Regimul Juridic al Contractului de Credit Bancar

Proiect
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 6 fișiere: doc
Pagini : 75 în total
Cuvinte : 26873
Mărime: 130.45KB (arhivat)
Publicat de: Decebal Cornea
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. CAPITOLUL I : CONSIDERENTE PRELIMINARII
 2. I.1 Noţiunea creditului.
 3. I.1.1 Istoric.
 4. I.1.2 Noţiunea, clasificarea şi funcţiile creditelor.
 5. I.1.3 Reglementarea legală a contractului de credit.
 6. I.2 Situaţia creditului şi tranziţia la economia de piaţă în România.
 7. I.2.1 Sistemul bancar şi creditul.
 8. I.2.2 Finanţarea economiei româneşti prin credite.
 9. CAPITOLUL II : FORMA CONTRACTULUI DE CREDIT BANCAR
 10. II.1 Încheierea contractului de credit bancar.
 11. II.1.1 Principii şi reguli generale privind încheierea contractului de credit bancar.
 12. II.1.2 Riscuri la încheierea contrctului de credit bancar.
 13. II.2 Forma contractului de credit bancar.
 14. II.3 Proba contractului de credit bancar.
 15. II.4 Încetarea contractului de credit bancar.
 16. CAPITOLUL III : OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR ÎN CONTRACTUL DE CREDIT BANCAR
 17. III.1 Obligaţiile împrumutatului.
 18. III.2 Obligaţiile băncii.
 19. CAPITOLUL IV : CATEGORII DE CREDITE BANCARE
 20. IV.1 Contractul de credit bancar acordat persoanelor fizice.
 21. IV.1.1 Principii şi reguli de creditare a persoanelor fizice
 22. IV.1.2 Condiţii de creditare a persoanelor fizice
 23. IV.1.3 Reguli şi proceduri privind analiza şi aprobarea creditelor
 24. - informarea şi analiza preliminară;
 25. - documentaţia de credite;
 26. - întocmirea referatului de credite;
 27. - avizarea şi aprobarea creditului.
 28. IV.1.4 Garanţiile creditelor
 29. IV.1.5 Întocmirea , verificarea şi semnarea contractelor de credit şi garanţie
 30. IV.1.6 Deschiderea conturilor şi efectuarea plăţilor
 31. IV.1.7 Rambursarea creditelor
 32. IV.1.8 Anexe
 33. IV.2 Contractul de credit bancar acordat persoanelor juridice.
 34. IV.2.1 Categorii de persoane juridice care pot beneficia de credite
 35. IV.2.2 Deschiderea conturilor la bancă; documentele necesare a se prezenta
 36. băncii împreună cu cererea de deschidere de cont
 37. IV.2.3 Analiza economico-financiară a clienţilor
 38. IV.2.4 Aspecte nefinanciare privind clienţii băncii
 39. IV.3 Categorii de credite.
 40. IV.1 Credite pentru consum
 41. IV.2 Credite destinate finanţării comerţului internaţional
 42. IV.3 Credite pentru construcţii de locuinţe
 43. IV.4 Credite pentru facilităţi de cont
 44. IV.5 Credite pentru mărfuri vândute cu plata în rate
 45. IV.6 Credite pentru activitatea de leasing
 46. IV.7 Credite pentru investiţii în completarea surselor proprii, pe termen mediu şi lung.
 47. CAPITOLUL V : GARANTARE CREDITELOR BANCARE
 48. V.1 Garanţiile creditelor.
 49. V.1.1 Garanţiile guvernamentale şi garanţiile bancare
 50. V.1.2 Depozitul bancar
 51. V.1.3 Ipoteca
 52. V.1.4 Gajul
 53. V.1.5 Dreptul de gaj general
 54. V.1.6 Fidejusiunea
 55. V.1.7 Cesiunea de creanţă
 56. V.2 Lichidarea garnţiilor.
 57. V.3 Executarea silită.
 58. V.3.1 Natura Juridica a popririi bancare

Extras din proiect

CAPITOLUL I

CONSIDERENTE PRELIMINARII

I.1 Noţiunea creditului.

I.1.1 Istoric.

Noţiunea de credit vine de la latinescul “creditum”care înseamna împrumut şi reprezintă nu alceva decât acea relaţie între diferite persoane, grupuri sociale şi state, în rezultatul transmiterii unei sume de bani sau unui obiect, pe o anumită perioadă de timp cu condiţia întoarcerii, de regulă cu plata unei dobânzi.

Pe tot parcursul dezvoltării, societatea tindea spre atingerea celei mai înalte şi celei mai convenabile trepte de evoluţie a relaţiilor economice.

Dezvoltarea economiei şi a sistemului bancar este imposibilă fără existenţa unei normale circulaţii a banilor. Pe parcursul secolelor, în toate ţările se concepea şi se dezvolta sistemul creditului şi, în special, datorită acestui fapt, ţările acestea se dezvoltau mai intensiv.

a) Orientul antic.

Originea practicilor bancare se pierde în negura timpurilor.

