Recrutarea, Selectia si Angajarea in Resurse Umane

Proiect
9.2/10 (5 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 67 în total
Cuvinte : 22465
Mărime: 259.05KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Silvia Vlad, Maria Goian
Universitatea de Vest Timişoara Facultatea de Ştiinţe Economice Specializarea EGPA

Cuprins

Introducere 2

Capitolul I. Recrutarea resurselor umane 3

1.1. Recrutarea – un proces continuu şi fluent pentru potenţialul întreprinderii 3

1.2. Planificarea procesului de recrutare 5

1.3. Etapele procesului de recrutare 8

1.4. Sursele de recrutare 13

1.4.1. Sursele interne 13

1.4.2. Sursele externe 14

1.5. Trierea 14

1.6. Metodele de recrutare 19

1.6.1. Anunţurile publicitare 19

1.6.2. Agenţiile de recrutare 21

1.7. Evaluarea eficacităţii şi eficienţei recrutării 22

Capitolul II. Selecţia şi angajarea resurselor umane 23

2.1. Importanţă şi caracteristici 23

2.2. Metode şi tehnici de selecţie 24

2.3. Procesul de selecţie. Etapele procesului de selecţie 26

2.4. Testele utilizate în selecţia resurselor umane 28

2.4.1. Testele de inteligenţă 28

2.4.2. Testele de abilitate şi aptitudini 28

2.4.3. Testele de personalitate 29

2.4.4. Testele de performanţă 30

2.5. Anagajarea resurselor umane. Conţinut şi importanţă 30

2.6. Integrarea noilor angajaţi 31

2.7. Un model de recrutare, selecţie şi angajare a resurselor umane 34

2.8. Costurile recrutării, angajării şi integrării resurselor umane 38

Capitolul III. Studiu de caz privind recrutarea, selecţia şi angajarea resurselor umane la

S.C. TRIM-LINE S.R.L 41

3.1. Prezentarea companiei 41

3.1.1. Scurt istoric 41

3.1.2. Activitatea companiei 42

3.1.3. Gama de produse 44

3.2. Organigrama firmei şi efectivele sale 45

3.3. Fundamentarea metodologică 51

3.4. Analiza şi interpretarea datelor 56

Capitolul IV. Concluzii generale 59

Anexe 60

Bibliografie 62

Extras din document

INTRODUCERE

În centrul tuturor afacerilor stă omul. Toate celelalte resurse, terenuri, clădiri, mecanisme, utilaje autovehicule sau bani sunt doar de importanţă secundară. Fără oameni nu se pot face afaceri. Afacerile nu au alt scop decât să servească nevoile oamenilor. Desigur, oamenii au roluri diferite în cadrul unei afaceri şi au multe legături cu alte afaceri. Oamenii sunt angajaţii unei afaceri. Uneori ei sunt managerii acesteia, alteori sunt furnizori, clienţi, creditori, debitori, şi deseori sunt acţionari ai unei iniţiative. În mod frecvent însă, ei pot avea toate aceste atribute la un loc.

Mecanismele economiei de piaţă impun practicarea unui management eficient şi performant la toate nivelurile, iar aceasta nu se poate realiza fără resurse umane competente, puternic motivate pentru performanţă.

Pentru orice organizaţie de succes, resursele umane reprezintă nucleul în jurul cărora gravitează toate celelalte resurse (materiale, financiare, informaţionale), iar problemele privind recrutarea, selecţia, instruirea, perfecţionarea, evaluarea, recompensarea şi motivarea constituie principalele direcţii de cercetare a Managementului resurselor umane a oricărei organizaţii.

Managementul resurselor umane va cuprinde şi se va amplifica în toate domeniile vieţii economice, sociale, politice şi culturale. Este evident că managerul competent trebuie să aibă o mare capacitate de analiză şi sinteză, flexibilitate şi mobilitate în gândire, capacitate de negociere, disponibilitate de dialog, spirit de echipă dar, mai ales, să ştie cum să motiveze angajaţii în obţinerea de rezultate performante şi să conştientizeze că succesul poate fi obţinut numai atunci când fiecare angajat simte că are valoare şi că este important în cadrul organizaţiei.

Pe fundalul acestor realităţi, prezenta lucrare, structurată în trei capitole, îşi propune să analizeze probleme legate de recrutarea, selecţia şi angajarea resurselor umane în organizaţie. Astfel, capitolul I cuprinde probleme legate de procesul de planificare a resurselor umane, prezentarea etapelor procesului de recrutare, sursele de recrutare, probleme legate de procesul de triere, diverse metode de recrutare iar la sfărşitul primului capitol am abordat problema evaluării eficacităţii şi eficienţei recrutării. Ceea ce se doreşte reţinut este necesitatea elaborării unei planificări şi în particular stabilirea unui plan de recrutare.

