Prognoza unor Indicatori ai Nivelului de Trai

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 88 în total
Cuvinte : 19441
Mărime: 1.15MB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. univ. dr. IOAN L. NISTOR
PROGNOZA UNOR INDICATORI AI NIVELULUI DE TRAI LA NIVELUL JUDETULUI HARGHITA UNIVERSITATEA " BABES - BOLYAI " CLUJ - NAPOCA FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE

Cuprins

CAPITOLUL I. CONSIDERENTE TEORETICE PRIVIND

NIVELUL DE TRAI SI CALITATEA VIETII

1.1. Caracterizarea generala a nivelului de trai si a

calitatii vietii 4

1.2. Importanta prognozelor asupra nivelului de trai 6

1.3. Sistemul de indicatori ai nivelului de trai 7

CAPITOLUL II. VENITURILE BANESTI ALE POPULATIEI

LA NIVELUL JUDETULUI HARGHITA

2.1. Caracterizarea generala a veniturilor nominale si reale

la nivelul judetului Harghita 9

2.2. Salariul 17

2.2.1. Salariul nominal 18

2.2.2. Prognoza salariului mediu nominal net 21

2.2.3. Salariul real 26

CAPITOLUL III. PRETURI SI TARIFE

3.1. Preturi si tarife. Notiune, continut, clasificare 30

3.2. Pretul si inflatia 32

3.3. Indicele preturilor bunurilor de consum si a tarifelor

serviciilor populatiei 33

3.4. Prognoza indicelui general al preturilor si tarifelor 37

CAPITOLUL IV. CONSUMUL SI CHELTUIELILE BANESTI

ALE POPULATIEI LA NIVELUL JUDETULUI

HARGHITA

4.1. Continutul, sfera si tipologia consumului 44

4.2. Consumul - element esential al nivelului de trai 45

4.3. Dinamica consumului - factori de influenta 49

4.4. Consideratii privind consumul si cheltuielile banesti

ale populatiei 51

CAPITOLUL V. STAREA SOCIALA SI CULTURALA A

POPULATIEI LA NIVELUL JUDETULUI

HARGHITA

5.1. Populatia si principalele fenomene demografice 71

5.2. Forta de munca si somajul 74

5.3. Învatamântul 77

5.4. Sanatatea 79

5.5. Cultura, arta si turismul 80

5.6. Indicele dezvoltarii umane 81

Extras din document

CAPITOLUL I

CONSIDERENTE TEORETICE PRIVIND

NIVELUL DE TRAI SI CALITATEA VIETII

1.1. Caracterizarea generala a nivelului de trai si a calitatii vietii

Analiza modului în care consumul national, eficient si în limitele posibilului este asigurat din productia proprie, a rezultatelor consumului pentru individ si societate au adus în discutie notiuni economico-sociale precum:

- mod de viata

- stil de viata

- nivel de trai.

Modul de viata reprezinta un concept global reunind într-o structura unitara, specifica elemente de ordin economic, sociologic, politic, etic, ideologic, în general aflate în raporturi de determinare cu modul de productie, sistemul de valori si norme dominante în comunitatea sociala respectiva.

Modul de viata se defineste ca fiind:" ansamblul determinat de forma de folosire a mijloacelor de trai disponibile în vederea satisfacerii trebuintelor materiale si spirituale, de utilizare a timpului de munca individual si social, de organizare a vietii cotidiene".

Modul de viata depinde cauzal de modul de productie, nivelul, calitatea si eficienta fortelor productive, de factori ecologici, tehnici, de valorile si aspiratiile generale si individuale.

Stilul de viata se afla în strânsa legatura cu modul de viata. Daca primul vizeaza cu precadere zona existentei sociale, cel de al doilea vizeaza în special constiinta sociala si individuala, sfera valorilor ideologice. Desi strâns legate între ele, cele doua concepte pot fi delimitate, în cadrul aceluiasi mod de viata putând exista o pluralitate de stiluri de viata.

Stilul de viata este produsul unei civilizatii, al unei culturi, dând nota dominanta în alegerea sistemului de valori economice sau noneconomice specifice unei comunitati umane.

Nivelul de trai este notiunea consacrata caracterizarii gradului de satisfacere a nevoilor materiale si spirituale ale populatiei unei tari, ale unor grupuri sociale sau persoane în conditiile de dezvoltare a productiei date.

