Proiect de Investiții privind Producția de Lapte în Județul Mureș

Proiect
9.2/10 (5 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 45 în total
Cuvinte : 11318
Mărime: 117.60KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. Univ. Drd. Avram Laura
Universitatea „Dimitrie Cantemir” Facultatea „Ştiinţe economice” Specializarea „Finanţe-bănci”

Cuprins

Capitolul I: Introducere în „lumea” investiţiei pag. 3

Capitolul 1.1.: Conceptul de investiţie pag. 3

Capitolul 1.2.: Studiu de caz privind producţia de lapte la S.C. Carmolact-Prod S.R.L. pag. 4

Capitolul II: Date generale privind oportunitatea proiectului de investiţii pag.5

Capitolul 2.1.: Calcularea datelor generale în varianta I pag.5

Capitolul 2.2.: Calcularea datelor generale în varianta II pag.9

Capitolul 2.3.: Calcularea datelor generale în varianta III pag. 13

Capitolul III: Evaluarea proiectului de investiţii cu ajutorul indicatorilor statici de eficienţă economică a investiţiei pag.18

Capitolul 3.1.: Calcularea indicatorilor statici în varianta I pag.19

Capitolul 3.2.: Calcularea indicatorilor statici în varianta II pag.22

Capitolul 3.3.: Calcularea indicatorilor statici în varianta III pag. 25

Capitolul IV: Analiza economică a investiţiei cu ajutorul indicatorilor dinamici pag.28

Capitolul 4.1.: Calcularea indicatorilor dinamici în varianta I pag.28

Capitolul 4.2.: Calcularea indicatorilor dinamici în varianta II pag.31

Capitolul 4.3.: Calcularea indicatorilor dinamici în varianta III pag. 35

Capitolul V: Factorul timp şi eficienţa economică a investiţiilor pag.39

Capitolul 5.1.: Actualizarea la momentul luării deciziei în varianta I pag.40

Capitolul 5.2.: Actualizarea la momentul luării deciziei în varianta II pag.40

Capitolul 5.3.: Actualizarea la momentul luării deciziei în varianta III pag. 41

Capitolul VI: Intrepretarea rezultatelor pag.42

Capitolul 6.1.: Intrepretarea indicatorilor statici pag.42

Capitolul 6.2.: Intrepretarea indicatorilor dinamici pag. 43

Capitolul 6.3.: Intrepretarea indicatorilor factorului de timp pag.44

Extras din document

Capitolul I

Introducere în lumea investiţiei

I.1. Conceptul de investiţie

La prima vedere, investiţia ne apare în mod concret ca o operaţiune de modificare şi de creştere a patrimoniului iniţial: construcţii industriale şi civile, achiziţia montajul şi instalarea unor echipamente industriale, cumpărarea unor maşini, utilaje etc. La o analiză mai profundă investiţia este alocarea capitalurilor economisite în activităţi lucrative cu caracter profitabil care să majoreze valoarea capitalurilor iniţial acordate.

În sens financiar investiţiile înseamnă schimbarea unei sume de bani prezentă, certă, în speranţa obţinerii unor venituri viitoare, superioare, probabile.

In sens contabil investiţia reprezintă alocarea unei trezorerii disponibile pentru procurarea unui activ fix care va genera fluxuri financiare de venituri şi cheltuieli de exploatare.

Pornind de la noţiunea investiţiei din punct de vedere financiar rezultă că orice investiţie presupune existenţa următoarelor elemente:

- un subiect – o persoană fizică sau juridică care investeşte;

- un obiect – reprezentat de unitatea economică pentru care se investeşte;

- un cost – efortul consumat pentru realizarea obictului;

- efectele – valorile economice ce se vor obţine prin realizarea investiţiei.

În funcţie de scopul sau obiectul pentru care se investeşte vor rezulta două categorii de investiţii:

- investiţii de capital – contau în cumpărarea de bunuri destinate a produce ce se vor vinde ulterior;

- investiţii financiare – achiziţionarea de valori (hârtii de valoare, opere de artă, crearea unor depozite bancare).

Indiferent de tipul de investiţie acestea au ca sursă economiile sau acumularea unei părţi din venit, acumulare ce reprezintă un proces de constituire a resurselor materiale şi valorice.