Capitolul II cuprinde probleme privind selecţia şi angajarea resurselor umane. Metodele cele mai recomandate a fi utilizate, respectiv interviul şi testele de selecţie, sunt evidenţiate în acest capitol. Este important ca acestei faze de recrutare şi selecţie să i se acorde o grijă deosebită. Acest lucru necesită însă o mare vigoare şi un profesionalism fără lacune, principiile şi metodele perfect definite de literatura de specialitate trebuind respectate cu stricteţe.

Acest capitol mai cuprinde probleme legate de angajarea resurselor umane, precum integrarea noilor angajaţi, am prezentat un model de recrutare, selecţie şi angajare a resurselor umane iar în încheierea acestui capitol am abordat problema privind costurile recrutării angajării şi integrării resurselor umane.

Studiul practic privind recrutarea, selecţia şi angajarea resurselor umane a fost tratat în capitolul III al lucrării. În esenţă acest capitol a relevat puţinii paşi care s-au făcut în domeniul resurselor umane de o întreprindere agroalimentară. Vizitând firmă de câteva ori şi vorbind cu câteva persoane din cadrul firmei am constatat importanţa scăzută acordată resurselor umane. Organizaţiile ar trebui să înţeleagă că managerul este cel care răspunde de performanţele echipei pe care o conduce. Sunt puţini factori care ar putea influenţa această perfarmanţă mai mult decât oamenii şi felul în care corespund ei posturilor pe care le deţin.

Trebuie să recunoaştem că, deocamdată, multe dintre conceptele, metodele şi procedurile consacrate teoriei şi practicii manageriale în domeniul resurselor umane nu constituie referinţe şi nu au utilizare decât în foarte puţine firme şi organizaţii din ţara noastră.

1. RECRUTAREA RESURSELOR UMANE

1.1. RECRUTAREA – UN PROCES CONTINUU ŞI FLUENT PENTRU POTENŢIALUL ÎNTREPRINDERII

Recrutarea este una din cele mai importante activităţi ale funcţiunii de personal fiind un ansamblu de decizii care exercită o influenţă decisivă şi durabilă asupra unei întreprinderi. Recrutarea se referă la procesul confirmării nevoii de a angaja personal nou, localizării şi atragerii celor interesaţi în a candida pentru posturile oferite. Succesul şi supravieţuirea organizaţiilor este asigurată aproape în totalitate de calitatea forţei de muncă. Organizaţiile trebuie să se concentreze în primul rând asupra identificării şi atragerii celor mai competitivi candidaţi pentru specificul organizaţiei, problemă care se rezolvă în cadrul procesului de recrutare.

Orice recrutare reprezintă un compromis între cerinţele cantitative şi calitative ale întreprinderii şi situaţia reală oferită de piaţă, compromis care nu se realizează în mod spontan. Fiecare recrutare reprezintă pentru întreprindere o grefă o unui organ, la care trebuie depistate şi eliminate toate cauzele fenomenului de respingere. În consecinţă, orice decizie în acest domeniu trebuie să fie luată cu maximum de precauţie şi să urmeze un parcurs logic bine definit.

Recrutarea este un proces strâns legat de organizarea şi reorganizarea întreprinderii. Orice modificare intervenită în sensul suplimentării obiectivelor acesteia face din recrutare un proces necesar şi echilibrator.

Recrutarea poate fi iniţiată de către organizaţie sau de firme specializate. În acest scop, au început să se înfiinţeze centre de asistenţă psiho-pedagogică şi managerială, care au drept obiectiv realizarea „reformei’’ în procesul de orientare şi selecţie profesională. În ultima perioadă se utilizează din ce în ce mai mult sisteme informatice, care presupun existenţa unei baze de date, care oferă informaţii necesare pentru identificarea rapidă a potenţialilor candidaţi. Schimbările frecvente din mediul ambiant au un impact puternic asupra funcţionării organizatiei, ceea ce face necesar ca aceasta să adopte o politică de recrutare cât mai flexibilă, care să reflecte şi chiar să anticipeze toate schimbările din tehnologie, economie, legislaţie, politca naţională şi internaţională.

Pentru ca politica de recrutare să se desfăsoare în cele mai bune condiţii este necesar ca politicile pe care întreprinderea le promovează, în ceea ce priveste mediul de muncă, salarizarea si posibilităţile de carieră, să fie adecvate obiectivelor sale, să se situeze cel puţin la nivelul impus de concurenţă şi să fie susţinută de rezultate economice. O politică de recrutare pozitivă trebuie fie susţinută de imaginea pe care întreprinderea o are pe piaţa forţei de muncă, de comunicaţia transmisă, cât şi de însuşi corectitudinea realizării demersului său.

