Principalele recomandări privind guvernarea întreprinderii - studiu de caz la societatea Biofarm SA

Proiect
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 37 în total
Cuvinte : 9737
Mărime: 232.48KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Avram Viorel
Specializare: Contabilitate Internationala

Cuprins

I. Principalele recomandări privind guvernarea întreprinderii 3

II. Studiu de caz – Biofarm SA 8

Istoric 8

Caracteristicile financiare ale societatii BIOFARM SA; Indicatori economici 11

Evaluarea activităţii de cercetare şi dezvoltare 15

Structuri de guvernanta corporativa 16

Consiliul de administratie 17

Conducerea executiva 21

Adunarea generala a actionarilor 22

Transparenta, raportarea financiara, controlul intern 26

Responsabilitatea sociala – protectia mediului 29

Declaraţia "Aplici sau Explici" - Martie 2010 Codul De Guvernanta Corporativa al BVB 30

III. Concluzii 35

IV. Bibliografie 37

Extras din document

I. Principalele recomandări privind guvernarea întreprinderii

Recomandările privind guvernarea întreprinderii/guvernarea corporativă, indiferent că provin din lumea anglo-saxonă sau că aparţin Europei continentale, constrâng întreprinderile să instaureze în modul lor de funcţionare mai multă transparenţă şi responsabilitate. Probabil, în timp, se va reduce progresiv spaţiul discreţionar al managerilor, făcând mai dificilă punerea în practică de strategii personale eficace.

Recomandările comitetelor Cadbury şi Greenbury

Ca urmare a diminuării competitivităţii întreprinderilor engleze la începutul anilor şaptezeci şi începutul anilor optzeci şi a falimentul marilor grupuri engleze, autorităţile au început să se preocupe de modul de funcţionare a marilor întreprinderi şi în particular de mecanismele de control existente.

Comitetul Cadbury

In 1991 a fost creat comitetul Cadbury format din 12 membri, pentru a răspunde la o serie de întrebări referitoare la:

• natura responsabilitaţilor administratorilor şi a managerilor în întocmirea conturilor anuale şi a rapoartelor de gestiune;

• relaţiile între acţionari şi „board" (consiliul de administraţie);

• natura şi rolul comitetelor de audit;

• frecvenţa, forma şi natura informaţiilor contabile şi financiare obligatorii de publicat.

La un an după constituire comitetul Cadbury a publicat primele sale concluzii sub forma unei „Carţi Albe" sau a unui cod de bune conduite în afaceri code of best practice). Acesta din urmă are ca finalitate aplicarea de către întreprinderi de reguli care trebuie respectate de administratori şi gestionari prin prezenţa obligatorie la reuniuni, respectul secretului profesional, obligaţia informării acţionarilor).

Raportul Cadbury insistă mai ales asupra necesităţii separării responsabilităţilor în marile societăţi şi reechilibrarea structurilor de autoritate şi putere.

Principalele recomandări sunt următoarele:

I. Existenţa comitetelor (mai ales a comitetelor de audit şi remunerare)

Acestea trebuie să fie compuse în majoritate din administratori independenţi. Astfel, pot fi constituite numeroase comitete:

• Comitetul de audit: regrupând administratorii şi comisarii de conturi, are ca rol principal să permită fiabilitatea şi inteligibilitatea imformaţiilor contabile şi financiare transmise acţionarilor;

• Comitetul de remunerare: are ca principală misiune să propună şi să fixeze remuneraţiile managerilor şi mai ales cele ale preşedintelui companiei, directorilor generali şi ale administratorilor;

• Comitetul de selecţie a administratorilor: are ca funcţie principală să asigure buna calitate a administratorilor prezenţi in consiliul de administraţie. Acest comitet trebuie să fie capabil să propună în permanenţă o lista de noi administratori independenţi susceptibili de a fi numiţi când postul devine vacant in condiţiile legii.

Funcţia acestui comitet nu se referă numai la selecţionarea noilor administratori, ci şi la luarea mărimii optimale a consiliului, de administraţie şi modalităţilor de funcţionare ale acestuia (durata mandatelor, limita de vârstă, numărul de posturi de administratori posibil să fie cumulat). In acest sens, Banca Angliei a creat în anii optzeci o bază de date incluzând ansamblul administratorilor independenţi susceptibili de a fi recrutaţi de firmele interesate.

