Proprietatea Intelectuala pe Plan National si International - Probleme si Realizari

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 92 în total
Cuvinte : 27655
Mărime: 477.97KB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ion Bazgu

Cuprins

CAPITOLUL I

CONCEPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ PE PLAN INTERNAŢIONAL

1.1 Sistemul de proprietate intelectuală şi clasificarea acestui concept.

1.2 Organizaţia mondială a proprietăţii intelectuale (OMPI) ca organ administrativ ce reglementează cooperarea internaţională în domeniul proprietăţii intelectuale

CAPITOLUL II

ROLUL PROPRIETĂŢII INTELECTUALE ÎN PROMOVAREA DEZVOLTĂRII ECONOMICE ŞI TEHNOLOGICE ŞI NOI EVOLUŢII ÎN DOMENIUL PROPRIETĂŢII INTELECTUALE

2.1 Efectul protecţiei proprietăţii intelectuale asupra dezvoltării economice şi tehnologice

2.1.1 Obiectivele dezvoltării ţărilor în curs de dezvoltare

2.1.2 Proprietatea industrială şi dezvoltarea

2.1.3 Dreptul de autor şi dezvoltarea

2.2 Noi evoluţii în domeniul Proprietăţii intelectuale

2.2.1. Programele de calculator

2.2.2 Biotehnologia

2.2.3 Circuitele integrate

2.2.4 Alte forme

CAPITOLUL III

PROPRIETATEA INTELECTUALĂ ÎN MOLDOVA. ACTIVITATEA AGEPI

3.1 Agenţia de Stat Pentru Protecţia Proprietăţii Industriale

3.2 Funcţiile şi Serviciile AGEPI

3.3 Obiectele Proprietăţii Intelectuale în Republica Moldova

3.4 Activitatea economico-financiară a Agenţiei

Anexe

Bibliografie

Extras din document

I n t r o d u c e r e.

Existenţa unei structuri bine organizate şi funcţionale a sistemului de protecţie a proprietăţii intelectuale constituie unul din factorii principali în dezvoltarea economică şi tehnică a tuturor ţărilor. Evident, un asemenea sistem presupune existenţa unei infrastructuri juridice şi administrative adecvate în fiecare ţară.

Pentru a obţine profituri de pe urma sistemului de proprietate intelectuală, este necesar ca el să fie utilizat de întreprinderile şi organizaţiile, a căror activitate este vitală pentru infrastructura economică şi tehnologică a statului. Totuşi, deseori acestea nu posedă experienţă în domeniul respectiv şi în consecinţă nu pot aplica eficient stimulenţii oferiţi de sistemul de protecţie a proprietăţii intelectuale. Agenţii economici trebuie să conştientizeze necesitatea protecţiei proprietăţii intelectuale şi să-şi axeze activitatea pe valorificarea completă a avantajelor ei întru impulsionarea dezvoltării economiei naţionale.

Intensificarea schimbărilor comerciale şi civile atât în interiorul statului cât şi pe plan internaţional a pus problema reglementării juridice noi a proprietăţii şi transferului de valori, bazate pe principii de drept modern, acceptabile pentru statele civilizate.

Protecţia obiectelor de proprietate intelectuală prezintă anumite trăsături comune, în măsura în care se acordă o protecţie, sub forma drepturilor exclusive de exploatare, pentru invenţii, modele de utilitate, mărci, desene industriale şi soiuri de plante.

Combaterea concurenţei neloiale nu se referă la drepturile exclusive, ci este îndreptată împotriva oricărui act de concurenţă, contrar uzanţelor oneste, în industrie sau comerţ, de exemplu, în ceea ce priveşte informaţiile nedivulgate (secrete de fabricaţie, know-how).

Prezenta lucrare este dedicată protecţiei proprietăţii intelectuale ca parte componentă a sistemului de management. Capitolul I al lucrării dezvăluie importanţa şi rolul protecţiei proprietăţii intelectuale pe plan internaţional. În acest capitol sunt examinate principalele forme de proprietate intelectuală şi evoluţia istorică a lor. Analiza profundă a implicaţiei efectelor protecţiei proprietăţii intelectuale în dezvoltarea ţărilor în curs de dezvoltare este principalul subiect al Capitolului II. Tot aici sunt enumerate şi recentele realizări în domeniul proprietăţii intelectuale.