Preview document

Recrutarea, Selectia si Angajarea in Resurse Umane - Pagina 1
Recrutarea, Selectia si Angajarea in Resurse Umane - Pagina 2
Recrutarea, Selectia si Angajarea in Resurse Umane - Pagina 3
Recrutarea, Selectia si Angajarea in Resurse Umane - Pagina 4
Recrutarea, Selectia si Angajarea in Resurse Umane - Pagina 5
Recrutarea, Selectia si Angajarea in Resurse Umane - Pagina 6
Recrutarea, Selectia si Angajarea in Resurse Umane - Pagina 7
Recrutarea, Selectia si Angajarea in Resurse Umane - Pagina 8
Recrutarea, Selectia si Angajarea in Resurse Umane - Pagina 9
Recrutarea, Selectia si Angajarea in Resurse Umane - Pagina 10
Recrutarea, Selectia si Angajarea in Resurse Umane - Pagina 11
Recrutarea, Selectia si Angajarea in Resurse Umane - Pagina 12
Recrutarea, Selectia si Angajarea in Resurse Umane - Pagina 13
Recrutarea, Selectia si Angajarea in Resurse Umane - Pagina 14
Recrutarea, Selectia si Angajarea in Resurse Umane - Pagina 15
Recrutarea, Selectia si Angajarea in Resurse Umane - Pagina 16
Recrutarea, Selectia si Angajarea in Resurse Umane - Pagina 17
Recrutarea, Selectia si Angajarea in Resurse Umane - Pagina 18
Recrutarea, Selectia si Angajarea in Resurse Umane - Pagina 19
Recrutarea, Selectia si Angajarea in Resurse Umane - Pagina 20
Recrutarea, Selectia si Angajarea in Resurse Umane - Pagina 21
Recrutarea, Selectia si Angajarea in Resurse Umane - Pagina 22
Recrutarea, Selectia si Angajarea in Resurse Umane - Pagina 23
Recrutarea, Selectia si Angajarea in Resurse Umane - Pagina 24
Recrutarea, Selectia si Angajarea in Resurse Umane - Pagina 25
Recrutarea, Selectia si Angajarea in Resurse Umane - Pagina 26
Recrutarea, Selectia si Angajarea in Resurse Umane - Pagina 27
Recrutarea, Selectia si Angajarea in Resurse Umane - Pagina 28
Recrutarea, Selectia si Angajarea in Resurse Umane - Pagina 29
Recrutarea, Selectia si Angajarea in Resurse Umane - Pagina 30
Recrutarea, Selectia si Angajarea in Resurse Umane - Pagina 31
Recrutarea, Selectia si Angajarea in Resurse Umane - Pagina 32
Recrutarea, Selectia si Angajarea in Resurse Umane - Pagina 33
Recrutarea, Selectia si Angajarea in Resurse Umane - Pagina 34
Recrutarea, Selectia si Angajarea in Resurse Umane - Pagina 35
Recrutarea, Selectia si Angajarea in Resurse Umane - Pagina 36
Recrutarea, Selectia si Angajarea in Resurse Umane - Pagina 37
Recrutarea, Selectia si Angajarea in Resurse Umane - Pagina 38
Recrutarea, Selectia si Angajarea in Resurse Umane - Pagina 39
Recrutarea, Selectia si Angajarea in Resurse Umane - Pagina 40
Recrutarea, Selectia si Angajarea in Resurse Umane - Pagina 41
Recrutarea, Selectia si Angajarea in Resurse Umane - Pagina 42
Recrutarea, Selectia si Angajarea in Resurse Umane - Pagina 43
Recrutarea, Selectia si Angajarea in Resurse Umane - Pagina 44
Recrutarea, Selectia si Angajarea in Resurse Umane - Pagina 45
Recrutarea, Selectia si Angajarea in Resurse Umane - Pagina 46
Recrutarea, Selectia si Angajarea in Resurse Umane - Pagina 47
Recrutarea, Selectia si Angajarea in Resurse Umane - Pagina 48
Recrutarea, Selectia si Angajarea in Resurse Umane - Pagina 49
Recrutarea, Selectia si Angajarea in Resurse Umane - Pagina 50
Recrutarea, Selectia si Angajarea in Resurse Umane - Pagina 51
Recrutarea, Selectia si Angajarea in Resurse Umane - Pagina 52
Recrutarea, Selectia si Angajarea in Resurse Umane - Pagina 53
Recrutarea, Selectia si Angajarea in Resurse Umane - Pagina 54
Recrutarea, Selectia si Angajarea in Resurse Umane - Pagina 55
Recrutarea, Selectia si Angajarea in Resurse Umane - Pagina 56
Recrutarea, Selectia si Angajarea in Resurse Umane - Pagina 57
Recrutarea, Selectia si Angajarea in Resurse Umane - Pagina 58
Recrutarea, Selectia si Angajarea in Resurse Umane - Pagina 59
Recrutarea, Selectia si Angajarea in Resurse Umane - Pagina 60
Recrutarea, Selectia si Angajarea in Resurse Umane - Pagina 61
Recrutarea, Selectia si Angajarea in Resurse Umane - Pagina 62
Recrutarea, Selectia si Angajarea in Resurse Umane - Pagina 63
Recrutarea, Selectia si Angajarea in Resurse Umane - Pagina 64
Recrutarea, Selectia si Angajarea in Resurse Umane - Pagina 65
Recrutarea, Selectia si Angajarea in Resurse Umane - Pagina 66
Recrutarea, Selectia si Angajarea in Resurse Umane - Pagina 67

