Procesul de Extindere al Uniunii Europene Motivații și Limite

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 43 în total
Cuvinte : 16278
Mărime: 78.91KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Poplacean Marius
UNIVERSITATEA “LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU FACULTATEA DE STIINŢE ECONOMICE SPECIALIZAREA AFACERI INTERNAŢIONALE

Cuprins

INTRODUCERE 1

CAPITOLUL 1: UNIUNEA EUROPEANĂ

1.1 Istoria Formarii Uniunii Europene 3

1.2 Legislaţia primară care fundamentează modelul european 5

1.2.1 Tratatul de la Roma 5

1.2.2 Tratatul de la Maastricht 7

1.2.3 Tratatul de la Amsterdam 8

1.2.4 Tratatul de la Nisa 9

1.2.5 Tratatul de la Lisabona 10

1.3 Valurile extinderii 10

1.3.1 Primul val al extinderii 10

1.3.2 Al doilea val al extinderii 12

1.3.3 Al treilea val al extinderii 13

1.3.4 Al patrulea val al extinderii 15

1.3.5 Al cincilea val al extinderii 16

1.3.6 Al şaselea val al extinderii 17

1.4 Exigenţe impuse statelor candidate 18

CAPITOLUL 2: MOTIVAŢIILE UNIUNII

2.1 Necesitatea integrării, efectele dorite, avantaje–dezavantaje şi limitele integrării în UE 23

2.2 Beneficiile extinderii pentru Uniunea Europeană 24

2.3 Extinderea relaţiilor Uniunii Europene cu restul lumii 25

CAPITOLUL 3: LIMITELE EXTINDERII

3.1 Limitele geografice 27

3.2 Limitele economice 27

3.3 Limitele politice 28

CAPITOLUL 4: Studiu de caz

România şi Uniunea Europeană Motivaţii şi limite 31

CONCLUZII 39

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

INTRODUCERE

Uniunea Europeană este o organizaţie a ţărilor europene dedicată creşterii integrării economice şi întărirea cooperării între state.

UE reprezintă un experiment reuşit în ceea ce priveşte rezolvarea paşnică a conflictelor, un aspect, pe care tânăra generaţie pare să-l fi pierdut din vedere. De aceea, trebuie amintit faptul că statele care la această oră se află într-o intensivă relaţie de cooperare, înfiinţând instituţii comune şi aflându-se în posesia unei monede comune, erau cu doar 60 de ani mai înainte duşmani înverşunaţi şi inamici de război! Acest lucru mai înseamnă şi că preocupările noastre cu acest proces de surmontare a stării de război şi de accelerare a cooperării ne pot furniza indicii valoroase pentru estimarea condiţiilor ce stau la baza unei colaborări paşnice.

Lucrarea “Procesul de extindere al Uniunii Europene. Motivaţii şi limite” pleacă de la iniţierea unei Uniuni Europene din 1957 ajungând până în ziua de astăzi incluzând 27 de state în 2009.

Lucrarea are o structură densă, în cele patru capitole putem întâlni istoria extinderii uniunii atât pe plan geografic, economic şi politic cât şi motivele extinderii uniunii, cum ar fi obiectivele principale, şi avantajele respectiv dezavantajele aderării statelor membre cât şi posibila lărgire a uniunii în anii ce urmează.

Prezentarea integrării statelor din Europa, care reprezintă o necesitate atât pe plan economic cât şi pe plan politic a statelor Uniunii Europene care în final să constituie un avantaj pentru fiecare stat în parte.

”Şi care este condiţia la care a fost redusă Europa- dincolo de o suprafaţă întinsă, o vastă masă de fiinţe umane chinuite, uitânde-se la ruinele oraşelor sau ale caselor şi scuturând orizontul întunecat la apropierea unui nou pericol Aceasta este tot ce au obţinut europenii sfâşiindu-se unul pe celălalt.

Chiar şi aşa există un remediu Recrearea Familiei Europene

Trebuie să construim un fel de State Unite ale Europei.”

Winston Churchill (Zürich, 19 septembrie 1949)

Capitolul 1: UNIUNEA EUROPEANĂ

În mod firesc, primul capitol este dedicat în principal prezentării evenimentelor care au contribuit la construcţia proiectului european numit astăzi Uniunea Europeană

Încercări de unificare ale naţiunilor Europei, care să preceadă statele moderne, au fost numeroase de-a lungul istoriei continentului, începând imediat cu prăbuşirea Imperiului Roman. Varietatea deosebită a limbilor şi culturilor europene, la care s-a adăugat interesul local a numeroşi lideri, principi şi monarhi a făcut ca indiferent cum aceaste uniri s-ar fi făcut, evident cel mai adesea prin cuceriri militare, acestea să fie sortite eşecului, mai devreme, sau mai târziu.