Capitolul III este rezervat în exclusivitate problematicii protecţiei proprietăţii intelectuale în Republica Moldova. Aici este descrisă activitatea Agenţiei de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Intelectuale ca organ administrativ central unic care reglementează protecţia proprietăţii industriale în ţara noastă.

CAPITOLUL I - CONCEPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ PE PLAN INTERNAŢIONAL

1.1. Sistemul de proprietate intelectuală.

Conceptul de proprietate intelectuală

Proprietatea intelectuală, în sens foarte larg, cuprinde drepturile legale ce rezultă din activitatea intelectuală în domeniile industrial, ştiinţific, literar sau artistic. Statele au instituit legi care să protejeze proprietatea intelectuală din două motive speciale. Primul: pentru a da o expresie statutară drepturilor morale şi economice ale creatorilor asupra creaţiilor lor, precum şi drepturilor publicului de a avea acces la aceste creaţii. Al doilea motiv: pentru a promova, prin politica guvernamentală, creativitatea, propagarea şi aplicarea rezultatelor acesteia şi încurajarea unui comerţ corect, ceea ce ar contribui la dezvoltarea economică şi socială .

Creaţiile intelectuale, cum ar fi o idee de invenţie, o piesă muzicală sau o marcă de fabrică sau de comerţ nu pot fi protejate prin simpla posesie, ca în cazul bunurilor materiale, împotriva utilizării lor de către alte persoane. De îndată ce creaţia intelectuală este pusă la dispoziţia publicului, creatorul acesteia nu mai poate să-şi exercite controlul asupra utilizării creaţiei. Această realitate fundamentală, în speţă imposibilitatea protecţiei prin simpla posesie asupra obiectului, reprezintă baza întregului concept al legii privind proprietatea intelectuală.

