Randamentul Folosirii Factorilor de Productie

Proiect
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 92 în total
Cuvinte : 23486
Mărime: 343.01KB (arhivat)
Cost: 7 puncte

Cuprins

CAPITOLUL 1 FACTORII DE PRODUCŢIE – PREZENTARE GENERALĂ 4

1.1. Munca – factor primar de producţie 8

1.2. Resursele naturale 15

1.3. Capitalul – factor derivat al producţiei 17

1.4. Neofactorii de producţie 24

1.5. Combinarea şi subsituirea factorilor de producţie 27

CAPITOLUL 2 PRODUCTIVITATEA DELIMITĂRI CONCEPTUALE 30

2.1. Eficienţă economică vs productivitatea 30

2.2. Forme de productivitate 33

2.3. Importanţa şi căi de creştere a productivităţii muncii 37

CAPITOLUL 3 RANDAMENTUL, PRODUCTIVITATEA FOLOSIRII FACTORILOR DE PRODUCŢIE 39

3.1. Definirea şi măsurarea productivităţii 39

3.1.1. Măsurarea modificării productivităţii în cazul tehnologiei un output/un input 40

3.1.2. Metode statistice de măsurare a productivităţii 42

3.1.3. Utilizarea metodei indicilor pentru măsurarea modificării productivităţii 43

3.2. Productivitatea muncii – factor calitativ al creşterii economice 52

3.3. Randamentul capitalului 55

3.4. Legea randamentelor neproporţionale 56

CAPITOLUL IV ROLUL FACTORILOR DE PRODUCŢIE ÎN CREŞTEREA EFICIENŢEI ACTIVITĂŢII UNITĂŢILOR AGRICOLE 58

4.1. Aprecierea influenţei factorilor de producţie la sporirea randamentului fondului funciar şi a productivităţii muncii 58

4.2 Dimensionarea raportului optim dintre elementele mijloacelor de producţie 71

4.3 Efectele utilizării factorilor de producţie asupra rezultatelor economico-financiare 76

CONCLUZII 85

BIBLIOGRAFIE 92

Extras din document

CAPITOLUL 1

FACTORII DE PRODUCŢIE – PREZENTARE GENERALĂ

Analiza factorilor de producţie este organic legată de noţiunea de resurse economice. În mod curent, resursele pot fi privite ca stocuri existente la un moment dat şi ca fluxuri, respectiv ca proces de atragere şi utilizare economică a orresurselor într-o perioadă de timp.

La nivelul unei ţări, resursele, sub formă de stocuri, se prezintă ca avuţie naţională, înţeleasă ca totalitate a resurselor unui popor, ale unui stat, sau ale unei naţiuni la un moment dat, aceasta caracterizând starea economică a ţării şi, implicit, gradul de bunăstare a populaţiei.

Avuţia naţională trebuie privită ca o realitate vie, compusă din resursele solului şi subsolului cunoscute, utilizabile şi utilizate, resursele de muncă, bunuri materiale acumulate, aparatul tehnic de producţie, resursele spirituale sau potenţialul creativ al unei naţiuni.

Cu alte cuvinte, resursele economice disponibile şi valorificabile, în măsura în care sunt atrase şi utilizate în activitatea economică, apar ca fluxuri şi se transformă în factori de producţie. "Cele mai multe tratate de teoria valorii şi a producţiei - arată economistul englez J .M. Keynes - se ocupă, înainte de toate, de repartizarea între diferite utilizări a unui volum dat de resurse disponibile şi de condiţiile care, în cazul folosirii acestei cantităţi de resurse, determină retribuţiile lor respective şi valorile respective ale produsului lor (...). Dar teoria propriu-zisă a factorilor de producţie, care determină folosirea eficientă a resurselor disponibile, nu a făcut decât rareori obiectul unui studiu foarte amănunţit" .

În economia politică clasică şi în cea postclasică, procesul de producţie şi de formare a valorii este explicat pornind de la trei factori de producţie : munca, pământul (natura) şi capitalul. Creatorul teoriei celor trei factori de producţie, economistul francez Jean Baptiste Say, arată că fiecare factor de producţie în parte primeşte o recompensă corespunzătoare serviciilor aduse, formându-se astfel venituri aferente fiecăruia dintre aceştia.

Cunoaşterea tipologiei factorilor de producţie are o mare importanţă nu numai din perspectiva analizei economice, ci şi din cea a sferei acestora, care trebuie să se suprapună tot mai mult peste cea a resurselor economice.

După natura lor, factorii de producţie sunt:

- factorul uman: forţa de muncă (mâna de lucru);

- factorii materiali: pământul (cu tot ce cuprinde solul şi subsolul) şi capitalul.

