Practica Profesionala la Tehnica Bancara - Raiffeisen Bank

Imagine preview
(9/10 din 3 voturi)

Acest proiect trateaza Practica Profesionala la Tehnica Bancara - Raiffeisen Bank.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 2 fisiere doc de 191 de pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Ioan Trenca

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 10 puncte.

Domeniu: Economie

Cuprins

Introducere.1
I. PREZENTAREA GENERALĂ A BĂNCII RAIFFEISEN..2
1. Raiffeisen Bank Romania – Scurt istoric. 3
2. Locul şi rolul Grupului RZB şi Raiffeisen Bank International precum şi a Băncii Raiffeisen România în cadrul sistemului bancar internaţinal respectiv al ţării .4
2.1 Locul Grupului RZB şi Raiffeisen Bank International în sistemul bancar internaţional .4
2.2 Locul băncii Raiffeisen în sistemului bancar românesc. 6
2.3 Premii acordate RZB şi Raiffeisen International.7
3. Viziune, Misiune, Valori..8
4. Raiffeisen Grup în România ..11
5. Structura actionariatului .14
II. MODUL DE ORGANIZARE ŞI CONDUCERE A ACTIVITĂŢII .17
1.Ativitatea Raiffeisen Bank .17
2. Dispoziţii generale. ..19
3. Administrarea Bǎncii..20
4. Obligaţiile angajaţilor..22
5. Organizarea timpului de muncǎ.24
6. Accesul în bancǎ .24
7. Concediul de odihnǎ ..25
8. Recompensele ..25
9. Sancţiuni disciplinare. 25
10. Dispoziţii finale ..27
11. Structura Organizatoricǎ a bǎncii..28
12. Organizarea în unitatea operativă (agenţie).. 29
III. TEHNICA OPERAŢIUNILOR BANCARE..39
1. Organizarea operaţiilor de caserie şi tezaur..39
1.1.Cadru General..39
1.2. Organizarea operaţiilor de casrie .40
1.2.1. Case de plǎţi.40
1.2.3. Case de încasǎri..41
1.2.4. Casa de încasǎri –plǎţi.43
1.2.5. Casa de schimb valutar..43
1.2.6. Casa de circulaţie în valutǎ.44
1.3.Evidenţa valorilor de tezaur.45
2. Organizarea operaţiunilor cu clientela.46
2.1. Operaţiuni cu clientela ..46
2.2. Documente utilizate ..46
2.3. Circuitul intern al documentelor ..48
3. Deschiderea de conturi bancare..49
3.1 Cadru general ..49
3.2 Conturi curente şi subconturi în lei şi valută.. 53
3.3 Documentele necesare la deschiderea de cont curent .54
3.4. Administrarea contului current ..60
3.4.1 Operaţiunile de încasări.61
3.4.2 Operaţiuni de plăţi prin cont în numerar şi virament. 63
3.5 . Închiderea conturilor curente în lei şi valută ..65
3.6.Servicii ataşate contului curent ..65
3.6.1.Servicii clasice . 66
3.6.2. Servicii bancare electronice ..68
4. Constituirea de depozite bancare..85
4.1 Cadru general ..85
4.2 Deschiderea contului de depozit la termen în lei şi valută ..86
4.3 Administrarea conturilor de depozit la termen..87
4.4 Depozite oferite de agenţia Sighişoara .87
5. ACTIVITATEA DE CREDITARE ..91
5.1 Cadru general .91
5.2. Tehnica de creditare ..92
5.3 Creditele oferite de agenţia Sighişoara .. 98
6. Operaţiuni cu carduri.123
6.1 Cadrul general ..123
6.2 Clasificarea cardurilor oferite de agenţia Sighişoara ..127
7. Tehnica şi organizarea viramentelor. Instrumente de platǎ .144
7.1 Instrumente de platǎ.144
7.2 Produse şi servicii de cash management..149
8. Tehnica opraţiunilor cu valutǎ şi cu mijloace de platǎ strǎine .152
8.1. Tehnica operaţiilor de vânzare - cumpǎrare a valutei.152
8.2. Tehnica operaţiunilor cu mijloace de platǎ strǎinǎ .152
9 . Viramentele privind trezoria, cât şi pentru pensii, sănătate şi alte contribuţii ..154
10. Transferurile internaţionale..155
10.1 Procedura de lucru privind transferurile prin WESTERN UNION ..155
10.2. Specificul serviciului Western Union la Raiffeisen Bank.162
11. Organizarea activitǎţii pe piaţa de capital..166
11.1 Oragnizarea generalǎ a operaţiunilor pe piaţa de capital.166
IV. ASPECTE PRIVIND GESTIUNEA FINANCIARĂ..168
1. Elemente de activ şi pasiv ale bilanţului .168
1.1 Analiza principalelor poziţii ale bilanţului încheiat la 31 decembrie 2006.169
1.2 Contul de profit şi pierere .175
2. Analiza bilanţierǎ ..181
3. Venituri, eficienţǎ şi profitabilitate..183
3.1. Venituri..183
3.2. Eficienţǎ şi profitabilitate .184
3.3. Indicatori de rentabilitate finaciară ..185
ANEXE
CUPRINS..188

