Proiect de Simulare a Gestiunii unei Organizatii de Comert - SC Florence SRL

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Proiect de Simulare a Gestiunii unei Organizatii de Comert - SC Florence SRL.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 51 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Economie

Cuprins

1. Intro. Motivare 3
2. Barierele întâmpinate de SC Florence SRL la intrare și ieșire din domeniul afacerilor 5
3. Segmentarea pieţei 7
4. Obiectivele SC Florence SRL 8
5. Douӑ propuneri geniale… 8
6. Analiza SWOT 9
7. Achiziţia de mijloace fixe pentru buna funcționare a SC Florence SRL 10
8. Amortizarea liniară a mijloacelor fixe în primul an de funcționare a SC Florence SRL 14
9. Schița magazinelor SC Florence SRL 15
10. Atmosfera tangibilă și intangibilă în magazinele 16
11. Digital signage 18
12. Website –ul SC Florence SRL 19
13. Situatia stocurilor la 31.12.2013 (M1/M2/M3/DC) 20
14. Advertising / Tehnici promotionale / PR 21
15. Digitalizare vanzari - strategie personal (motivare) 22
Proiect de simulare a gestiunii unei organizaţii de comerţ 24
16. Promovarea firmei prin tehnici web 2.0 & web 3.0 26
17. Vânzări scriptice 27
18. Mișcarea mărfurilor 35
19. Viteza de rotaţie a stocurilor 42
20. Resurse umane – calcul impozite & contribuții sociale 50
21. Resurse umane – total cheltuieli 52
22. Indicatori economici 53

Extras din document

1. Intro. Motivare

SC Florence SRL, înființată în luna noiembrie, aduce un surplus de inovaţie asupra designului floral interior, dar şi exterior.

SC Florence SRL este importator de flori de cameră și grădină, ȋngrășăminte pentru diverse tipuri de flori, unelte speciale de grădinărit, pentru o mai bunӑ îngrijire a ambianţei florale. SC Florence SRL se diferențiază de companiile deja existente pe piață prin servicii de consultanță în design interior și exterior, prin cursuri de plantare, îngrijire şi înmulţire a florilor de vazon, servicii de livrare, servicii de gravurӑ pe ghiveci.

SC Florence SRL are sediul, depozitul şi magazinul central de desfacere al firmei situat pe Strada Palat Nr.1.

Totalitatea florilor oferite sunt regӑsite în depozitul nostru central, ce cuprinde camere speciale de îngrijire şi depozitare post-cumpӑrare.

Am ales acest domeniu datorită multitudinii de acţiuni inovatoare pe care le putem introduce pe piaţӑ, cu scopul de a satisface diversele nevoi şi dorinţe ale clienților. Se stie ca florile simbolizeaza dragostea, prietenia, compasiunea si sunt prezente la orice sarbatoare. Fac mereu parte din viata noastra: ne inveselesc gradinile si ne incanta prin culoare si delicatete. Insa nu fac doar atat: florile ne imbunatatesc dispozitia si au un adevarat efect curativ

2. Barierele întâmpinate de SC Florence SRL la intrare și ieșire din domeniul afacerilor

A. SC Florence SRL a întâmpinat urmӑtoarele bariere la intrarea pe piaţӑ:

1) Capitalul investiţional necesar înfiinţӑrii firmei, contruirii spaţiului pentru sediul, depozit şi magazinul central, închirierii şi amenajӑrii magazinelor secundare, formării reţelei de distribuţie şi aprovizionare, etc. a constituit o barierӑ la intrare datoritӑ faptului cӑ în momentul respectiv nu s-a dispus de suma necesarӑ, fiind nevoiţi sӑ apelӑm la finanțări externe.

2) Lipsa specialiştiilor din domeniul plantӑrii, înmulţirii şi îngrijirii florilor de vazon şi de grădinӑ a constituit o barierӑ la intrare, deoarece domeniul floral este unul puţin dezvoltat la noi în țară. Iar pentru că am avut de nevoie de profesioniști în domeniul nostru ne-am văzut nevoiți sӑ suportӑm costuri suplimentare cu perfecţionarea profesionalӑ a angajaţilor, ce au fost trimiși la traininguri în străinătate.

3) Construcţia reţelei proprii de distribuţie a reprezentat și ea o barierӑ la intrare, fiind necesară achiziţionarea unor mijloace speciale de transport pentru aprovizionare.

4) Accesul la tehnologiile necesare a reprezentat o altă barieră la intrare a firmei noastre la intrarea pe piață, fiindu-ne necesare anumite sisteme automatizate pentru irigare, iluminare și menținere a temperaturii necesare pentru diferite categorii de plante.

5) Mentalitatea potențialilor clienți a fost la rândul ei o bariera de intrare datorită comportamentului previzibil atunci când vine vorba de oferirea de cadouri florale, fiind obișnuiți să cumpere flori la buchet, ce se usuca mult mai repede decât o floare la ghiveci.

6) Politica guvernului și reglementӑrile existente:

• Drepturi de proprietate intelectualӑ;

• Norme tehnice, ecologice şi sanitare pentru protecţie şi informare;

• Formalitӑţi de autorizare;

• Necesitatea de licenţiere ca importator şi distribuitor;

• Condiţionӑri profesionale.

7) Politica de preţuri faţӑ de nou-veniţi.

B. Barierele la ieşire întâmpinate de SC Florence SRL le pot clasifica astfel:

1) Costuri fixe nerecuperabile ţin de costurile suportate de licenţierea și brevetarea ca importator și distrbuitor.

2) Conţinutul clauzelor contractuale privind perioada de închiriere a spaţiilor este de asemenea o barieră de ieșire, datorită faptului că pot antrena la plata unor despӑgubiri compensatorii, datorită încetării contractului în avans.

3) Barierele strategice – vizeazӑ complementaritatea obiectului de activitate al SC Florence SRL cu celelalte firme, cărora ea furnizează produse.

4) Barierele politice şi sociale – sunt concretizare în intervenţii guvernamentale sau sindicale pentru a împiedica firma noastrӑ sӑ pӑrӑseascӑ sectorul de activitate.

Fisiere in arhiva (1):

  • Proiect de Simulare a Gestiunii unei Organizatii de Comert - SC Florence SRL.docx