Politici de Mediu ale Uniunii Europene

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Politici de Mediu ale Uniunii Europene.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 11 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Economie

Cuprins

1. Descriere generală
2. Ce este politica de mediu?
3. Reglementări ale politicii de mediu
4. Evoluția politicii de medu
5. De reținut
6. Bibliografie

Extras din document

1. Descriere generală

Această temă de discuție, pune în prim plan, o problemă importantă, ce își face apariția pe teritoriul oricărui stat. Problemele de mediu sunt un subiect sensibil, ce trebuie tratate cu seriozitate, datorită statutului pe care acestea le ocupă. În acest sens, se construiesc diverse proiecte, se implementează reglementări, ce în final, au scopul de a constitui un mediu stabil și durabil, în care să se poată realiza, buna funcționare a activităților economice și nu numai.

Poluarea reprezintă efectul nedorit, care din păcate, apare în urma oricărei activități ce implică activitatea anumitor resurse (carbuni, petrol, gaze naturale) sau datorită deșeurilor materiale, respectiv orice altă formă, rezultate în urma executării. Este un efect negativ ce nu poate fi înlăturat, însă poate fi limitat, sau chiar prevenit. În acest scop, politicile de mediu lucrează spre a combate orice fel de abuz sau nedreptate cauzată mediul înconjurător.

În goana după evoluție, nu trebuie să uitam că suntem încă locuitori ai aceste planete, ce iși joacă rolul de “casă „ și care, ca orice altă casă, are nevoie de întreținere, renovare, modernizare. Toate aceste evenimente sunt luate în calcul, pentru a prezerva și îmbunătăți relația noastră cu mediul și felul în care îl tratăm.

2. Ce este politica de mediu?

Politica de mediu europeană se bazează pe principiile precauției, prevenirii, corectării poluării la sursă și „poluatorul plătește”. Programele multianuale de acțiune pentru mediu stabilesc cadrul pentru viitoarele acțiuni în toate domeniile politicii de mediu. Acestea sunt integrate în strategiile orizontale și sunt luate în considerare în cadrul negocierilor internaționale în materie de mediu. Nu în ultimul rând, implementarea este fundamentală.

Politica de mediu a Uniunii Europene este susţinută de un număr de actori instituţionali implicaţi în pregătirea, definirea şi implementarea sa, şi care se află în permanentă consultare 8 cu guvernele Statelor Membre, cu diverse organizaţii industriale, organizaţii nonguvernamentale şi grupuri de reflexie . Prin diversele atribuţii pe care le au, acestea contribuie la caracterul sinergetic al politicii de mediu şi asigură realizarea obiectivelor sale atât la nivel legislativ, cât şi la nivel de implementare.

Strategia preponderentă în cadrul acestor politici, este aceea de dezvoltare durabilă. Acest lucru implică menținerea echilibrului ecologic, precum și reducerea impactului activităților asupra mediului înconjurător. Investițiile alocate pentru reducerea acestui impact sunt atât colective, cât și individuale. În cunformitate cu stipulările precizate, fiecare participant are obligativitatea respectării și implementării cerințelor.

Importanța respectării acestor reguli, nu este data numai de forma legislativă, ci și de faptul că, indivizii, consumatorii sunt interesați din ce în ce mai mult de politica de mediu aplicată de firmele existente, de impactul pe care acestea îl aplică asupra mediului. Acest lucru este extrem de vizibil, prin faptul că, la prezentarea oricărei firme sau instituții ce acționează sub reglementarea în cadrul politicii de mediu, există o rubrica specială pentru a prezenta viziunea companiei, asupra acestui aspect. Inclusiv ambalajul, este adeseori folosit, pentru a reaminti, de responsabilitatea ecologică de care dă dovadă compania în cauză. Implicarea oamenilor în acest proces este foarte importantă, deoarece nerespectarea acestor condiții, se reflectă acum, mai mult sau mai puțin în imaginea companiei, astfel încât, eventualele cheltuieli cu privire la impactul asupra mediului, ar reprezenta mai puțin din punct de vedere financiar, decât pierderea clienților. Astfel, presiunea unui echilibru între activitate și mediu, este mult mai bine conturată atunci când știi că omenii sunt interesați de acest lucru și pot fi înfluențați negativ, în caz contrar.

Fisiere in arhiva (1):

  • Politici de Mediu ale Uniunii Europene.docx

Bibliografie

1. ***, Politica de mediu a Uniunii Europene – principii generale și cadrul de bază, disponibil la http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/ro/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.4.1.html, accesat la data de 25.04.2015
2. ***, Uniunea Europeană, mediu, disponibil la http://europa.eu/pol/env/index_ro.html, accesat la data de 25.04.2015
3. ***, Protejarea sănătății și bunăstării persoanelor care trăiesc în UE, disponibil la http://europa.eu/pol/env/index_ro.htm, accesat la data de 25.04.2015
4. ***, Politica de mediu, disponibil la http://beta.ier.ro/documente/formare/Politica_mediu.pdf, p. 9, accesat la data de 22.04.2015.
5. ***, Politica de mediu, Momente cheie, disponibil la http://www.ier.ro/sites/default/files/pdf/politica_de_mediu_brosura_nr.4_.pdf, accesat la data de 25.04.2015