Asa cum stilurile de viata apar la granita dintre micro si macrosociologie, dintre cultura obiectiva si cultura traita, nivelul de trai mijloceste între macro si microeconomic, ca o rezultanta a macroeconomicului si ca factor determinant în ceea ce priveste deciziile individuale.

La nivel microeconomic, nivelul de trai reflecta prezenta sau absenta disponibilitatilor create de o economie. La nivel macroeconomic, nivelul de trai este influentat de rata somajului, rata inflatiei, de absenta sau prezenta cresterii economice, de distributia veniturilor, acestea definindu-se într-o mare masura prin veniturile familiale si preturile bunurilor de consum si a serviciilor. Deprinzând în mare masura de veniturile precum si de preturile bunurilor si serviciilor, nivelul de trai include ca o componenta a sa puterea de cumparare care se defineste ca fiind ansamblul de resurse monetare nete compus din salariul direct, prestatii sovciale si diferite forme ale salariului indirect minus prelevarile (impozite directe, taxe, cotizatii).

Nivelul de trai sau standardul de viata al populatiei defineste ansamblul conditiilor materiale, culturale si sociale ale populatiei, familii sau persoane în conditii date.

Cercetarea socio-economica a nivelului de trai trebuie facuta în mod direct si corelat cu gradul de dezvoltare a economiei nationale. Cercetarea presupune elaborarea politicilor sociale coerente si sustinute în mod permanent. Politica sociala, în toata compexitatea ei, este o componenta esentiala a strategiei dezvoltarii economice.

Data fiind complexitatea lui, nivelul de trai nu poate fi caracterizat printr-un indicator singular, ci se defineste printr-un ansamblu de indicatori sintetici care se refera la:

- marimea veniturilor nominale si reale ale populatiei

- volumul si calitatea bunurilor si serviciilor consumate

- conditiile de munca si odihna

- gradul de ocupare a populatiei active

- calitatea asistentei sociale si sanitare

- gradul de dezvoltare a învatamântului

- starea de sanatate a populatiei

- gradul de utilizare a timpului de munca

- accesul populatiei la stiinta, arta si cultura, precum si rezultatele acestor activitati

Prognoza nivelului de trai cuprinde componentele cele mai concludente care pot fi exprimate prin acesti indicatori sintetici, care permit o caracterizare a componentelor principale a nivelului de trai. Toti acesti indicatori sunt determinati de produsul intern brut pe un locuitor si consumul final pe un locuitor.

