Raport de practică agenția Olea - achiziții publice

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 24 în total
Cuvinte : 5911
Mărime: 58.68KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lavrov Ion

Cuprins

Capitolul I: Caracteristica generala a structurii si organizarii activitatii

Agentiei de Achizitii 2

1.1 Scopul, sarcinile si obiectivele agentiei 3

1.2 Tipul agentiei dupa forma organizatorico-juridica, actele si normele

juridice ce reglementeaza activitatea intreprinderii 3

1.3 Fondarea Agentiei Achizitii Publice (anul, fondatori, scurt istoric) 5

Capitolul II. Sistemul managerial al Agentiei Achizitii Publice 8

2.1 Analiza structurii organizatorice a agentiei, analiza organigramei, caracteristica nivelurilor, verigilor si interdependenta lor, delegarea autoritatii.. 8

2.2 Primirea si realizarea deciziilor 9

2.3 Motivarea personalului in sistemul managementului 9

2.4 Controlul in dirijare. Procesul de control. Tipurile de control 10

2.5 Managementul riscurilor in Achizitiile Publice 12

Capitolul III: Analiza financiara a activitatii economice 12

3.1 Bilantul contabil, fluxurile financiare 12

3.2 Structura si particularitatile capitalului fix si circulant al intreprinderii 12

3.3 Sursele si fondurile de finantare a activitatii intreprinderii 13

3.4 Calcularea indicilor autonomiei financiare, corelarea surselor imprumutate cu sursele proprii 13

Studiu de caz: Achizitionarea utilajului medical pentru IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie 13

Concluzii si recomandari 23

Bibliografie 24

Extras din document

Capitolul I: Caracteristica generală a structurii şi organizării activităţii Agentiei de Achizitii Publice

Agentia de Achizitii Publice este autoritate administrativa de specialitate in subordinea Ministerului Finantelor, constituita in scopul reglementarii de stat, efectuarii supravegherii, controlului si coordonarii interramurale in domeniul achizitiilor publice. Agentia are autonomie functionala. Agentia dispune de bilant propriu, de cont de decontare, de stampila cu Stema de Stat a Republicii Moldova si denumirea Agentiei în limba de stat.

Efectivul - limita al Agentei Achizitii Publice, stabilit prin Hotarârea Guvernului Nr. 747 din 24.11.2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea, structura si efectivul - limita ale Agentei Achizitii Publice, este de 30 persoane, inclusiv personalul de deservire tehnica. Structura manageriala este formata din Directorul general si Vicedirectorul general, structura de executie este formata din persoane cu functii de raspundere care detin grade de functionari publici si personal auxiliar.

Misiunea Agentiei Achizitii Publice consta in reglementarea, supravegherea, controlul si coordonarea interramurala in domeniul achizitiilor publice.

Pentru realizarea functiilor de baza ce ii revin, Agentia exercita urmatoarele atributii: 1) elaboreaza si pune in aplicare documentatia standard privind procedurile de achizitii publice; 2) acorda autoritatilor contractante ajutor metodologic si consultatii în domeniul achizitiilor publice; 3) asigura instruirea personalului din autoritatile contractante implicat in organizarea, desfasurarea procedurilor de achizitii publice, precum si a reprezentantilor operatorilor economici; 4) editeaza “Buletinul Achizitiilor Publice” inclusiv in varianta electronica; 5) intretine in reteaua globala Internet pagina webwww.tender.gov.md; 6) gestioneaza Registrul de stat automatizat al achizitiilor publice; 7) examineaza si inregistreaza documentele de licitatie inaintate de autoritatile contractante; 8) examineaza darile de seama privind procedurile de achizitii publice; 9) examineaza si inregistreaza contractele de achizitii publice incheiate in urma procedurilor de achizitie, cu exceptia celor incheiate in urma procedurii prin cerere a ofertelor de preturi; 10) examineaza si solutioneaza litigiile dintre participantii la procedurile de achizitii publice; 11) intocmeste, actualizeaza si mentine lista operatorilor economici calificati si lista de interdictie a operatorilor economici; 12) coordoneaza activitatile de utilizare a asistentei tehnice straine în domeniul achizitiilor publice; 13) exercita alte atributii stabilite de legislatie.

Bugetul Agentiei

1. Bugetul Agentiei se formeaza din: a) venituri proprii provenite din activitati ce nu contravin prezentei legi; b) alocatii de la bugetul de stat; c) alte surse aditionale stabilite conform legislatiei.

