Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 183 în total
Cuvinte : 61527
Mărime: 737.07KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof.Univ.Dr. Dumitru Muresan
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI FACULTATEA DE ECONOMIE GENERALA CATEDRA DE COMUNICARE SI DOCTRINE ECONOMICE

Cuprins

CAPITOLUL I. INVESTITIILE SI PROCESUL INVESTITIONAL. CONCEPTE,

CLASIFICARI SI ROLUL INVESTITIILOR ÎN DEZVOLTAREA

ECONOMICO-SOCIALA 9

1.1. Definirea notiunii de investitie, clasificari ale investitiilor si rolul acestora în

dezvoltarea economico-sociala 9

1.2. Notiuni specifice: acumularea de capital, capital fix, investitie si corelatia dintre

ele 21

1.3. Repere de doctrina cu privire la acumulare si investitii. 26

CAPITOLUL II. INVESTITIILE ÎN ROMÂNIA, ÎN PERIOADA 1951-2000 46

2.1. Promovarea investitiilor în gândirea economica româneasca si în politica

economico-sociala între anii 1950-1989 46

2.2. Investitiile în conditiile tranzitiei de la economia centralizata la economia de piata

concurentiala. Dinamica investitiilor si a PIB în România în perioada 1990-2000. 62

2.3. Investitiile straine directe în România, în perioada 1991-1999. 74

2.4. Investitiile straine directe în România dupa anul 2000 79

2.5. Un sistem economic performant – de la doctrina la realitate 85

CAPITOLUL III. PIATA DE CAPITAL SI PROCESUL INVESTITIONAL 93

3.1. Natura istorica a pietei de capital 93

3.2. Piata de capital si rolul ei 97

3.3. Mecanismul si structura pietei de capital 99

3.4. Piata de capital din România si structura ei 106

3.5. Evolutii recente ale pietei de capital în tara noastra. 119

CAPITOLUL IV. INVESTITIILE PUBLICE. REALIZARE

SI FUNCTIONALITATE 131

4.1. Fundamentarea si monitorizarea investitiilor publice 131

4.2. Documentatiile tehnico-economice necesare pentru elaborarea programelor de

investitii publice. 133

4.3. Programul achizitiilor publice 139

4.4. Bugetele de stat si inverstitiile prevazute în cadrul acestora în perioada 147

1990-1999 147

CONCLUZII GENERALE 154

ANEXE 161

BIBLIOGRAFIE 174

Extras din document

INTRODUCERE

Lucrarea pe care o prezint îsi propune sa aduca în dezbatere unul dintre factorii

dezvoltarii economico-sociale si anume investitiile, cunoscut fiind, de multa vreme, faptul ca

aceasta dezvoltare nu poate avea loc fara un proces investitional sustinut. De volumul

investitiilor, de oportunitatea si necesitatea lor, ca si de rolul moderator privind permanentul

decalaj dintre cerere si oferta a depins, de-a lungul timpului, evolutia realizarilor economice si

financiare ale oricarei economii, conditionând astfel nivelul standardului de viata si

perspectivele de progres ale societatii umane. De aici, rolul hotarâtor al investitiilor în toate

domeniile de activitate ca productie, servicii, constructii, activitati social-culturale, fara de

care societatea nu ar progresa. Putem spune deci, ca investitia constituie un element de

legatura structurala în cadrul unui sistem economic, un factor de revitalizare în forma reala

sau financiara a diferitelor sectoare ale acestuia.

Motivatia pentru care am ales tema tezei de doctorat este aceea de a regasi în

dezbaterile ideatice ale perioadei trecute, dar si ale celei prezente, modalitati de clarificare si

de abordare a unor probleme actuale, pe care le ridica evolutia unui proces investitional într-o

economie în plina restructurare si care îsi cauta cai viabile si functionale. În acest sens, am

încercat sa pun în lumina, din perspectiva istoriei economice, acele aspecte care se refera la

teorii privind investitiile. Demersul pus în miscare de urmarirea acestei parti doctrinare l-am

realizat printr-o trecere în revista a principalelor idei si teorii cu privire la domeniul

investitional. Într-o lume a marilor prefaceri, traversata de schimbari profunde, produse de

rapida circulatie a informatiilor, confruntarile în domeniul economic, alimentate de idei,

teorii, conceptii si doctrine economice se structureaza în forme ale gândirii economice

specifice diferitelor perioade istorice. De aceea, propun o evidentiere a ideilor si teoriilor

economice ale unor gânditori, pentru a surprinde si a sublinia unele aspecte privind definirea

si abordarea investitiilor. Desigur ideile si teoriile nu se pot desprinde fara o vizualizare

succinta a doctrinei din care fac parte. Teoriile si modelele economice, cât si politicile

inspirate de acestea au o semnificativa dimensiune temporala, fiind parte a unui continuu

proces de evolutie si putând prelua, peste timp, idei ce pot ajuta la promovarea unui proces

investitional real si functional.

