Procesul Decizional la Direcția Apelor Siret

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 3287
Mărime: 32.99KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
Universitatea Al.I.Cuza Iaşi Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Specializarea Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor

Cuprins

Capitolul 1

Date de identificare a organizaţiei. Aspecte legale de constituire şi funcţionare 4

Capitolul 2

Procesul decizional la „Direcţia Apelor Siret” 7

Capitolul 3

Concluzii şi propuneri 13

Bibliografie 14

Extras din document

Capitolul 1

Date de identificare a organizaţiei. Aspecte legale de constituire şi funcţionare

Direcţia Apelor Siret

Adresa: Str. Cuza Vodă nr. 1; Bacău; Tel:0234.541646; Fax: 0234.510050; e-mail : dispecer@das.rowater.ro ; Site web: http://www.apesiret.ro .

Date generale:

-Suprafaţa totală în România: 42.890 kmp

-Lungimea hidrografică; 15.157 km

-Lungime râu Siret: 559 km

-Populaţie; 2.792.407 locuitori

-Resurse apă:

- suprafaţa 1.955 mil. mc.

- subterane 700 mil. mc.

-Lacuri de acumulare cu folosinţă complexă 30

- vol. total 1.933,3 mil. mc.

- vol. util 1.252,6 mil. mc

-Lucrări pentru combaterea inundaţiilor

- apărări de maluri 567 km

- regularizări albii 525 km

- Îndiguiri 363 km.

Obiective apărate:

Sistemul de monitoring integrat al apelor:

- 143 localităţi

- 328 obiective industriale

- 17.793 case şi gospodării

- 278 km căi ferate

- 588 km drumuri - 205 staţii hidrometrie

- 567 foraje hidrogeologice

- 109 posturi pluviometrice

- 92 secţiuni de control a calităţii apei în râuri

- 126 secţiuni de control la debitele prelevate şi restituite de folosinţe

Direcţia Apelor Siret, organizată la nivelul spaţiului hidrografic Siret , face parte din Compania Naţională " Apele Române" S.A , care se află în coordonarea Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului. Aceasta este societate comercială pe acţiuni, persoană juridică română cu capital integral de stat, care desfăşoară în principal activităţi de interes public naţional, se organizează şi funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, conform legilor în vigoare.

Capitalul social al Companiei Naţionale " Apele Române" S.A este de 250.329.750.000 de lei, fiind în întregime vărsat şi se constituie prin preluarea unei părţi din patrimoniul net al Regiei Autonome "Apele Române" , pe baza bilanţului contabil întocmit la data de 30 iunie 1998. Capitalul social este subscris şi vărsat integral de statul român, în calitate de acţionar unic, care işi exercită drepturile şi obligaţiile prin Ministerul Apelor , Pădurilor şi Protecţiei Mediului.

Direcţia Apelor Siret aplică strategia şi politica naţională în domeniul gospodăririi apelor, scop în care coordonează şi răspunde de modul de folosire a resurselor de apă pe ansamblul teritoriului bazinului hidrografic Siret şi de exploatare a lucrărilor de gospodărire a apelor, controlează modul în care se efectuează prelevarea şi folosirea apelor , evacuarea apelor uzate şi stabileşte măsuri de remediere.

Obiectul de activitate îl constituie:

1) Realizarea observaţiilor meteorologice specifice şi participarea la realizarea schimbului internaţional de date în domeniu;

2) Colectarea, validarea şi stocarea datelor şi informaţiilor de hidrologie şi hidrogeologie, în vederea constituirii băncilor de date tematice la nivel naţional;

3) Participarea la elaborarea diagnozelor şi a prognozelor hidrologice pe cursurile de apă interioare şi la avertizarea în caz de producere a fenomenelor hidrologice periculoase;

4) Organizarea sistemului naţional de supraveghere a calităţii resurselor de apă, administrarea, exploatarea şi întreţinerea reţelei naţionale de monitorizare a calităţii apelor;

5) Efectuarea de analize fizico-chimice, hidrobiologice şi bacteriologice pentru apă.