Preview document

Proprietatea Intelectuala pe Plan National si International - Probleme si Realizari - Pagina 1
Proprietatea Intelectuala pe Plan National si International - Probleme si Realizari - Pagina 2
Proprietatea Intelectuala pe Plan National si International - Probleme si Realizari - Pagina 3
Proprietatea Intelectuala pe Plan National si International - Probleme si Realizari - Pagina 4
Proprietatea Intelectuala pe Plan National si International - Probleme si Realizari - Pagina 5
Proprietatea Intelectuala pe Plan National si International - Probleme si Realizari - Pagina 6
Proprietatea Intelectuala pe Plan National si International - Probleme si Realizari - Pagina 7
Proprietatea Intelectuala pe Plan National si International - Probleme si Realizari - Pagina 8
Proprietatea Intelectuala pe Plan National si International - Probleme si Realizari - Pagina 9
Proprietatea Intelectuala pe Plan National si International - Probleme si Realizari - Pagina 10
Proprietatea Intelectuala pe Plan National si International - Probleme si Realizari - Pagina 11
Proprietatea Intelectuala pe Plan National si International - Probleme si Realizari - Pagina 12
Proprietatea Intelectuala pe Plan National si International - Probleme si Realizari - Pagina 13
Proprietatea Intelectuala pe Plan National si International - Probleme si Realizari - Pagina 14
Proprietatea Intelectuala pe Plan National si International - Probleme si Realizari - Pagina 15
Proprietatea Intelectuala pe Plan National si International - Probleme si Realizari - Pagina 16
Proprietatea Intelectuala pe Plan National si International - Probleme si Realizari - Pagina 17
Proprietatea Intelectuala pe Plan National si International - Probleme si Realizari - Pagina 18
Proprietatea Intelectuala pe Plan National si International - Probleme si Realizari - Pagina 19
Proprietatea Intelectuala pe Plan National si International - Probleme si Realizari - Pagina 20
Proprietatea Intelectuala pe Plan National si International - Probleme si Realizari - Pagina 21
Proprietatea Intelectuala pe Plan National si International - Probleme si Realizari - Pagina 22
Proprietatea Intelectuala pe Plan National si International - Probleme si Realizari - Pagina 23
Proprietatea Intelectuala pe Plan National si International - Probleme si Realizari - Pagina 24
Proprietatea Intelectuala pe Plan National si International - Probleme si Realizari - Pagina 25
Proprietatea Intelectuala pe Plan National si International - Probleme si Realizari - Pagina 26
Proprietatea Intelectuala pe Plan National si International - Probleme si Realizari - Pagina 27
Proprietatea Intelectuala pe Plan National si International - Probleme si Realizari - Pagina 28
Proprietatea Intelectuala pe Plan National si International - Probleme si Realizari - Pagina 29
Proprietatea Intelectuala pe Plan National si International - Probleme si Realizari - Pagina 30
Proprietatea Intelectuala pe Plan National si International - Probleme si Realizari - Pagina 31
Proprietatea Intelectuala pe Plan National si International - Probleme si Realizari - Pagina 32
Proprietatea Intelectuala pe Plan National si International - Probleme si Realizari - Pagina 33
Proprietatea Intelectuala pe Plan National si International - Probleme si Realizari - Pagina 34
Proprietatea Intelectuala pe Plan National si International - Probleme si Realizari - Pagina 35
Proprietatea Intelectuala pe Plan National si International - Probleme si Realizari - Pagina 36
Proprietatea Intelectuala pe Plan National si International - Probleme si Realizari - Pagina 37
Proprietatea Intelectuala pe Plan National si International - Probleme si Realizari - Pagina 38
Proprietatea Intelectuala pe Plan National si International - Probleme si Realizari - Pagina 39
Proprietatea Intelectuala pe Plan National si International - Probleme si Realizari - Pagina 40
Proprietatea Intelectuala pe Plan National si International - Probleme si Realizari - Pagina 41
Proprietatea Intelectuala pe Plan National si International - Probleme si Realizari - Pagina 42
Proprietatea Intelectuala pe Plan National si International - Probleme si Realizari - Pagina 43
Proprietatea Intelectuala pe Plan National si International - Probleme si Realizari - Pagina 44
Proprietatea Intelectuala pe Plan National si International - Probleme si Realizari - Pagina 45
Proprietatea Intelectuala pe Plan National si International - Probleme si Realizari - Pagina 46
Proprietatea Intelectuala pe Plan National si International - Probleme si Realizari - Pagina 47
Proprietatea Intelectuala pe Plan National si International - Probleme si Realizari - Pagina 48
Proprietatea Intelectuala pe Plan National si International - Probleme si Realizari - Pagina 49
Proprietatea Intelectuala pe Plan National si International - Probleme si Realizari - Pagina 50
Proprietatea Intelectuala pe Plan National si International - Probleme si Realizari - Pagina 51
Proprietatea Intelectuala pe Plan National si International - Probleme si Realizari - Pagina 52
Proprietatea Intelectuala pe Plan National si International - Probleme si Realizari - Pagina 53
Proprietatea Intelectuala pe Plan National si International - Probleme si Realizari - Pagina 54
Proprietatea Intelectuala pe Plan National si International - Probleme si Realizari - Pagina 55
Proprietatea Intelectuala pe Plan National si International - Probleme si Realizari - Pagina 56
Proprietatea Intelectuala pe Plan National si International - Probleme si Realizari - Pagina 57
Proprietatea Intelectuala pe Plan National si International - Probleme si Realizari - Pagina 58
Proprietatea Intelectuala pe Plan National si International - Probleme si Realizari - Pagina 59
Proprietatea Intelectuala pe Plan National si International - Probleme si Realizari - Pagina 60
Proprietatea Intelectuala pe Plan National si International - Probleme si Realizari - Pagina 61
Proprietatea Intelectuala pe Plan National si International - Probleme si Realizari - Pagina 62
Proprietatea Intelectuala pe Plan National si International - Probleme si Realizari - Pagina 63
Proprietatea Intelectuala pe Plan National si International - Probleme si Realizari - Pagina 64
Proprietatea Intelectuala pe Plan National si International - Probleme si Realizari - Pagina 65
Proprietatea Intelectuala pe Plan National si International - Probleme si Realizari - Pagina 66
Proprietatea Intelectuala pe Plan National si International - Probleme si Realizari - Pagina 67
Proprietatea Intelectuala pe Plan National si International - Probleme si Realizari - Pagina 68
Proprietatea Intelectuala pe Plan National si International - Probleme si Realizari - Pagina 69
Proprietatea Intelectuala pe Plan National si International - Probleme si Realizari - Pagina 70
Proprietatea Intelectuala pe Plan National si International - Probleme si Realizari - Pagina 71
Proprietatea Intelectuala pe Plan National si International - Probleme si Realizari - Pagina 72
Proprietatea Intelectuala pe Plan National si International - Probleme si Realizari - Pagina 73
Proprietatea Intelectuala pe Plan National si International - Probleme si Realizari - Pagina 74
Proprietatea Intelectuala pe Plan National si International - Probleme si Realizari - Pagina 75
Proprietatea Intelectuala pe Plan National si International - Probleme si Realizari - Pagina 76
Proprietatea Intelectuala pe Plan National si International - Probleme si Realizari - Pagina 77
Proprietatea Intelectuala pe Plan National si International - Probleme si Realizari - Pagina 78
Proprietatea Intelectuala pe Plan National si International - Probleme si Realizari - Pagina 79
Proprietatea Intelectuala pe Plan National si International - Probleme si Realizari - Pagina 80
Proprietatea Intelectuala pe Plan National si International - Probleme si Realizari - Pagina 81
Proprietatea Intelectuala pe Plan National si International - Probleme si Realizari - Pagina 82
Proprietatea Intelectuala pe Plan National si International - Probleme si Realizari - Pagina 83
Proprietatea Intelectuala pe Plan National si International - Probleme si Realizari - Pagina 84
Proprietatea Intelectuala pe Plan National si International - Probleme si Realizari - Pagina 85
Proprietatea Intelectuala pe Plan National si International - Probleme si Realizari - Pagina 86
Proprietatea Intelectuala pe Plan National si International - Probleme si Realizari - Pagina 87
Proprietatea Intelectuala pe Plan National si International - Probleme si Realizari - Pagina 88
Proprietatea Intelectuala pe Plan National si International - Probleme si Realizari - Pagina 89
Proprietatea Intelectuala pe Plan National si International - Probleme si Realizari - Pagina 90
Proprietatea Intelectuala pe Plan National si International - Probleme si Realizari - Pagina 91
Proprietatea Intelectuala pe Plan National si International - Probleme si Realizari - Pagina 92
Proprietatea Intelectuala pe Plan National si International - Probleme si Realizari - Pagina 93
Proprietatea Intelectuala pe Plan National si International - Probleme si Realizari - Pagina 94
Proprietatea Intelectuala pe Plan National si International - Probleme si Realizari - Pagina 95
Proprietatea Intelectuala pe Plan National si International - Probleme si Realizari - Pagina 96