Pentru a se putea efectua comparaţii internaţionale se utilizează două concepte:

1). Inverstiţii brute – care includ valoarea mijloacelor fixe noi, cheltuieli efectuate la mijloacele fixe existente sub forma reparaţiilor capitale, creşterea valorii mijloacelor circulante precum şi soldul capitalului străin;

2). Investiţii nete – cuprind cheltuieli pentru creşterea capitalului fix precum şi a celui circulant.

Investiţiile privite ca proces prezntă multiple particularităţi, astfel încât ele pot fi clasificate după anumite criterii care se reflectă în planul realizării procesului investiţional al eficienţei investiţiilor astfel:

1. Din punct de vedere al naturii investiţiilor acestea se structurează în:

- investiţii corporale;

- investiţii necorporale;

- investiţii financiare.

2. După modul în care se concretizează investiţiile:

- lucrări de construcţii;

- achiziţii de utilaje;

- lucrări geologice şi de foraj;

- alte cheltuieli de investiţii.

3. Din punct de vedere al scopului investiţiilor:

- investiţii de înlocuire;

- investiţii de expansiune;

- investiţii de inovare şi modernizare;

- investiţii strategice.

4. După modul şi sursa de finanţare:

- investiţii publice;

- investiţii autonome ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome;

- investiţii private;

- investiţii finanţate din fonduri străine.

5. In raport cu riscul aferent:

- investiţii cu risc normal;

- investiţii cu risc mediu;

- investiţii cu risc ridicat;

- investiţii cu risc impus.

I.2. Studiu de caz privind producţia de lapte la S.C. Carmolact-Prod S.R.L.

Unitatea a fost infiintată în anul 1992, avănd ca profil colectarea şi procesarea laptelui. Activitatea de procesare s-a bazat pe obţinerea produselor maturate: brănzâ telemea şi cascaval.

Datorită creşterii activitştii în anul 1996 societatea a construit din fonduri propri o fabrica de procesare cu o suprafaţă utilă de 1 300 m2 şi cu o capacitate medie de producţie de 50.000 l/zi.

Această investiţie permitea diversificarea producţiei, accentul punându-se pe produsele proaspete: lapte consum, lapte bătut, sana , iaurturi, brânză proaspătă de vacă. În paralel se dezvolta şi o linie pentru obţinerea brănzeturilor topite.

În septembrie 2002 S.C. Carmo-Lact Prod S.R.L. demarează construcţia unei noi fabrici cu o suprafaţă tehnologică de 2 000 m2 cu destinatia de procesare a laptelui in produse proaspete, iar unitatea "veche" având destinaţia de procesare a laptelui in produse măturate, brănzeturi, cascaval, etc.

Secţia de produse proaspete s-a finalizat in anul 2003.

