Practica de specialitate BCR

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Practica de specialitate BCR.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 29 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Economie

Cuprins

Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie 3
Momentul istoric al înființării BCR 3
Principalele etape şi evoluţia Băncii Comerciale Române în cadrul sistemului 3
Cadrul legislativ general şi specific care reglementează activitatea băncii 5
Organismele de control şi reglementare care supervizează activitatea BCR 6
Cap I. Sistemul informațional bancar 8
1.1 Principalele funcţii, activităţi şi operaţiuni bancare desfășurate de BCR 8
1.2 Forma şi structura capitalului şi a acţionariatului BCR 10
1.3 Structura organizatorică a Administrației Centrale și a rețelei teritoriale a BCR 11
Cap II. Deschiderea și funcționarea conturilor bancare 12
2.1 Proceduri pentru deschiderea conturilor bancare 12
2.2 Documente necesare pentru deschiderea unui cont bancar la BCR 13
2.3 Funcționarea conturilor 14
2.4 Modificare detalii cont pentru clienţii existenţi 14
Cap III. Operațiuni bancare cu numerar 15
Cap IV. Operațiuni de creditare bancară 18
4.1 Categorii de credite acordarte de Banca Comercială Română 18
4.2 Credite de nevoi personale: 18
Creditul Divers BCR 18
Creditul de nevoi personale cu ipotecă Maxicredit BCR 20
4.3 Credite pentru casă: 21
Credit ipotecar/imobiliar Casa mea BCR 21
Creditul prima casă de la BCR 23
BCR Banca pentru locuințe 25
Locuința și credit de la BCR 27
Bibliografie 29

Extras din document

Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie

Momentul istoric al înființării BCR

Banca Comercială Română a apărut pe piața bancară din România după anul 1989 când avut loc restructurarea întregii economii românești.

Banca Comercială Română a fost înfiinţată potrivit Hotărârii Guvernului nr.1011/1990, prin preluarea de la Banca Naţională a României a operaţiunilor specifice unei bănci comerciale. Banca și-a început activitatea în noul cadru economico-financiar care se contura după mutaţia social-politică intervenită în decembrie 1989.

Fondată la 1 decembrie 1990, în cadrul procesului de restructurare pe două niveluri a

sistemului bancar românesc, Banca Comercială Română a început să funcţioneze prin preluarea portofoliului de credite pentru industrie, gestionat anterior de B.N.R., continuând astfel o tradiţie de peste 50 ani de activitate comercială. La momentul respectiv, pe piaţa serviciilor bancare acţionau deja trei mari bănci, cu capital de stat, specializate în finanţarea comerţului exterior, agriculturii şi industriei alimentare, investiţiilor.

Fiind înmatriculată în România din 1990 ca societate pe acţiuni, B.C.R. S.A. este autorizată de Banca Naţională a României să desfăşoare activităţi în domeniul bancar.

În 1990, B.C.R. demarează activitatea cu un colectiv de 5300 de angajaţi transferați de la BNR, 100 unităţi în reţea și un pasiv în valoare de 273 miliarde lei. Activele bancare erau aproape în totalitate materializate în credite bancare care însumau 269 miliarde lei.

Principalele etape şi evoluţia Băncii Comerciale Române în cadrul sistemului

Încă din primii ani de funcţionare, Banca Comercială Română şi-a propus să se dezvolte ca o bancă universală, capabilă să satisfacă cerinţele unor segmente cât mai largi de clienţi. Momentele cheie din evoluţia Băncii Comerciale Române în cadrul sistemului bancar românesc sunt prezentate în continuare:

- 1990-1993 – perioada de ajustare a activităţilor tradiţionale la noile condiţii de funcţionare, de definire şi consolidare a structurilor operaţionale ale băncii. În această perioadă are loc extinderea reţelei unităţilor teritoriale, personalul creşte numeric, baza de clienţi, reprezentată aproape integral de agenţi economici, firme industriale cu capital de stat.

- 1994-1998 – perioada de afirmare a B.C.R. pe plan intern şi internaţional odată cu întărirea poziţiei sale pe piaţă. Se caracterizează prin dezvoltarea dinamică a activităţilor tradiţionale şi apariţia unor noi tipuri, cum ar fi creditarea în valută, creditarea investiţiilor, derularea prin unităţile proprii a operaţiunilor de comerţ exterior, efectuarea de tranzacţii pe piaţa de capital şi prestarea unor servicii către populaţie. Banca a continuat să finanţeze procesele de restructurare şi retehnologizare din economie, orientându-se spre susţinerea într-o mai mare măsură a întreprinzătorilor privaţi mici şi mijlocii. Banca Comercială Română a fost preocupată în această perioadă de elaborarea primelor strategii pe termen mediu, prin care s-au stabilit principalele direcţii ale dezvoltării viitoare a băncii:

• identificarea unor noi segmente de clienţi - ţintă pentru structurarea eficientă a ofertei de produse şi servicii;

• organizarea reţelei de unităţi pe principiul profitabilităţii prin introducerea unui model propriu de evaluare a creditelor;

• îmbunătăţirea normelor şi procedeelor de lucru;

• adoptarea de măsuri cu caracter prudenţial pentru diminuarea riscurilor bancare;

• dezvoltarea unei infrastructuri informatice performante.

