Principiile fundamentale ale eticii și conduitei profesionale a experților contabili

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 45 în total
Cuvinte : 19793
Mărime: 96.34KB (arhivat)
Cost: 10 puncte

Cuprins

INTRODUCERE 5

CAPITOLUL 1 7

ETICA. ETICA PROFESIONALĂ. 7

CODUL DE CONDUITĂ ETICĂ PROFESIONALĂ 7

CAPITOLUL 2 12

PRINCIPIILE FUNDAMENTALE ALE ETICII ŞI 12

CONDUITEI PROFESIONALE A EXPERŢILOR CONTABILI 12

CAPITOLUL 3 19

ANALIZA PRINCIPIILOR FUNDAMENTALE ALE ETICII ŞI 19

CONDUITEI PROFESIONALE A EXPERŢILOR CONTABILI 19

3.1. Analiza integrităţii şi obiectivităţii 19

3.2. Analiza competenţei profesionale 22

3.3. Analiza confidenţialităţii informaţiilor obţinute de profesioniştii contabili 25

3.4. Abordarea conceptuală a independenţei ca principiu fundamental al eticii şi conduitei profesionale a experţilor contabili 28

3.5. Analiza normelor tehnice şi profesionale 32

CAPITOLUL 4 39

APLICAREA PRINCIPIULUI INDEPENDENŢEI LA SITUAŢIILE SPECIFICE 39

EXEMPLUL 1 INTERESE FINANCIARE 39

EXEMPLUL 2 ÎMPRUMUTURI ŞI GARANŢII 40

Exemplul 3 Relaţii familiale şi personale 41

Exemplul 4 Onorarii şi tarife 42

EXEMPLUL 5 DARURI ŞI OSPITALITATE 43

Exemplul 6 Servicii recente cu clienţii 43

Exemplul 7 Colaborarea îndelungată dintre personalul de conducere cu clienţii 44

Concluzii 45

Bibliografie 48

Extras din document

INTRODUCERE

În lucrarea prezentată am facut referire la obiectivele şi principiile fundamentale ale profesioniştilor contabili care nu sunt destinate să fie folosite pentru a rezolva problemele etice ale profesioniştilor contabili într-un caz bine determinat. Totuşi, Codul oferă anumite linii directoare în ceea ce priveşte aplicarea în practică a obiectivelor şi principiilor fundamentale cu privire la numărul situaţiilor tipice care se întâlnesc în profesia contabilă.

Prevederile Codului au ca raţiune protecţia fiecărui profesionist contabil cât şi a terţilor deoarece Corpul este garant:

- pentru public, al calităţii şi fiabilităţii prestaţiilor experţilor contabili şi contabililor autorizaţi;

- pentru membrii Corpului, a unei sănătoase şi libere concurenţe pe piaţa produselor şi serviciilor contabile.

Codul are trei parti:

- Partea A: se aplică tuturor profesioniştilor contabili în afară de cazul când s-a specificat ceva contrar;

- Partea B: se aplică numai liber-profesioniştilor contabili;

- Partea C: se aplică pentru profesioniştii contabili angajaţi.

Demersul deontologic al expertului contabil începe cu destinatarii expertizelor contabile şi se finalizează cu scopul expertizelor contabile. Traseul dintre cele două componente este guvernat de principiile etice fundamentale. Cunoaşterea şi respectarea normelor de comportament profesional constituie nu doar parte integrantă a demersului deontologic al misiunilor de expertiză contabilă, ci şi punct de referinţă în acceptarea mandatului.

Principiile etice profesionale fundamentale stipulate de codul de conduită şi etică profesională, a căror respectare asigură atingerea obiectivelor profesiei contabile, sunt următoarele:

- Integritatea;

- Obiectivitatea;

- Independenţa;

- Competenţa profesională şi bunăvoinţa;

- Confidenţialitatea;

- Comportamentul profesional;

- Normele tehnice şi profesionale.

Necesitatea şi importanta unor norme de etică şi conduită profesională şi personală rezidă din rolul important pe care îl au liber profesioniştii contabili faţă de stat şi societate. Codul presupune ca o cerinţă esenţială a calităţii serviciilor ştiinţă, competenţă şi conştiinţă, independenţă de spirit şi dezinteres material, moralitate, probitate şi demnitate.

