Proiect achiziții publice - furnizare servicii catering

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 67 în total
Cuvinte : 21627
Mărime: 124.90KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

1. ANUNŢ DE PARTICIPARE

2. NOTĂ JUSTIFICATIVĂ PRIVIND ESTIMAREA VALORII CONTRACTULUI

3. FISA DE DATE A ACHIZIŢIEI

4. CAIET DE SARCINI

5. CLAUZE OBLIGATORII DIN CONTRACT

6. FORMULARE

Extras din document

1. ANUNŢ DE PARTICIPARE

SECŢIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT(E) DE CONTACT

Denumire oficială: SC FINANCIAL TRAINING SRL

Adresă: STR. VIORELELOR NR. 35, SC. A, ET. 2, AP. 8

Localitatea: BUCURESTI Cod poştal: 030579 Ţară: ROMANIA

Punct(e) de contact: Telefon: 0040 21 520 44 97

În atenţia: RALUCA DUDESCU

E-mail: financial.training@xnet.ro Fax: 0040 21 520 44 98

Adresă (adrese) Internet (după caz)

Adresa sediului principal al autorităţii contractante (URL): www.financialtraining.ro, www.intreprinderiperformante.ro

Adresa profilului cumpărătorului (URL): www.e-licitatie.ro

Alte informaţii pot fi obţinute la:

- Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior

- Altele: completaţi anexa A.I

Caietul de sarcini şi documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv şi sistemul de achiziţie dinamic) pot fi obţinute la:

- Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior

- Altele: completaţi anexa A.II

Ofertele sau solicitările de participare trebuie transmise la:

- Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior

- Altele: completaţi anexa A.III

I.2) TIPUL AUTORITĂŢII CONTRACTANTE ŞI ACTIVITATEA PRINCIPALĂ (ACTIVITĂŢILE PRINCIPALE)

- Minister sau orice altă autoritate naţională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora

- Agenţie/birou naţional sau federal

- Colectivitate teritorială - Servicii publice generale

- Apărare

- Ordine şi siguranţă publică

- Mediu

- Agenţie/birou regional sau local - Afaceri economice şi financiare

- Organism de drept public - Sănătate

- Instituţie/agenţie europeană sau organizaţie europeană - Construcţii şi amenajări teritoriale

- Protecţie socială

- Altele (precizaţi): SOCIETATE COMERCIALA CU CAPITAL PRIVAT - Recreere, cultură şi religie

- Educaţie

- Altele (precizaţi): FINANTARE DIN FONDURI EUROPENE PRIN PROGRAMUL FSE – POS DRU

Autoritatea contractantă acţionează în numele altor autorităţi contractante da - nu -

SECŢIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) DESCRIERE

II.1.1) Denumirea dată contractului de autoritatea contractantă

Achizitii servicii de catering pentru 20 cursanti participanti la cursuri de formare profesionala in cadrul proiectului „Angajati competenti, intreprinderi performante” finantat prin FSE – POS DRU

II.1.2) Tipul contractului şi locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor

(Alegeţi numai o singură categorie – lucrări, produse sau servicii – cea care corespunde cel mai bine obiectului specific al contractului sau al achiziţiei dvs.)

a) Lucrări - B) Produse - c) Servicii -

Executare - Cumpărare - Categoria serviciilor: nr. 17

Proiectare şi executare - Leasing -

Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrări, conform cerinţelor specificate de autoritatea contractantă - Închiriere -

Închiriere cu opţiune de cumpărare -

O combinaţie între acestea -

Locul principal de executare Locul principal de livrare Locul principal de prestare

in cadrul unitatii restaurant

Cod NUTS------ Cod NUTS------ Cod NUTS------

II.1.3) Anunţul implică

Un contract de achiziţii publice -

Punerea în aplicare a unui sistem de achiziţie dinamic (SAD) -

Încheierea unui acord-cadru -

II.1.4) Informaţii privind acordul-cadru (după caz)

Acord-cadru cu mai mulţi operatori economici- Acord-cadru cu un singur operator economic -

Numărul --- sau, după caz, numărul maxim --- de participanţi la acordul-cadru preconizat

Durata acordului-cadru: Durata în ani: -- sau în luni: ---

Justificarea unui acord-cadru a cărui durată depăşeşte patru ani:

Estimarea valorii totale a achiziţiilor pentru întreaga durată a acordului-cadru (după caz; numai în cifre):

Valoarea estimată fără TVA: Monedă:

sau intervalul: între şi Monedă:

Frecvenţa şi valoarea contractelor care urmează să fie atribuite (dacă se cunosc):

II.1.5) Descrierea succintă a contractului sau a achiziţiei/achiziţiilor.

