Proiect Auditul Afacerii

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Proiect Auditul Afacerii.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 22 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Economie

Cuprins

Cuprins
I. Aspecte teoretice 1
1.Definiţia auditului 1
2. Necesitatea şi rolul auditului 2
3. Auditul intern 3
4.Codul de etică 4
II. Studiu de caz 6
1.Definiţia firmelor 6
2.Clasificarea firmelor 7
3. Scurt istoric al firmei 8
4. Profilul de activitate 8
5. Analiza veniturilor pe perioada 2006-2009 9
6. Analiza cheltuielilor pe perioada 2006-2009 13
III. Bibliografie 18

Extras din document

Partea I. Aspecte teoretice

1.Definiţia auditului

Termenul de audit în general vine de la cuvântul latin „audire” a asculta şi a informa pe alţii. Auditul în general este un proces sistematic de obţinere şi evaluare în mod obiectiv a unor informaţii sau afirmaţii în vederea aprecierii gradului de conformitate cu criteriile prestabilite, precum şi de comunicare a rezultatelor către utilizatorii interesaţi. Auditul consta într-un amnsamblu de activităţi legate între ele (un proces) desfăşurate de către auditori sau de către alţi experţi, care pe baza cunoştinţelor lor teoretice şi practice şi în urma însărcinărilor primite de la anumite organe analizează informaţiile şi operaţiunile unei entităţi sau referitaore la o anumită activitate în vederea oferirii unei asigurări prin intermediul unei opinii sau în vederea formulării unor recomandări. Persoanele care poartă răspunderea luării deciziilor economice fac apel la serviciile cu caracter de asigurare referitoare la calitatea informaţiilor pe care le sunt furnizate. Aceste servicii de asigurare sunt furnizate de profesionişti independenţi, denumiţi auditori interni sau externi, experţi contabili, cenzori etc. Din analiza definiţiilor date auditului, în general se pot desprinde următoarele trăsături:

• auditul este un proces, un ansamblu de operaţiuni, de colectare, analiza şi avaluare a informaţiilor în vederea obţinerii unei asigurări rezonabile asupra conformităţii sau neconformităţii acestor informaţii sau declaraţii cu criteriile prestabilitate.

• auditul confrunta politicile contabile aplicate şi procedurile de lucru utilizate în entitate cu un set de criterii prestabilite, cum sunt Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS), Standardele Internaţionale de Contabilitate (IAS), reglementările contabile naţionale, manualele de proceduri interne, reglementările fiscale, etc.

• auditorii sunt profesionişti competenţi care au obţinut această calitate pe baza unor examene; ei sunt independenţi faţă de operaţiunile şi persoanele auditate, au o anumită conduita etic stabilită prin Coduri ale profesiei şi prin Directiva a VIII-a CCE din 1984, au standarde de pregătire profesională şi standarde tehnice de lucru.

• concluziile auditorilor sunt sintetizate şi sistematizate în rapoartele care sunt puse la dispoziţia celor interesaţi

2. Necesitatea şi rolul auditului

Necesitatea şi rolul auditului extern şi intern, poate fi sintetizata din trei puncte de vedere, astfel:

• pentru utilizatorii de informaţii contabile sau de altă natură, auditul are menirea de a „reduce riscul de informaţii”. Auditorii fiind competenţi şi independeti oferă o asigurare rezonabilă asupra faptului că informaţiile, pe baza cărora utilizatorii iau diferite decizii, reflecta imaginea fidelă, sunt culese, prelucrate şi prezentate cu respectarea regulilor prestabilite şi în mod sincere.

Fisiere in arhiva (1):

  • Proiect Auditul Afacerii.doc

Alte informatii

Universitatea de Vest Vasile Goldiş