Raportul de Audit cu Privire la Situatiile Financiare pentru Exercitiul Incheiat la 31 Decembrie 2005

Proiect
5.7/10 (9 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 4043
Mărime: 39.30KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Facultatea de Finante-Banci, Anul III

Cuprins

1. Cadrul juridic

2. Bazele prezentarii

3. Auditul ciclului de finantare

3.1. Structura capitalului social

3.2. Situatia modificarii capitalurilor proprii in anul 2005

4. Auditul ciclului de investire

4.1. Imobilizari corporale si necorporale

5. Auditul ciclului de exploatare

5.1. Auditul stocurilor

5.2. Auditul creantelor si datoriilor comerciale si financiare

6. Auditul privind datoriile si creantele fiscale, sociale si asimilate

6.1. Auditul fiscal privind impozitul pe profit

6.2. Auditul fiscal privind taxa pe valoare adaugata

6.3. Auditul fiscal al remunerarii factorului forta de munca

7. Auditul fluxurilor de numerar

8. Auditul situatiilor financiare

8.1. Contul de profit si pierdere

8.2. Auditul bilantului contabil

8.3. Analiza principalilor indicatori economico-financiari

9. Concluzii cu privire la situatiile financiare pe anul 2005

Extras din document

5.1. Auditul stocurilor

Obiectivele de audit s-au bazat pe:

- Exhaustivitate: sa ne asiguram ca toate stocurile detinute de societate au fost identificate si incluse in situatiile financiare;

- Exactitate: sa ne asiguram ca stocurile au fost corect identificate in vederea evaluarii; sa ne asiguram daca valoarea stocurilor a fost corect determinata, folosind metoda de evaluare acceptata de Standardele Nationale de Contabilitate; sa ne asiguram ca sumele incluse in situatiile financiare corespund evidentelor contabile;

- Existenta stocurilor: sa ne asiguram ca stocurile incluse in situatiile financiare exista fizic;

- Separarea exercitiilor: sa ne asiguram ca stocurile au fost inregistrate in perioada corecta;

- Evaluarea stocurilor: sa ne asiguram ca stocurile cu miscare lenta/fara miscare, precum si stocurile perisabile au fost identificate si evaluate la valoarea neta realizabila;

- Dreptul societatii asupra stocurilor: sa ne asiguram ca stocurile ce apartin societatii au fost incluse in situatiile financiare;

- Evidentiere: sa ne asiguram ca stocurile au fost clasificate, descrise si evidentiate corect in situatiile financiare.

Stocurile sunt inregistrate la minimul dintre cost si valoarea neta realizabila. Costul se determina prin metoda primului intrat primul iesit (FIFO) pentru toate tipurile de stocuri. Valoarea neta realizabila se estimeaza pe baza pretului de vanzare practicat in cursul normal al activitatii.

....

6.3. Auditul fiscal al remunerarii factorilor fortelor de munca

Ca procedura de audit, s-a urmarit concordanta intre sumele cuprinse in statele de salarii, declaratiile privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat si balantele contabile corespunzatoare exercitiului financiar.

In scopul obtinerii probelor de audit am apelat la verificarea pe baza de esantionare, a documentelor contabile si fiscale. Valoarea cheltuielilor cu salariile in exercitiul financiar 2005 este in suma de 201.000 lei. Cheltuielile privind asigurarile sociale in cursul exercitiului financiar au fost in valoare de 65.883 lei. Datele centralizate din statele de plata corespund cu valorile inregistrate in balantele de verificare pentru esantionul ales.

In anul 2005, numarul mediu de salariati a fost de 18 persoane in crestere cu 12,50% fata de valoarea inregistrata in 2004 cand societatea a avut 16 salariati.

Scaderea productivitatii personalului cu 2.117 lei / persoana este influentata de diminuarea cheltuielilor cu salariile (8,86%) si de cresterea numarului mediu de salariati inregistrata in anul precedent.

Remunerarea fortelor de munca implica obligatii fata de bugetul statului, al asigurarilor sociale si a altor bugete, prezentate detaliat in situatiile urmatoare.

....

Concluzie :

In cursul anului 2005 societatea a evidentiat corect ata in declaratiile catre bugetul de stat consolidat, cat si in statele de plata obligatiile fiscale aferente exercitiului financiar auditat.

Auditul efectuat acestei asertiuni, reflecta faptul ca la 31.12.2005 ca entitatea auditata a achitat impozitele si contributiile aferente salariilor personalului angajat pana la finele lunii in care le-a constituit, la 31.12.2005 aceste conturi neprezentand sold.