Extras din document

Introducere

Din cele mai vechi timpuri, de-a lungul diverselor forme de organizare dar mai ales într-o economie de piaţă tranzacţiile sunt foarte numeroase şi se desfăşoară fie la iniţiativa persoanelor fizice, a persoanelor autorizate sau a agenţiilor economici.

Pentru bunurile şi serviciile cumpărate, inclusiv pentru instrumente financiare se plătesc bani fie fizic, sub formă de monedă, fie sub formă de depozite menţionate în bănci.

Numeroşi participanţi într-o economie de piaţă – persoane fizice, agenţi economici din economia reală şi speciali cei care îşi desfăşoară activitatea în pieţele financiare.

Mijlocul tradiţional şi cel mai direct folosit este utilizarea numerarului (monedă şi bancnotă). În descărcarea de o obligaţie de plată prin utilizarea numerarului decontarea este individuală şi imediată.

Pentru plăţile cu o valoare mică care se efectuează chiar în momentul în care tranzacţia este încheiată, numerarul (monezile şi bancnotele) rămân cel mai convenabil instrument de efectuare a acestor operaţiuni.Se estimează că cel mai mult de 80% din toate tranzacţiile de detaliu sunt plătite în numerar, ceea ce în termeni valorici reprezintă o proporţie mult mai mică.

Deşi au loc numeroase tranzacţii cu şi fără numerar în afara sistemului bancar ca valoare şi importanţă tranzacţiile se desfăşoară în cadrul organizat, în bănci şi alte instituţii financiare.Cadrul organizatoric specific economiei de piaţă impune în mod necesar existenţa unui aport bancar adecvat.

În privinţa numerarului, Banca Naţională României asigură emisiunea regulată de numerar(bancnote şi monede metalice), în nevoia satisfacerii nevoii de numerar a ţării, efectuează operaţiuni de plăţi şi încasări dintre instituţii de credit care influenţează în diverse măsuri comportamentul cu numerar al populaţiei(pesoane juridice şi fizice)şi implicit a băncilor.

I. PREZENTARE GENERALĂ A BĂNCII RAIFFEISEN

Raiffeisen Bank este o bancă universală, oferind o gamă completă de produse si servicii de cea mai bună calitate persoanelor fizice, IMM-urilor si corporaţiilor mari prin multiple canale de distribuţie: uniţăti bancare (peste 200 în întreaga ţară), reţele de ATM si EPOS, phone-banking (Raiffeisen Direct) si mobile banking (myBanking).

