Procesul de Extindere al Uniunii Europene

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 37 în total
Cuvinte : 13124
Mărime: 59.57KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

1. Introducere .1

2. Procesul e extindere .2

3. Momente cheie ale extinderii UE .3

4. Motivaţiile uniunii .7

5. Beneficiile extinderii pentru Uniiunea Europeană .8

6. Extinderea relaţiilor UE cu estul lumii .9

7. Limitele extinderii.10

8. Croaţia.12

9. Macedonia.14

10. Turcia.18

11. Islanda.27

12. Kosovo.32

13. Concluzii.34

14. Bibliografie.35

Extras din document

Introducere

În 1951 la Paris, Belgia, Republica Federală Germania, Franţa, Italia, Luxemburg şi Olanda au creat Comunitatea Europeană a oţelului şi Cărbunelui (CECO) - viitoarea Uniune Europeană, prima grupare economică cu caracter supranaţional din lume care avea drept scop controlarea producţiei de oţel şi cărbune a ţărilor membre. Organismul era condus de un parlament, un consiliu de miniştri şi o curte de justiţie.

În 1956 la Veneţia „cei şase” au adoptat declaraţia privind crearea unei pieţe comune.

În 1957 la Roma s-au semnat două noi tratate:

- Tratatul cu privire la Comunitatea Europeană în Energie Atomică „EURATOM”;

- Tratatul privind crearea Comunităţii Economice Europene (CEE).

În 1992 la Maastricht s-a scris „constituţia Uniunii Europene”; prin Tratatul de la Maastricht, Comunitatea Economică Europeană s-a transformat în Uniunea Europeană. Tratatul a intrat în vigoare în 1993 deoarece procesul de rectificare a întâmpinat multe dificultăţi, sursa neîncrederii opiniei publice a fost că tratatul s-a semnat cu uşile închise fără ca cetăţenii să fie informaţi asupra perspectivelor.

În 1997, prin tratatul de la Amsterdam s-a revizuit ce s-a scris la Maastricht, ca urmare a unor revoluţii şi cauze interne din cadrul uniunii care dispuneau de un nou cadru comun. Fenomenele care au adâncit procesele de integrare şi de aderare a ţărilor din Europa centrală şi de est sunt:

- Schimbări rapide în cadrul economic şi politic internaţional;

- Globalizarea econpmiei şi repercusiunile asupra economiei comunitare;

- Necesitatea creşterii competitivităţii paralel cu necesitatea creării de noi locuri de muncă în UE;

- Creşterea intensităţii terorismului, a criminalităţii organizate şi a traficului de droguri;

- Presiunea exercitată de fenomenul imigraţiei ilegale;

- Dezechilibre ecologice;

- Procesul de extindere al Uniunii Europene, fenomen necesar şi inedit dar şi o mare necunoscută.

Tratatul de la Nisa discută pe lângă problemele de la Amsterdam, o nouă problemă şi anume „Protocolul asupra extinderii uniunii” adică crearea cadrului instituţional comunitar care permite primirea a doisprezece noi membri. Nici aici, ca şi în celelalte tratate nu i se oferă cetăţeanului european transparenţă şi accesibilitate, ci dimpotrivă accentuează opacitatea mecanismelor şi procedurilor care asigură funcţionarea uniunii. Germania devine cel mai influent stat din comunitate.

La 13 decembrie 2007, la Lisabona, şefii de stat şi de guvern ai celor 27 de state membre au semnat noul tratat. Acesta va pune la dispoziţia Uniunii Europene instituţii moderne şi metode de lucru optimizate pentru a face faţă, în mod eficient, provocărilor lumii contemporane. Într-o lume în evoluţie rapidă, europenii aşteaptă de la UE abordarea unor probleme precum globalizarea, schimbările climatice şi demografice, securitatea şi energia. Tratatul de la Lisabona va consolida democraţia în Uniunea Europeană, precum şi capacitatea acesteia de a promova, zi de zi, interesele cetăţenilor săi.

