Raport Activitate CNPAS pentru Anul 2005

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 49 în total
Cuvinte : 22096
Mărime: 123.23KB (arhivat)
Cost: 11 puncte

Cuprins

1.Misiunea Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale (C.N.P.A.S.) şi obiectivele stabilite pentru anul 2005

2.Principalele activităţi desfăşurate în anul 2005, în scopul îndeplinirii obiectivelor C.N.P.A.S.

3.Puncte critice, nerealizări

4.Activitatea caselor teritoriale de pensii în anul 2005

5.Direcţii de acţiune pentru anul 2006

6.Măsuri propuse pentru îmbunătăţirea activităţii

7.Concluzii

Extras din document

1. MISIUNEA CASEI NAŢIONALE DE PENSII ŞI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE ŞI OBIECTIVELE STABILITE PENTRU ANUL 2005

Potrivit Statutului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.13/08.01.2004, Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale - C.N.P.A.S.- are misiunea de a administra şi gestiona sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, precum şi sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, în vederea aplicării politicilor şi programelor în domeniu ale Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.

Pentru îndeplinirea misiunii stabilite, C.N.P.A.S. şi-a stabilit, pentru anul 2005, următoarele obiective prioritare:

- Creşterea eficienţei activităţii de administrare şi gestionare a sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, faţă de realizările anului 2004.

- Realizarea echilibrului bugetar programat prin bugetul asigurărilor sociale de stat - B.A.S.S, aprobat pentru anul 2005.

- Realizarea programului de investiţii.

- Realizarea activităţii de control privind modul de administrare a sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.

- Implementarea prevederilor programului de recalculare a pensiilor.

- Diversificarea şi eficientizarea funcţiunii manageriale de îndrumare şi coordonare la nivelul caselor teritoriale de pensii.

- Continuarea activităţii de implementare a sistemului informatic complet integrat, care să asigure aplicarea corectă, sigură şi la timp a prevederilor Legii nr.19/2000.

- Eficientizarea administrării şi exploatării sistemului de evidenţă a contribuţiilor de asigurări sociale de stat şi creşterea gradului de protecţie a bazei de date.

- Actualizarea registrelor naţionale ale asiguraţilor şi angajatorilor.

- Realizarea politicilor, obiectivelor şi sarcinilor stabilite în domeniul organizării generale, al asigurării resurselor umane, specializării şi perfecţionării profesionale a personalului din cadrul C.N.P.A.S. şi al caselor teritoriale de pensii.

- Proiectarea şi realizarea acţiunilor cuprinse în programele privind pregătirea aderării la Uniunea Europeană.

- Mediatizarea sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.

- Implementarea activităţilor specifice legate de accidentele de muncă şi bolile profesionale.

- Îmbunătăţirea continuă a serviciilor de expertiză medicală.

Modul în care s-a acţionat pentru înfăptuirea acestor obiective asumate este prezentat în conţinutul Raportului de activitate la punctul 2 Principalele activităţi desfăşurate în anul 2005 în scopul îndeplinirii obiectivelor C.N.P.A.S. şi la punctul 3 Puncte critice, nerealizări.

2. PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN ANUL 2005 ÎN SCOPUL ÎNDEPLINIRII OBIECTIVELOR C.N.P.A.S.

Pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite, C.N.P.A.S, prin structurile sale organizatorice, a acţionat în conformitate cu atribuţiile şi sarcinile aprobate prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, în următoarele domenii:

2.1 În domeniul auditului intern şi controlului

Obiectivul principal al activităţii Direcţiei de Audit Intern şi Control l-a constituit creşterea eficienţei activităţii de control, privind modul de administrare şi gestionare a sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.

Controlul activităţii caselor teritoriale de pensii se efectuează de către Direcţia Audit Intern şi Control prin intermediul Serviciului Control Prestaţii, al Serviciului Control Financiar Intern şi al Compartimentul Audit.

Pentru îndeplinirea misiunii de verificare a activităţii caselor teritoriale de pensii şi a modului de desfăşurare a activităţii de audit public intern, Direcţia Audit Intern şi Control şi-a stabilit, pentru anul 2005, următoarele obiective principale:

- efectuarea de activităţi de control financiar de gestiune la nivelul direcţiilor de stabiliri şi plăţi beneficii din cadrul Caselor teritoriale de pensii;

- efectuarea de activităţi de control financiar de gestiune la nivelul direcţiilor economice, stagii de cotizare din cadrul Caselor teritoriale de pensii;

- efectuarea de misiuni de audit public intern în vederea evaluării activităţii desfăşurate de compartimentele de audit public intern din cadrul Caselor teritoriale de pensii;

- efectuarea de misiuni de audit public intern la nivelul altor structuri subordonate C.N.P.A.S.

Totodată, la nivelul C.N.P.A.S, s-a avut în vedere auditarea activităţilor desfăşurate de direcţiile de specialitate, bazată pe analiza riscurilor asociate acestora.