4

O problema cu conotatii actuale este cea a cererii si ofertei, pe care încerc sa o tratez

în dimensiunea doctrinara, dar si în evolutia prezenta a economiei de piata. Investitiile

reprezinta motorul cresterii economice, pentru ca ele actioneaza, în acelasi timp, asupra cererii

în sectoarele furnizoare de resurse si asupra ofertei de bunuri si servicii, pentru sectoarele

consumatoare. Prin investitii sunt dirijate procesele de materializare ale progresului tehnic, în

functie de cerintele si interesele de profit ale agentilor economici, asigurându-se astfel

perfectionarea factorilor de productie ce pot influenta o evolutie ascendenta a economiei

nationale. De exemplu, reprezentantii teoriei economiei bazate pe oferta aprecieaza ca dorinta

naturala a oamenilor de a-si îmbunatati conditiile de viata îi determina sa produca, sa

economiseasca, sa investeasca si, deci, sa sporeasca continuu productia. Potrivit acestei teorii,

cererea ar fi întotdeauna satisfacatoare, iar adevaratele probleme economice sunt de fapt

disfunctionalitati ale ofertei. Economistii care subliniaza importanta controlorarii cererii ca o

modalitate de atingere a unui înalt nivel de ocupare al fortei de munca, în strânsa legatura cu

stabilirea preturilor, sunt keynesistii. În viziunea acestora, oscilatiile cererii sunt cauzate de

instabilitatea inerenta a deciziilor din sectorul privat, îndeosebi a celor care privesc

investitiile. Potrivit conceptiei keynesiste, cererea poate fi insuficienta pentru a mentine

niveluri ridicate ale productiei si ale ocuparii fortei de munca si, ca urmare, tendinta de

economisire va întârzia procesul de crestere economica, înlaturând o parte din unele

stimulente bazate pe cerere. Aceasta conceptie este opusa teoriei clasice, potrivit careia

cererea este întotdeauna adecvata, determinând noi investitii în bunurile de capital, generând

astfel cresterea productivitatii si a ofertei.

În prezent, în tara noastra, mecanismul investitional trebuie îmbunatatit si adaptat la

cerintele actuale, fara a le omite pe cele de perspectiva, pentru ca într-o economie de piata

functionala, realizarea procesului investitional implica luarea în considerare a doi factori

principali – cererea reala de investitii si oferta de mijloace financiare. Daca ne referim la

primul factor, cererea reala de investitii, în cadrul economiei de piata, trebuie sa avem în

vedere alegerea unui numar de obiective de investitii, concretizat în proiecte, ce nu se mai fac

centralizat. În economia de piata, întreprinzatorii sunt aceia care cunosc nevoile pietei, dispun

de surse financiare si îsi asuma riscul sa actioneze în acest scop. Volumul cererii de investitii,

exprimat prin numarul si amploarea proiectelor, depinde de numarul indivizilor cu spirit de

întreprinzator. Acestia sunt, în general, fie cei care au lucrat sau au avut contacte strânse cu

5

firme straine sau cu sistemul bancar, fie specialisti în diverse ramuri ale activitatii economice.

Concomitent cu cererea de investitii, trebuie acordata o atentie deosebita ofertei de mijloace

financiare.

Preview document

Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 1
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 2
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 3
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 4
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 5
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 6
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 7
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 8
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 9
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 10
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 11
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 12
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 13
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 14
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 15
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 16
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 17
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 18
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 19
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 20
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 21
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 22
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 23
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 24
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 25
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 26
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 27
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 28
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 29
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 30
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 31
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 32
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 33
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 34
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 35
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 36
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 37
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 38
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 39
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 40
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 41
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 42
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 43
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 44
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 45
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 46
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 47
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 48
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 49
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 50
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 51
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 52
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 53
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 54
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 55
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 56
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 57
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 58
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 59
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 60
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 61
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 62
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 63
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 64
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 65
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 66
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 67
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 68
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 69
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 70
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 71
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 72
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 73
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 74
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 75
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 76
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 77
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 78
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 79
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 80
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 81
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 82
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 83
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 84
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 85
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 86
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 87
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 88
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 89
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 90
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 91
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 92
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 93
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 94
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 95
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 96
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 97
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 98
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 99
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 100
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 101
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 102
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 103
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 104
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 105
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 106
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 107
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 108
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 109
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 110
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 111
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 112
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 113
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 114
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 115
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 116
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 117
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 118
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 119
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 120
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 121
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 122
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 123
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 124
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 125
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 126
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 127
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 128
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 129
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 130
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 131
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 132
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 133
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 134
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 135
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 136
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 137
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 138
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 139
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 140
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 141
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 142
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 143
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 144
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 145
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 146
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 147
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 148
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 149
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 150
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 151
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 152
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 153
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 154
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 155
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 156
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 157
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 158
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 159
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 160
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 161
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 162
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 163
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 164
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 165
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 166
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 167
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 168
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 169
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 170
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 171
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 172
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 173
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 174
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 175
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 176
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 177
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 178
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 179
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 180
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 181
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 182
Procesul investițional - doctrină și realitate în România, în perioada 1951-2000 - Pagina 183

Conținut arhivă zip

  • Procesul Investitional - Doctrina si Realitate in Romania, in Perioada 1951 - 2000.pdf

Alții au mai descărcat și

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Ai nevoie de altceva?