Probleme Tehnico-Economice ale Energiei Complimentare

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 89 în total
Cuvinte : 23251
Mărime: 2.26MB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ion Nicolas
Facultatea Ştiinţe Economice Catedra Ştiinţe Economice şi Relaţii Economice Internaţionale

Cuprins

Introducere 3

Capitolul I. Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică. Analiza stării actuale a Infrastructurii

Ramurii Energetice

1.1 Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) 6

1.1.1 Constituirea ANRE 6

1.1.2 Activitatea ANRE în 2004. Formularea problemei 9

1.1.3 Politica tarifară. Reglementare şi licenţierea.

Relaţii internaţionale 10

1.2 Evoluţia pieţei energiei electrice. Evoluţia tarifelor la energia

electrică livrată consumatorilor finali 23

1.3 Evoluţia pieţei gazelor naturale 31

1.4 Evoluţia pieţei produselor petroliere 34

Capitolul II. Surse Regenerabile de Energie (SRE).

Practica mondială

2.1 Viitorul Energiei în Relaţie cu Mediul 39

2.2 Potenţialul surselor regenerabile de energie în Uniunea Europeană 41 2.3 Energia Eoliană 44

2.4 Energia Solară 58

2.5 Energia Biomasei – Bioenergia 68

2.5.1 Biomasa 68

2.5.2 Uniunea Europeană în contextul reducerii emisiilor de CO2 71

2.5.3 Protocolul de la Kyoto 72

Capitolul III. Posibilităţi de implementare ale energiei Complimentare în Republica Moldova

3.1 Eficientizarea conversiei, transportării şi utilizării energiei 74

3.2 Energia Eoliană 81

3.3 Energia Solară 84

3.4Energia deşeurilor de biomasă provenită din viticultură

şi silvicultură 86

Concluzii 87

Literatura 89

Extras din document

Introducere

Actualitatea temei. Combustibilul fosil va continua sa joace rolul cel mai important ca sursa de energie. Rezervele mondiale de cărbune sunt evaluate în prezent ca 30 miliarde tone. Dacă consumul de cărbune se va menţine la nivelul actual, aceste rezerve vor satisface rezervele de energiei a societăţii omeneşti timp de 200 ani. Imense sunt şi rezervele de gaz, cele mai mari zăcăminte fiind situate în Federaţia Rusă. Zăcămintele petroliere sunt exploatate la gradul cel mai înalt, dar rezervele reale nu provoacă nelinişte pentru următorii 40-50 de ani. Sumar cărbunele, ţiţeiul şi gazul constituie 84 procente din consumul mondial de energie primă.

Din punct de vedere ecologic combustibilii se situează în felul următor cărbunele produce cele mai multe deşeuri, multe dintre ele sunt toxice, la mijloc se află derivaţii ţiţeiului (păcura, motorina, benzina), cel mai curat combustibil este gazul care la ardere degajă bioxid de carbon şi apa, cantitatea de gaze ofensive fiind minimală.

Energia nucleară constituie 6 procente din producerea mondială de energie. La prima vedere ea este cea mai curată şi relativ ieftină, iar rezervele de combustibil sunt nelimitate. Însă cum arată practica din ultimele decenii cele mai periculoase pentru omenire sunt anume staţiile nuclearoelectrice. Impactul catastrofei de la Cernobâl, a numeroaselor avarii de alte staţii de acest gen asupra naturii şi societăţii umane sunt atât de negative încât specialiştii recomandă refuzul de a utiliza energia nucleară pentru producerea electricităţii şi căldurii. „Verzii” din Europa au elaborat chiar un plan de închidere treptată a tuturor staţiilor nucleare până în anii 2020-2025, ceea ce nu este real după părerea mea.

