Proiect Practica - Ministerul Finantelor Publice

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Proiect Practica - Ministerul Finantelor Publice.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 5 fisiere doc, xls de 32 de pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Alina Profiroiu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Economie

Cuprins

1.Prezentarea institutiei publice in care se desfasoara practica
1.1. Denumirea institutiei, profil, obiect de activitate profesionala
1.2. Baza legala de infiintare
1.3. Legislatia pe baza careia isi desfasoara activitatea
1.4. Obiective fundamentale uramrite pe urmatorii doi ani
1.5. Modalitatile de organizare a activitatii in cadrul institutiei analizate
2. Aspecte legate de activitatea de finantare in Ministerul Finantelor Publice
2.1. Modalitati de finantare a activitatilor/surselor venituri
2.2. Analiza veniturilor si cheltuielilor in ultimii 2 ani
2.4. Procesul de atragere a surselor externe
3. Aspecte privind comunicarea si transparenta decizionala in MFP
3.1. Prezentarea activitatii de relatii publice, particularitati ale compartimentelor
3.2. Particularitati ale procesului de comunicare interna si externa
3.3. Analiza modelului de aplicare a Legii 52/21.01.2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, a Legii 544/12.01.2001 privind liberul acces la informatiile de interes public si a O.G. nr. 27/2002 privind petitiile
4. Prezentarea proiectelor si programelor derulate de MFP
5. Resurse Umane
5.1. Prezentarea Resurselor Umane
5.2. Prezentarea normelor de reglementare in domeniul Resurselor Umane
5.3. Proceduri de recrutare/selectie a personalului
5.4. Modalitati de promovare/motivare a personalului
5.5. Proceduri de evaluare/control specializarii in activitatea personalului
5.6. Descrierea compartimentului specializarii in activitatea personalului
6. Prezentarea subsistemului organizatoric
Structura organizatorica
Fisa postului
7. Prezentarea subsistemului decizional
Circuitul documentelor
8. Prezentarea subsistemului informational
Programe folosite
9. Prezentarea subsistemului metodologic
Metode si tehnici de management
Sistemul de management
Auditul public intern
Managementul calitatii
10.Elaborarea diagnosticului in MPF
Puncte forte si slabe
Cauzele care au generat punctele forte si punctele slabe
Recomandarile
11. Plan anual de modernizare ( multi-annual – 3 ani)
Anexe

Extras din document

1. Prezentarea Ministerului Finantelor Publice

1.1. Denumirea institutiei, profil, obiect de activitate

Ministerul Finantelor Publice

Ministerul Finantelor publice se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridical, in subordinea Guvernului, care aplica strategia si Programul de guvernare in domeniul finantelor publice, in exercitarea administrarii generale a finantelor publice, asigurand utilizarea parghiilor financiare, in concordanta cu cerintele economiei de piata si pentru stimularea initiativei operatorilor economici.

Ministerul Finantelor Publice este un minister de sinetza.

In activitatea sa, Ministerul Finantelor Publice asigura in conformitate cu politica financiara a Guvernului si cu normele Uniunii Europene, elaborarea strategiei in domenii de activitate specifica ministerului: fiscal, bugetar, contabilitate publica, reglementari contabile, datorie publica, coordonarea si administrarea asistentei finanaciare nerambursabile, coordonarea si administrarea instrumentelor structurale, contrulul financiar public intern, sisteme de management financiar si control.

1.2. Baza legala de infiintare

Ministerul Finantelor Publice, ca organ de spcialitate al administratiei publice centrale cu personalitate juridica s-a infiintat prin Hotararea de guvern nr. 34 din 22 ianuarie 2009 privind oranizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, publicata in Monitorul Oficial nr. 52 din 28 ianuarie 2009.

