Raport Privind Efectuarea Practicii de Specialitate la Banca Comerciala Victoriabank

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Raport Privind Efectuarea Practicii de Specialitate la Banca Comerciala Victoriabank.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 50 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Pîslaruc Daniela

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domenii: Economie, Banci

Cuprins

Introducere 3
Capitolul 1.Caracteristica generală şi structura organizatorică a BC „VictoriaBank”
1.1 Înfiinţarea şi dezvoltarea BC „VictoriaBank” 5
1.2 Autorizarea BC „VictoriaBank” 10
1.3 Structura organului de conducere a BC „VictoriaBank” 11
1.4 Consiliul de Administraţie a BC „VictoriaBank”, componenţa şi împuternicirile 12
1.5 Baza legislativă ce reglementează activitatea BC „VictoriaBank” (legile, regulamentele, instrucţiunile şi normele interne) 13
1.6.Structura organizatorică şi caracteristica a principalelor direcţii de activitate a BC „VictoriaBank”. Organigrama BC „VictoriaBank” 14
Capitolul 2. Funcţiile şi operaţiunile BC „VictoriaBank”
2.1 Funcţiile BC „VictoriaBank” şi caracteristica lor 18
2.2 Operaţiunile principale a BC „VictoriaBank” 19
2.3 Operaţiunile pasive, structura şi caracteristica lor 20
2.4 Operaţiunile de formare a capitalului propriu 21
2.5 Operaţiunile de atragere mijloacelor băneşti 22
2.6 Tipurile depozitelor şi caracteristica lor 24
2.7 Alte tipuri de resurse atrase 25
2.8 Operaţiunile active, structura şi caracteristica lor 27
2.9 Tipurile creditelor şi condiţiile de acordare 28
2.10 Tipurile operaţiunilor pe piaţa de capital 31
2.11 Tipurile operaţiunilor valutare 32
2.12 Operaţiunile de decontare şi de casă 33
Capitolul 3. Rezultatul activităţii BC „VictoriaBank”
3.1 Analiza dării de seamă anuală a BC „VictoriaBank” 36
3.2 Caracterizarea principalelor surse de formare a venitului şi principalelor direcţii de cheltuieli ale BC „VictoriaBank” 37
3.3 Analiza dinamicii pe termen de trei ani a activităţii BC”VictoriaBank” 38
3.4 Calculul profitului BC „VictoriaBank” 45
3.5 Analiza structurii veniturilor şi structurii cheltuielilor a BC „VictoriaBank” 47
Concluzii 48
Bibliografie 50

Extras din document

INTRODUCERE

Banca, în esenţa sa, reprezintă o instituţie financiar-creditară care atrage de la persoane fizice şi juridice depozite sau echivalente ale acestora, transferabile prin diferite instrumente de plată şi care utilizează aceste mijloace total sau parţial pentru a acorda credite sau a face investiţii pe propriul cont şi risc.

Economia Republicii Moldova are nevoie de un sistem financiar-bancar stabil, dezvoltat, capabil să sprijine reformele social-economice ale statului. în acest sens este binevenită ideea detalizării sectorului bancar, sporirii concurenţei bancare prin acordarea unor servicii bancare la un cost cît mai redus. Aşadar sistemul bancar reprezintă un suport de bază pentru trecerea treptată a economiei la relaţiile unei economii de piaţă.

BC "Victoriabank" a fost înregistrată pe 22 februarie 1989 la banca de stat a URSS. Banca dată se conduce de un şir de legi emise de Parlamentul R.M ("Cu privire la Banca Naţională a Moldovei", "Cu privire la bănci şi activitatea bancară", "Cu privire la societăţile pe acţiuni", "Cu privire la instituţiile financiare") regulamente şi instrucţiunile ale Băncii Naţionale a Moldovei menite să reglementeze tehnica operaţiunilor bancare de pe teritoriul R.M.

În 1992 capitalul social al băncii a atins cifra de 1,5 mlrd. ruble. Rețeaua de reprezentanțe a crescut considerabil și a atins de la cifra de 7 în 1991 cifra de 37, au mai fost deschise 5 case de schimb valutar. Banca a stabilit relații de corespondență cu bănci din Germania, Austria și România. Volumul investițiilor de capital a constituit 14,4 mln. lei. Prin atragerea depozitelor persoanelor fizice banca a început valorificarea unui nou segment al pieței produselor bancare. Numarul depunătorilor particulari a depășit 12 mii.

În acest an BC „Victoriabank” va sărbători 22 ani de la înfiinţarea băncii. În timpul acestei perioade banca a parcurs o cale grea de la pioner pînă la organizaţia financiar-creditară stabilă, profesională şi dinamică, fiind lider între băncile comerciale autohtone. Momentan s-a intensificat concurenţa pentru client nou, condiţie ce impune băncile comerciale să fie maximal operative, competitive şi întotdeauna deschise pentru organizaţiile economice cu scopul de-ai susţine în afacerea lor. Printre cei mai mari clienţi ai ei se numără SA "Franzeluţa", SA "Zicos Production", SA "Frigo", Asociaţia "Aroma", SA "CMC de gazificare", Fabrica de Drojdii din Chişinău şi altele.

Un eveniment foarte important pentru banca și istoria ei au reprezentat investițiile în capitalul băncii a instituțiilor financiare internaționale Western NIS Entreprise Fund și Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Astfel, acestea dețin cote de 9,88% si 9,78% respectiv din pachetul de acțiuni al băncii.

În ultimii ani banca a dus o politică de creditare agresivă cu scopul finanţării practic a tuturor ramurilor economiei naţionale. Dar în urma crizei din toamna 1998, din Rusia şi apoi din Moldova, a impus banca să-şi revadă priorităţile şi structura activelor sale. Din acel moment banca acordă atenţie mai mare operaţiunilor în valută, operaţiunilor cu hîrtii de valoare şi diferitor operaţiuni bancare neriscante sau cele care conţin în sine riscuri minimale. Deşi în timpul crizei din 1998 multe bănci s-au prăbuşit, BC "Victoriabank" a făcut faţă acestei situaţii şi a putut să-şi ridice potenţialul său, fiind gata de a îndeplini noi condiţii ale BNM.

BC „Victoriabank” are conturi corespondente în mai multe state ale lumii aşa ca: Austria, Belorusia, Germania, Letonia, Lituania, România, Rusia, Ucraina şi SUA, şi de asemenea efectuează lucrul prin intermediul sistemului de plăţi SWIFT, utilizarea sistemelor de informare avansate permit efectuarea rapidă şi calitativă a plăţilor valutare.

Pe tot parcursul acestor ani banca a acordat atenţie deosebită indicatorilor de lichiditate, profitabilitate şi eficacitate. Gestiunea corectă a activilor a dus la micşorarea riscurilor şi cheltuielilor.

În prima jumătate a anului 2011, băncile comerciale din Republica Moldova au obţinut un profit net de 383,6 milioane de lei, în creştere cu 9,1% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, arată date ale Băncii Naţionale a Moldovei,VictoriaBank s-a situate pe locul 2 ,obţinînd un profit de 78 milioane de lei, de aproape două ori mai puţin ca Moldova-Agroindbank.

De notat că aceste două bănci sunt la ora actuală cele mai mari din Republica Moldova şi între ele există o concurenţă acerbă pentru prima poziţie în clasament.

Fisiere in arhiva (1):

  • Raport Privind Efectuarea Practicii de Specialitate la Banca Comerciala Victoriabank.doc

Alte informatii

Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova Universitatea de Stat din Moldova Facultatea Ştiinţe Economice Catedra Finanţe şi Bănci