Preview document

Proiect achiziții publice - furnizare servicii catering - Pagina 1
Proiect achiziții publice - furnizare servicii catering - Pagina 2
Proiect achiziții publice - furnizare servicii catering - Pagina 3
Proiect achiziții publice - furnizare servicii catering - Pagina 4
Proiect achiziții publice - furnizare servicii catering - Pagina 5
Proiect achiziții publice - furnizare servicii catering - Pagina 6
Proiect achiziții publice - furnizare servicii catering - Pagina 7
Proiect achiziții publice - furnizare servicii catering - Pagina 8
Proiect achiziții publice - furnizare servicii catering - Pagina 9
Proiect achiziții publice - furnizare servicii catering - Pagina 10
Proiect achiziții publice - furnizare servicii catering - Pagina 11
Proiect achiziții publice - furnizare servicii catering - Pagina 12
Proiect achiziții publice - furnizare servicii catering - Pagina 13
Proiect achiziții publice - furnizare servicii catering - Pagina 14
Proiect achiziții publice - furnizare servicii catering - Pagina 15
Proiect achiziții publice - furnizare servicii catering - Pagina 16
Proiect achiziții publice - furnizare servicii catering - Pagina 17
Proiect achiziții publice - furnizare servicii catering - Pagina 18
Proiect achiziții publice - furnizare servicii catering - Pagina 19
Proiect achiziții publice - furnizare servicii catering - Pagina 20
Proiect achiziții publice - furnizare servicii catering - Pagina 21
Proiect achiziții publice - furnizare servicii catering - Pagina 22
Proiect achiziții publice - furnizare servicii catering - Pagina 23
Proiect achiziții publice - furnizare servicii catering - Pagina 24
Proiect achiziții publice - furnizare servicii catering - Pagina 25
Proiect achiziții publice - furnizare servicii catering - Pagina 26
Proiect achiziții publice - furnizare servicii catering - Pagina 27
Proiect achiziții publice - furnizare servicii catering - Pagina 28
Proiect achiziții publice - furnizare servicii catering - Pagina 29
Proiect achiziții publice - furnizare servicii catering - Pagina 30
Proiect achiziții publice - furnizare servicii catering - Pagina 31
Proiect achiziții publice - furnizare servicii catering - Pagina 32
Proiect achiziții publice - furnizare servicii catering - Pagina 33
Proiect achiziții publice - furnizare servicii catering - Pagina 34
Proiect achiziții publice - furnizare servicii catering - Pagina 35
Proiect achiziții publice - furnizare servicii catering - Pagina 36
Proiect achiziții publice - furnizare servicii catering - Pagina 37
Proiect achiziții publice - furnizare servicii catering - Pagina 38
Proiect achiziții publice - furnizare servicii catering - Pagina 39
Proiect achiziții publice - furnizare servicii catering - Pagina 40
Proiect achiziții publice - furnizare servicii catering - Pagina 41
Proiect achiziții publice - furnizare servicii catering - Pagina 42
Proiect achiziții publice - furnizare servicii catering - Pagina 43
Proiect achiziții publice - furnizare servicii catering - Pagina 44
Proiect achiziții publice - furnizare servicii catering - Pagina 45
Proiect achiziții publice - furnizare servicii catering - Pagina 46
Proiect achiziții publice - furnizare servicii catering - Pagina 47
Proiect achiziții publice - furnizare servicii catering - Pagina 48
Proiect achiziții publice - furnizare servicii catering - Pagina 49
Proiect achiziții publice - furnizare servicii catering - Pagina 50
Proiect achiziții publice - furnizare servicii catering - Pagina 51
Proiect achiziții publice - furnizare servicii catering - Pagina 52
Proiect achiziții publice - furnizare servicii catering - Pagina 53
Proiect achiziții publice - furnizare servicii catering - Pagina 54
Proiect achiziții publice - furnizare servicii catering - Pagina 55
Proiect achiziții publice - furnizare servicii catering - Pagina 56
Proiect achiziții publice - furnizare servicii catering - Pagina 57
Proiect achiziții publice - furnizare servicii catering - Pagina 58
Proiect achiziții publice - furnizare servicii catering - Pagina 59
Proiect achiziții publice - furnizare servicii catering - Pagina 60
Proiect achiziții publice - furnizare servicii catering - Pagina 61
Proiect achiziții publice - furnizare servicii catering - Pagina 62
Proiect achiziții publice - furnizare servicii catering - Pagina 63
Proiect achiziții publice - furnizare servicii catering - Pagina 64
Proiect achiziții publice - furnizare servicii catering - Pagina 65
Proiect achiziții publice - furnizare servicii catering - Pagina 66
Proiect achiziții publice - furnizare servicii catering - Pagina 67

Conținut arhivă zip

  • Proiect Achizitii Publice - Furnizare Servicii Catering.doc

Alții au mai descărcat și

Procesul de Achiziții Publice

1.DEFINIREA ŞI PRINCIPIILE ACHIZIŢIILOR PUBLICE Achiziţiile publice reprezintă suma tuturor proceselor de planificare, stabilire a priorităţilor,...

Raport de practică agenția Olea - achiziții publice

Capitolul I: Caracteristica generală a structurii şi organizării activităţii Agentiei de Achizitii Publice Agentia de Achizitii Publice este...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Expert achiziții publice

Cadrul legislativ în materia achizițiilor publice • Perioada 2001-2006 - Ordonanța de urgență nr. 60/2001 privind achizițiile publice - Ordinul...

Te-ar putea interesa și

Metode și Tehnici de Cercetare Științifică

Capitol 1 Introducere 1.1. Motivaţia şi importanţa alegerii temei Prezenta lucrare îşi propune să expună etapele de implementare a unui proiect...

Ai nevoie de altceva?