Procesul de extindere

Extinderea este una dintre cele mai importante instrumente de politică ale Uniunii Europene, întrucât, aşa cum evenimentele recente ne-au demonstrat, unul dintre principalele motive care au stat la baza transformării statelor Europei centrale şi de est în state moderne şi cu democraţii funcţionale a fost tocmai dorinţa de a adera la Uniune. Extinderea Uniunii Eropene este un proces gestionat atent care ajută ţările implicate să se dezvolte, promovează pacea, stabilitatea, prosperitatea, democraţia, drepturile omului, primatul statului de drept şi economia de piaţă pe tot teritoriul european.

În 1993, la Consiliul European de la Copenhaga, Uniunea a convenit că statele asociate care doresc să devină state membre ale Uniunii Europene trebuie să îndeplinească unele condiţii, numite ulterior „Criteriile de la Copenhaga”, şi anume:

Stabilitatea instituţiile ce garantează democraţia, statul de drept, drepturile omului şi protecţia minorităţilor. Acest criteriu a fost desfăşurat mai târziu în Tratatul de la Amsterdam, declarându-se că „Uniunea este fondată în baza condiţiilor de libertate, democraţie, respectarea drepturile omului şi a libertăţilor fundamentale, supremaţiei legii, principii care sunt comune pentru toate statele membre” (art.6). Orice stat european care respectă aceste principii poate deveni membru al Uniunii;

Existenţa unor economii de piaţă funcţionale şi capacitatea de a a face faţă presunii concurenţiale şi forţelor pieţei din Uniunea Europeană. Ca şi criteriu de aderare, o economie funcţională înseamnă o economie care asigură printr-o creştere de durată, reducerea decalajelor de productivitate şi a celor cu standardul de viaţă în spaţiul Europei. Economiile de piaţă funţionale se evaluează după următoarele criterii:

- Echilibrul dintre cerere şi ofertă se stabileţte prin interacţiunea liberă a forţelor pieţei;

- Nu există bariere de nici o latură la înfiinţarea, desfiinţarea, lichidarea sau falimentul unei firme;

- Sistemul juridic include reglementarea dreptului de propriatate privată;

- Existenţa unui sistem bancar bine dezvoltat care canalizează economiile către investiţii productive;

- Existenţa unei stabilităţi macroeconomice care înseamna stabilitatea preţurilor;

- Existenţa unui larg consens la nivelul societăţii în legătură cu probleme esenţiale ale politici economice;

Preview document

Procesul de Extindere al Uniunii Europene - Pagina 1
Procesul de Extindere al Uniunii Europene - Pagina 2
Procesul de Extindere al Uniunii Europene - Pagina 3
Procesul de Extindere al Uniunii Europene - Pagina 4
Procesul de Extindere al Uniunii Europene - Pagina 5
Procesul de Extindere al Uniunii Europene - Pagina 6
Procesul de Extindere al Uniunii Europene - Pagina 7
Procesul de Extindere al Uniunii Europene - Pagina 8
Procesul de Extindere al Uniunii Europene - Pagina 9
Procesul de Extindere al Uniunii Europene - Pagina 10
Procesul de Extindere al Uniunii Europene - Pagina 11
Procesul de Extindere al Uniunii Europene - Pagina 12
Procesul de Extindere al Uniunii Europene - Pagina 13
Procesul de Extindere al Uniunii Europene - Pagina 14
Procesul de Extindere al Uniunii Europene - Pagina 15
Procesul de Extindere al Uniunii Europene - Pagina 16
Procesul de Extindere al Uniunii Europene - Pagina 17
Procesul de Extindere al Uniunii Europene - Pagina 18
Procesul de Extindere al Uniunii Europene - Pagina 19
Procesul de Extindere al Uniunii Europene - Pagina 20
Procesul de Extindere al Uniunii Europene - Pagina 21
Procesul de Extindere al Uniunii Europene - Pagina 22
Procesul de Extindere al Uniunii Europene - Pagina 23
Procesul de Extindere al Uniunii Europene - Pagina 24
Procesul de Extindere al Uniunii Europene - Pagina 25
Procesul de Extindere al Uniunii Europene - Pagina 26
Procesul de Extindere al Uniunii Europene - Pagina 27
Procesul de Extindere al Uniunii Europene - Pagina 28
Procesul de Extindere al Uniunii Europene - Pagina 29
Procesul de Extindere al Uniunii Europene - Pagina 30
Procesul de Extindere al Uniunii Europene - Pagina 31
Procesul de Extindere al Uniunii Europene - Pagina 32
Procesul de Extindere al Uniunii Europene - Pagina 33
Procesul de Extindere al Uniunii Europene - Pagina 34
Procesul de Extindere al Uniunii Europene - Pagina 35
Procesul de Extindere al Uniunii Europene - Pagina 36
Procesul de Extindere al Uniunii Europene - Pagina 37