Datorită faptului ca practic este imposibil de a stabili cerinţe etice pentru toate situaţiile cu care se pot întîlni profesioaniştii contabili în activitatea lor, codul reprezintă un ansamblu de principii şi obiective a acăror respectare conduce la realizarea dezideratului de etică şi calitate a activităţilor.

Profesionistul contabil va trebui sa-şi exerseze raţionamentul profesional pentru a se asigura de respectarea principiilor pentru situaţia pe care o analizează.

Pe lângă vegherea cunoaşterii şi aplicării eticii şi normelor profesionale, trebuie asigurată o competiţie şi o concurenţă loială între profesioniştii contabili, descurajând orice tendinţă agresivă sau abuzivă pe piaţă, prin mijloace care lezează interesele publice.

Etica va reprezenta pentru toţi profesionistii contabili, prestigiul şi independenţa în raporturile cu societatea economică şi socială, încurajând prin serviciile oferite, transparenţa şi credibilitatea informaţiilor financiare, contribuind astfel la procesul de reformă pentru integrarea europeană.

Importanţa cunoşterii şi aplicării principiilor de bază fundamentale ale profesiei contabile independente de către fiecare membru CECCAR reprezintă garanţia unui profesionalism modern şi performant, răspunzând celor mai înalte exigenţe.

Respectarea acestor norme este cu atât mai importantă cu cât ea asigură apărarea onoarei, independenţei şi prestigiului Corpului, dar şi a fiecărui membru în parte.

CAPITOLUL 1

ETICA. ETICA PROFESIONALĂ.

CODUL DE CONDUITĂ ETICĂ PROFESIONALĂ

Cuvântul „etică” (ca dealtfel şi cuvântul morală) are mai multe înţelesuri distincte, dar în acelaşi timp legate unele de altele. În primul rând, etica este privită ca o disciplină sau arie de studii care se ocupă de problemele morale. În al doilea rând, când vorbim de probleme de etică şi controverse, încercăm să le distingem de acelea care nu sunt etice sau morale.

În al treilea rând, deseori cuvântul etică este utilizat pentru a se face referire la un set particular de crezuri, atitudini şi obiceiuri pe care o persoană sau un grup le prezintă în plan moral. De aici, putem spune că etica lui Hitler a fost diferită de cea a lui Dwight Eisenhower, şi ambele au fost diferite de cea a lui Karl Marx. Făcând acest lucru, facem referire la modul în care poporul priveşte problemele morale. Acest lucru este puternic influenţat de perioada istorică la care ne raportăm, etica perioadei fanariote fiind diferită de cea a perioadei moderne. Acest sens este direct legat de originea cuvântului grec „ethos”, care înseamnă obicei.

În al patrulea rând, cuvântul etică poate fi utilizat ca sinonim cu „corect din punct de vedere moral”. De exemplu, acţiunile oamenilor şi principiile pe care se bazează conduita lor pot fi analizate ori ca fiind „etice” (drepte, bune sau permisibile), ori ca nefiind etice (imorale), iar comportamentul indivizilor poate fi evaluat ca fiind etic (decent, având integritate morală) sau nefiind etic (fără scrupule).

Dicţionarul Oxford English Dictionary prezintă una dintre cele mai accesibile definiţii pentru etică: „Etica poate fi definită ca ştiinţa moralei, principiile morale, o filozofie sau un cod.” Din punctul nostru de vedere, al eticii profesiei contabile, etica trebuie privită ca un cod.

Pornind de la definiţiile prezentate mai sus putem spune că, cuvântul “etică” derivă de la grecescul “ethos”, care înseamnă “caracter”. În timp ce moralitatea studiază în principal noţiunile de “bine” şi “rău” în ceea ce priveşte comportamentul uman, etica studiază modul şi motivaţia pentru care oamenii acţionează de o anumită manieră. În accepţiunea sa modernă, etica se bazează inclusiv pe moralitate, având drept obiectiv asigurarea unui cadru coerent de principii şi repere care asistă indivizii în obţinerea de cunoştinţe şi acumularea de experienţă în vederea adoptării unor decizii etice.