Deşi a apărut recent pe scena internaţională, UE continuă defapt cooperarea la nivel european iniţiată prin crearea, în anii ‘50, a trei organizaţii internaţionale: Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului, Comunitatea Economică Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice. Din punct de vedere economic Uniunea Europeană a devenit în ultimii ani cea mai mare piaţa unică din lume şi cel mai important actor comercial din lume. Aşa de pildă, UE este, în prezent, cel mai mare importator de servicii şi principala piaţă pentru aproape 70% din statele lumii. Fondată pe principiul libertăţii, democraţiei, drepturilor omului, libertăţilor fundamentale şi statului de drept, precum şi respectând identitatea naţională a statelor membre, Uniunea Europeană îşi propune să ofere cetăţenilor săi un spaţiu de libertate, securitate şi justiţie fără frontiere interne, unde să funcţioneze o piaţă liberă care să permită în acelaşi timp un grad ridicat de protecţie socială şi a mediului înconjurător.

Standardele impuse de UE au avut efecte nu doar în interiorul Uniunii, ci şi asupra altor state, care ulterior au aderat la Uniune sau sunt în curs de aderare, cele mai importante rezultate pe termen mediu şi lung fiind creşterea economică şi a calităţii vieţii.

1.1 Istoria formării Uniunii Europene

Ideea unificării europene apare pentru prima dată cu aproape două milenii în urmă, în Roma Antică. Roma a impus Europei o unitate politică numai că şi Imperiul Roman s-a realizat prin forţă, legiunile romane mărşăluiau de la Marea Neagră până în Anglia şi din Carpaţi până în Munţii Pirinei.

Mai târziu, regele francilor, Carol cel Mare, considerat primul mare unificator european, a întemeiat un imperiu care cuprindea teritoriul celor şase membri fondatori ai Pieţei Comune: Franţa, Germania, Italia, Austria, şi o parte din Polonia.

În secolul al XIV-lea, avocatul Pierre Dubois i-a propus regelui Franţei, Filip cel Frumos, crearea unei Republici Creştine în Europa, prin apropierea statelor europene şi a domnitorilor creştini, care să aibă ca şef pe Papă pentru „recucerirea pământului sfânt”. Această Republică urma să fie condusă de un Consiliu format din experţi şi înţelepţi.

În anul 1645, Maximilieu de Bèthune, ministru al regelui Henric al IV-lea, propune un plan politic de organizare a Europei pe baze federaliste având în componenţă 14 state europene. Principele federaţiei nu ar putea fi ales de două ori consecutiv şi nici din aceiaşi familie. Adunarea electivă trebuia să cuprindă 66 membri reînnoiţi din trei ani. Trebuiau înfiinţate 6 consilii regionale numite tribunale de arbitraj. Acest plan politic conţinea „primele idei metodologice de realizare a unificării europene”.

În anul 1814, Saint Simion împreună cu un colaborator al său au elaborat un nou proiect de unificare europeană intitulat „Reorganizarea societăţii europene sau despre necesitatea şi mijloacele de a aduna popoarele Europei într-un singur corp politic, consemnând fiecăruia independenţa sa naţională”. Acest proiect promova ideea realizării unui parlament al tuturor statelor europene şi crearea unui nou tip de guvernare europeană pe baze federative.

Mai târziu, revoluţionarii paşoptişti au lansat pentru prima dată sintagma „Statele Unite ale Europei”, iar Victor Hugo a propus unirea statelor europene pe baza votului universal.

Preview document

Procesul de Extindere al Uniunii Europene Motivații și Limite - Pagina 1
Procesul de Extindere al Uniunii Europene Motivații și Limite - Pagina 2
Procesul de Extindere al Uniunii Europene Motivații și Limite - Pagina 3
Procesul de Extindere al Uniunii Europene Motivații și Limite - Pagina 4
Procesul de Extindere al Uniunii Europene Motivații și Limite - Pagina 5
Procesul de Extindere al Uniunii Europene Motivații și Limite - Pagina 6
Procesul de Extindere al Uniunii Europene Motivații și Limite - Pagina 7
Procesul de Extindere al Uniunii Europene Motivații și Limite - Pagina 8
Procesul de Extindere al Uniunii Europene Motivații și Limite - Pagina 9
Procesul de Extindere al Uniunii Europene Motivații și Limite - Pagina 10
Procesul de Extindere al Uniunii Europene Motivații și Limite - Pagina 11
Procesul de Extindere al Uniunii Europene Motivații și Limite - Pagina 12
Procesul de Extindere al Uniunii Europene Motivații și Limite - Pagina 13
Procesul de Extindere al Uniunii Europene Motivații și Limite - Pagina 14
Procesul de Extindere al Uniunii Europene Motivații și Limite - Pagina 15
Procesul de Extindere al Uniunii Europene Motivații și Limite - Pagina 16
Procesul de Extindere al Uniunii Europene Motivații și Limite - Pagina 17
Procesul de Extindere al Uniunii Europene Motivații și Limite - Pagina 18
Procesul de Extindere al Uniunii Europene Motivații și Limite - Pagina 19
Procesul de Extindere al Uniunii Europene Motivații și Limite - Pagina 20
Procesul de Extindere al Uniunii Europene Motivații și Limite - Pagina 21
Procesul de Extindere al Uniunii Europene Motivații și Limite - Pagina 22
Procesul de Extindere al Uniunii Europene Motivații și Limite - Pagina 23
Procesul de Extindere al Uniunii Europene Motivații și Limite - Pagina 24
Procesul de Extindere al Uniunii Europene Motivații și Limite - Pagina 25
Procesul de Extindere al Uniunii Europene Motivații și Limite - Pagina 26
Procesul de Extindere al Uniunii Europene Motivații și Limite - Pagina 27
Procesul de Extindere al Uniunii Europene Motivații și Limite - Pagina 28
Procesul de Extindere al Uniunii Europene Motivații și Limite - Pagina 29
Procesul de Extindere al Uniunii Europene Motivații și Limite - Pagina 30
Procesul de Extindere al Uniunii Europene Motivații și Limite - Pagina 31
Procesul de Extindere al Uniunii Europene Motivații și Limite - Pagina 32
Procesul de Extindere al Uniunii Europene Motivații și Limite - Pagina 33
Procesul de Extindere al Uniunii Europene Motivații și Limite - Pagina 34
Procesul de Extindere al Uniunii Europene Motivații și Limite - Pagina 35
Procesul de Extindere al Uniunii Europene Motivații și Limite - Pagina 36
Procesul de Extindere al Uniunii Europene Motivații și Limite - Pagina 37
Procesul de Extindere al Uniunii Europene Motivații și Limite - Pagina 38
Procesul de Extindere al Uniunii Europene Motivații și Limite - Pagina 39
Procesul de Extindere al Uniunii Europene Motivații și Limite - Pagina 40
Procesul de Extindere al Uniunii Europene Motivații și Limite - Pagina 41
Procesul de Extindere al Uniunii Europene Motivații și Limite - Pagina 42
Procesul de Extindere al Uniunii Europene Motivații și Limite - Pagina 43

