Practica Primaria Cluj-Napoca

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Practica Primaria Cluj-Napoca.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 42 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Rachisan Ramona

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Economie

Extras din document

a) Prezentare entitate

Primaria este o institutie publica cu activitate permanenta. Consacrarea si aplicarea principiilor fundamentale ale separarii puterilor in stat - legislativa, executiva si judecatoreasca, impune ca autoritatile administratiei publice locale - respectiv Consiliile Locale si Primarii – sa organizeze punerea in executie si sa execute in concret prevederile legilor,ordonantelor si hotararilor Guvernului Romaniei, ordinelor prefectului judetului, a propriilor hotarari si dispozitii, sa vegheze la stricta lor aplicare si respectare, asigurand in conditiile legii rezolvarea problemelor privind dezvoltarea economica, sociala a comunitatii locale.

Primaria solutioneaza problemele curente ale colectivitatii. Ea urmareste respectarea cadrului legal al desfasurarii activitatii din comunitate, asigura solutionarea problemelor de ordin edilitar si gospodaresc, mentinerea ordinii publice, respectarea si apararea drepturilor omului, a dreptului de proprietate, precum si alte atributii date in competeta, prin Legea organica, respectiv Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala si a celorlalte legi special pe domenii de reglementare. Primaria asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor.

Primaria Municipiului Cluj-Napoca este constituita din primar, doi viceprimari, Consiliul Local impreuna cu functionarii si angajatii.

In functie de cererile oamenilor si problemele care apar fiecare pozitie ocupata in primarie are anumite sarcini. Spre exemplu la primar merg toate cererile adresate, indiferent ce se cere, la viceprimari la fel, la secretar actele de la instantele judecatoresti, de la camera agricola, proiectele de hotarare pentru consiliu, iar lista continua.

Comunicarea in interiorul institutiei are loc:

-pe orizontala: intre angajatii cu functii de executie;

-pe verticala: intre personalul de conducere si angajati, intre primar si angajatii institutiei;

-pe interiorul compartimentului de munca: direct/ oral si in scris;

-intre compartimentele de munca: oral (direct sau telephonic) si in scris (note interne, informari, referate, dispozitii);

Comunicarea cu mass-media: indirect, prin intermediul biroului mass-media din cadrul intitutiei;

Comunicarea cu cetatenii si cu persoanele juridice:

-directa: la sediul institutiei;

-indirecta: prin telefon, prin corespondenta;

Sedinte: -ale Consiliului Local si ale comisiilor de specialitate: conform regulamentului de organizare si functionare, continutul este in functie de ordinea de zi a fiecarei sedinte;

-audiente la: primar, viceprimari, secretar, directori-saptamanal;

Principala sursa de venit a institutiei o constituie impozitele si taxele locale. In prezent sunt peste 800 de angajati in aparatul de specialitate al primarului, din care 7 sunt pe durata determinata si 3 sunt incadrati cu jumatate de norma. Fiecare angajat isi desfasoara activitatea conform fisei postului pe care a fost incadrat in urma admiteri pe postul respective.

Dupa structura organigramei ne putem da seama ca exista opt directii conduse de primar si viceprimari si anume:

• Directia Economica;

• Directia Relatii Conunitare si Turism;

• Directia Urbanism si Dezvoltare Urbana;

• Directia Tehnica;

• Directia Patrimoniului Municipiului si Evidenta Proprietatii;

• Directia Comunicare si Relatii Publice;

• Directia Politia Comunitara;

• Directia Impozite si Taxe Locale.

In cadrul directiei economice se calculeaza salarizarea,problemele de contabilitate, rate, chirii, tarife, preturi si cheltuieli bugetare.

Directia relatii comunitare si turism ofera locuitoriilor municipiului cat si turistiilor posibilitatea de a cunoste mai bine orasul, de a se familiariza cu obiectivele, istoria si cultura orasului prin puncte de informare, pliante si brosuri.In aceasta directie intra Muzeul de Speologie si Turnul Croitoriilor.

b) Prezentare servicii

In cadrul Centrului de Informare pentru Cetateni C.I.C. intra Directia de Urbanism, Tehnica, a Patrimoniului, Politia Comunitara si Impozite si Taxe Locale

 Directia de urbanism: este condusa de arhitectul sef al judetului, se desfasoara sub directa coordonare, indrumare si control a vicepresedintelui Consiliului Judetean Cluj si are urmatoarea structura functionala:

• Serviciul urbanism si amenajarea teritoriului (GIS)

• Serviciul proiectare teritoriala, mediu

• Serviciul autorizari si disciplina în constructii

• Unitate de implementare a proiectului managementul integrat al deseurilor

Fisiere in arhiva (1):

  • Practica Primaria Cluj-Napoca.doc

Alte informatii

a fost proiectul de practica din anul 2 in cadrul Facultatii de Business, UBB