2. Bugetul Agentiei se elaboreaza, se examineaza, se aproba si se executa in modul stabilit de legislatie.

1.1 Scopul, sarcinile si obiectivele Agentiei Achizitii Publice

Scopul:

• implementarea politicii statului in domeniul achizitiilor publice, reglementare, supraveghere, control si coordonare in domeniul achizitiilor publice;

• elaboreaza si propune Guvernului spre aprobare proiecte de acte normative pentru modificarea si completarea legislatiei privind achizitiile publice;

• iniţiaza si sustine actiunile de instruire a personalului autoritatilor contractante implicat in organizarea, desfasurarea procedurilor de achizitii publice si atribuirea contractelor de achizitii publice;

• acorda autoritatilor contractante sprijin metodologic si consultatii in domeniul achizitiilor publice;

• coordoneaza, monitorizeaza, evalueaza si controleaza modul in care autoritatile contractante respecta procedurile de achizitii publice si de atribuire a contractelor de achizitii publice;

• examineaza si solutioneaza contestatiile dintre participantii la procedurile de achizitii publice.

Sarcini:

- Automatizarea procesului de achizitii publice si implementarea achizitiilor publice electronice;

- Armonizarea legislatiei nationale cerintelor UE si Acordului OMC in domeniul achizitiilor publice;

- Simplificarea sistemului de achizitii publice, sporirea transparentei si eficientei procedurilor de achizitie publica;

- Sporirea responsabilitatii persoanelor implicate in realizarea procedurilor de achizitie publica.

- Atragerea si interesarea operatorilor economici in procesul realizarii achizitiilor publice.

Obiective:

• Imbunatatirea capacitatii institutionale a Agentiei Achizitii Publice (AAP);

• Aproximarea cadrului legislativ la standardele Uniunii Europene;

• Elaborarea si aplicarea bunelor practici in sectorul de achizitii publice;

• Sustinerea dezvoltarii achizitiilor publice electronice in Moldova.

1.2 Tipul intreprinderii dupa forma organizatorico-juridica, actele si normele juridice ce reglementeaza activitatea intreprinderii

Agentia de Achizitii Publice este intreprindere de stat.

Legislatia nationala ce reglementeaza achizitiile publice la nivelul Republicii Moldova, legislatia care guverneaza domeniul achizitiilor este prezentata in tabelul de mai jos:

Tabelul nr.1

Nr crt. Descriere Referinţa Monitorul Oficial al Republicii Moldova

1. Legea nr. 96-XVI din 13.04.2007 privind achiziţiile publice

Nr. 107-111/470 din 27.07.2007

2. Hotărîrea Guvernului nr. 1121 din 10.12.2010 cu privire la aprobarea Documentaţiei standard pentru realizarea achiziţiilor publice de lucrări Nr. 247-251/ 1240 din 17.12.2010

3. Ordinul Ageniei Achiziţii Publice nr. 33 din 14.09.2010 privind utilizarea ştampilelor speciale

-

4. Hotărîrea Guvernului nr. 834 din 13.09.2010 pentru aprobarea Regulamentului privind achiziţiile de lucrări

Nr. 169-171/923 din 17.09.2010

5. Hotărîrea Guvernului nr. 640 din 19.07.2010 cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziţii publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an

Nr. 129-130/726 din 27.07.2010.

Preview document

Raport de practică agenția Olea - achiziții publice - Pagina 1
Raport de practică agenția Olea - achiziții publice - Pagina 2
Raport de practică agenția Olea - achiziții publice - Pagina 3
Raport de practică agenția Olea - achiziții publice - Pagina 4
Raport de practică agenția Olea - achiziții publice - Pagina 5
Raport de practică agenția Olea - achiziții publice - Pagina 6
Raport de practică agenția Olea - achiziții publice - Pagina 7
Raport de practică agenția Olea - achiziții publice - Pagina 8
Raport de practică agenția Olea - achiziții publice - Pagina 9
Raport de practică agenția Olea - achiziții publice - Pagina 10
Raport de practică agenția Olea - achiziții publice - Pagina 11
Raport de practică agenția Olea - achiziții publice - Pagina 12
Raport de practică agenția Olea - achiziții publice - Pagina 13
Raport de practică agenția Olea - achiziții publice - Pagina 14
Raport de practică agenția Olea - achiziții publice - Pagina 15
Raport de practică agenția Olea - achiziții publice - Pagina 16
Raport de practică agenția Olea - achiziții publice - Pagina 17
Raport de practică agenția Olea - achiziții publice - Pagina 18
Raport de practică agenția Olea - achiziții publice - Pagina 19
Raport de practică agenția Olea - achiziții publice - Pagina 20
Raport de practică agenția Olea - achiziții publice - Pagina 21
Raport de practică agenția Olea - achiziții publice - Pagina 22
Raport de practică agenția Olea - achiziții publice - Pagina 23
Raport de practică agenția Olea - achiziții publice - Pagina 24

Conținut arhivă zip

  • Raport de Practica Agentia Olea - Achizitii Publice.doc

Alții au mai descărcat și

Proiect achiziții publice - furnizare servicii catering

1. ANUNŢ DE PARTICIPARE SECŢIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT(E) DE CONTACT Denumire oficială: SC FINANCIAL...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Ai nevoie de altceva?