Cea mai bună perspectivă din punct de vedere ecologic o are creşterea utilizării energiei renovabile, consumul căreia nu aduce la o posibilă epuizare a resurselor, ce generează această energie. Din categoria surselor renovabile de energie fac parte: solară, eoliană (a vântului), biomasa, hidraulică, geotermică, fluxul şi refluxul, valurile mării. Aceste energii sunt pure, inepuizabile, dar utilizarea lor în masă este dificilă, deoarece randamentul lor este scăzut. În plus, ele necesită investiţii enorme pentru o unitate de energie obţinută. Oricum aportul energiei renovabile în bilanţul energetic mondial este de 2,5 procente şi tinde la 6 procente în cei mai apropiaţi ani. În Moldova există tradiţii seculare de utilizare a energiei vântului. În anii 20-30 ai secolului trecut fiecare sat avea mori de vânt ce permitea producerea pe loc a făinii şi nutreţurilor. Construirea staţiilor electrice eolice ar putea fi o alternativă în cazul unor aşezări îndepărtate, întreprinderi mici situate izolat de localităţi.

Energia viitorului apropiat este biomasa. Deşeurile forestiere şi agricole de tip lemnos deseori sunt unica sursă de energie pentru o parte a populaţiei de la sate. Plantarea unor specii de arbori cu creştere rapidă a masei biologice (plopi, salcii şi altele) special pentru utilizarea lor ca lemn de foc este o cale reală de satisfacere a necesitaţilor în combustibil.

Masa organica măruntă se întrebuinţează pentru obţinerea gazului biologic prin metoda compostării. Bălegarul, frunze căzute, reziduuri menajere şi altele se depozitează în gropi sau recipiente de diferite dimensiuni. Masa organică se supune fermentării, eliminându-se gazul metan (CH4) care se utilizează în calitate de combustibil ecologic pur. Compostul este folosit ca îngrăşământ organic. Există tehnologii de obţinere din masa biologică a alcoolului etilic care în amestec cu benzina (gazol) serveşte drept carburant pentru automobile. În republică s-au efectuat experimente, obţinându-se rezultate promiţătoare privind utilizarea uleiului de rapiţă în calitate de substituent al păcurei.

Întrucât deşeurile solide poartă în sine valoarea energetică esenţială, o cale sigură de reducere a consumului de combustibil este reintroducerea reziduurilor în procesul de producere. Astăzi în Moldova sunt reciclate doar 15-20 la sută din deşeurile menajere pe când în multe ţări din Europa şi America se obţine refolosirea a 80-90 procente de reziduuri.

Este bine cunoscută situaţia deplorabilă din complexul energetic al R. Moldova: dependenţa totală de importul de surse energetice - circa 98% din totalul necesar şi preţuri neadecvate puterii de cumpărare a populaţiei. Doar circa 2% din necesarul de energie provine din surse proprii. În acelaşi timp, în ţările UE cota parte a surselor regenerabile de energie (SRE) în consumul total de surse primare de energie constituie circa 6%. În anul 2010 aceasta va atinge cifra de 12%, ceea ce înseamnă că fiecare al 8-lea cetăţean din ţările UE nu va consuma nici un KWh de energie de provenienţă fosilă sau nucleară.

Apar câteva întrebări fireşti: care sunt cauzele de utilizare neadecvata a SRE în Moldova? Ce ar trebui sa facă factorii de decizie pentru a ameliora situaţia în acest domeniu atât de important pentru ţară?

Vom încerca să răspundem la aceste întrebări folosind experienţa ţărilor UE şi informaţii acumulate din experienţa de activitate de cercetătorilor ştiinţifici autohtoni – de la Institutul de Cercetări, Universitatea de Stat, Universitatea Tehnică. Vom analiza câteva sectoare din domeniul SRE şi anume: energia eoliană, energia solară, energia deşeurilor de biomasă provenită din viticultură şi silvicultură.

Capitolul I.

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică. Analiza

stării actuale a Infrastructurii Ramurii Energetice

1. Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică.

1.1 Constituirea ANRE

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a fost creată în august 1997 prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 767 în calitate de autoritate permanentă a administraţiei publice cu statut de persoana juridica ce nu se subordonează unei alte autorităţi publice sau private, cu excepţia cazurilor stipulate în legislaţie.

Agenţia reglementează activităţile economice şi comerciale în sectoarele electroenergetic, de gaze naturale şi produse petroliere prin acordarea de licente, promovarea unei politici tarifare adecvate şi protecţia drepturilor consumatorilor.

