Profesia de Auditor si Principiile Etice care Stau la Baza Acesteia

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Profesia de Auditor si Principiile Etice care Stau la Baza Acesteia.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 9 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Caramitu Ioan

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Economie

Cuprins

INTRODUCERE - 3 -
PROFESIA DE AUDITOR - 4 -
PRINCIPIILE ETICE CARE GUVERNEAZĂ RESPONSABILITĂŢILE PROFESIONALE ALE AUDITORULUI - 5 -
ONORARIILE PROFESIONALE ALE AUDITORULUI FINANCIAR-CONTABIL - 8 -
BIBLIOGRAFIE - 9 -

Extras din document

INTRODUCERE

AUDITUL-SCURT ISTORIC

Până la începutul secolului al XVIII-lea, auditul era ordonat de regi, împăraţi, Biserică şi stat cu un singur obiectiv: cel de pedepsire a hoţilor pentru fraudă şi prevenirea unor astfel de fapte cu scopul de a proteja patrimoniul propriu al acelei entităţi.

Auditorii erau numiţi din rândul preoţilor şi primau calităţile morale ale acestora.

Frământata istorie a sec. al XVIII-lea până la jumătatea sec. al XIX-lea a produs schimbări şi în rândul ordonatorilor de audit. Statele, tribunalele jurisdicţionale şi acţionarii au luat locul vechilor clase sociale, iar auditorii erau preferaţi din categoria celor mai buni contabili. Auditul îşi extinde obiectivele asupra reprimării fraudelor, a pedepsirii celor care le produceau şi a căutării soluţiilor, pentru păstrarea integrităţii patrimoniului.

Sfârşitul secolului al XIX-lea conturează relaţia între auditaţi şi auditori aleşi din rândul profesioniştilor contabili sau jurişti. Obiectivul lor: atestarea realităţii situaţiilor financiare, cu scopul de a evita erorile şi frauda.

Primele patru decenii ale secolului XX, auditul este realizat de profesionişti specializaţi în audit alături de contabili. Lucrările erau comandate de stat şi de acţionari.

În perioada 1970-1990, obiectivele auditului sunt orientate spre atestarea controlului intern, respectarea cadrului conceptual contabil (postulate, principii şi reguli de evaluare) şi a normelor de audit.

Auditorii, ca specialişti cu o pregătire teoretică superioară, cu o autoritate şi competenţă, sunt denumiţi experţi. Îşi face apariţia activitatea de expertiză, care reuneşte profesionişti cu cunoştinţe teoretice şi practice care, în urma contractelor primite de la terţi, cercetează situaţiile financiare.

PROFESIA DE AUDITOR

O caracteristică esenţială a unei profesiuni o constituie acceptarea responsabilităţii acesteia faţă de public.

Publicul profesiei de auditor financiar îl reprezintă clienţii, creditorii, guvernele, angajatorii, angajaţii, investitorii, comunitatea de afaceri şi financiară şi alte entităţi care se bazează pe obiectivitatea şi integritatea auditorilor financiari în menţinerea funcţionării ordonate a entităţii.

Acest fapt impune o responsabilitate a profesiunii de auditor financiar faţă de interesul public.

Interesul public este definit ca binele comunităţii de indivizi şi instituţii pe care o deserveşte un auditor financiar profesionist.

Responsabilitatea unui auditor financiar nu presupune – în mod exclusiv – satisfacerea cerinţelor unui client sau angajator individual. Standardele profesiunii de auditor financiar sunt determinate într-o mare măsură de interesul public, de exemplu:

- Auditorii independenţi contribuie la menţinerea integrităţii şi eficienţei situaţiilor financiare prezentate instituţiilor financiare în sprijinul solicitărilor de credite şi acţionarilor, pentru obţinerea de capital.

- Auditorii interni furnizează garanţia unui sistem solid de control intern, care sporeşte încrederea în informaţiile financiare ale entităţii.

- Auditorii financiari profesionişti au un rol important în societate. Investitorii, creditorii, angajatorii şi alte segmente ale comunităţii de afaceri, precum şi Guvernul şi publicul în sens larg se bazează pe auditorii financiari profesionişti în ceea ce priveşte o centralizare şi o raportare financiară corectă, un management financiar eficient şi consultanţă competentă pentru o varietate de aspecte aferente afacerii şi impozitării.

Atitudinea şi comportamentul auditorilor financiari profesionişti în procesul de furnizare a unor astfel de servicii au un impact asupra bunăstării economice a comunităţii şi a ţării din care fac parte.

Codul privind conduita etică şi profesională în domeniului auditului financiar recunoaşte că obiectivele profesiei de auditor financiar le reprezintă desfăşurarea activităţii la cele mai înalte standarde de profesionalism, pentru a atinge cel mai înalt nivel de performanţă şi în general pentru a îndeplini cerinţele interesului public.

Misiunea pe care auditorul o are impune o categorie de responsabilităţi profesionale ce trebuie să fie conform cu „codul privind conduita etică şi profesională în domeniul auditului financiar“.

Fisiere in arhiva (1):

  • Profesia de Auditor si Principiile Etice care Stau la Baza Acesteia.doc