Preview document

Proiect de Investiții privind Producția de Lapte în Județul Mureș - Pagina 1
Proiect de Investiții privind Producția de Lapte în Județul Mureș - Pagina 2
Proiect de Investiții privind Producția de Lapte în Județul Mureș - Pagina 3
Proiect de Investiții privind Producția de Lapte în Județul Mureș - Pagina 4
Proiect de Investiții privind Producția de Lapte în Județul Mureș - Pagina 5
Proiect de Investiții privind Producția de Lapte în Județul Mureș - Pagina 6
Proiect de Investiții privind Producția de Lapte în Județul Mureș - Pagina 7
Proiect de Investiții privind Producția de Lapte în Județul Mureș - Pagina 8
Proiect de Investiții privind Producția de Lapte în Județul Mureș - Pagina 9
Proiect de Investiții privind Producția de Lapte în Județul Mureș - Pagina 10
Proiect de Investiții privind Producția de Lapte în Județul Mureș - Pagina 11
Proiect de Investiții privind Producția de Lapte în Județul Mureș - Pagina 12
Proiect de Investiții privind Producția de Lapte în Județul Mureș - Pagina 13
Proiect de Investiții privind Producția de Lapte în Județul Mureș - Pagina 14
Proiect de Investiții privind Producția de Lapte în Județul Mureș - Pagina 15
Proiect de Investiții privind Producția de Lapte în Județul Mureș - Pagina 16
Proiect de Investiții privind Producția de Lapte în Județul Mureș - Pagina 17
Proiect de Investiții privind Producția de Lapte în Județul Mureș - Pagina 18
Proiect de Investiții privind Producția de Lapte în Județul Mureș - Pagina 19
Proiect de Investiții privind Producția de Lapte în Județul Mureș - Pagina 20
Proiect de Investiții privind Producția de Lapte în Județul Mureș - Pagina 21
Proiect de Investiții privind Producția de Lapte în Județul Mureș - Pagina 22
Proiect de Investiții privind Producția de Lapte în Județul Mureș - Pagina 23
Proiect de Investiții privind Producția de Lapte în Județul Mureș - Pagina 24
Proiect de Investiții privind Producția de Lapte în Județul Mureș - Pagina 25
Proiect de Investiții privind Producția de Lapte în Județul Mureș - Pagina 26
Proiect de Investiții privind Producția de Lapte în Județul Mureș - Pagina 27
Proiect de Investiții privind Producția de Lapte în Județul Mureș - Pagina 28
Proiect de Investiții privind Producția de Lapte în Județul Mureș - Pagina 29
Proiect de Investiții privind Producția de Lapte în Județul Mureș - Pagina 30
Proiect de Investiții privind Producția de Lapte în Județul Mureș - Pagina 31
Proiect de Investiții privind Producția de Lapte în Județul Mureș - Pagina 32
Proiect de Investiții privind Producția de Lapte în Județul Mureș - Pagina 33
Proiect de Investiții privind Producția de Lapte în Județul Mureș - Pagina 34
Proiect de Investiții privind Producția de Lapte în Județul Mureș - Pagina 35
Proiect de Investiții privind Producția de Lapte în Județul Mureș - Pagina 36
Proiect de Investiții privind Producția de Lapte în Județul Mureș - Pagina 37
Proiect de Investiții privind Producția de Lapte în Județul Mureș - Pagina 38
Proiect de Investiții privind Producția de Lapte în Județul Mureș - Pagina 39
Proiect de Investiții privind Producția de Lapte în Județul Mureș - Pagina 40
Proiect de Investiții privind Producția de Lapte în Județul Mureș - Pagina 41
Proiect de Investiții privind Producția de Lapte în Județul Mureș - Pagina 42
Proiect de Investiții privind Producția de Lapte în Județul Mureș - Pagina 43
Proiect de Investiții privind Producția de Lapte în Județul Mureș - Pagina 44
Proiect de Investiții privind Producția de Lapte în Județul Mureș - Pagina 45

Conținut arhivă zip

  • Proiect de Investitii privind Productia de Lapte in Judetul Mures.doc

Alții au mai descărcat și

Eficiența Economică a unui Proiect Investițional

INTRODUCERE Eficiența economică este un concept abordat în diferite lucrări de specialitate cu deosebire după anul 1900, unele analize indirecte...

Analiza Financiara a unui Proiect de Investitii

Firma Geosef Levicom SRL cu adresa in localitatea Reghin, str. Pandurilor nr.49/A, jud. Mures, cod fiscal R 6564912 a fost infiintata in decembrie...

Evaluarea Proiectelor de Investitii Conform VAN si RIR

CAPITOLUL 1 Conceptul de investiţii şi clasificarea acestora În orice economie, noţiunea de investiţie reprezintă un fenomen aparte, o categorie...

Decizia de Investitii - Studiu de Caz la SC Argesana SA Pitesti

INTRODUCERE Investiţiile reprezintă suportul material al dezvoltării economice, ele stau la baza diversificării sau creşterii calitative a tuturor...

Studiul de Fezabilitate al Firmei SC Gold Tourism SA

1. Prezentarea firmei: SC. Gold Tourism. SA SC.Gold Tourism.SA este o societate privata pe actiuni, avand o larga experienta si traditie...

Plan de Afaceri pentru Modernizarea și Dezvoltarea SC Parc Mamaia SRL

INTRODUCERE Astăzi, cel care decide este cumpărătorul de servicii turistice, iar organizatorii şi prestatorii sunt obligaţi să-şi adapteze oferta...

Proiect de Investitii - Perla Harghitei SA

1.1 Scurt istoric Societatea comerciala Perla Harghitei S. A. infiintata in anul 1952, prima fabrica de imbuteliere fabricandu-se in 1974, cu...

Proiect Investitii

Capitolul I Date de identificare ale agentului economic 1.1 Denumirea firmei: SC Microm Plus SRL 1.2 Numarul si data inregistrarii la Registrul...

Ai nevoie de altceva?