După geneza lor, factorii de producţie se grupează în:

- factorii primari: factorii care nu reprezintă rezultate activităţi economice anterioare, aici intrând munca şi (resursele naturale);

- factorii derivaţi (secundari): factorii care sunt rezultaţi din procese economice anterioare, aici intrând capitalul.

După caracterul reproductibil , factorii de producţie sunt:

- reproductibili (în mod absolut): reproducerea lor nu presupune o dirijare şi o asigurare specială, exemplu: unele forme de energie (solară, eoliană etc.);

- reproductibili (în mod relativ): reproducerea lor presupune acţiuni de dirijare şi asigurare specială, exemplu: unele resurse naturale;

- nereproductibili: majoritatea resurselor naturale - petrol, cărbuni, minereuri etc.

Din perspectiva teoriei economice, cea mai importantă clasificare a factorilor de producţie se face după esenţa lor economică :

- muncă;

- capital;

- pământ (resurse naturale).

O legitate a dezvoltării societăţii o constituie multiplicarea şi diversificarea resurselor atrase în circuitul economic.

În funcţie de evoluţia ştiinţei şi tehnicii, dar şi de schimbările care intervin în volumul, amploarea şi structura trebuinţelor umane, se modifică şi locul şi rolul fiecărui factor, modul şi proporţiile în care aeştia se combină în producţie.

Corespunzător, la începuturile dezvoltării societăţii au existat numai doi factori - munca şi pământul - care pot fi consideraţi ca factori originari sau primari ai producţiei, din a căror unire oamenii îşi asigurau trebuinţele şi existenţa.

Bibliografie

Abraham-Frois. Economia politică. Bucureşti, 1994.

ABC-ul economiei de piaţă modernă. Viaţa Românească, Bucureşti, 1991.

Ailenei Dorel, Piaţa ca spaţiu economic, Editura Didactică şi Pedagogică, R.A., Bucureşti, 1999.

Angelescu, c., Stănescu, 1., Economie politică, Editura OscarPrint, Bucureşti, 2000.

Bălăcescu C., Bentoiu C., Mircoeconomie, Editura All Beck, 2005

Băbăiţă I, Duţă A, Imbrescu I, Microeconomie.Strategii de preţuri. Editura de Vest, Timişoara 2004

Băbăiţă I, Silaşi Gr, Duţă A, Imbrescu I, Macroeconomie. Editura Mirton, Timişoara, 2003

Băcescu Marius, Angelica Băcescu, Macroeconomie si politici macroeconomice, Ed. All, Bucuresti, 1998

Băbeanu M, Microeconomie. Manual universitar. Ed. Universitaria,Craiova 2004

Băbeanu M, Macroeconomie.Manual universitar. Ed. Universitaria, Craiova 2005

Bran Paul, Economia vieţii, Editura Economică, Bucureşti, 1995.

Burja, V., Economie politică - structuri fundamentale, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2003

Burja, V., Microeconomie, Univerşitatea" 1 Decembrie 1918" Alba Iulia, 2003.

Burja,V., Macroeconomie, Univerşitatea,,] Decembrie] 918", Alba Iulia, 2001.

Cara E., Pârţachi I., Stratan S. Microeconomie aplicată, Chişinău 1998.

Ciucur D, Gavrilă I, Popescu C, Economie – ediţie revizuită Ed. Tribuna Economică, Bucureşti, 2003

Ciucur, O., Gavrilă, I., Popescu, c., Economie, Editura Economică, Bucureşti, 1999.

Cirbeanu V., Economie. Ediţia a şasea. Ed. Economică, Bucureşti, 2003

Cornescu Vireol, Bucur Ion, Bonciu Cătălina, Platis-Iordache Magdalena, Nistor Cornelia, Papuc Răzvan, Craven Ion, Introducere în economie, Editura ACTAMI, Bucureşti, 1997.

Cretoiu Gh si colectiv, Economie politică, Ed. Sansa, Bucureşti, 1995

Didier M., Economia Regulilor jocului, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1994

Dobrotă N., Economie politică, ed. Economică, Bucureşti, 1997.

Alexandru Farcas, Micro, Macro si Mondoeconomie, Ed. Libris, Cluj-Napoca, 1996

Frois G. A., Economie politică, Editura Humanitas, Bucureşti, 1994

Fudulu P. Microeconomie, Editura Hiroyuki, 1996.

Ghiţă P.T., Coşea M., Gavrilă I., Nişescu D., Popescu C. Economie (teste, probleme, rezolvări, răspunsuri). Bucureşti, 1993.

Gogoneaţă C., Gogoneaţă A. Economia politică. Teorie micro şi macroeconomică, politici economice, Bucureşti, 1993.

