Procesul de integrare economică în America de Sud - Mercosur

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 37 în total
Cuvinte : 13202
Mărime: 49.60KB (arhivat)
Cost: 7 puncte

Cuprins

1. Considerații cu privire la procesul de integrare regională in Asia.

2. ASEAN. Istoric, structură, etape ale integrării.

3. Comunitatea Politică si de Securitate ASEAN

4. Comunitatea Economică ASEAN.

5. Comunitatea socio – culturală ASEAN.

6. Relațiile ASEAN cu Uniunea Europeana.

7. Relațiile României cu țările din zona Asia – Pacific.

8. ASEAN – avantaje si devavantaje

9. Perspective.

10. Concluziii.

11. Bibliografie.

Extras din document

Consideraţii cu privire la procesul de integrare regională în Asia de Sud-Est.

Până la criza financiară din anul 1997, Asia de Sud-Est s-a caracterizat printr-o creştere economică fără precedent. Cel mai spectaculos eveniment petrecut în evoluţia economiei mondiale în ultimele două decenii ale secolului trecut a fost transferarea graduală a puterii economice din Europa şi America de Nord către Asia de Sud-Est şi Japonia.

Asociaţia Naţiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN) este considerată o enigmă economică ; în timp ce în Asia de Nord-Est, nu au existat scheme de integrare regională intre ţările cu economie de piaţă în perioada postbelică, în zona de sud-est au fost multe tentative.

Înfiinţată în anul 1967 prin Declaraţia de la Bangkok, gruparea ASEAN a avut o importantă dimensiune politică (pe fondul escaladării tensiunilor în Indochina): stoparea avansului doctrinei comuniste în regiune şi apărarea în faţa ameninţării vietnameze, aşezând la masa negocierilor regimuri care se opuneau expansiunii comunismului.

Iniţial, problemele referitoare la cooperarea economică nu au stat în centrul preocupărilor statelor membre. Ulterior, în anul 1977, a fost semnat un acord cu privire la Aranjamentele Comerciale Preferenţiale. În anul 1987, acesta a fost lărgit printr-un nou protocol prin care se prevedea adoptarea de măsuri pentru stimularea şi dezvoltarea schimburilor economice intraregionale prin:

- extinderea preferinţelor tarifare

- liberalizarea barierelor netarifare

- contracte pe termen lung asupra volumului fizic al schimburilor

- susţinerea financiară prin rate preferenţiale ale dobâzii la creditele atrase

- alte măsuri

Aranjamentele Comerciale Prefenţiale urmau să acţioneze pe trei direcţii: alcătuirea unor liste unilaterale de produse ce intrau sub incidenţa preferinţelor tarifare, negocierea pe cale bilaterală şi dupa principiul de la produs la produs a unor concesii tarifare şi reducerea substanţială a taxelor vamale la bunurile de import cu o valoare în vamă de minim 50 000 dolari.

Principala piedică în calea dezvoltării comerţului intraregional au constituit-o strategiile diferite ale statelor membre în privinţa politicilor comerciale. În timp ce Singapore a renunţat la strategia de industrializare prin substituirea importurilor, celelalte ţări fondatoare au păstrat trendul protecţionist, renunţând târziu la această tactică.

În ultimii ani, autorităţile din ţările membre ASEAN promovează politica de deschidere spre economia mondială, prin reducerea gradului de protecţie vamală şi prin înlăturarea sau restrângerea barierelor netarifare. Se constată totodată o renunţare, în mai multe ţări, la obstacolele netarifare şi paratarifare şi practicarea unor taxe moderate. Pe ţări, situaţia prezintă diferenţieri relativ importante, în funcţie de interesele naţionale, care impun anumite trepte de protecţionism comercial. Cu bariere netarifare în regiune, se remarcă în special, marcajele şi regulile de origine, extrem de stricte.

Paralel cu lansarea cooperării pe planul schimburilor comerciale, statele membre ASEAN au iniţiat programe pentru dezvoltarea relaţiilor intraregionale în domeniul cooperării industriale, ca de exemplu, ASEAN Industrial Projects Programme, creat în anul 1977. Efectele acestui program industrial au apărut relativ târziu, începând cu anul 1984, şi cu toate eforturile depuse de statele membre şi sprijinul financiar japonez, la scurt timp, au început să se manifeste divergenţe cu privire la derularea proiectelor şi în final, unele ţări s-au retras.

În anul 1981, ca urmare a dorinţei comune a statelor membre, a fost creată o corporaţie financiară regională, prin participarea a 140 de bănci comerciale şi acţionari individuali, care şi-au propus ca obiectiv promovarea cooperării economice la nivelul grupării ASEAN.Această instituţie nu a avut însă succesul aşteptat, astfel că în anul 1988 s-a transformat în bancă comecială, având ca principal obiect de activitate acordarea de fonduri pentru realizarea unor proiecte ASEAN şi stimularea exporturilor.

Se constată că “ startul” acestei grupări nu a fost foarte bun, ASEAN confruntându-se cu multe eşecuri în plan economic. După mai bine de un sfert de veac de funcţionare se constată că un progres vizibil a înregistrat sfera politică şi cea instituţională. În primii ani ai deceniului al nouălea, al secolului trecut, până la criza financiară din 1997, Asia de Sud-Est s-a caracterizat printr-o creştere economică fără precedent. Avântul economic al noilor ţări industrializate (NIE) din Extremul Orient şi Asia de Sud-Est au transformat Asia în “motorul” dezvoltării şi catalizatorul transformărilor tehnologice, financiare şi social-economice. Cel mai spectaculos eveniment petrecut în evoluţia economiei mondiale, în ultimele două decenii ale veacului trecut a fost transferarea graduală a puterii economice din Europa şi America de Nord către Asia de Sud-Est şi Japonia.

