Raport de expertiză contabilă judiciară

Proiect
8/10 (3 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 3163
Mărime: 53.70KB (arhivat)
Publicat de: Veronica D.
Cost: 7 puncte
Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor
Universitatea Dunarea de Jos, Galati

Extras din proiect

Capitolul I

INTRODUCERE

Paragraful (I)

Subsemnata Dumbravă Veronica, expert contabil, domiciliată în Comuna Berești - Meria, sat Berești Meria, Județul Galați, posesoare a carnetului de expert contabil nr. 12345 înscris în TABLOUL EXPERȚILOR CONTABILI și CONTABILILOR AUTORIZAȚI din ROMÂNIA (CECCAR) în partea I poziția 12345.

Paragraful (II)

Am fost numită prin dispoziția Înstanței Tribunalului Galați din data de 20.11.2018 expert contabil în dosarul nr. 1010, părțile implicate în proces fiind:

1. DUMLEO S.R.L. cu sediul în orașul Berești, str. Trandafirilor, Nr. 98, în calitate procesuală de petent;

2. PETRU MONICA, cu domicilul în localitatea Berești Meria, Județul Galați, în calitate procesuală de intimat;

Paragraful (III)

Împrejurările și circumstanțele în care a luat naștere litigiul sunt: Petentul DUMLEO S.R.L. solicită obligarea intimatei Petru Monica, fostă angajată a acestuia la plata prejudiciului în sumă de 5.190,00 lei, ca urmare a lipsei constatate la inventarierea gestiunii, fapt contestat de reclamantua Petru Monica, pe motiv că nu este singura responsabilă de lipsa din gestiune , al mai având și alți angajați în subordine care ar trebui să suporte solidar lipsa constatată de 6.354,00 lei.

Paragraful (IV)

Pentru rezolvarea acestei cauze s-a dispus proba cu expertiza contabilă, căreia i s-au fixat următoarele obiective (întrebări):

1. Stabilirea mărfurilor intrate în gestiunea reclamantului din punct de vedere cantitativ și valoric la data penultimului inventarși până la ultimul inventar.

2. Stabilirea mărfurilor ieșite din gestiunea reclamantului, în aceeași perioadă și cu aceleași caracteristici;

3. Evidențierea situațiilor în care mărfurile au fost primite scriptic în gestiunea reclamantului, dar care nu au intrat fapric în gestiune;

4. Dacă au existat salariați în subordinea reclamantului, și care este răspunderea lor materială raportat la funcția deținută, salariul primit și perioada lucrată și eventuala întindere a minusului;

5. Evidențierea acelor cantități de mărfuri și valoarea lor primite ori livrate din gestiune de către salariații din subordinea reclamantului, în perioada anterioară ultimului inventar, iar în cazul în care se constată existența unui minus în gestiune să fie evidențiată de expert întinderea acestuia și aplicarea scăzămintelor de marfă

primite în gestiune.

Paragraful ( V)

Lucrările expertizei contabile s-au efectuat în perioada 01.12.2018 - 31.12.2018 la sediul social a firmei DUMLEO S.R.L. pentru consultarea și verificarea realității tuturor documentelor, confirmate de dna. Petru Monica prin ștampilare și semnare, de intrare ieșire de mărfuri în / din gestiunea acestuia.

Paragraful ( VI)

Materialul documentar care a stat la baza efectuării expertizei constă în:

1. Dosarul cauzei, consultat de expert la arhiva instanței;

2. Facturi fiscale și Note de recepții și constatare diferențe pentru achiziții mărfuri intrate în gestiune, între penultimul inventar și ultimul inventar;

3. Procese verbale de custodie pentru mărfurile facturate și neridicate păstrate în gestiune până la ridicarea acestora de clienți, întocmindu-se avize de expediție confirmate de doamna gestionar Petru Monica prin ștampilare și semnătură;

4. Avize de însoțire a mărfurilor de la o gestiune la alta, intrare - ieșire în și din gestiune;

5. Fișa postului de gestionar (șef sector comercial) pentru care semnează de primire la nr. 15, marca 315 (Petru Monica) în Tabelul nominal cuprinzând salariații care își desfășoară activitatea în cadrul DUMLEO S.R.L. și care au primit fișa postului;

6. Fișa postului încărcător - descărcător;

7. Procedurile de Receptie ala primirea mărfurilor în depozite la DUMLEO S.R.L. și Eliberarea mărfurilor din depozite la DUMLEO S.R.L.;

De asemeni expertul s-a orientat conform prevederilor legale în vigoare, aplicabile salariaților care au calitatea de gestionari pentru perioada supusă expertizei:

- Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice;

- HOTĂRÂRE Nr. 2230 din 8 decembrie 1969 privind gestionarea bunurilor materiale ale organizațiilor socialiste.