Conținut arhivă zip

  • Cuprins.doc
  • Procesul de Extindere al Uniunii Europene.doc

Alții au mai descărcat și

Disparități Economice între Regiunile de Dezvoltare din România

Lucrarea de faţă îşi propune reliefarea principalelor disparităţi economice existente între regiunile de dezvoltare din România. Fără pretenţia de...

Uniunea Economică și Monetară Europeană

INTRODUCERE În lucrarea de faţă am încercat prezentarea şi tratarea principalelor probleme monetare cu care se confruntă țările care nu intrat...

Procesul de Extindere al Uniunii Europene Motivații și Limite

INTRODUCERE Uniunea Europeană este o organizaţie a ţărilor europene dedicată creşterii integrării economice şi întărirea cooperării între state....

Disparități socio economice la nivel regional

1. Analiza socio-economica Se realizeaza o analiza succinta a disparitatilor de dezvoltare, a punctelor slabe si a potentialului de dezvoltare....

Extinderea Uniunii Europene - argumente pro și contra

Argument Am ales să realizez lucrarea pe tema extinderii Uniunii Europene din interesul de a cunoaşte mai bine întreaga istorie a Uniunii. Prin...

Extinderea UE

1. Istoricul Uniunii Europene Originile Uniunii Europene sunt strâns legate de cel de-al Doilea Război Mondial. Europenii sunt ferm hotărâţi să se...

Procesul de Extindere al Uniunii Europene

I. Despre Uniunea Europeană Uniunea Europeană, înfiinţată oficial la 1 noiembrie 1993, este o organizaţie a ţărilor europene dedicată creşterii...

Disparități regionale în dezvoltarea economică a României

CAPITOLUL 1 - POLITICA DE DEZVOLTARE REGIONALA IN ROMANIA In Romania, politica de dezvoltare regionala a inceput sa se contureze odata cu...

Te-ar putea interesa și

Efectele dezvoltării economice durabile asupra nivelului de trai și calitatea vieții în contextul procesului de extindere a Uniunii Europene

INTRODUCERE Întreaga evoluție istorică a dezvoltării economice, cu toate valențele ei pozitive, dar și cu insuccesele sale, a pregătit condițiile...

România, membră a Uniunii Europene

Introducere Uniunea Europeană este o organizaţie bine structurată şi complexă de cooperare interstatală, între statele europene. A început în...

Evoluția și istoricul Uniunii Europene

INTRODUCERE În cadrul acestei lucrări, îmi propun să prezint trecutul lung și tumultuos al Uniunii Europene dar și starea actuală a procesului de...

Efectele integrării unui stat aderent după 2004 la UE

Prăbușirea cortinei de fier care a separat, timp de peste 40 de ani, țările foste comuniste din Europa Centrală și de Est de țările Europei...

Procesul de Extindere al Uniunii Europene și Consecințele Sale Economice la Nivel Inter și intra-regional

1. Rezumat Prezentul referat include momentele extinderii Uniunii Europene precum si consecințele rezultate in urma acestui proces. Extinderea...

Procesul de Extindere al Uniunii Europene Motivații și Limite

INTRODUCERE Uniunea Europeană este o organizaţie a ţărilor europene dedicată creşterii integrării economice şi întărirea cooperării între state....

Procesul de Extindere al Uniunii Europene și Consecințele Sale Economice la Nivel Inter și intra-regional

1.Rezumat Uniunea Europeană este rezultatul unui proces de cooperare şi integrare care a început în 1951 între şase state europene: Belgia,...

Procesul de extindere al Uniunii Europene și consecințele sale economice

1.REZUMAT În anul 1951 între șase state europene : Belgia, Germania, Franța, Italia, Luxemburg și Olanda s-a realizat o alianță de cooperare și...

Ai nevoie de altceva?