Raiffeisen Bank România a rezultat prin fuziunea, încheiată în iunie 2002, a celor două entităţi deţinute de Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG (RZB) în Romania - Raiffeisenbank (România), înfiinţată în 1998 ca subsidiară a Grupului RZB şi Banca Agricolă, achiziţionată în 2001.

Dupa privatizare, Raiffeisen Bank a reuşit o schimbare radicală. În 2004 banca a obţinut un profit net de 28,3 milioane EUR, de şase ori mai mare decat in anul 2003 (4,6 milioane EUR). Activele totale s-au dublat faţă de 2003, depăşind 2.000 milioane EUR. In 2005, banca a continuat să implementeze un plan de investiţii semnificativ, destinat în principal infrastructurii si sistemelor IT&C, modernizării reţelei de unităţi şi extinderii reţelelor de ATM si POS. Banca are peste 1,8 milioane de clienţi.

Rezultatele excelente obţinute de Raiffeisen Bank au fost recunoscute de prestigioase publicaţii româneşti şi străine. Revista britanică Euromoney a acordat Raiffeisen Bank premiul pentru cea mai bună bancă de investiţii din România, iar revista Global Finance a desemnat banca, atât în 2004 cât şi în 2005, drept "Cea mai bună bancă din România".

1. Raiffeisen Bank Romania – Scurt istoric

Prezenţa Raiffeisen Zentralbank Oesterreich (RZB) in România a început în anul 1994 prin deschiderea unei reprezentanţe la Bucureşti. În 1998, reprezentanţa a fost transformată într-o subisidară a RZB, oferind servicii şi produse pentru companii.

În acelaşi timp, una dintre cele mai mari bănci deţinute de statul român - Banca Agricolă - se afla intr-o situaţie financiară dificilă. Datorită măsurilor luate de autorităţile române - precum preluarea creditelor neperformante de către stat - banca a fost pregătita pentru privatizare in anul 2000. ‘

În februarie 2001, RZB, impreună cu Romanian-American Enterprise Fund (RAEF), şi-a exprimat interesul de a achiziţiona pachetul majoritar de acţiuni ale Băncii Agricole. Contractul de achiziţie a fost semnat la sfârşitul lunii iulie 2002

Emblema Raiffeisen

Căluţii încrucisaţi reprezintă emblema Raiffeisen. Dar ce simbolizează această emblemă?

În vechime, căluţii încrucisaţi completau vârful unui acoperiş de casă, protejând ocupanţii acesteia de orice tip de pericol. Organizaţia Raiffeisen a transformat acest simbol al protecţiei în propria marcă deoarece membrii acesteia se protejează reciproc de dificultăţile economice, colaborând unul cu celălalt.

2. Locul şi rolul Grupului RZB şi Raiffeisen Bank International precum şi a Băncii Raiffeisen România în cadrul sistemului bancar internaţinal respectiv al ţării

2.1 Locul Grupului RZB şi Raiffeisen Bank International în sistemul bancar internaţional

Raiffeisen Bank International

(Raiffeisen International), o unitate consolidată în întregime a Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB). La rândul său, RZB este instituţia centrală a Grupului Bancar Raiffeisen din Austria, cel mai puternic grup financiar din ţăra. La data de 31 decembrie 2004, bilanţul total consolidat al Grupului Bancar Raiffeisen a fost de 145,5 miliarde EUR. Aproximativ un sfert din toate activităţile bancare din Austria sunt derulate prin grup, care are cea mai mare reţea de distributie, formată din aproape 2.300 de unităţi şi aproximativ 23.000 de angajaţi. Înfiinţată în 1927, RZB oferă o gama largă de servicii bancare si de investment banking in Austria şi esteă un pionier in Europa Centrala si de Est.

Fisiere in arhiva (2):

  • Coperta tehnica bancara.doc
  • Practica Profesionala la Tehnica Bancara - Raiffeisen Bank.doc

Alte informatii

Universitatea “ Babeş – Bolyai ” Cluj – Napoca Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor