Practică administrație publică, Primăria Botoșani

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 63 în total
Cuvinte : 20417
Mărime: 84.19KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ada Popescu
Este un proiect de practica realizat in anul 2 la disciplina practica de specialitate. Este efectuat la Serviciul Public de Asistenta Sociala.

Extras din document

Aflat în nord-estul României, Botoşaniul se remarcă prin diversitatea culturală marcată îndeosebi de cele 4 mari genii care s-au ridicat pe aceste meleaguri: Mihai Eminescu (n. Botosani 1850 - 1889), George Enescu (n. Liveni 1881 - 1955), Nicolae Iorga (n. Botosani 1871 - 1940) şi Ştefan Luchian (n. Stefanesti 1868 - 1916). „Oraşul domniţelor”, aşa cum mai este numit Botoşaniul, a dat culturii române cele mai multe personalităţi devenind astfel un fel de brand al culturii naţionale. Cochet şi şarmant deopotrivă, Botoşaniul surprinde plăcut turistul prin oaza de verdeaţă şi bogăţia de flori care îl îmbracă, prin arhitectura veche a clădirilor existente, dar şi prin modestia sa tipic moldoveneasca.

Municipiul Botoşani este reşedinţa şi cel mai mare oraş al judeţului Botoşani. Are o populaţie de circa 115.070 locuitori şi este aşezat în partea de sud-vest a judeţului pe interfluviul dintre râurile Sitna şi Dresleuca, spre vest între Dresleuca şi Siret, apoi coboară între dealurile Crivăţ, Agafton, Baisa, în adâncuri sprijinindu-se pe platforma Moldovei.

Originea numelui de Botoşani este destul de incertă, dar s-au găsit mai multe explicaţii. Prima ar fi că oraşul îşi trage numele de la un boier pe nume Botaş, care a trăit pe aceste meleaguri la începutul mileniului II. Numele familiei Botaş sau „Botăşani” este pomenit în documente foarte vechi încă de pe timpul lui Ştefan cel Mare, ca una din familiile alese ale Moldovei. A doua variantă care există referitor la originea numelui vine de la antroponimul „Botos”,iar ultima de la regionalismul„botoş” însemnând „căpuşă.

În momentul de faţă municipiul Botoşani realizează 70% din PIBul judeţului, deşi populaţia acestuia reprezintă doar 25% din populaţia judeţului. În Botoşani îşi desfăşoară activitatea peste 7000 de societati.

Municipiul Botoşani beneficiază astăzi de străzi asfaltate, lungimea acestora fiind de 137 km din care 75 km sunt modernizaţi, iar restul pietruiti.

Zilele oraşului Botoşani se sărbătoresc în fiecare an la data de 23 aprilie, ziua patronului spiritual al municipiului, Sfântul Gheorhe.

Municipalitatea acordă în fiecare an Premiul Naţional de Poezie „Mihai Eminescu” cu ocazia Zilelor „Mihai Eminescu” care au loc la 15 ianuarie şi Premiul Naţional „Nicolae Iorga” care se acordă la sfârşit de an.

1. Organizarea si functionarea institutiei publice

1.1 Scurt istoric

Serviciul public local de asistenta sociala ,denumit in continuare S.P.L.A.S. ,este organizat si functioneaza in baza prevederilor HG nr. 90/2003 ,ca serviciu public cu personlitate juridica ,sub autoritatea Consiliului Local.

Serviciul public local de asistenta sociala s-a infiintat incepand cu data de 1 aprilie 2003 ,prin reorganizarea Serviciului Autoritate Tutelara si Asistenta Sociala din aparatul de specialitate al Consiliului Local.

Sediul Serviciului public local de asistenta sociala este in municipiul Botosani ,strada Savenilor nr. 12.

Intreaga activitate S.P.L.A.S. se subordoneaza principiului legalitatii si gestionarii responsabile si eficiente a treburilor publice ,in interesul colectivitatii locale.

S.P.L.A.S. Botosani are ca obiect de activitate identificarea si solutionare problemelor sociale ale comunitatii din domeniul protectiei copilului ,familiei ,persoanelor singure ,persoanelor varstnice ,persoenelor cu handicap ,precum si oricaror persoane aflate in nevoie.

S.P.L.A.S are rolul de a asigura la nivelul judetean aplicarea politicilor si strategiilor de asistenta sociala in domeniului protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap, precum si oricarei persoane aflata in nevoie. In regim de componente functionale, fara personalitate juridica, in structura organizatorica functioneaza servicii de tip rezidential (centre de plasament, centre de primire a copilului in regim de urgenta, centre de ingrijire de tip familial, centre maternale, case de tip familial si complexe de apartamente), servicii de zi pentru protectia copilului, centre de recuperare si reabilitare si centre de ingrijire si asistenta a persoanelor adulte cu handicap.

Cheltuielile curente si de capital necesare desfasurarii activitatii S.P.L.A.S. Botosani, sunt finantate de la bugetul propriu al judetului, din venituri cu destinatie speciala (sponsorizari, donatii, fonduri de la organisme guvernamentale si nonguvernamentale) si din trensferuri de la bugetul de stat si bugetele locale.

Dezinstutionalizarea copiilor a reprezentat un proces continuu, initiat in perioada 1997 – 1998 si care a castigat amploare.Incepand cu anul 2001 a scazut numarul copiilor institutionalizati si a crescut numarul copiilor protejati in mediu familial.

Masurile de protectie speciala pentru copii sunt stabilite doar in cazul in care nu este posibila mentinerea copilului in familie, alaturi de parintii sai si numai dupa ce au fost analizate alternativele la nivel comunitar.Oricum, institutionalizarea aproape ca nu mai figureaza ca masura de protectie stabilita de comisia pentru protectia copilului, deoarece alte alternative sunt: plasamentul in familia extinsa (la rude) sau la o alta familie/persoana, plasamentul/incredintarea la asistent maternal, plasament/incredintarea la casa/modul de tip familial/apartament.

1.2.Locul S.P.L.A.S. in sistemul administratiei publice

Conform reglementarilor aflate in vigoare Serviciul Public Local de Asistenta Sociala este un serviciu de interes local si functioneaza sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Botosani.

S.P.L.A.S. are in componenta sa :

I Serviciul de autoritate tutelara si protectia copilului

- Compartiment se autoritate tutelara ;

- Compartiment protectia copilului.

II. Serviciul prestatii si servicii sociale

- Compartiment asistenta sociala ;