Liliana Grigore, Piata muncii pe plan mondial, Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 2000

Ignat I, Pohoaţă I, ş. a., Economie Politică, Ed. Economică, Bucureşti

J.M. Keynes: Teoria generală a folosirii mâinii de lucru, a dobânzii şi a banilor, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1970.

Lepsey R.G., Chrystal K.A., Economia pozitivă,Ed. Economică, Bucureşti, 1999

Constantin Popescu, Dumitru Ciucur, Tranzitia la economia umană, Ed. Economică, Bucuresti, 1996

Alina Profiroiu, Sorina Racoviceanu, Dezvoltare economica locală, Ed. Economică, Bucuresti, 1998

Samuelson P. A., Nordhaus W. D.,Economie Politică, Ed. Teora, Bucureşti, 2000

Silaşi Gr., Rollet Ph. ş.a., Economia Uniuni Europene: o poveste de succes? Ed. de Vest. 2005

Stancu S., Andrei T., Microeconomi, Teorie şi aplicaţii, Editura All, Bucureşti, 1967

Stiglitz J.E, Walsh C.E., Economie .Ed. Economică Bucureşti, 2005

V. Zbârciog. Microeconomie (teoria şi aplicaţii). Chişinău, 1996.

Zorlenţan, I. Ursachi, H. Dragomirescu, I. Rosca, A. Aldea. Microeconomie, Bucureşti, 1994.

Preview document

Randamentul Folosirii Factorilor de Productie - Pagina 1
Randamentul Folosirii Factorilor de Productie - Pagina 2
Randamentul Folosirii Factorilor de Productie - Pagina 3
Randamentul Folosirii Factorilor de Productie - Pagina 4
Randamentul Folosirii Factorilor de Productie - Pagina 5
Randamentul Folosirii Factorilor de Productie - Pagina 6
Randamentul Folosirii Factorilor de Productie - Pagina 7
Randamentul Folosirii Factorilor de Productie - Pagina 8
Randamentul Folosirii Factorilor de Productie - Pagina 9
Randamentul Folosirii Factorilor de Productie - Pagina 10
Randamentul Folosirii Factorilor de Productie - Pagina 11
Randamentul Folosirii Factorilor de Productie - Pagina 12
Randamentul Folosirii Factorilor de Productie - Pagina 13
Randamentul Folosirii Factorilor de Productie - Pagina 14
Randamentul Folosirii Factorilor de Productie - Pagina 15
Randamentul Folosirii Factorilor de Productie - Pagina 16
Randamentul Folosirii Factorilor de Productie - Pagina 17
Randamentul Folosirii Factorilor de Productie - Pagina 18
Randamentul Folosirii Factorilor de Productie - Pagina 19
Randamentul Folosirii Factorilor de Productie - Pagina 20
Randamentul Folosirii Factorilor de Productie - Pagina 21
Randamentul Folosirii Factorilor de Productie - Pagina 22
Randamentul Folosirii Factorilor de Productie - Pagina 23
Randamentul Folosirii Factorilor de Productie - Pagina 24
Randamentul Folosirii Factorilor de Productie - Pagina 25
Randamentul Folosirii Factorilor de Productie - Pagina 26
Randamentul Folosirii Factorilor de Productie - Pagina 27
Randamentul Folosirii Factorilor de Productie - Pagina 28
Randamentul Folosirii Factorilor de Productie - Pagina 29
Randamentul Folosirii Factorilor de Productie - Pagina 30
Randamentul Folosirii Factorilor de Productie - Pagina 31
Randamentul Folosirii Factorilor de Productie - Pagina 32
Randamentul Folosirii Factorilor de Productie - Pagina 33
Randamentul Folosirii Factorilor de Productie - Pagina 34
Randamentul Folosirii Factorilor de Productie - Pagina 35
Randamentul Folosirii Factorilor de Productie - Pagina 36
Randamentul Folosirii Factorilor de Productie - Pagina 37
Randamentul Folosirii Factorilor de Productie - Pagina 38
Randamentul Folosirii Factorilor de Productie - Pagina 39
Randamentul Folosirii Factorilor de Productie - Pagina 40
Randamentul Folosirii Factorilor de Productie - Pagina 41
Randamentul Folosirii Factorilor de Productie - Pagina 42
Randamentul Folosirii Factorilor de Productie - Pagina 43
Randamentul Folosirii Factorilor de Productie - Pagina 44
Randamentul Folosirii Factorilor de Productie - Pagina 45
Randamentul Folosirii Factorilor de Productie - Pagina 46
Randamentul Folosirii Factorilor de Productie - Pagina 47
Randamentul Folosirii Factorilor de Productie - Pagina 48
Randamentul Folosirii Factorilor de Productie - Pagina 49
Randamentul Folosirii Factorilor de Productie - Pagina 50
Randamentul Folosirii Factorilor de Productie - Pagina 51
Randamentul Folosirii Factorilor de Productie - Pagina 52
Randamentul Folosirii Factorilor de Productie - Pagina 53
Randamentul Folosirii Factorilor de Productie - Pagina 54
Randamentul Folosirii Factorilor de Productie - Pagina 55
Randamentul Folosirii Factorilor de Productie - Pagina 56
Randamentul Folosirii Factorilor de Productie - Pagina 57
Randamentul Folosirii Factorilor de Productie - Pagina 58
Randamentul Folosirii Factorilor de Productie - Pagina 59
Randamentul Folosirii Factorilor de Productie - Pagina 60
Randamentul Folosirii Factorilor de Productie - Pagina 61
Randamentul Folosirii Factorilor de Productie - Pagina 62
Randamentul Folosirii Factorilor de Productie - Pagina 63
Randamentul Folosirii Factorilor de Productie - Pagina 64
Randamentul Folosirii Factorilor de Productie - Pagina 65
Randamentul Folosirii Factorilor de Productie - Pagina 66
Randamentul Folosirii Factorilor de Productie - Pagina 67
Randamentul Folosirii Factorilor de Productie - Pagina 68
Randamentul Folosirii Factorilor de Productie - Pagina 69
Randamentul Folosirii Factorilor de Productie - Pagina 70
Randamentul Folosirii Factorilor de Productie - Pagina 71
Randamentul Folosirii Factorilor de Productie - Pagina 72
Randamentul Folosirii Factorilor de Productie - Pagina 73
Randamentul Folosirii Factorilor de Productie - Pagina 74
Randamentul Folosirii Factorilor de Productie - Pagina 75
Randamentul Folosirii Factorilor de Productie - Pagina 76
Randamentul Folosirii Factorilor de Productie - Pagina 77
Randamentul Folosirii Factorilor de Productie - Pagina 78
Randamentul Folosirii Factorilor de Productie - Pagina 79
Randamentul Folosirii Factorilor de Productie - Pagina 80
Randamentul Folosirii Factorilor de Productie - Pagina 81
Randamentul Folosirii Factorilor de Productie - Pagina 82
Randamentul Folosirii Factorilor de Productie - Pagina 83
Randamentul Folosirii Factorilor de Productie - Pagina 84
Randamentul Folosirii Factorilor de Productie - Pagina 85
Randamentul Folosirii Factorilor de Productie - Pagina 86
Randamentul Folosirii Factorilor de Productie - Pagina 87
Randamentul Folosirii Factorilor de Productie - Pagina 88
Randamentul Folosirii Factorilor de Productie - Pagina 89
Randamentul Folosirii Factorilor de Productie - Pagina 90
Randamentul Folosirii Factorilor de Productie - Pagina 91
Randamentul Folosirii Factorilor de Productie - Pagina 92