- La sfârşitul anului 1994 Banca Comercială Română a devenit prima bancă din România care a început procesarea cardurilor VISA, iar un an mai târziu ca membru principal al Europay International , a acceptat la plăţi prin reţeaua sa carduri internaţionale emise sub sigla acestei organizaţii.

- În martie 1997, Banca Comercială Română este prima banca din România care a ieşit pe pieţele internaţionale de capital prin emisiune de euroobligaţiuni cu sprijinul Băncii de Investiţii Merrill Lynch, fără garanţii guvernamentale.

- În 1998 B.C.R. lansează serviciul MoneyGram de transfer rapid de fonduri în şi dinspre România, serviciul MultiCash, prin care clienţii persoane juridice pot efectua plăţi electronice, precum şi creditele de factoring extern.

- Anul 1999 marchează un moment important în evoluţia BCR, participând la o premieră pe piaţa românească - fuziunea prin absorbţie a BANCOREX,. În urma acestui proces compex a rezultat o bancă mai solidă, lider incontestabil pe piaţa internă şi cu o reprezentare bună în străinătate prin subsidiarele sale.

- În aprilie 2004, BCR a devenit prima bancă din România care a introdus o structură de management pe două niveluri, cu un Consiliu de Supraveghere total independent compus numai din membri neexecutivi cu responsabilităţi în domeniul supravegherii, coordonării și administrării activităţilor Băncii şi un Comitet Executiv ales de acţionari din rândul salariaţilor cu responsabilităţi majore în domeniul managementului operaţional al Băncii.

- Preluarea pachetului majoritar de acţiuni al Băncii Comerciale Române de banca austriacă Erste Bank AG, semnată la data de 21 decembrie 2005 de reprezentanţii Guvernului şi cei ai băncii austriece, este cel mai important moment în evoluția Băncii. Erste Bank a devenit noul acţionar majoritar al BCR după achiziţionarea unui pachet de 61,% din acţiuni, la un preţ de 7,65 euro/acţiune. Preţul total pentru cele 490.399.321 acţiuni vândute a fost de peste 3,75 miliarde euro. În 2006 Erste Bank a stabilit un program de investiţii de 100 milioane de euro în următorii trei ani la BCR.

- Banca Comercială Română (BCR) a lansat pe 3 septembrie 2007 noul logo al băncii, rezultat din îmbinarea experienţei şi renumelui celei mai importante bănci româneşti cu brand-ul de prestigiu Erste, cel mai performant furnizor de servicii financiare din Europa Centrala şi de Est. Noul logo al Băncii a devenit:

Cea mai importantă schimbare adusă de noul logo constă în alăturarea cunoscutului S roşu la BCR. Litera S roşie este un simbol tradiţional al băncilor de economii şi al Erste Bank, precum şi un element comun al tuturor subsidiarelor Grupului Erste. Punctul roşu de deasupra "S"-ului este un simbol pentru economisire şi reprezintă o moneda intrând într-o cutie de economii.

- La începutul lunii iulie 2009, banca avea instalate 2.000 de ATM-uri în România, avândo rețea de peste 650 de unități teritoriale. Prin intermediul acestora, Banca pune la dispoziția clienților peste 25 de tipuri de carduri de debit și de credit, dispunând de o rețea de peste 15.000 de terminale electronice la comercianți.

- De asemeneaîn luna decembrie 2010, BCR – Erste Group ocupa poziția 1 și Bursa de Valori București atât între societățile financiare, cât și în general, având o capitalizare bursieră de 54.949.077.561 lei (12,8 miliarde euro).

Fisiere in arhiva (1):

  • Practica de specialitate BCR.docx

Bibliografie

Bogdan Căpraru, Activitate bancară. Sisteme, operațiuni și practici., Editura C.H. Beck București 2014, pag 112
https://www.bcrlocuinte.ro/ro/creditare/creditul-intermediar
https://www.bcr.ro/ro/despre-noi/guvernanta-corporativa/actionariat-bcr
www.bnr.ro