Paragraful ( VII)

Redactarea prezentului raport de expertiză contabilă s-a făcut în perioada 03.01.2019 - 06.01.2019. În cauză nu s-au efectuat alte expertize contabile; nu s-au utilizat lucrările altor experți (tehnici fiscali, etc.). Față de problemele ridicate de părțile interesate în dosarul rubricat mai sus în timpul efectuării expertizei nu au mai fost ridicate altele.

Paragraful ( VIII)

Data pentru depunerea prezentului raport de expertiză contabilă a fost fixată la 10.01.2019.

Preview document

Raport de expertiză contabilă judiciară - Pagina 1
Raport de expertiză contabilă judiciară - Pagina 2
Raport de expertiză contabilă judiciară - Pagina 3
Raport de expertiză contabilă judiciară - Pagina 4
Raport de expertiză contabilă judiciară - Pagina 5
Raport de expertiză contabilă judiciară - Pagina 6
Raport de expertiză contabilă judiciară - Pagina 7
Raport de expertiză contabilă judiciară - Pagina 8
Raport de expertiză contabilă judiciară - Pagina 9
Raport de expertiză contabilă judiciară - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Raport de expertiza contabila judiciara.docx

Alții au mai descărcat și

Auditarea Situațiilor Financiare

1. CONCEPTUL DE SITUAŢIE FINANCIARĂ 1.1. ARMONIZAREA CONTABILA 1.1.1. NEVOIA DE ARMONIZARE CONTABILA Situaţiile financiare emise de...

Expertiză Contabilă

Introducere Expertiza este „un mijloc de probă, de constatare, confirmare, evaluare, lămurire sau dovedire, pe baza cercetării ştiinţifice de...

Raport de expertiză contabilă

TRIBUNALUL BUCURESTI SECTIA A-III-A Civila DOSAR NR.3745/208/2019 TERMEN 20.11.2019 RAPORT DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ JUDICIARĂ CAPITOLUL I...

Proiect de lecție - dobândirea de cunoștințe referitoare la șomaj

Scoala: Colegiul National „George Cosbuc” , Motru Disciplina: Economie Clasa: a XI-a Semestrul: al II-lea Propunator: Padurean Adina Cosmina...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile

1. CADRUL DE REFERINŢĂ AL MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZA CONTABILĂ 1.1. Conceptul, importanţa, obiectul şi sfera de acţiune a expertizei contabile...

Expertiza Contabilă

INTRODUCERE Se cunoaşte faptul că sistemul contabil din România se află, încă din 1991, într-o perioadă de reformă care afectează aspectele sale...

Raport de Expertiză Contabilă

Capitolul 1: Conceptul de expertizã contabilã 1.1 Noţiuni generale privind expertiza contabilã Expertiza contabilă este activitatea efectuată de...

Expertiză financiar-contabilă

1.Definirea expertizei contabile Prin expertiza contabila se intelege misiunea data unui expert contabil de a controla registrele, conturile si...

Raportul de Expertiză Contabilă Judiciară

Introducere Expertizele contabile judiciare sunt reglementate de Codul de procedura civila, Codul de procedura penala, alte legi speciale si...

Expertiza Contabilă în Procesul Civil și Penal

CAP. I. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND EXPERTIZA, EXPERTIZA CONTABILĂ ŞI EXPERTIZA CONTABILĂ JUDICIARĂ 1.1. Conceptul de expertiză Cuvântul expertiză...

Raport de Expertiză Contabilă Judiciară

Subsemnatul DP, expert contabil, domiciliat în localitatea Arad, str....., judeţul Arad, posesor al carnetului de expert contabil nr.55/ 1992,...

Raport de expertiză contabilă - extrajudiciară

1. CONCEPTUL DE EXPERTIZA CONTABILA Calitatea de expert contabil a fost recunoscută printr-un decret regal, iar primele Institute de experti...

Ai nevoie de altceva?