Liberalizarea treptată, demonopolizarea, stimularea investiţiilor straăine, acordarea de facilităţi în schimburile economice internaţionale etc., au devenit linii directoare în politicile guvernamentale ale ţărilor din Asia de Sud-Est.

Preview document

Procesul de integrare economică în America de Sud - Mercosur - Pagina 1
Procesul de integrare economică în America de Sud - Mercosur - Pagina 2
Procesul de integrare economică în America de Sud - Mercosur - Pagina 3
Procesul de integrare economică în America de Sud - Mercosur - Pagina 4
Procesul de integrare economică în America de Sud - Mercosur - Pagina 5
Procesul de integrare economică în America de Sud - Mercosur - Pagina 6
Procesul de integrare economică în America de Sud - Mercosur - Pagina 7
Procesul de integrare economică în America de Sud - Mercosur - Pagina 8
Procesul de integrare economică în America de Sud - Mercosur - Pagina 9
Procesul de integrare economică în America de Sud - Mercosur - Pagina 10
Procesul de integrare economică în America de Sud - Mercosur - Pagina 11
Procesul de integrare economică în America de Sud - Mercosur - Pagina 12
Procesul de integrare economică în America de Sud - Mercosur - Pagina 13
Procesul de integrare economică în America de Sud - Mercosur - Pagina 14
Procesul de integrare economică în America de Sud - Mercosur - Pagina 15
Procesul de integrare economică în America de Sud - Mercosur - Pagina 16
Procesul de integrare economică în America de Sud - Mercosur - Pagina 17
Procesul de integrare economică în America de Sud - Mercosur - Pagina 18
Procesul de integrare economică în America de Sud - Mercosur - Pagina 19
Procesul de integrare economică în America de Sud - Mercosur - Pagina 20
Procesul de integrare economică în America de Sud - Mercosur - Pagina 21
Procesul de integrare economică în America de Sud - Mercosur - Pagina 22
Procesul de integrare economică în America de Sud - Mercosur - Pagina 23
Procesul de integrare economică în America de Sud - Mercosur - Pagina 24
Procesul de integrare economică în America de Sud - Mercosur - Pagina 25
Procesul de integrare economică în America de Sud - Mercosur - Pagina 26
Procesul de integrare economică în America de Sud - Mercosur - Pagina 27
Procesul de integrare economică în America de Sud - Mercosur - Pagina 28
Procesul de integrare economică în America de Sud - Mercosur - Pagina 29
Procesul de integrare economică în America de Sud - Mercosur - Pagina 30
Procesul de integrare economică în America de Sud - Mercosur - Pagina 31
Procesul de integrare economică în America de Sud - Mercosur - Pagina 32
Procesul de integrare economică în America de Sud - Mercosur - Pagina 33
Procesul de integrare economică în America de Sud - Mercosur - Pagina 34
Procesul de integrare economică în America de Sud - Mercosur - Pagina 35
Procesul de integrare economică în America de Sud - Mercosur - Pagina 36
Procesul de integrare economică în America de Sud - Mercosur - Pagina 37
Procesul de integrare economică în America de Sud - Mercosur - Pagina 38

Conținut arhivă zip

  • Procesul de Integrare Economica in America de Sud - Mercosur.doc

Alții au mai descărcat și

Ford - The Foreign Investment Strategy

Introduction In recent years, economic activity has been characterized by a dramatic increase in the international dimensions of business...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Integrare Economica Europeana

TEMA 1.Caracteristici ale intergarii economice internationale. 1.Privire de ansamblu asupra termenului de intergare economica interenationala...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Perfecționarea Structurii Instituționale și a Procesului Decizional în România în Contextul Aderării la Uniunea Europeană

Introducere În contextul aderării la Uniunea Europeană, România, la fel ca toate celelalte state candidate, se vede în situaţia de a-şi reforma...

Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane

Introducere La început de mileniu, omenirea se îndreaptã spre o nouã erã; fenomene complexe dominã viata politicã, economicã, socialã, militarã...

Globalizare versus regionalizare. tendințe și perspective

INTRODUCERE Lucrarea de licență cu titlul “Globalizare și Regionalizare” își propune un studiu asupra acestor două procese,deoarece această temă...

Integrarea economică în America de Sud - MERCOSUR

Introducere Ideea de a forma o organizaţie comercială nu era nouă în America Latină, dar, până la formarea Mercosur în 1991, toate încercările...

Restrângerea teritoriului vamal

Introducere Restrângerea teritoriului vamal (excluderea sau exceptarea vamală) presupune exceptarea de la regimul vamal a unei portiuni dintr-un...

America Latină

1.1 CRIZA DATORIEI EXTERNE ŞI INTEGRAREA REGIONALĂ Modelul de integrare regională latino - americană a avut o serie de determinanţi comuni tuturor...

Impactul Integrării Economice Asupra Economiilor Central și Sud Americane

I.Introducere Intregrarea economică este o formă complexă de colaborare între state, un proces de unificare a statelor manifestat în diverse sfere...

Mercosur

ISTORIC Mercosur, acronimul spaniol pentru Piata Comuna a Sudului, este format din Argentina, Brazilia, Paraguay si Uruguay ca membri cu drepturi...

Ai nevoie de altceva?