Raportul de practică de inițiere

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 29 în total
Cuvinte : 9966
Mărime: 1.51MB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Extras din document

Introducere

Actualitatea și importanța temei. Industria ușoară este una din cele mai vechi ramuri din țară și una din cele mai dezvoltate și prospere ramuri ale economiei naționale. Această ramură este reprezentată de trei sectoare: industria textilă și de confecții, producția de piei, de articole din piele și fabricarea încălțămintei, fabricarea de articole de voiaj și de marochinărie.

Ramura fabricării încălțămintei din Republica Moldova este una de perspectivă. Necesitatea dezvoltării acesteia privește prioritar aspectul social pe care îl comportă: ramura prin produsul său satisface nevoi fizice umane de bază și acordă locuri de muncă. Industria de încălțăminte a Republicii Moldova poate miza pe dezvoltare și pe viitor în cazul migrării conștiente și responsabile a accentului de la obținerea profiturilor imediate spre o dezvoltare durabilă prin revitalizarea proceselor interne, inclusiv a procesului investițional. Dezvoltarea ramurii necesită aplicarea în practică a strategiilor de marketing aplicate în urma studierii comportamentului consumatorului de încălțăminte, a pieței autohtone de încălțăminte și specificul ei.

Scopul raportului de practică: Analiza sectorului de fabricare a încălțămintei la nivel național, pe piața Republicii Moldova.

Obiectivele lucrării:

- Aplicarea în practică a cunoștințelor acumulate în domeniul marketingului;

- Analiza întreprinderilor din industria ușoară care au ca domeniu pricipal de activitate fabricarea încălțămintei;

- Analiza pieței naționale a încălțămintei;

- Analiza comportamentului consumatorului de încălțăminte;

- Elaborarea mixului de marketing.

Metodologia de cercetare care se regăsește la baza curentei lucrări: analiza datelor statistice, factorilor de macromediu, caracteristica pieței naționale, comportamentului consumatorului și factorului decizional de cumpărare în cadrul sectorului de fabricare a încălțămintei.

Cuvinte-cheie industria ușoară, fabricarea încălțămintei, consumator, piață, mediu concurențial, producător autohton.

I. Caracteristica activitații selectate conform CAEM

Industria ușoară este o parte componentă a sectorului industriei prelucrătoare al Republicii

Moldova. Această ramură cuprinde următoarele genuri de activitate: fabricarea produselor textile (pregătirea fibrelor și filarea, producția de țesături, finisarea materialelor textile și alte articole textile, inclusiv covoare, mochete, frânghii et al); fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (articolele de îmbrăcăminte, îmbrăcămintea din piele, lenjerie de corp, îmbrăcămintea din blană, îmbrăcămintea tricotată, croșetată, inclusiv ciorapii și galanteria); tăbăcirea și finisarea pieilor; prepararea și vopsirea blănurilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțămintei.

Industria ușoară reprezintă un sector important al economiei naționale, întrucât satisface nevoile de consum ale populației cu încălțăminte, îmbrăcăminte și alte bunuri de consum, realizează un excedent de produse care se valorifică la export, asigură peste 26 mii de locuri de muncă și desfășoară activități care se pretează pentru munca și aptitudinile femeilor, în mare parte.

Potrivit raportului CEED I, industria de încălțăminte moldovenească a cunoscut în dezvoltarea ei trei perioade distincte:

I. prima etapă - dezvoltarea în perioada URSS (1945-1991) ;

II. etapa a doua - cuprinde perioada 1992-2008, caracterizată prin cooperarea CMT (cute, make & trim);

III. perioada actuală, de la 2009 încoace, când producătorul autohton este nevoit să reorienteze politica de dezvoltare, fiind în căutare de strategii care să-i permită să diversifice producția, să echilibreze comenzile din exterior în raport cu producția proprie, să mărească vânzările pe piața internă sau să caute nișe în exterior.

Ca forme distincte de activitate proprii întregii ramuri, inclusiv sectorului de încălțăminte, în funcție de modelul afacerii amintim:

- producție sub marcă/brand proprie pentru piața autohtonă;

- servicii acordate în regim vamal de perfecționare activă;

- activitate mixtă (combinare a formelor anterior prezentate).

O analiză (evaluare) de retrospectivă a domeniului ne va forma o viziune de ansamblu a situației domeniului industriei ușoare la nivel național.

Sectorul de încălțăminte autohton are o dezvoltare modestă. Este reprezentat de peste 50 entități economice, dintre care 2 sunt întreprinderi mari și oferă până la 3000 locuri de muncă, cu o pondere în PIB sub 1 procent. Pe piața Republicii Moldova activează mai multe firme producătoare de încălțăminte: HÎNCU, Cristina, ZORILE, Olsa Shoes, VALENTIN FRUNZĂ & CO, Batristrada, TIMOFEI Shoes, Maverick, OLDCOM, TIRAS, Vasilini.