Conținut arhivă zip

  • Procesul de Extindere al Uniunii Europene Motivatii si Limite.doc

Alții au mai descărcat și

Disparități Economice între Regiunile de Dezvoltare din România

Lucrarea de faţă îşi propune reliefarea principalelor disparităţi economice existente între regiunile de dezvoltare din România. Fără pretenţia de...

Experiența statelor membre ale UE în aplicarea politicii regionale

1. Scurt istoric al Uniunii Europene Uniunea Europeana se constituie intr-o "familie" de state europene democratice care isi unesc eforturile...

Șomajul la nivel european

I . Prezentare generala Somajul este astazi unul din fenomenele cele mai putin acceptate care afecteaza economiile tuturor tarilor. Notiunea de...

Procesul de Extindere al Uniunii Europene

Introducere În 1951 la Paris, Belgia, Republica Federală Germania, Franţa, Italia, Luxemburg şi Olanda au creat Comunitatea Europeană a oţelului...

Disparități socio economice la nivel regional

1. Analiza socio-economica Se realizeaza o analiza succinta a disparitatilor de dezvoltare, a punctelor slabe si a potentialului de dezvoltare....

Procesul de Extindere al Uniunii Europene și Consecințele Sale Economice la Nivel Inter și intra-regional

1.Rezumat Uniunea Europeană este rezultatul unui proces de cooperare şi integrare care a început în 1951 între şase state europene: Belgia,...

Cuba

Republica Cubaneză este un stat în nordul Americii centrale, şituat pe cea mai mare însulă din Antile, care se află la confluenţa Mării...

Convergență și coeziune privind integrarea în Uniunea Europeană

Introducere Modelul european are ca finalitate asigurarea demnitatii sociale a indivizilor, si pentru aceasta s-a realizat subordonarea pietei...

Te-ar putea interesa și

Particularități ale Aderării României la Uniunea Europeană

SECTIUNEA I. SCURT ISTORIC AL UNIUNII EUROPENE Comunitatile europene sunt organizatii care, pornind de la necesitatile integrarii economice, au...

Drepturile minorităților în România și în Uniunea Europeană

Motivația alegerii temei În contextul actual al globalizării și, în particular, al unei Europe în formare ca o mare familie, excluziunea socială...

Mediul de Securitate în Spațiul de Interes Strategic al României

INTRODUCERE Mediul de securitate, amplu monitorizat, analizat şi cu instituţii dedicate pentru previzionarea evoluţiilor acestuia, pare a fi...

Uniunea Europeană și Necesitatea Reformei Instituționale

Introducere Motivaţia alegerii acestei teme rezultă din convingerea asupra nevoii recunoaşterii rolului deosebit de important al instituţiilor şi...

Procesul de Extindere al Uniunii Europene

Introducere În 1951 la Paris, Belgia, Republica Federală Germania, Franţa, Italia, Luxemburg şi Olanda au creat Comunitatea Europeană a oţelului...

Curtea Europeană de Justiție

Unicitatea construcţiei europene se reflectă în primul rând în arhitectura instituţională. Statele acceptă să delege o parte din puterile lor...

Instituțiile Comunitare

Cadrul institutional Principalele institutii ale Uniunii Europene, cunoscute ca institutii centrale si implicate în procesul de decizie, sunt...

Instituții politice europene

Ideea unei Europe unite a fost sustinuta de-a lungul secolelor de împarati si intelectuali deopotriva, dar numai dupa cel de-al doilea razboi...

Ai nevoie de altceva?