Preview document

Prognoza unor Indicatori ai Nivelului de Trai - Pagina 1
Prognoza unor Indicatori ai Nivelului de Trai - Pagina 2
Prognoza unor Indicatori ai Nivelului de Trai - Pagina 3
Prognoza unor Indicatori ai Nivelului de Trai - Pagina 4
Prognoza unor Indicatori ai Nivelului de Trai - Pagina 5
Prognoza unor Indicatori ai Nivelului de Trai - Pagina 6
Prognoza unor Indicatori ai Nivelului de Trai - Pagina 7
Prognoza unor Indicatori ai Nivelului de Trai - Pagina 8
Prognoza unor Indicatori ai Nivelului de Trai - Pagina 9
Prognoza unor Indicatori ai Nivelului de Trai - Pagina 10
Prognoza unor Indicatori ai Nivelului de Trai - Pagina 11
Prognoza unor Indicatori ai Nivelului de Trai - Pagina 12
Prognoza unor Indicatori ai Nivelului de Trai - Pagina 13
Prognoza unor Indicatori ai Nivelului de Trai - Pagina 14
Prognoza unor Indicatori ai Nivelului de Trai - Pagina 15
Prognoza unor Indicatori ai Nivelului de Trai - Pagina 16
Prognoza unor Indicatori ai Nivelului de Trai - Pagina 17
Prognoza unor Indicatori ai Nivelului de Trai - Pagina 18
Prognoza unor Indicatori ai Nivelului de Trai - Pagina 19
Prognoza unor Indicatori ai Nivelului de Trai - Pagina 20
Prognoza unor Indicatori ai Nivelului de Trai - Pagina 21
Prognoza unor Indicatori ai Nivelului de Trai - Pagina 22
Prognoza unor Indicatori ai Nivelului de Trai - Pagina 23
Prognoza unor Indicatori ai Nivelului de Trai - Pagina 24
Prognoza unor Indicatori ai Nivelului de Trai - Pagina 25
Prognoza unor Indicatori ai Nivelului de Trai - Pagina 26
Prognoza unor Indicatori ai Nivelului de Trai - Pagina 27
Prognoza unor Indicatori ai Nivelului de Trai - Pagina 28
Prognoza unor Indicatori ai Nivelului de Trai - Pagina 29
Prognoza unor Indicatori ai Nivelului de Trai - Pagina 30
Prognoza unor Indicatori ai Nivelului de Trai - Pagina 31
Prognoza unor Indicatori ai Nivelului de Trai - Pagina 32
Prognoza unor Indicatori ai Nivelului de Trai - Pagina 33
Prognoza unor Indicatori ai Nivelului de Trai - Pagina 34
Prognoza unor Indicatori ai Nivelului de Trai - Pagina 35
Prognoza unor Indicatori ai Nivelului de Trai - Pagina 36
Prognoza unor Indicatori ai Nivelului de Trai - Pagina 37
Prognoza unor Indicatori ai Nivelului de Trai - Pagina 38
Prognoza unor Indicatori ai Nivelului de Trai - Pagina 39
Prognoza unor Indicatori ai Nivelului de Trai - Pagina 40
Prognoza unor Indicatori ai Nivelului de Trai - Pagina 41
Prognoza unor Indicatori ai Nivelului de Trai - Pagina 42
Prognoza unor Indicatori ai Nivelului de Trai - Pagina 43
Prognoza unor Indicatori ai Nivelului de Trai - Pagina 44
Prognoza unor Indicatori ai Nivelului de Trai - Pagina 45
Prognoza unor Indicatori ai Nivelului de Trai - Pagina 46
Prognoza unor Indicatori ai Nivelului de Trai - Pagina 47
Prognoza unor Indicatori ai Nivelului de Trai - Pagina 48
Prognoza unor Indicatori ai Nivelului de Trai - Pagina 49
Prognoza unor Indicatori ai Nivelului de Trai - Pagina 50
Prognoza unor Indicatori ai Nivelului de Trai - Pagina 51
Prognoza unor Indicatori ai Nivelului de Trai - Pagina 52
Prognoza unor Indicatori ai Nivelului de Trai - Pagina 53
Prognoza unor Indicatori ai Nivelului de Trai - Pagina 54
Prognoza unor Indicatori ai Nivelului de Trai - Pagina 55
Prognoza unor Indicatori ai Nivelului de Trai - Pagina 56
Prognoza unor Indicatori ai Nivelului de Trai - Pagina 57
Prognoza unor Indicatori ai Nivelului de Trai - Pagina 58
Prognoza unor Indicatori ai Nivelului de Trai - Pagina 59
Prognoza unor Indicatori ai Nivelului de Trai - Pagina 60
Prognoza unor Indicatori ai Nivelului de Trai - Pagina 61
Prognoza unor Indicatori ai Nivelului de Trai - Pagina 62
Prognoza unor Indicatori ai Nivelului de Trai - Pagina 63
Prognoza unor Indicatori ai Nivelului de Trai - Pagina 64
Prognoza unor Indicatori ai Nivelului de Trai - Pagina 65
Prognoza unor Indicatori ai Nivelului de Trai - Pagina 66
Prognoza unor Indicatori ai Nivelului de Trai - Pagina 67
Prognoza unor Indicatori ai Nivelului de Trai - Pagina 68
Prognoza unor Indicatori ai Nivelului de Trai - Pagina 69
Prognoza unor Indicatori ai Nivelului de Trai - Pagina 70
Prognoza unor Indicatori ai Nivelului de Trai - Pagina 71
Prognoza unor Indicatori ai Nivelului de Trai - Pagina 72
Prognoza unor Indicatori ai Nivelului de Trai - Pagina 73
Prognoza unor Indicatori ai Nivelului de Trai - Pagina 74
Prognoza unor Indicatori ai Nivelului de Trai - Pagina 75
Prognoza unor Indicatori ai Nivelului de Trai - Pagina 76
Prognoza unor Indicatori ai Nivelului de Trai - Pagina 77
Prognoza unor Indicatori ai Nivelului de Trai - Pagina 78
Prognoza unor Indicatori ai Nivelului de Trai - Pagina 79
Prognoza unor Indicatori ai Nivelului de Trai - Pagina 80
Prognoza unor Indicatori ai Nivelului de Trai - Pagina 81
Prognoza unor Indicatori ai Nivelului de Trai - Pagina 82
Prognoza unor Indicatori ai Nivelului de Trai - Pagina 83
Prognoza unor Indicatori ai Nivelului de Trai - Pagina 84
Prognoza unor Indicatori ai Nivelului de Trai - Pagina 85
Prognoza unor Indicatori ai Nivelului de Trai - Pagina 86
Prognoza unor Indicatori ai Nivelului de Trai - Pagina 87
Prognoza unor Indicatori ai Nivelului de Trai - Pagina 88
Prognoza unor Indicatori ai Nivelului de Trai - Pagina 89