6) Folosirea, exploatarea şi întreţinerea reţelei naţionale de hidrologie şi hidrogeologie;

7) Organizarea sistemului de supraveghere a calităţii resurselor de apă, administrarea, exploatarea şi întreţinerea reţelei naţionale de monitorizare a calităţii apelor.

Activităţile societăţii se derulează pe teritoriul Bazinului Hidrografic Siret . Clienţii principali sunt din ţară şi provin din diferite ramuri industriale, acest aspect fiind valabil şi pentru furnizori.Întrucât societatea este furnizorul unic de apă brută de suprafaţă şi subterană pentru toate categoriile de utilizatori, acest fapt se răsfrânge asupra modului de prestare a serviciilor şi asupra preţurilor practicate de aceasta.

Printre cei 526 de clienţi cu contracte ai societăţii se numără:

-S.C ACET S.A SUCEAVA

-S.C FIBREX S.A SAVINESTI

-S.C PETROTUB S.A ROMAN

-R.J.A.C..IASI

-S.C HIDROCONSRUCTIA BUCURESTI

-S.C LETEA S.A BACAU

-R.A. GOSPODARIE COMUNALA BACAU

-CUP FOCSANI

-S.C ONEDIL S.A ONESTI

-BALASTIERA CRISTESTI

-IGO ODOBESTI

-S.C LAFARGE-SUT IASI.

Printre principalii furnizori ai societatii se numara:

-GARDIENI PUBLICI - servicii paza

-S.C. ROMTELECOM S.A - servicii telefonice

-S.C. DISTRIGAZ S.A.- gaz metan

-S.C CONSIR SIRET - constructii hidrotehnice

-HIDROTIM TIMISOARA - utilaje hidraulice

-S.C. PETROM S.A - carburanti, lubrifianti

-TRACOROM S.A BACAU - piese de schimb

-S.C CAROM S.A ONESTI-anvelope

-S.C CHIMCOMPLEX S.A BORZESTI -produse chimice

-S.C. SOFERT BACAU - produse chimice

-S.C LETEA BACAU - hartie filtru.

Preview document

Procesul Decizional la Direcția Apelor Siret - Pagina 1
Procesul Decizional la Direcția Apelor Siret - Pagina 2
Procesul Decizional la Direcția Apelor Siret - Pagina 3
Procesul Decizional la Direcția Apelor Siret - Pagina 4
Procesul Decizional la Direcția Apelor Siret - Pagina 5
Procesul Decizional la Direcția Apelor Siret - Pagina 6
Procesul Decizional la Direcția Apelor Siret - Pagina 7
Procesul Decizional la Direcția Apelor Siret - Pagina 8
Procesul Decizional la Direcția Apelor Siret - Pagina 9
Procesul Decizional la Direcția Apelor Siret - Pagina 10
Procesul Decizional la Direcția Apelor Siret - Pagina 11
Procesul Decizional la Direcția Apelor Siret - Pagina 12
Procesul Decizional la Direcția Apelor Siret - Pagina 13
Procesul Decizional la Direcția Apelor Siret - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Procesul Decizional la Directia Apelor Siret.doc

Alții au mai descărcat și

Politica Agricola Comuna a UE

CAPITOLUL 1 : SCURT ISTORIC Conceptul de integrare, care a fost vehiculat pe parcursul a aproape două secole este foarte complex, permiţând o...

Măsuri Anticriză în Ungaria

1. Cauzele crizei economice din Ungaria Pe fondul crizei economice mondiale, Ungaria a ajuns la inceputul anului 2009 unul dintre statele cele mai...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Implicațiile Aderării României la Uniunea Europeană

Implicaţiile aderării României la Uniunea Europeană În 2005,România a semnat tratatul de Aderare la Uniunea Europeană potrivit căreia,după...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Ai nevoie de altceva?