Proiect de Investitii privind Productia de Lapte in Judetul Mures

Imagine preview
(9/10 din 5 voturi)

Acest proiect trateaza Proiect de Investitii privind Productia de Lapte in Judetul Mures.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 45 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Lect. Univ. Drd. Avram Laura

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Economie

Cuprins

Capitolul I: Introducere în „lumea” investiţiei pag. 3
Capitolul 1.1.: Conceptul de investiţie pag. 3
Capitolul 1.2.: Studiu de caz privind producţia de lapte la S.C. Carmolact-Prod S.R.L. pag. 4
Capitolul II: Date generale privind oportunitatea proiectului de investiţii pag.5
Capitolul 2.1.: Calcularea datelor generale în varianta I pag.5
Capitolul 2.2.: Calcularea datelor generale în varianta II pag.9
Capitolul 2.3.: Calcularea datelor generale în varianta III pag. 13
Capitolul III: Evaluarea proiectului de investiţii cu ajutorul indicatorilor statici de eficienţă economică a investiţiei pag.18
Capitolul 3.1.: Calcularea indicatorilor statici în varianta I pag.19
Capitolul 3.2.: Calcularea indicatorilor statici în varianta II pag.22
Capitolul 3.3.: Calcularea indicatorilor statici în varianta III pag. 25
Capitolul IV: Analiza economică a investiţiei cu ajutorul indicatorilor dinamici pag.28
Capitolul 4.1.: Calcularea indicatorilor dinamici în varianta I pag.28
Capitolul 4.2.: Calcularea indicatorilor dinamici în varianta II pag.31
Capitolul 4.3.: Calcularea indicatorilor dinamici în varianta III pag. 35
Capitolul V: Factorul timp şi eficienţa economică a investiţiilor pag.39
Capitolul 5.1.: Actualizarea la momentul luării deciziei în varianta I pag.40
Capitolul 5.2.: Actualizarea la momentul luării deciziei în varianta II pag.40
Capitolul 5.3.: Actualizarea la momentul luării deciziei în varianta III pag. 41
Capitolul VI: Intrepretarea rezultatelor pag.42
Capitolul 6.1.: Intrepretarea indicatorilor statici pag.42
Capitolul 6.2.: Intrepretarea indicatorilor dinamici pag. 43
Capitolul 6.3.: Intrepretarea indicatorilor factorului de timp pag.44

Extras din document

Capitolul I

Introducere în lumea investiţiei

I.1. Conceptul de investiţie

La prima vedere, investiţia ne apare în mod concret ca o operaţiune de modificare şi de creştere a patrimoniului iniţial: construcţii industriale şi civile, achiziţia montajul şi instalarea unor echipamente industriale, cumpărarea unor maşini, utilaje etc. La o analiză mai profundă investiţia este alocarea capitalurilor economisite în activităţi lucrative cu caracter profitabil care să majoreze valoarea capitalurilor iniţial acordate.

În sens financiar investiţiile înseamnă schimbarea unei sume de bani prezentă, certă, în speranţa obţinerii unor venituri viitoare, superioare, probabile.

In sens contabil investiţia reprezintă alocarea unei trezorerii disponibile pentru procurarea unui activ fix care va genera fluxuri financiare de venituri şi cheltuieli de exploatare.

Pornind de la noţiunea investiţiei din punct de vedere financiar rezultă că orice investiţie presupune existenţa următoarelor elemente:

- un subiect – o persoană fizică sau juridică care investeşte;

- un obiect – reprezentat de unitatea economică pentru care se investeşte;

- un cost – efortul consumat pentru realizarea obictului;

- efectele – valorile economice ce se vor obţine prin realizarea investiţiei.

În funcţie de scopul sau obiectul pentru care se investeşte vor rezulta două categorii de investiţii:

- investiţii de capital – contau în cumpărarea de bunuri destinate a produce ce se vor vinde ulterior;

- investiţii financiare – achiziţionarea de valori (hârtii de valoare, opere de artă, crearea unor depozite bancare).

Indiferent de tipul de investiţie acestea au ca sursă economiile sau acumularea unei părţi din venit, acumulare ce reprezintă un proces de constituire a resurselor materiale şi valorice.

Pentru a se putea efectua comparaţii internaţionale se utilizează două concepte:

1). Inverstiţii brute – care includ valoarea mijloacelor fixe noi, cheltuieli efectuate la mijloacele fixe existente sub forma reparaţiilor capitale, creşterea valorii mijloacelor circulante precum şi soldul capitalului străin;

2). Investiţii nete – cuprind cheltuieli pentru creşterea capitalului fix precum şi a celui circulant.

Investiţiile privite ca proces prezntă multiple particularităţi, astfel încât ele pot fi clasificate după anumite criterii care se reflectă în planul realizării procesului investiţional al eficienţei investiţiilor astfel:

1. Din punct de vedere al naturii investiţiilor acestea se structurează în:

- investiţii corporale;

- investiţii necorporale;

- investiţii financiare.

2. După modul în care se concretizează investiţiile:

- lucrări de construcţii;

- achiziţii de utilaje;

- lucrări geologice şi de foraj;

- alte cheltuieli de investiţii.

3. Din punct de vedere al scopului investiţiilor:

- investiţii de înlocuire;

- investiţii de expansiune;

- investiţii de inovare şi modernizare;

- investiţii strategice.

4. După modul şi sursa de finanţare:

- investiţii publice;

- investiţii autonome ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome;

- investiţii private;

- investiţii finanţate din fonduri străine.

5. In raport cu riscul aferent:

- investiţii cu risc normal;

- investiţii cu risc mediu;

- investiţii cu risc ridicat;

- investiţii cu risc impus.

I.2. Studiu de caz privind producţia de lapte la S.C. Carmolact-Prod S.R.L.

Unitatea a fost infiintată în anul 1992, avănd ca profil colectarea şi procesarea laptelui. Activitatea de procesare s-a bazat pe obţinerea produselor maturate: brănzâ telemea şi cascaval.

Datorită creşterii activitştii în anul 1996 societatea a construit din fonduri propri o fabrica de procesare cu o suprafaţă utilă de 1 300 m2 şi cu o capacitate medie de producţie de 50.000 l/zi.

Această investiţie permitea diversificarea producţiei, accentul punându-se pe produsele proaspete: lapte consum, lapte bătut, sana , iaurturi, brânză proaspătă de vacă. În paralel se dezvolta şi o linie pentru obţinerea brănzeturilor topite.

În septembrie 2002 S.C. Carmo-Lact Prod S.R.L. demarează construcţia unei noi fabrici cu o suprafaţă tehnologică de 2 000 m2 cu destinatia de procesare a laptelui in produse proaspete, iar unitatea "veche" având destinaţia de procesare a laptelui in produse măturate, brănzeturi, cascaval, etc.

Secţia de produse proaspete s-a finalizat in anul 2003.

Fisiere in arhiva (1):

  • Proiect de Investitii privind Productia de Lapte in Judetul Mures.doc

Alte informatii

Universitatea „Dimitrie Cantemir” Facultatea „Ştiinţe economice” Specializarea „Finanţe-bănci”