În activitatea sa Agenţia se conduce de Constituţia Republicii Moldova, Legea cu privire la energia electrica, Legea cu privire la gaze, Legea cu privire la energetica, regulamentul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetica şi alte acte legislative şi normative ale Republicii Moldova.

septembrie 1997- septembrie 1998 - perioada de creare a ANRE, de angajare a personalului, elaborare şi promovare a legislaţiei necesare pentru activitatea ANRE şi a sectoarelor electroenergetice şi de gaze naturale, perioada de reorganizare a întreprinderilor electroenergetice în societăţi pe acţiuni.

septembrie 1998 - Parlamentul Republicii Moldova a aprobat legile cu privire la energia electrica şi cu privire la gazele naturale, care au legiferat activitatea ANRE în domeniul reglementarii de stat a activităţilor de producere, transport, dispecerat, distribuţie şi furnizare a energiei electrice şi de gaze naturale pe teritoriul republicii.

Preview document

Probleme Tehnico-Economice ale Energiei Complimentare - Pagina 1
Probleme Tehnico-Economice ale Energiei Complimentare - Pagina 2
Probleme Tehnico-Economice ale Energiei Complimentare - Pagina 3
Probleme Tehnico-Economice ale Energiei Complimentare - Pagina 4
Probleme Tehnico-Economice ale Energiei Complimentare - Pagina 5
Probleme Tehnico-Economice ale Energiei Complimentare - Pagina 6
Probleme Tehnico-Economice ale Energiei Complimentare - Pagina 7
Probleme Tehnico-Economice ale Energiei Complimentare - Pagina 8
Probleme Tehnico-Economice ale Energiei Complimentare - Pagina 9
Probleme Tehnico-Economice ale Energiei Complimentare - Pagina 10
Probleme Tehnico-Economice ale Energiei Complimentare - Pagina 11
Probleme Tehnico-Economice ale Energiei Complimentare - Pagina 12
Probleme Tehnico-Economice ale Energiei Complimentare - Pagina 13
Probleme Tehnico-Economice ale Energiei Complimentare - Pagina 14
Probleme Tehnico-Economice ale Energiei Complimentare - Pagina 15
Probleme Tehnico-Economice ale Energiei Complimentare - Pagina 16
Probleme Tehnico-Economice ale Energiei Complimentare - Pagina 17
Probleme Tehnico-Economice ale Energiei Complimentare - Pagina 18
Probleme Tehnico-Economice ale Energiei Complimentare - Pagina 19
Probleme Tehnico-Economice ale Energiei Complimentare - Pagina 20
Probleme Tehnico-Economice ale Energiei Complimentare - Pagina 21
Probleme Tehnico-Economice ale Energiei Complimentare - Pagina 22
Probleme Tehnico-Economice ale Energiei Complimentare - Pagina 23
Probleme Tehnico-Economice ale Energiei Complimentare - Pagina 24
Probleme Tehnico-Economice ale Energiei Complimentare - Pagina 25
Probleme Tehnico-Economice ale Energiei Complimentare - Pagina 26
Probleme Tehnico-Economice ale Energiei Complimentare - Pagina 27
Probleme Tehnico-Economice ale Energiei Complimentare - Pagina 28
Probleme Tehnico-Economice ale Energiei Complimentare - Pagina 29
Probleme Tehnico-Economice ale Energiei Complimentare - Pagina 30
Probleme Tehnico-Economice ale Energiei Complimentare - Pagina 31
Probleme Tehnico-Economice ale Energiei Complimentare - Pagina 32
Probleme Tehnico-Economice ale Energiei Complimentare - Pagina 33
Probleme Tehnico-Economice ale Energiei Complimentare - Pagina 34
Probleme Tehnico-Economice ale Energiei Complimentare - Pagina 35
Probleme Tehnico-Economice ale Energiei Complimentare - Pagina 36
Probleme Tehnico-Economice ale Energiei Complimentare - Pagina 37
Probleme Tehnico-Economice ale Energiei Complimentare - Pagina 38
Probleme Tehnico-Economice ale Energiei Complimentare - Pagina 39
Probleme Tehnico-Economice ale Energiei Complimentare - Pagina 40
Probleme Tehnico-Economice ale Energiei Complimentare - Pagina 41
Probleme Tehnico-Economice ale Energiei Complimentare - Pagina 42
