Investițională în Republica Moldova - Pagina 9
Politica Investițională în Republica Moldova - Pagina 10
Politica Investițională în Republica Moldova - Pagina 11
Politica Investițională în Republica Moldova - Pagina 12
Politica Investițională în Republica Moldova - Pagina 13
Politica Investițională în Republica Moldova - Pagina 14
Politica Investițională în Republica Moldova - Pagina 15
Politica Investițională în Republica Moldova - Pagina 16
Politica Investițională în Republica Moldova - Pagina 17
Politica Investițională în Republica Moldova - Pagina 18
Politica Investițională în Republica Moldova - Pagina 19
Politica Investițională în Republica Moldova - Pagina 20
Politica Investițională în Republica Moldova - Pagina 21
Politica Investițională în Republica Moldova - Pagina 22
Politica Investițională în Republica Moldova - Pagina 23
Politica Investițională în Republica Moldova - Pagina 24
Politica Investițională în Republica Moldova - Pagina 25
Politica Investițională în Republica Moldova - Pagina 26
Politica Investițională în Republica Moldova - Pagina 27
Politica Investițională în Republica Moldova - Pagina 28
Politica Investițională în Republica Moldova - Pagina 29
Politica Investițională în Republica Moldova - Pagina 30
Politica Investițională în Republica Moldova - Pagina 31
Politica Investițională în Republica Moldova - Pagina 32
Politica Investițională în Republica Moldova - Pagina 33
Politica Investițională în Republica Moldova - Pagina 34
Politica Investițională în Republica Moldova - Pagina 35
Politica Investițională în Republica Moldova - Pagina 36
Politica Investițională în Republica Moldova - Pagina 37
Politica Investițională în Republica Moldova - Pagina 38
Politica Investițională în Republica Moldova - Pagina 39
Politica Investițională în Republica Moldova - Pagina 40
Politica Investițională în Republica Moldova - Pagina 41
Politica Investițională în Republica Moldova - Pagina 42
Politica Investițională în Republica Moldova - Pagina 43
Politica Investițională în Republica Moldova - Pagina 44
Politica Investițională în Republica Moldova - Pagina 45
Politica Investițională în Republica Moldova - Pagina 46
Politica Investițională în Republica Moldova - Pagina 47
Politica Investițională în Republica Moldova - Pagina 48
Politica Investițională în Republica Moldova - Pagina 49
Politica Investițională în Republica Moldova - Pagina 50
Politica Investițională în Republica Moldova - Pagina 51
Politica Investițională în Republica Moldova - Pagina 52
Politica Investițională în Republica Moldova - Pagina 53
Politica Investițională în Republica Moldova - Pagina 54
Politica Investițională în Republica Moldova - Pagina 55
Politica Investițională în Republica Moldova - Pagina 56
Politica Investițională în Republica Moldova - Pagina 57
Politica Investițională în Republica Moldova - Pagina 58
Politica Investițională în Republica Moldova - Pagina 59
Politica Investițională în Republica Moldova - Pagina 60
Politica Investițională în Republica Moldova - Pagina 61
Politica Investițională în Republica Moldova - Pagina 62
Politica Investițională în Republica Moldova - Pagina 63
Politica Investițională în Republica Moldova - Pagina 64
Politica Investițională în Republica Moldova - Pagina 65
Politica Investițională în Republica Moldova - Pagina 66
Politica Investițională în Republica Moldova - Pagina 67
Politica Investițională în Republica Moldova - Pagina 68
Politica Investițională în Republica Moldova - Pagina 69
Politica Investițională în Republica Moldova - Pagina 70
Politica Investițională în Republica Moldova - Pagina 71
Politica Investițională în Republica Moldova - Pagina 72
Politica Investițională în Republica Moldova - Pagina 73
Politica Investițională în Republica Moldova - Pagina 74
Politica Investițională în Republica Moldova - Pagina 75
Politica Investițională în Republica Moldova - Pagina 76
Politica Investițională în Republica Moldova - Pagina 77
Politica Investițională în Republica Moldova - Pagina 78
Politica Investițională în Republica Moldova - Pagina 79

Conținut arhivă zip

  • Politica Investitionala in Republica Moldova.DOC

Alții au mai descărcat și

Evoluția Fluxurilor de ISD în Țările din Europa Centrală Europa de Sud - Est și CSI

INVESTIŢIILE STRĂINE DIRECTE ASPECTE GENERALE Investiţia străină directă constă în plasarea de fonduri într-un obiectiv economic care...

Politica Investițională a Întreprinderii

1. Noţiunea de investiţii la nivelul întreprinderii. Politica de investire – decizie financiară strategică.În înţelesul larg, noţiunea de...

Strategii investiționale în afaceri - studiu de fezabilitate la SC Com Carvinex SRL

1. Identificaţi o firmă reală din regiune şi realizaţi analiza SWOT, emiţând cele 4 strategii. S.C. Com-Carvinex S.R.L. este un magazin cu o...

Strategii investiționale în afaceri - studiu de fezabilitate

1. Prezentarea firmei DATE DE AUTENTIFICARE: Denumirea: S.C. BOTANICA Statut juridic: S.A. Numarul de inregistrare in Registrul potentialilor...

Politici Investitionale ale Intreprinderii

1. CONCEPTUL DE INVESTIŢIE Investiţiile reprezintă suportul material al dezvoltării economice. Investiţiile, privite ca sumă a cheltuielilor...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Strategii Investitionale in Afaceri

CAP. 1. INVESTIŢIILE ŞI DEZVOLTAREA ECONOMICO-SOCIALĂ Rezumat Investiţiile reprezintă factorul primordial al dezvoltării economiei, iar...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Efectele de Investiții Economice a CTN în Spațiul Economic European

Întroducere Actualitatea temei investigate. Contemporaneitatea ne demonstrează că trăsătura deosebită de dezvoltare mondială este creşterea şi...

Fundamentarea Deciziilor de Investiții în Baza Criteriului de Risc și Eficientă

ADNOTARE la teza de licenta in ştiinţe economice cu tema: “Fundamentarea deciziilor de investitii in baza criteriului de risc si eficienta”...

Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine

INTRODUCERE Actualitatea cercetării. Constituirea unui stat de drept cu o economie prosperă de piaţăşi social orientată este de neconceput fără...

Republica moLdova și organizațiile din Europa de Sud-Est

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 60 surse, 95 pagini text de bază. Cuvintele...

Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional

INTRODUCERE Necesitatea abordării problemei puse în prezenta lucrare a fost impusă de căutarea şi găsirea unor căi şi mecanisme de creare a unei...

Evaluarea Proiectelor Investiționale

În economia de piata sau de tranzitie, forma organizatorica de baza a procesului investitional este proiectul investitional care repezinta...

Protejarea și Stimularea Investițiilor

INTRODUCERE Importanţa teoretică şi practică a lucrării Rolul investiţiilor străine în economia unei ţări este incontestabil: lanţul de efecte pe...

Sursele de finanțare a proiectelor investiționale la nivelul unităților economice

Introducere Actualitatea temei de cercetare. Globalizarea economiei mondiale se caracterizează în primul rînd printr-o stabilitate a relaţiilor şi...

Ai nevoie de altceva?