2.1.1 Modul de realizare a activităţilor specifice Direcţiei Audit Intern şi Control

Pentru anul 2005, activităţile desfăşurate de această direcţie au fost prevăzute în Programul anual de control şi Planul anual de audit public intern, aprobate de conducerea C.N.P.A.S, care au cuprins un număr de 90 acţiuni de control financiar de gestiune, din care au fost realizate 52 acţiuni, procentul de realizare fiind de 57,8%, astfel:

- Serviciul Control Prestaţii a realizat 33 de acţiuni din 44 planificate, grad de realizare 75%;

- Serviciul Control Financiar Intern a realizat un număr de 19 controale din totalul de 46 planificate, grad de realizare 41,3%.

- Compartimentul de Audit, potrivit Planului anual de audit public intern, a prevăzut un număr de 27 misiuni de audit public intern, din care a realizat un număr de 12 misiuni, gradul de realizare fiind de 44,4 % .

Acţiunile desfăşurate în cursul anului 2005, în scopul îndeplinirii obiectivelor C.N.P.A.S au fost următoarele :

Preview document

Raport Activitate CNPAS pentru Anul 2005 - Pagina 1
Raport Activitate CNPAS pentru Anul 2005 - Pagina 2
Raport Activitate CNPAS pentru Anul 2005 - Pagina 3
Raport Activitate CNPAS pentru Anul 2005 - Pagina 4
Raport Activitate CNPAS pentru Anul 2005 - Pagina 5
Raport Activitate CNPAS pentru Anul 2005 - Pagina 6
Raport Activitate CNPAS pentru Anul 2005 - Pagina 7
Raport Activitate CNPAS pentru Anul 2005 - Pagina 8
Raport Activitate CNPAS pentru Anul 2005 - Pagina 9
Raport Activitate CNPAS pentru Anul 2005 - Pagina 10
Raport Activitate CNPAS pentru Anul 2005 - Pagina 11
Raport Activitate CNPAS pentru Anul 2005 - Pagina 12
Raport Activitate CNPAS pentru Anul 2005 - Pagina 13
Raport Activitate CNPAS pentru Anul 2005 - Pagina 14
Raport Activitate CNPAS pentru Anul 2005 - Pagina 15
Raport Activitate CNPAS pentru Anul 2005 - Pagina 16
Raport Activitate CNPAS pentru Anul 2005 - Pagina 17
Raport Activitate CNPAS pentru Anul 2005 - Pagina 18
Raport Activitate CNPAS pentru Anul 2005 - Pagina 19
Raport Activitate CNPAS pentru Anul 2005 - Pagina 20
Raport Activitate CNPAS pentru Anul 2005 - Pagina 21
Raport Activitate CNPAS pentru Anul 2005 - Pagina 22
Raport Activitate CNPAS pentru Anul 2005 - Pagina 23
Raport Activitate CNPAS pentru Anul 2005 - Pagina 24
Raport Activitate CNPAS pentru Anul 2005 - Pagina 25
Raport Activitate CNPAS pentru Anul 2005 - Pagina 26
Raport Activitate CNPAS pentru Anul 2005 - Pagina 27
Raport Activitate CNPAS pentru Anul 2005 - Pagina 28
Raport Activitate CNPAS pentru Anul 2005 - Pagina 29
Raport Activitate CNPAS pentru Anul 2005 - Pagina 30
Raport Activitate CNPAS pentru Anul 2005 - Pagina 31
Raport Activitate CNPAS pentru Anul 2005 - Pagina 32
Raport Activitate CNPAS pentru Anul 2005 - Pagina 33
Raport Activitate CNPAS pentru Anul 2005 - Pagina 34
Raport Activitate CNPAS pentru Anul 2005 - Pagina 35
Raport Activitate CNPAS pentru Anul 2005 - Pagina 36
Raport Activitate CNPAS pentru Anul 2005 - Pagina 37
Raport Activitate CNPAS pentru Anul 2005 - Pagina 38
Raport Activitate CNPAS pentru Anul 2005 - Pagina 39
Raport Activitate CNPAS pentru Anul 2005 - Pagina 40
Raport Activitate CNPAS pentru Anul 2005 - Pagina 41
Raport Activitate CNPAS pentru Anul 2005 - Pagina 42
Raport Activitate CNPAS pentru Anul 2005 - Pagina 43
Raport Activitate CNPAS pentru Anul 2005 - Pagina 44
Raport Activitate CNPAS pentru Anul 2005 - Pagina 45
Raport Activitate CNPAS pentru Anul 2005 - Pagina 46
Raport Activitate CNPAS pentru Anul 2005 - Pagina 47
Raport Activitate CNPAS pentru Anul 2005 - Pagina 48
Raport Activitate CNPAS pentru Anul 2005 - Pagina 49

Conținut arhivă zip

  • Raport Activitate CNPAS pentru Anul 2005.doc

Alții au mai descărcat și

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Intreprinderea in Era Globalizarii

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Sustenabilitatea Sistemului Public de Pensii

Atât în România cât şi în alte ţări, sistemul de pensii trebuie să asigure beneficiarilor un venit adecvat şi sigur, dar care să nu afecteze...

Ai nevoie de altceva?