Probleme Tehnico-Economice ale Energiei Complimentare - Pagina 43
Probleme Tehnico-Economice ale Energiei Complimentare - Pagina 44
Probleme Tehnico-Economice ale Energiei Complimentare - Pagina 45
Probleme Tehnico-Economice ale Energiei Complimentare - Pagina 46
Probleme Tehnico-Economice ale Energiei Complimentare - Pagina 47
Probleme Tehnico-Economice ale Energiei Complimentare - Pagina 48
Probleme Tehnico-Economice ale Energiei Complimentare - Pagina 49
Probleme Tehnico-Economice ale Energiei Complimentare - Pagina 50
Probleme Tehnico-Economice ale Energiei Complimentare - Pagina 51
Probleme Tehnico-Economice ale Energiei Complimentare - Pagina 52
Probleme Tehnico-Economice ale Energiei Complimentare - Pagina 53
Probleme Tehnico-Economice ale Energiei Complimentare - Pagina 54
Probleme Tehnico-Economice ale Energiei Complimentare - Pagina 55
Probleme Tehnico-Economice ale Energiei Complimentare - Pagina 56
Probleme Tehnico-Economice ale Energiei Complimentare - Pagina 57
Probleme Tehnico-Economice ale Energiei Complimentare - Pagina 58
Probleme Tehnico-Economice ale Energiei Complimentare - Pagina 59
Probleme Tehnico-Economice ale Energiei Complimentare - Pagina 60
Probleme Tehnico-Economice ale Energiei Complimentare - Pagina 61
Probleme Tehnico-Economice ale Energiei Complimentare - Pagina 62
Probleme Tehnico-Economice ale Energiei Complimentare - Pagina 63
Probleme Tehnico-Economice ale Energiei Complimentare - Pagina 64
Probleme Tehnico-Economice ale Energiei Complimentare - Pagina 65
Probleme Tehnico-Economice ale Energiei Complimentare - Pagina 66
Probleme Tehnico-Economice ale Energiei Complimentare - Pagina 67
Probleme Tehnico-Economice ale Energiei Complimentare - Pagina 68
Probleme Tehnico-Economice ale Energiei Complimentare - Pagina 69
Probleme Tehnico-Economice ale Energiei Complimentare - Pagina 70
Probleme Tehnico-Economice ale Energiei Complimentare - Pagina 71
Probleme Tehnico-Economice ale Energiei Complimentare - Pagina 72
Probleme Tehnico-Economice ale Energiei Complimentare - Pagina 73
Probleme Tehnico-Economice ale Energiei Complimentare - Pagina 74
Probleme Tehnico-Economice ale Energiei Complimentare - Pagina 75
Probleme Tehnico-Economice ale Energiei Complimentare - Pagina 76
Probleme Tehnico-Economice ale Energiei Complimentare - Pagina 77
Probleme Tehnico-Economice ale Energiei Complimentare - Pagina 78
Probleme Tehnico-Economice ale Energiei Complimentare - Pagina 79
Probleme Tehnico-Economice ale Energiei Complimentare - Pagina 80
Probleme Tehnico-Economice ale Energiei Complimentare - Pagina 81
Probleme Tehnico-Economice ale Energiei Complimentare - Pagina 82
Probleme Tehnico-Economice ale Energiei Complimentare - Pagina 83
Probleme Tehnico-Economice ale Energiei Complimentare - Pagina 84
Probleme Tehnico-Economice ale Energiei Complimentare - Pagina 85
Probleme Tehnico-Economice ale Energiei Complimentare - Pagina 86
Probleme Tehnico-Economice ale Energiei Complimentare - Pagina 87
Probleme Tehnico-Economice ale Energiei Complimentare - Pagina 88
Probleme Tehnico-Economice ale Energiei Complimentare - Pagina 89

Conținut arhivă zip

  • Probleme Tehnico-Economice ale Energiei Complimentare.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu de Caz - Sursele Regenerabile de Energie

SURSE REGENERABILE DE ENERGIE Energia regenerabilă se referă la forme de energie produse prin transferul energetic al energiei rezultate din...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Analiză economico-financiară - curs 1

Analiza economico-financiara – Curs 1 Fundamentele teoretice metodologice ale AEF Ca mecanism de reglare al functionarii, piata are un impact...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Ai nevoie de altceva?