Conținut arhivă zip

  • Prognoza unor Indicatori ai Nivelului de Trai.DOC

Alții au mai descărcat și

Analiza statistică a nivelului de trai, a calității vieții și a puterii de cumpărare

INTRODUCERE Investigarea calităţii vieţii şi a nivelului de trai - vizează observarea principalelor dimensiuni ale calităţii vieţii din România în...

Particularitati ale Evolutiei Economice a Romaniei dupa 1990 - Impactul Evolutiei Economiei asupra Nivelului de Trai

Au trecut 15 ani de la caderea regimurilor comuniste, dar deocamdata, este greu sa încercam sa deosebim si sa interpretam într-o masura corecta...

Dinamica indicelui prețurilor de consum în perioada semestrului I al anului 2010 - tendințe, factori, perspective

INTRODUCERE Actualitatea temei: Analiza indicelui preţului de consum.În momentul proiectării obiectivul de bază a fost asigurarea unei informaţii...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Econometrie si Previziune Economica

Lectia 1. ECONOMETRIA – RAMURA A ECONOMIEI Obiectivele lectiei - Insusirea caracteristicilor specifice econometriei - Intelegerea modelului...

Cursul de Previziune și Orientare Economică

I. Componente ale managementului macroeconomic 1. Delimitari conceptuale. Orice actiune umana implica anticiparea miscarii evenimentelor....

Caracteristici ale calității în instituțiile publice

INTRODUCERE Marea majoritate a pacienţilor din UE beneficiază de asistenţă medicală în propria lor ţară şi preferă această opţiune. Dar, în...

Economie Europeana-Piata Unica Interna

Lucrarea este structurata in opt parti menite sa accentueze principalele trasaturi ale liberei circulatii a bunurilor,a serviciilor,a capitalului a...

Te-ar putea interesa și

Finanțele Publice Locale

Această lucrare a fost elaborată în baza cercetărilor efectuate de către autorul acesteia şi în baza datelor Primariei Municipiului Chişinău....

Sitemul Public de Pensii din România

Capitolul 1 Implicaţii ale reformei asupra bugetelor publice 1.1. Evoluţia indicatorilor bugetari privind sistemul public de pensii în România în...

Industria Textilă din România

CAPITOLUL I: INDUSTRIA LA NIVEL NATIONAL 1.1. INTRODUCERE Oamenii au tendinţa sa asocieze termenul de industrie cu fabrici si bunurile care se...

Fermă vaci de lapte, rasa bălțată românească cu un efectiv matcă 20 de capete

INTRODUCERE Importanţa creşterii bovinelor. Prognoza unor instituţii specializate în cercetarea demografică umană indică menţinerea tendinţei de...

Practică la tehnologia creșterii animalelor - studiul producției de carne la bovine

Importanţa creşterii bovinelor Creşterea bovinelor reprezintă o ramură de primă importanţă a agriculturii mondiale, datorită volumului,...

Plan de afaceri pensiune agroturistică

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE Factorii economici exteriori au făcut ca in ultimii douăzeci de ani piaţa românească a turismului să se caracterizeze...

Managementul Organizatiilor si Intreprinderilor Mici si Mijlocii

CAP.1 ELEMENTE INTRODUCTIVE Practic, nu există lucrări care să nu cuprindă abordări explicite ale organizării activităţii umane. Ideea de mai sus...

Sărăcia globală

Saracia in lume se mentine la cote inalte Aproape doua miliarde de oameni din zona Asia-Pacific traiesc cu mai putin de doi dolari pe zi si peste...

Ai nevoie de altceva?