O decizie etică posedă următoarele caracteristici considerate cumulative:

- este o decizie competentă, adică se bazează pe cunoştinţele şi experienţa acumulate;

- este o decizie luată în contextul identificării cu claritate, într-o situaţie particulară, a persoanelor interesate, a obligaţiilor fiecărei parţi implicate, precum şi a problemelor specifice;

- este o decizie echilibrată, în sensul că permite identificarea şi ierarhizarea principiilor etice relevante într-o situaţie particulară;

- este o decizie pertinentă, adică se bazează pe determinarea şi estimarea tuturor operaţiunilor relevante de decizie şi acţiune;

- este o decizie pragmatică, în sensul că permite achiziţionarea pe bază de obiective parţiale, clare, posibil de atins, în mod obiectiv şi responsabil, tot timpul până la formularea concluziilor.

Preview document

Principiile fundamentale ale eticii și conduitei profesionale a experților contabili - Pagina 1
Principiile fundamentale ale eticii și conduitei profesionale a experților contabili - Pagina 2
Principiile fundamentale ale eticii și conduitei profesionale a experților contabili - Pagina 3
Principiile fundamentale ale eticii și conduitei profesionale a experților contabili - Pagina 4
Principiile fundamentale ale eticii și conduitei profesionale a experților contabili - Pagina 5
Principiile fundamentale ale eticii și conduitei profesionale a experților contabili - Pagina 6
Principiile fundamentale ale eticii și conduitei profesionale a experților contabili - Pagina 7
Principiile fundamentale ale eticii și conduitei profesionale a experților contabili - Pagina 8
Principiile fundamentale ale eticii și conduitei profesionale a experților contabili - Pagina 9
Principiile fundamentale ale eticii și conduitei profesionale a experților contabili - Pagina 10
Principiile fundamentale ale eticii și conduitei profesionale a experților contabili - Pagina 11
Principiile fundamentale ale eticii și conduitei profesionale a experților contabili - Pagina 12
Principiile fundamentale ale eticii și conduitei profesionale a experților contabili - Pagina 13
Principiile fundamentale ale eticii și conduitei profesionale a experților contabili - Pagina 14
Principiile fundamentale ale eticii și conduitei profesionale a experților contabili - Pagina 15
Principiile fundamentale ale eticii și conduitei profesionale a experților contabili - Pagina 16
Principiile fundamentale ale eticii și conduitei profesionale a experților contabili - Pagina 17
Principiile fundamentale ale eticii și conduitei profesionale a experților contabili - Pagina 18
Principiile fundamentale ale eticii și conduitei profesionale a experților contabili - Pagina 19
Principiile fundamentale ale eticii și conduitei profesionale a experților contabili - Pagina 20
Principiile fundamentale ale eticii și conduitei profesionale a experților contabili - Pagina 21
Principiile fundamentale ale eticii și conduitei profesionale a experților contabili - Pagina 22
Principiile fundamentale ale eticii și conduitei profesionale a experților contabili - Pagina 23
Principiile fundamentale ale eticii și conduitei profesionale a experților contabili - Pagina 24
Principiile fundamentale ale eticii și conduitei profesionale a experților contabili - Pagina 25
Principiile fundamentale ale eticii și conduitei profesionale a experților contabili - Pagina 26
Principiile fundamentale ale eticii și conduitei profesionale a experților contabili - Pagina 27
Principiile fundamentale ale eticii și conduitei profesionale a experților contabili - Pagina 28
Principiile fundamentale ale eticii și conduitei profesionale a experților contabili - Pagina 29
Principiile fundamentale ale eticii și conduitei profesionale a experților contabili - Pagina 30
Principiile fundamentale ale eticii și conduitei profesionale a experților contabili - Pagina 31
Principiile fundamentale ale eticii și conduitei profesionale a experților contabili - Pagina 32
Principiile fundamentale ale eticii și conduitei profesionale a experților contabili - Pagina 33
Principiile fundamentale ale eticii și conduitei profesionale a experților contabili - Pagina 34
Principiile fundamentale ale eticii și conduitei profesionale a experților contabili - Pagina 35
Principiile fundamentale ale eticii și conduitei profesionale a experților contabili - Pagina 36
Principiile fundamentale ale eticii și conduitei profesionale a experților contabili - Pagina 37
Principiile fundamentale ale eticii și conduitei profesionale a experților contabili - Pagina 38
Principiile fundamentale ale eticii și conduitei profesionale a experților contabili - Pagina 39
Principiile fundamentale ale eticii și conduitei profesionale a experților contabili - Pagina 40
Principiile fundamentale ale eticii și conduitei profesionale a experților contabili - Pagina 41
Principiile fundamentale ale eticii și conduitei profesionale a experților contabili - Pagina 42
Principiile fundamentale ale eticii și conduitei profesionale a experților contabili - Pagina 43
Principiile fundamentale ale eticii și conduitei profesionale a experților contabili - Pagina 44
Principiile fundamentale ale eticii și conduitei profesionale a experților contabili - Pagina 45

