Raportul de Audit cu Privire la Situatiile Financiare pentru Exercitiul Incheiat la 31 Decembrie 2005

Imagine preview
(5/10 din 9 voturi)

Acest proiect trateaza Raportul de Audit cu Privire la Situatiile Financiare pentru Exercitiul Incheiat la 31 Decembrie 2005.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 16 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domenii: Economie, Banci, Finante

Cuprins

1. Cadrul juridic
2. Bazele prezentarii
3. Auditul ciclului de finantare
3.1. Structura capitalului social
3.2. Situatia modificarii capitalurilor proprii in anul 2005
4. Auditul ciclului de investire
4.1. Imobilizari corporale si necorporale
5. Auditul ciclului de exploatare
5.1. Auditul stocurilor
5.2. Auditul creantelor si datoriilor comerciale si financiare
6. Auditul privind datoriile si creantele fiscale, sociale si asimilate
6.1. Auditul fiscal privind impozitul pe profit
6.2. Auditul fiscal privind taxa pe valoare adaugata
6.3. Auditul fiscal al remunerarii factorului forta de munca
7. Auditul fluxurilor de numerar
8. Auditul situatiilor financiare
8.1. Contul de profit si pierdere
8.2. Auditul bilantului contabil
8.3. Analiza principalilor indicatori economico-financiari
9. Concluzii cu privire la situatiile financiare pe anul 2005

Extras din document

5.1. Auditul stocurilor

Obiectivele de audit s-au bazat pe:

- Exhaustivitate: sa ne asiguram ca toate stocurile detinute de societate au fost identificate si incluse in situatiile financiare;

- Exactitate: sa ne asiguram ca stocurile au fost corect identificate in vederea evaluarii; sa ne asiguram daca valoarea stocurilor a fost corect determinata, folosind metoda de evaluare acceptata de Standardele Nationale de Contabilitate; sa ne asiguram ca sumele incluse in situatiile financiare corespund evidentelor contabile;

- Existenta stocurilor: sa ne asiguram ca stocurile incluse in situatiile financiare exista fizic;

- Separarea exercitiilor: sa ne asiguram ca stocurile au fost inregistrate in perioada corecta;

- Evaluarea stocurilor: sa ne asiguram ca stocurile cu miscare lenta/fara miscare, precum si stocurile perisabile au fost identificate si evaluate la valoarea neta realizabila;

- Dreptul societatii asupra stocurilor: sa ne asiguram ca stocurile ce apartin societatii au fost incluse in situatiile financiare;

- Evidentiere: sa ne asiguram ca stocurile au fost clasificate, descrise si evidentiate corect in situatiile financiare.

Stocurile sunt inregistrate la minimul dintre cost si valoarea neta realizabila. Costul se determina prin metoda primului intrat primul iesit (FIFO) pentru toate tipurile de stocuri. Valoarea neta realizabila se estimeaza pe baza pretului de vanzare practicat in cursul normal al activitatii.

....

6.3. Auditul fiscal al remunerarii factorilor fortelor de munca

Ca procedura de audit, s-a urmarit concordanta intre sumele cuprinse in statele de salarii, declaratiile privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat si balantele contabile corespunzatoare exercitiului financiar.

In scopul obtinerii probelor de audit am apelat la verificarea pe baza de esantionare, a documentelor contabile si fiscale. Valoarea cheltuielilor cu salariile in exercitiul financiar 2005 este in suma de 201.000 lei. Cheltuielile privind asigurarile sociale in cursul exercitiului financiar au fost in valoare de 65.883 lei. Datele centralizate din statele de plata corespund cu valorile inregistrate in balantele de verificare pentru esantionul ales.

In anul 2005, numarul mediu de salariati a fost de 18 persoane in crestere cu 12,50% fata de valoarea inregistrata in 2004 cand societatea a avut 16 salariati.

Scaderea productivitatii personalului cu 2.117 lei / persoana este influentata de diminuarea cheltuielilor cu salariile (8,86%) si de cresterea numarului mediu de salariati inregistrata in anul precedent.

Remunerarea fortelor de munca implica obligatii fata de bugetul statului, al asigurarilor sociale si a altor bugete, prezentate detaliat in situatiile urmatoare.

....

Concluzie :

In cursul anului 2005 societatea a evidentiat corect ata in declaratiile catre bugetul de stat consolidat, cat si in statele de plata obligatiile fiscale aferente exercitiului financiar auditat.

Auditul efectuat acestei asertiuni, reflecta faptul ca la 31.12.2005 ca entitatea auditata a achitat impozitele si contributiile aferente salariilor personalului angajat pana la finele lunii in care le-a constituit, la 31.12.2005 aceste conturi neprezentand sold.

Fisiere in arhiva (1):

  • Raportul de Audit cu Privire la Situatiile Financiare pentru Exercitiul Incheiat la 31 Decembrie 2005.doc

Alte informatii

Facultatea de Finante-Banci, Anul III