1.3. Legislatia pe baza careia isi desfasoara activitatea

Hotararea de guvern nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice clarifica:

Activitatea Ministerului Finantelor Publice care trebuie sa stabileasca masuri de reorganizaer in carul administratiei publice centrale, in temeiul Constitutiei Romaniei in ceea ce privete:

- Contabilitate publica;

- Reglementari contabile;

- Administrare datoriei publica;

- Conceptie bugetar s fiscala;

- Administrarea veniturilor statului;

- Administrarea resurselor derulate prin Trezoreria Statului.

Principiile fundamentale pe baza carora Ministerului Finantelor Publice isi desfasoara activitatea:

- Coerenta, stabilitatea si predictibilitatea in domeniul finanatelor publice pe termen mediu;

- Armonizaea cadrului legislative cu reglementarile Uniunii Europene;

- Intarirea autoritatii institutiei;

- Perfectionarea managementului fondurilor publice;

- Transparenta activitatii in toate domeniile sale de activitate;

- Colaborarea unui mediu de afaceri concurential si predictibil.

Ministerul Finantelor Publice isi desfasoara activitatea pe baza:

- ROF… 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice;

- Legii nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finantele publice, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 597 din 13 august 2002;

- Ordonanta de urgenta nr. 221 din 23 decembrie 2008 pentru stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale;

- Legii nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor.

1.4. Obiective fundamentale urmarite pe urmatorii doi ani

Obiectivele principale urmarite pe perioada 2011-2013 sunt:

- inviorarea procesului investitional, inclusive a investitiilor straine directe

- sporirea volumului productiei industriale, agricole si al serviciilor, care necesita a fi stimulate prin intermediul politicii fiscale;

- extinderea posibilitatilor de inregistrare in calitate de platitor de TVA benevola pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii; concomiten aplicarea cotei standard a TVA-ului la zahar;

- dar si alte obiective urmarite de Ministerul Finantelor Publice:

- asigurarea stabilitatii sistemului financiar, prn pormovarea unui schimb de informatii permanente si eficint intre autoritatiile membere;

- cresterea de absortie a economiei romanesti a resurselor disponibile atat din impozite si taxele colectate de la buget cat si din fondurile neramburasbile pe care le vom primi de la UE;

- sprijinirea programului de reforma economica si macrostabilizare prin mentinerea deficitului bugetare la un nivel prudent;

- imbunatatirea colectarii si cresterea veniturilor bugetare;

- sustinerea procesului de convergenta nominala si reala;

- cresterea investitiilor tat in infrastructura fizica cat si in cea umana si institutionala;

- imbunatatirea corelatiei intre resursele de care dispunem si modul in care le utilizam;

- consolidarea finantelor publice cu scopul cresterii rolului stabilizator prin reducerea deficitelor structurale si creaera conditiilor necesare pentru functionarea simetrica a stabilizatorilor automati;

- cresterea gradului de transparenta si predictibilitate a politicii fiscale si crearea unui mediu de afaceri nediscriminatorii;

- continuarea si accelerarea procesului de reforma a administratiei fiscale;

- imbunatatirea oregatirii angajatilor acestei organizatii, investirea unor resurse suplimentare in sistemele support si cresterii eficientei organizationale print-o ma ibuna gestionare a informatiilor disponibile;

- imbunatatirea colectarii impozitelor, contributiilor de asistenta catre contribuabili cu scopul cresterii conformarii voluntare si reucerii costurilor tranzactionale ae agentilor economici in relatia cu administratia fscala.

1.5. Modalitati de organizare a activitatii in cadrul institutiei analizate

Structura organizatorica a Ministerului Finantelor Publice este prevazuta si aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice.

In cadrul structurii organizatorice prevazuta prin ordin al ministrului finantelo publice se pot organiza, in ocnditiile legii, servicii sau birouri, precum si collective temporare, pentru realizarea unor programe, proiecte, studii sau cercetari.

Fisiere in arhiva (5):

  • 2.2.xls
  • 2.2..xls
  • 6..doc
  • ANEXE FORMULARE TIP.doc
  • MFP - PRACTICA.doc

Alte informatii

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE – FACULTATEA DE MANAGEMENT ADMINISTRATIE PUBLICA SI INTEGRARE EUROPEANA