Conținut arhivă zip

  • Proprietatea Intelectuala pe Plan National si International - Probleme si Realizari.doc

Alții au mai descărcat și

Aspectele Comerciale ale Drepturilor de Proprietate Intelectuala - Acord Multilateral Important al OMC

INTRODUCERE Pentru început este extrem de important de afirmat faptul ca lucrarea de fata nu îsi propune o abordare juridica a proprietatii...

Drepturi de Proprietate Intelectuală

Drepturi de proprietate intelectuală Introducere În relaţiile dintre membrii societăţii, proprietatea intelectuală determină numeroase şi variate...

Problemele actuale ale economiei proprietății intelectuale

1. Introducere Proprietatea intelectuală e o formă de titlu legal care permite posesorului să controleze utilizarea anumitor intangibile, cum ar...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Produse și Servicii Bancare Moderne

1. Instituţiile de credit în economia modernă 1.1. Serviciile bancare în economia bazată pe cunoştinţe 1.2. Instituţiile de credit şi clientela...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Proprietate Intelectuală

INTRODUCERE Respectarea drepturilor de proprietate intelectuala este un subiect de actualitate in toate tarile, nu numai europene ci si din...

Raport privind practica de licență în cadrul Ministerul Economiei

INTRODUCERE În perioada 4 martie – 27 aprilie, mi-am desfăşurat practica de producție și de licență la Ministerul Economiei, în cadrul Direcţiei...

Sursele de finanțare a investiției

Finantarea reprezinta procesul de asigurare a unor fonduri banesti necesare desfasurarii unor activitati ale unei intreprinderi, institutii sau...

Drepturi de Proprietate Intelectuală

Drepturi de proprietate intelectuală Introducere În relaţiile dintre membrii societăţii, proprietatea intelectuală determină numeroase şi variate...

Ai nevoie de altceva?