În antichitate, templele erau nu numai locaşe de cult ci şi locuri de adăpostire a bogăţiilor. Împrumutând aceste bogăţii, preoţii obţineau atât recunoştinţă, cât şi un mic profit. În măsura în care aceste temple depozitau şi bunuri perisabile, cum sunt cerealele, singura modalitate de păstrare îndelungata era tocmai împrumutul de consumaţie. Avantajul era reciproc. Dovadă sunt tablele de contabilitate descoperite de arheologi în Mesopotamia, sub ruinele templului Uruc. Pe aceste table din argilă erau grevate pictograme reprezentând imaginea stilizată a obiectului pe care îl simbolizau. Depunătorului ofrandei i se elibera drept chitanţă tot o plăcuţă de argilă. Pe o altă cărămidă păstrată în templu se nota operaţiunea efectuată. În fiecare săptămână, plăcile de argilă erau clasate după natura ofrandei şi totalurile se înregistrau pe tablele care reprezintă prototipul registrului intrărilor şi la sfârşitul anului se întocmea o recapitulaţie pe o tabletă mai mare.

Pe de altă parte, proprietarii de terenuri şi negustorii îşi rotunjeau veniturile practicând împrumuturi cu dobandă. Codul Hammurabi prevedea ca toate contractele de împrumut trebuie să fie vizate de funcţionarii regali iar mai târziu Biblia, în cartea “Exodul” edicta porunca potrivit căreia conaţionalii erau scutiţi de dobândă.

b) Grecia antică.

Către sec. VI î.e.n. fiecare oraş comercial şi fiecare sanctuar începe să emită moneda proprie. Zarafii încep şi ei să împrumute şi pentru aceasta activitate cea mai mare atractie exercita Atena, oraş comercial unde legile lui Solon liberalizau dobânzile.

În acelaşi timp preoţii din Delos şi din alte temple făceau operaţiuni de bancă cu numerar sau cu bunuri, clientele fiind formată din tarani şi alti cetăţeni. Fenomenul împovorării cu datorii a populaţiei a generat critici la adresa bancherilor, laici sau preoţi. Aristotel în “Politica” contesta însuşi principiul dobânzii.

În scopul de a combate camata şi pentru a se sustrage influenţei exercitate de Atena şi Delos mai multe cetaţi greceşti au decis, începand cu sec. IV să constituie bănci publice administrate sau controlate de funcţionari.

c) Roma antică.

Fiind un popor mai degrabă de agricultori decât de comercianţi, romanii nu s-au lăsat atraşi de activităţi bancare, preferând să uzeze de forma de credit mutual fără dobândă. Cuceririle romane au stabilit contate între Roma şi popoarele mediteraneene şi au reînviat curente de schimburi economice care au pus probleme concrete cum sunt schimbul de monede, ridicarea şi transferal impozitelor, intreţinera armatelor de companie. Astfel au apărut bancherii privaţi şi băncile publice.