Preview document

Raportul de Audit cu Privire la Situatiile Financiare pentru Exercitiul Incheiat la 31 Decembrie 2005 - Pagina 1
Raportul de Audit cu Privire la Situatiile Financiare pentru Exercitiul Incheiat la 31 Decembrie 2005 - Pagina 2
Raportul de Audit cu Privire la Situatiile Financiare pentru Exercitiul Incheiat la 31 Decembrie 2005 - Pagina 3
Raportul de Audit cu Privire la Situatiile Financiare pentru Exercitiul Incheiat la 31 Decembrie 2005 - Pagina 4
Raportul de Audit cu Privire la Situatiile Financiare pentru Exercitiul Incheiat la 31 Decembrie 2005 - Pagina 5
Raportul de Audit cu Privire la Situatiile Financiare pentru Exercitiul Incheiat la 31 Decembrie 2005 - Pagina 6
Raportul de Audit cu Privire la Situatiile Financiare pentru Exercitiul Incheiat la 31 Decembrie 2005 - Pagina 7
Raportul de Audit cu Privire la Situatiile Financiare pentru Exercitiul Incheiat la 31 Decembrie 2005 - Pagina 8
Raportul de Audit cu Privire la Situatiile Financiare pentru Exercitiul Incheiat la 31 Decembrie 2005 - Pagina 9
Raportul de Audit cu Privire la Situatiile Financiare pentru Exercitiul Incheiat la 31 Decembrie 2005 - Pagina 10
Raportul de Audit cu Privire la Situatiile Financiare pentru Exercitiul Incheiat la 31 Decembrie 2005 - Pagina 11
Raportul de Audit cu Privire la Situatiile Financiare pentru Exercitiul Incheiat la 31 Decembrie 2005 - Pagina 12
Raportul de Audit cu Privire la Situatiile Financiare pentru Exercitiul Incheiat la 31 Decembrie 2005 - Pagina 13
Raportul de Audit cu Privire la Situatiile Financiare pentru Exercitiul Incheiat la 31 Decembrie 2005 - Pagina 14
Raportul de Audit cu Privire la Situatiile Financiare pentru Exercitiul Incheiat la 31 Decembrie 2005 - Pagina 15
Raportul de Audit cu Privire la Situatiile Financiare pentru Exercitiul Incheiat la 31 Decembrie 2005 - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • Raportul de Audit cu Privire la Situatiile Financiare pentru Exercitiul Incheiat la 31 Decembrie 2005.doc

Alții au mai descărcat și

Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare

1. NOŢIUNI DE BAZĂ PRIVIND AUDITUL 1.1 Elemente privind istoricul şi evoluţia auditului Evoluţia auditului a fost determinată de dezvoltarea...

Auditul si Controlul Imobilizarilor Corporale

MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI Într-un domeniu de activitate atât de nou şi în condiţiile în care este necesară armonizarea legislativă şi practica...

Auditarea Situațiilor Financiare Anuale

CAPITOLUL I NOTIUNI DE BAZA PRIVIND AUDITUL FINANCIAR 1.1 Definirea, rolul si principiile generale ale auditului financiar – contabil 4 1.2...

Control Fiscal

CAPITOLUL 1 CONSIDERATII GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA DE CONTROL FISCAL 1.1 Conceptul de control financiar si control fiscal Indiferent de forma...

Intocmirea și Analiza Bilantului Contabil

1. BILANTUL CONTABIL MODEL PRIVIND SITUATIA PATRIMONIULUI 1.1. Bilantul contabil – baza informationala a analizei patrimoniului si a...

Raport de Practica - SC Mopaf Vrancea SA

Motivatie, explicatii De-a lungul a doi ani de facultate, am avut posibilitatea sÎ studiez mai multe discipline, legate mai mult sau mai putin de...

Misiune de audit intern privind prezența, învoirile și concediile în cadrul primăriei X

Procedura - P01: Ordinul de serviciu Primăria X (Entitate Publică) Compartimentul Audit Public Intern Nr. 3449 / 31.01.2016 ORDIN DE SERVICIU...

Audit extern Parfumeria Douglas SRL

INTRODUCERE Definirea auditului financiar extern Auditul extern apărut în 1930 în S.U.A., în perioada recesiunii economice, când guvernanţii au...

Te-ar putea interesa și

Audit Financiar Integrat

Audit financiar integrat Termenul "audit" este larg utilizat şi este abordat în situaţii precum auditul situaţiilor legate de respectarea...

Auditul Financiar la o Societate Comercială

Capitolul 1. Cadrul conceptual al controlului contabil Abordarea sistematică a cercetării conceptuale şi metodologice a controlului contabil are...

Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA

CE ESTE AUDITUL ? „ O examinare metodică realizată în vederea determinării dacă activităţile şi rezultatele relative la subiectul examinat...

Posibilitati de Organizare si Perfectionare a Activitatii de Audit Financiar

CAPITOLUL 1. Notiuni generale privind auditul financiar- contabil. 1.1. Definirea auditului financiar. Prin audit, in general, se intelege...

Dosarul Permanent al Firmei SC Dunapref SA

1. Informatii despre starea generala a economiei din Romania • Evoluţia economiei • În prezent, comparativ cu anul trecut situaţia economiei a...

Raportul Auditorului Financiar la Situațiile Financiare Anuale Întocmite

INTRODUCERE Preocuparile de perfectionare ale auditului financiar sunt utile,mai ales in Romania,unde aceste activitati se consolideaza, o data cu...

Auditul Situațiilor Financiare Anuale

AUDITUL SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE LA S.C. ALFA S.A Societatile Comerciale au obligatia legala sa întocmeasca situatii financiare anuale,...

Abordări conceptuale și practici specifice de audit

INTRODUCERE Întro economie globală şi bazată pe cunoştinţe, în care informaţia reprezintă al doilea factor important după resursele umane, auditul...

Ai nevoie de altceva?