Conținut arhivă zip

  • Recrutarea, Selectia si Angajarea in Resurse Umane
    • lucrare licenta_RU.doc
    • prima pag+organig.doc

Alții au mai descărcat și

Recrutarea, selecția și integrarea resurselor umane la SC AG Group Com Serv SRL

INTRODUCERE Evoluţia în domeniul tehnologiei, creşterea complexităţii activităţilor desfăşurate în intreprinderi precum şi contextul...

Recrutarea și Selecția de Personal prin Intermediul Internetului

CAPITOLUL 1 RECRUTAREA ŞI SELECŢIA RESURSELOR UMANE 1.1 ANALIZA ŞI DESCRIEREA POSTULUI 1.1.1 Definirea postului Postul reprezintă “componenta...

Secțiunea de Analiză

Cap. I. Analiza macromediului 1. Mediul politic si legislativ România se alfa în perioada în care continua sa îndeplineasca criteriile politice...

Recrutarea, selectarea și integrarea factorului uman în vederea obținerii de performanțe organizaționale

Introducere "Orice aspect din activitatea unei firme este determinat de competență, motivație și eficiență în organizarea personalului. Dintre...

Perfecționarea Privind Departamentul de Resurse Umane

Cap.1. Recrutarea şi selecţia resurselor umane 1.1. Caracteristicile principale ale departamentului de resurse umane Succesul, performanţa şi...

Eficiența selecției resurselor umane

INTRODUCERE Selecţia resurselor umane reprezintă activitatea care constă în alegerea celui mai capabil candidat pentru desfăşurarea unei munci...

Resursele și factorii de producție

CAPITOLUL 1 RESURSELE ECONOMICE Resursele reprezintă potenţialul material, natural, financiar şi uman de care dispune o ţară, o societate la un...

Recrutarea și selecția personalului în SC Sephora Marinopolulos SA

ARGUMENT Am ales ca temă de studiu pentru lucrarea mea de atestat „Recrutatea si selecția personalului” deoarece consider personalul ca fiind cea...

Te-ar putea interesa și

Recrutarea și Selecția Personalului din Administrația Publică

1.1. Definirea conceptului de management Managementul resurselor umane este o responsabilitate a tuturor celor care conduc oameni, în calitate de...

Cultura organizațională în multinaționale

Capitolul 1 . Cultura organizaţională „Termenul de cultură are un aspect deosebit de extins în definiţii. Prin termenul de cultură în accepţiunea...

Managerul internațional - statut profesional și etic

INTRODUCERE In cadrul procesului de globalizare al mediului de afaceri, este importanta constientizarea rolului managerului international in...

Recrutarea, selecția și angajarea resurselor umane

INTRODUCERE Am ales această temă pentru a evidenția problema actuală cu privire la recrutatea și selecția angajaților în cadrul firmelor din...

Lucrare de Practica Primaria Bacau

1.PREZENTAREA INSTITUTIEI PUBLICE 1.1. Denumirea institutiei, profil, obiect de activitate profesionala Primaria Municipiului Bacau este...

Recrutarea Selecția și Angajarea Resurselor Umane

CAPITOLUL 1 RECRUTAREA, SELECŢIA ŞI ANGAJAREA RESURSELOR UMANE 1.1. ORGANIZAREA PROCESULUI DE RECRUTARE A RESURSELOR UMANE Succesul unei...

Managementului Resurselor Umane în Cadrul hotelului Crowne Plaza Flora București

Introducere Turismul reprezinta un fenomen economico – social specific civilizatiei moderne, puternic ancorat în viata societatii si influentat de...

Perfecționarea Privind Departamentul de Resurse Umane

Cap.1. Recrutarea şi selecţia resurselor umane 1.1. Caracteristicile principale ale departamentului de resurse umane Succesul, performanţa şi...

Ai nevoie de altceva?