Conținut arhivă zip

  • Principiile Fundamentale ale Eticii si Conduitei Profesionale a Expertilor Contabile.doc

Alții au mai descărcat și

Profesioniștii contabili în România

Introducere Mediul de afaceri actual devine ca urmare a crizei financiare pe care Romania şi întreaga lume o traversează, un mediu profund în care...

Dileme Etice în Organizații

INTRODUCERE În lumea noastră grăbită şi agitată, din ce în ce mai mulţi oameni sunt ahtiaţi după noutate, din care unii fac un etalon de prim rang...

Agresivitatea în Etica Actului Economic

I N T R O D U C E R E În această lume în continuă mişcare şi dezvoltare, persoanele se îndreaptă tot mai mult în căutarea noutăţilor din care unii...

Etica și responsabilitatea socială

I.Etica si responsabilitate sociala 1.1 Definirea termenilor Etica, conform dicţionarelor, simbolizează ştiinţa binelui şi a răului. Întrebarea...

Profesia contabilă în lume și în alte țări

Abstract Profesia contabilă impune profesioniștilor contabili să aibă calități esențiale cum sunt: știința, competența și conștiința....

Etică în profesia contabilă - pricipii și provocări

1. NOȚIUNI GENERALE PRIVIND ETICA ȘI PROFESIA CONTABILĂ Profesionistul contabil îşi poate întreține munca în diverse domenii printre care se...

Standardele internaționale de contabilitate din sectorul public (IPSAS) în lume

Standardele Internationale de Contabilitate din Sectorul Public (IPSAS) au fost pregatite de Consiliul de Standarde Internationale de Contabilitate...

Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale

INTRODUCERE EXISTĂ ETICĂ ÎN AFACERILE ECONOMICE INTERNAŢIONALE? În contextul actual al globalizării vieţii economice, sociale şi chiar...

Te-ar putea interesa și

Etică și conduită profesională în domeniul contabilității

Introducere Necesitatea si importanta unor norme de etica profesionala rezulta din rolul pe care il au profesionistii contabili fata de...

Codul deontologic al profesionistului contabil

Introducere Cunoaşterea eticii ajută profesionistul contabil în depăşirea dilemelor etice, pentru ca acesta să facă alegerile potrivite, chiar...

Doctrina și deontologie contabilă

Introducere Necesitatea si importanta unor norme de etica profesionala rezulta din rolul pe care il au profesionistii contabili fata de...

Codul de conduită etică al profesioniștilor contabili

Demersul deontologic al expertului contabil incepe cu destinatarii expertizelor contabile si se finalizeaza cu scopul expertizelor contabile....

Audit Financiar

CAPITOLUL 1. Definirea, esenţa şi conţinutul auditului 1.1.Evoluţia istorică a auditului. 1.2.Noţiunea, obiectul şi scopul auditului....

Auditul Organizațiilor

I. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND AUDITUL INTERN ŞI AUDITUL EXTERN 1. Aparitia şi evolutia auditului Termenul de audit provine din limba latină de la...

Ai nevoie de altceva?