Comitetul este în egală măsură organul capabil de a concepe un sistem de evaluare a performanţelor administratorilor ţinând cont de o serie de indicatori cum ar fi prezenţa la şedinţe, calitatea intervenţiilor în reuniunile consiliului de administraţie sau activităţile externe ale administratorilor.

In anumite cazuri pot fi create şi comitete de investiţii care au rolul să vizeze proiectele de investiţii importante ale unei întreprinderi.

II. Participarea in cadrul consiliului a unor persoane independente (non executive directors)

Raportul prevede minim doi administratori independenţi in consiliu. Prin „independent” , comitetul Cadbury înţelege un administrator tară nici o relaţie directă sau indirectă cu întreprinderea (clienţi, furnizori, acţionari, bănci, concurenţi etc.). Aceşti administratori trebuie să permită reducerea efectelor negative ale participaţiilor încrucişate şi a cooptărilor care intervin între adminstratori şi manageri. In plus, pentru a fi recrutat, un administrator, conform recomandărilor comitetului, trebuie să aibă o cunoaştere bună a sectorului în care evoluează societatea, să fie disponibil pentru îndeplinirea misiunii sale, integru şi competent.

III. Necesitatea transparenţei informaţiei înainte de a fi transmisa pieţei. Responsabilităţile managerilor şi ale directorilor generali trebuie să fie clarificate şi integrate în rapoartele de gestiune transmise acţionarilor, ceea ce semnifică o descriere completă a responsabilităţilor consiliului cu privire la rolul său în întocmirea conturilor anuale ale unei societăţi. O evaluare precisă făcută de consiliu cu privire la nivelul de control intern şi publicarea remuneraţiilor managerilor, administratorilor şi onorariile plătite auditorilor, în egală măsură, trebuie incluse în rapoarte.

Comitetul Cadbury preconizează separarea funcţiilor de preşedinte al consiliului de administraţie (Chairman) şi de director general al firmei (Chief Executive Officer) care adesea sunt îndeplinite de aceeaşi persoană.

Raportul Cadbury a cunoscut un succes important în Marea Britanie. La cinci ani după apariţia sa, 98 % din societăţile cotate s-au declarat favorabile aplicării recomandărilor cuprinse în acest raport, 90 % din societăţi au confirmat crearea de comitete de audit şi de remunerare, 85 % au separat funcţia Chairman de Chief Executive Officer. Totul s-a datorat, fără nici un fel de îndoială, Bursei londoneze care a obligat întreprinderile cotate să publice în rapoartele lor o nota prin care să precizeze dacă respectă sau nu recomandările raportului Cadbury.

Bibliografie

1. Biofarm SA, www.biofarm.ro

2. Bursa de Valori Bucuresti, www.bvb.ro

3. Depozitarul Central SA, www.roclear.eu

4. Managementul procesului de creare a valorii in contextual guvernarii intreprinderii, Viorel Avram, Ed.Economica, Bucuresti, 2003

5. Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990 actualizata in 2011

Preview document

Principalele recomandări privind guvernarea întreprinderii - studiu de caz la societatea Biofarm SA - Pagina 1
Principalele recomandări privind guvernarea întreprinderii - studiu de caz la societatea Biofarm SA - Pagina 2
Principalele recomandări privind guvernarea întreprinderii - studiu de caz la societatea Biofarm SA - Pagina 3
Principalele recomandări privind guvernarea întreprinderii - studiu de caz la societatea Biofarm SA - Pagina 4
Principalele recomandări privind guvernarea întreprinderii - studiu de caz la societatea Biofarm SA - Pagina 5
Principalele recomandări privind guvernarea întreprinderii - studiu de caz la societatea Biofarm SA - Pagina 6
Principalele recomandări privind guvernarea întreprinderii - studiu de caz la societatea Biofarm SA - Pagina 7
Principalele recomandări privind guvernarea întreprinderii - studiu de caz la societatea Biofarm SA - Pagina 8
Principalele recomandări privind guvernarea întreprinderii - studiu de caz la societatea Biofarm SA - Pagina 9
Principalele recomandări privind guvernarea întreprinderii - studiu de caz la societatea Biofarm SA - Pagina 10
Principalele recomandări privind guvernarea întreprinderii - studiu de caz la societatea Biofarm SA - Pagina 11
Principalele recomandări privind guvernarea întreprinderii - studiu de caz la societatea Biofarm SA - Pagina 12
Principalele recomandări privind guvernarea întreprinderii - studiu de caz la societatea Biofarm SA - Pagina 13
Principalele recomandări privind guvernarea întreprinderii - studiu de caz la societatea Biofarm SA - Pagina 14
Principalele recomandări privind guvernarea întreprinderii - studiu de caz la societatea Biofarm SA - Pagina 15
Principalele recomandări privind guvernarea întreprinderii - studiu de caz la societatea Biofarm SA - Pagina 16
Principalele recomandări privind guvernarea întreprinderii - studiu de caz la societatea Biofarm SA - Pagina 17
Principalele recomandări privind guvernarea întreprinderii - studiu de caz la societatea Biofarm SA - Pagina 18
Principalele recomandări privind guvernarea întreprinderii - studiu de caz la societatea Biofarm SA - Pagina 19
Principalele recomandări privind guvernarea întreprinderii - studiu de caz la societatea Biofarm SA - Pagina 20
Principalele recomandări privind guvernarea întreprinderii - studiu de caz la societatea Biofarm SA - Pagina 21
Principalele recomandări privind guvernarea întreprinderii - studiu de caz la societatea Biofarm SA - Pagina 22
Principalele recomandări privind guvernarea întreprinderii - studiu de caz la societatea Biofarm SA - Pagina 23
Principalele recomandări privind guvernarea întreprinderii - studiu de caz la societatea Biofarm SA - Pagina 24
Principalele recomandări privind guvernarea întreprinderii - studiu de caz la societatea Biofarm SA - Pagina 25
Principalele recomandări privind guvernarea întreprinderii - studiu de caz la societatea Biofarm SA - Pagina 26
Principalele recomandări privind guvernarea întreprinderii - studiu de caz la societatea Biofarm SA - Pagina 27
Principalele recomandări privind guvernarea întreprinderii - studiu de caz la societatea Biofarm SA - Pagina 28
Principalele recomandări privind guvernarea întreprinderii - studiu de caz la societatea Biofarm SA - Pagina 29
Principalele recomandări privind guvernarea întreprinderii - studiu de caz la societatea Biofarm SA - Pagina 30
Principalele recomandări privind guvernarea întreprinderii - studiu de caz la societatea Biofarm SA - Pagina 31
Principalele recomandări privind guvernarea întreprinderii - studiu de caz la societatea Biofarm SA - Pagina 32
Principalele recomandări privind guvernarea întreprinderii - studiu de caz la societatea Biofarm SA - Pagina 33
Principalele recomandări privind guvernarea întreprinderii - studiu de caz la societatea Biofarm SA - Pagina 34
Principalele recomandări privind guvernarea întreprinderii - studiu de caz la societatea Biofarm SA - Pagina 35
Principalele recomandări privind guvernarea întreprinderii - studiu de caz la societatea Biofarm SA - Pagina 36
Principalele recomandări privind guvernarea întreprinderii - studiu de caz la societatea Biofarm SA - Pagina 37

Conținut arhivă zip

  • Principalele recomandari privind guvernarea intreprinderii - studiu de caz la societatea Biofarm SA.docx

Alții au mai descărcat și

Guvernanța corporativă

În literatura de specialitate, guvernanța corporativă cuprinde ansamblul de reguli și principii după care funcționează o întreprindere, modul de...

Analiza performanței și a strategiei de afaceri a SC Antibiotice SA

I. PREZENTAREA SECTORULUI FARMACEUTIC Industria de medicamente şi produse farmaceutice din România a fost creată ca sector de sine stătător în...

Conceptul de Control - Controlul Intern și Controlul Extern

Capitolul 1 Conceptul de control 1.1. Definirea conceptului de control Din punct de vedere etimologic noţiunea de „control” provine din expresia...

Metode ale controlului intern - modelul American COSO și modelul Canadian COCO

Motto: “Nimic nu este prea dificil,daca imparti in pasi mici ceea ce ai de facut” HENRY FORD CONCEPTUL DE SISTEM DE CONTROL INTERN Functia...

Guvernanța Corporativă în Industria Farmaceutică din România

Rezumat În România, guvernanţa corporativă a apărut, din punct de vedere conceptual şi reglementar, abia la începutul anilor 2000. Întârzierea are...

Guvernanță Corporativă

CAPITOLUL 1 DATE DE IDENTIFICARE ALE COMPANIEI 1.1. INFORMAŢII GENERALE - Denumirea entităţii emitente: S.C. VRANCART S.A. - Sediul social:...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Ai nevoie de altceva?