Conținut arhivă zip

  • cuprins.doc
  • Randamentul Folosirii Factorilor de Productie.doc

Alții au mai descărcat și

Intreprinderea in Mediul Competitiv

CAP I- PREZENTAREA GENERALA A INTREPRINDERII 1.1- SCURT ISTORIC AL FIRMEI S.C GEMAVI S.A este o intreprindere de dimensiuni mijlocii infiintata...

Factorii de Productie

1.Caracterizarea generala a factorilor de productie Punctul de plecare in analiza factorilor de productie il constituie resursele economice sau...

Resursele si Factorii de Productie

CAPITOLUL 1 RESURSELE ECONOMICE Resursele reprezintă potenţialul material, natural, financiar şi uman de care dispune o ţară, o societate la un...

Factorii de Productie

Factorii de producţie reprezintă elementele umane şi materiale care participă la producerea bunurilor economice. În mod tradiţional sunt folosiţi...

Formele de venit în economia de piață

1.Venituri ai factorilor de productie Una din cele mai disputate probleme în cadrul teoriei economice este problema veniturilor şi a distribuirii...

Veniturile Factorilor de Productie

1. Recompensarea factorilor de productie Producerea de bunuri si servicii se poate realiza numai prin utilizarea si combinarea factorilor de...

Economie Europeana

1. Cand a fost semnat, ce defineste si ce creeaza Tratatul de la Roma ? Tratatul de la Roma semnat la 25 martie 1957, defineste continutul pietei...

Factorii de Producție

Procesul de producţie este un proces de combinare şi utilizare eficientă a factorilor de producţie în scopul creării de bunuri şi servicii. Acest...

Ai nevoie de altceva?