Bibliografie

1. http://www.moldova-tourism.md/index.php/ro/descopera-moldova/272-sa-zorile

2. https://www.infobase.md/ro/companies/1002600001349/sa-zorile

3. http://www.zorile.md/

4. https://www.cristina.md/

5. https://oldcom.md/ro/

6. http://hincu.md/fashion-battle

7. Ciobanu I., Ciulu R. Strategiile competitive ale firmei. Iași: Polirom, 2005.

8. Constantinescu M. Tehnici promoționale. Tendințe și remodelări în societatea informațională. București: Pro Universitaria, 2015.

9. Dumitrescu, M. Marketing industrial. București: Politehnica Press, 2004.

10. Ghelbet A., Cîrmanu V. Impactul activității economice a întreprinderilor din domeniul textile-pielărie asupra mediului ecologic. Conferința Tehnico - Științifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor și Studenților. Vol. III, ediția 2012 (pag. 172-175). Chișinău: Tehnica-UTM, 2012.

11. Pop N. Marketing, București, 1993

Preview document

Raportul de practică de inițiere - Pagina 1
Raportul de practică de inițiere - Pagina 2
Raportul de practică de inițiere - Pagina 3
Raportul de practică de inițiere - Pagina 4
Raportul de practică de inițiere - Pagina 5
Raportul de practică de inițiere - Pagina 6
Raportul de practică de inițiere - Pagina 7
Raportul de practică de inițiere - Pagina 8
Raportul de practică de inițiere - Pagina 9
Raportul de practică de inițiere - Pagina 10
Raportul de practică de inițiere - Pagina 11
Raportul de practică de inițiere - Pagina 12
Raportul de practică de inițiere - Pagina 13
Raportul de practică de inițiere - Pagina 14
Raportul de practică de inițiere - Pagina 15
Raportul de practică de inițiere - Pagina 16
Raportul de practică de inițiere - Pagina 17
Raportul de practică de inițiere - Pagina 18
Raportul de practică de inițiere - Pagina 19
Raportul de practică de inițiere - Pagina 20
Raportul de practică de inițiere - Pagina 21
Raportul de practică de inițiere - Pagina 22
Raportul de practică de inițiere - Pagina 23
Raportul de practică de inițiere - Pagina 24
Raportul de practică de inițiere - Pagina 25
Raportul de practică de inițiere - Pagina 26
Raportul de practică de inițiere - Pagina 27
Raportul de practică de inițiere - Pagina 28
Raportul de practică de inițiere - Pagina 29

Conținut arhivă zip

  • Raportul de practica de initiere.docx

Te-ar putea interesa și

Publicitatea - Mijloc de Comunicare

Capitolul I Considerente generale 1.1 Apariţia şi evoluţia publicităţii Comunicarea este un proces ale cărei origini sunt legate de existenţa...

Raport Privind Practica De Initiere - BC Banca de Economii SA

Introducere BC "Banca de Economii" S.A. este o bancă comercială universală, cu cea mai veche tradiţie bancară din Republica Moldova şi cu o...

Raport privind efectuarea stagiului practicii de inițiere la I.M Euro Olmar SRL

Activitatea economica este forma fundamentala a activitatii umane, prin care se fauresc conditiile materiale necesare desfasurarii altor activitati...

Analiza Rapoartelor Financiare ale Agentilor Economici

Introducere Rapoartele financiare reprezintă documentele ce finalizează procesul contabil pentru o anumită perioadă de gestiune şi reflectă...

Raport privind Practica Tehnologica la BC Victoria Bank SA

1.-Iniţiere în bancă Banca Comercială ‘‘Victoriabank’’ S.A., fondată la 22 decembrie 1989 este liderul sistemului bancar în Republica Moldova....

Evaluarea și Monitorizarea Calității în Stațiile de Benzină Crisoil

1. CALITATEA SERVICIILOR VERSUS SATISFACŢIA CONSUMATORULUI 1.1.Consumatorul de servicii–punctul de plecare în obţinerea succesului de piaţă....

Raport privind stagiul de practică de inițiere - Fabricarea produselor lactate S.R.L. Lapmol

Introducere Actualitatea și importanța temei. Alimentația joacă un rol extrem de important în calitatea vieții fiecăruia dintre noi. Se spune...

Raport privind practica de inițiere în alimentația publică

Introducere Alimentaţia publică/alimentaţia/restauraţia cuprinde întreaga producţie şi distribuţie de mîncare şi băuturi, respectiv, după caz,...

Ai nevoie de altceva?