Preview document

Practică administrație publică, Primăria Botoșani - Pagina 1
Practică administrație publică, Primăria Botoșani - Pagina 2
Practică administrație publică, Primăria Botoșani - Pagina 3
Practică administrație publică, Primăria Botoșani - Pagina 4
Practică administrație publică, Primăria Botoșani - Pagina 5
Practică administrație publică, Primăria Botoșani - Pagina 6
Practică administrație publică, Primăria Botoșani - Pagina 7
Practică administrație publică, Primăria Botoșani - Pagina 8
Practică administrație publică, Primăria Botoșani - Pagina 9
Practică administrație publică, Primăria Botoșani - Pagina 10
Practică administrație publică, Primăria Botoșani - Pagina 11
Practică administrație publică, Primăria Botoșani - Pagina 12
Practică administrație publică, Primăria Botoșani - Pagina 13
Practică administrație publică, Primăria Botoșani - Pagina 14
Practică administrație publică, Primăria Botoșani - Pagina 15
Practică administrație publică, Primăria Botoșani - Pagina 16
Practică administrație publică, Primăria Botoșani - Pagina 17
Practică administrație publică, Primăria Botoșani - Pagina 18
Practică administrație publică, Primăria Botoșani - Pagina 19
Practică administrație publică, Primăria Botoșani - Pagina 20
Practică administrație publică, Primăria Botoșani - Pagina 21
Practică administrație publică, Primăria Botoșani - Pagina 22
Practică administrație publică, Primăria Botoșani - Pagina 23
Practică administrație publică, Primăria Botoșani - Pagina 24
Practică administrație publică, Primăria Botoșani - Pagina 25
Practică administrație publică, Primăria Botoșani - Pagina 26
Practică administrație publică, Primăria Botoșani - Pagina 27
Practică administrație publică, Primăria Botoșani - Pagina 28
Practică administrație publică, Primăria Botoșani - Pagina 29
Practică administrație publică, Primăria Botoșani - Pagina 30
Practică administrație publică, Primăria Botoșani - Pagina 31
Practică administrație publică, Primăria Botoșani - Pagina 32
Practică administrație publică, Primăria Botoșani - Pagina 33
Practică administrație publică, Primăria Botoșani - Pagina 34
Practică administrație publică, Primăria Botoșani - Pagina 35
Practică administrație publică, Primăria Botoșani - Pagina 36
Practică administrație publică, Primăria Botoșani - Pagina 37
Practică administrație publică, Primăria Botoșani - Pagina 38
Practică administrație publică, Primăria Botoșani - Pagina 39
Practică administrație publică, Primăria Botoșani - Pagina 40
Practică administrație publică, Primăria Botoșani - Pagina 41
Practică administrație publică, Primăria Botoșani - Pagina 42
Practică administrație publică, Primăria Botoșani - Pagina 43
Practică administrație publică, Primăria Botoșani - Pagina 44
Practică administrație publică, Primăria Botoșani - Pagina 45
Practică administrație publică, Primăria Botoșani - Pagina 46
Practică administrație publică, Primăria Botoșani - Pagina 47
Practică administrație publică, Primăria Botoșani - Pagina 48
Practică administrație publică, Primăria Botoșani - Pagina 49
Practică administrație publică, Primăria Botoșani - Pagina 50
Practică administrație publică, Primăria Botoșani - Pagina 51
Practică administrație publică, Primăria Botoșani - Pagina 52
Practică administrație publică, Primăria Botoșani - Pagina 53
Practică administrație publică, Primăria Botoșani - Pagina 54
Practică administrație publică, Primăria Botoșani - Pagina 55
Practică administrație publică, Primăria Botoșani - Pagina 56
Practică administrație publică, Primăria Botoșani - Pagina 57
Practică administrație publică, Primăria Botoșani - Pagina 58
Practică administrație publică, Primăria Botoșani - Pagina 59
Practică administrație publică, Primăria Botoșani - Pagina 60
Practică administrație publică, Primăria Botoșani - Pagina 61
Practică administrație publică, Primăria Botoșani - Pagina 62
Practică administrație publică, Primăria Botoșani - Pagina 63

Conținut arhivă zip

  • Practica Administratie Publica, Primaria Botosani.doc

Te-ar putea interesa și

Relația administrației publice cu presa

I Relaţiile publice concept rol şi istorie 1.1 Delimitări conceptuale Practica relaţiilor publice este arta şi ştiinţa socială a analizării unor...

Caiet Practica Administrativa - Primaria Municipiului Botosani

Planificarea practicii studentului Conform dispozitiilor Sef Serviciu Resurse Umane d-na Anca Dumitrescu,am fost repartizata pentru efectuarea...

Management Grup Scolar Alexandru Vlahuta Sendriceni

1. Organizarea şi funcţionarea Grup Scolar „Alexandru Vlahuţă” Şendriceni 1.1. Scurt istoric În România, învăţământul este o prioritate naţională...

Caiet practică Primăria Botoșani

I. Prezentarea instituţiei publice 1.1 Scurt istoric Municipiul Botoşani este reşedinţa administrativă a judeţului Botoşani şi cel mai important...

Caiet de practică - Primăria Municipiului Botoșani

1. Prezentarea institutiei publice 1.1. Denumirea institutiei, profil, obiectiv de activitate Botosani este municipiul de resedinta al judetului...

Exercitarea Functiei de Control in Cadrul unei Organizatii de Serviciu Public

Cap.I Primaria Municipiului Botosani. Definirea institutiei Conform regulamentului de organizare si functionare a aparatului propriu de...

Organizarea și gestiunea activității de administrație publică la Primăria Municipiului Botoșani

1. Organizarea şi Funcţionarea Primăriei Municipiului Botoşani 1.1. Istoric Municipiul Botoşani este reşedinţa administrativă a judeţului...

Caiet practică - Primăria Comunei Cristinești - Județul Botoșani

CAPITOLUL I Organizarea, funcţionarea şi reglementarea privind autorităţile administraţiei publice locale În art.3 alin. (3) din Constituţia...

Ai nevoie de altceva?