Preview document

Regimul Juridic al Contractului de Credit Bancar - Pagina 1
Regimul Juridic al Contractului de Credit Bancar - Pagina 2
Regimul Juridic al Contractului de Credit Bancar - Pagina 3
Regimul Juridic al Contractului de Credit Bancar - Pagina 4
Regimul Juridic al Contractului de Credit Bancar - Pagina 5
Regimul Juridic al Contractului de Credit Bancar - Pagina 6
Regimul Juridic al Contractului de Credit Bancar - Pagina 7
Regimul Juridic al Contractului de Credit Bancar - Pagina 8
Regimul Juridic al Contractului de Credit Bancar - Pagina 9
Regimul Juridic al Contractului de Credit Bancar - Pagina 10
Regimul Juridic al Contractului de Credit Bancar - Pagina 11
Regimul Juridic al Contractului de Credit Bancar - Pagina 12
Regimul Juridic al Contractului de Credit Bancar - Pagina 13
Regimul Juridic al Contractului de Credit Bancar - Pagina 14
Regimul Juridic al Contractului de Credit Bancar - Pagina 15
Regimul Juridic al Contractului de Credit Bancar - Pagina 16
Regimul Juridic al Contractului de Credit Bancar - Pagina 17
Regimul Juridic al Contractului de Credit Bancar - Pagina 18
Regimul Juridic al Contractului de Credit Bancar - Pagina 19
Regimul Juridic al Contractului de Credit Bancar - Pagina 20
Regimul Juridic al Contractului de Credit Bancar - Pagina 21
Regimul Juridic al Contractului de Credit Bancar - Pagina 22
Regimul Juridic al Contractului de Credit Bancar - Pagina 23
Regimul Juridic al Contractului de Credit Bancar - Pagina 24
Regimul Juridic al Contractului de Credit Bancar - Pagina 25
Regimul Juridic al Contractului de Credit Bancar - Pagina 26
Regimul Juridic al Contractului de Credit Bancar - Pagina 27
Regimul Juridic al Contractului de Credit Bancar - Pagina 28
Regimul Juridic al Contractului de Credit Bancar - Pagina 29
Regimul Juridic al Contractului de Credit Bancar - Pagina 30
Regimul Juridic al Contractului de Credit Bancar - Pagina 31
Regimul Juridic al Contractului de Credit Bancar - Pagina 32
Regimul Juridic al Contractului de Credit Bancar - Pagina 33
Regimul Juridic al Contractului de Credit Bancar - Pagina 34
Regimul Juridic al Contractului de Credit Bancar - Pagina 35
Regimul Juridic al Contractului de Credit Bancar - Pagina 36
Regimul Juridic al Contractului de Credit Bancar - Pagina 37
Regimul Juridic al Contractului de Credit Bancar - Pagina 38
Regimul Juridic al Contractului de Credit Bancar - Pagina 39
Regimul Juridic al Contractului de Credit Bancar - Pagina 40
Regimul Juridic al Contractului de Credit Bancar - Pagina 41
Regimul Juridic al Contractului de Credit Bancar - Pagina 42
Regimul Juridic al Contractului de Credit Bancar - Pagina 43
Regimul Juridic al Contractului de Credit Bancar - Pagina 44
Regimul Juridic al Contractului de Credit Bancar - Pagina 45
Regimul Juridic al Contractului de Credit Bancar - Pagina 46
Regimul Juridic al Contractului de Credit Bancar - Pagina 47
Regimul Juridic al Contractului de Credit Bancar - Pagina 48
Regimul Juridic al Contractului de Credit Bancar - Pagina 49
Regimul Juridic al Contractului de Credit Bancar - Pagina 50
Regimul Juridic al Contractului de Credit Bancar - Pagina 51
Regimul Juridic al Contractului de Credit Bancar - Pagina 52
Regimul Juridic al Contractului de Credit Bancar - Pagina 53
Regimul Juridic al Contractului de Credit Bancar - Pagina 54
Regimul Juridic al Contractului de Credit Bancar - Pagina 55
Regimul Juridic al Contractului de Credit Bancar - Pagina 56
Regimul Juridic al Contractului de Credit Bancar - Pagina 57
Regimul Juridic al Contractului de Credit Bancar - Pagina 58
Regimul Juridic al Contractului de Credit Bancar - Pagina 59
Regimul Juridic al Contractului de Credit Bancar - Pagina 60
Regimul Juridic al Contractului de Credit Bancar - Pagina 61
Regimul Juridic al Contractului de Credit Bancar - Pagina 62
Regimul Juridic al Contractului de Credit Bancar - Pagina 63
Regimul Juridic al Contractului de Credit Bancar - Pagina 64
Regimul Juridic al Contractului de Credit Bancar - Pagina 65
Regimul Juridic al Contractului de Credit Bancar - Pagina 66
Regimul Juridic al Contractului de Credit Bancar - Pagina 67
Regimul Juridic al Contractului de Credit Bancar - Pagina 68
Regimul Juridic al Contractului de Credit Bancar - Pagina 69
Regimul Juridic al Contractului de Credit Bancar - Pagina 70
Regimul Juridic al Contractului de Credit Bancar - Pagina 71
Regimul Juridic al Contractului de Credit Bancar - Pagina 72
Regimul Juridic al Contractului de Credit Bancar - Pagina 73
Regimul Juridic al Contractului de Credit Bancar - Pagina 74
Regimul Juridic al Contractului de Credit Bancar - Pagina 75
Regimul Juridic al Contractului de Credit Bancar - Pagina 76
Regimul Juridic al Contractului de Credit Bancar - Pagina 77
Regimul Juridic al Contractului de Credit Bancar - Pagina 78
Regimul Juridic al Contractului de Credit Bancar - Pagina 79
Regimul Juridic al Contractului de Credit Bancar - Pagina 80
Regimul Juridic al Contractului de Credit Bancar - Pagina 81
Regimul Juridic al Contractului de Credit Bancar - Pagina 82
Regimul Juridic al Contractului de Credit Bancar - Pagina 83

Conținut arhivă zip

 • Regimul Juridic al Contractului de Credit Bancar
  • CAPITOLUL I.doc
  • CAPITOLUL II.doc
  • CAPITOLUL III.doc
  • CAPITOLUL IV.doc
  • CAPITOLUL V.doc
  • CUPRINS.DOC

Alții au mai descărcat și

Factori cu Impact asupra Creditelor de Consum

Creditul de consum reprezinta orice imprumut contractat de o persoana fizica in vederea satisfacerii nevoilor personale ale solicitantului si/sau...

Credite Bancare Pentru Pesroane Fizice

I.Creditul-produs bancar I.1.Definitia creditului Creditul este o modalitate simpla si convenabila de a obtine bani de la banca pentru o nevoie...

Proiect practică BRD - credite persoane fizice

1. Prezentarea Băncii Române pentru Dezvoltare Istoria B.R.D. datează din anul 1923, când Societatea Naţională pentru Credit Industrial a fost...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

Aspecte Generale Privind Creditarea Bancară

1.1. Creditarea bancară - activitatea de bază în funcţionarea băncii comerciale Creditul este unul din motoarele principale ale întregului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Analiza privind operațiunile cu carduri în practica Băncii Comerciale Române Erste Bank, sucursala Brăila

INTRODUCERE Ca mai în toate domeniile, dorinţa de îmbunătăţire şi perfecţionare a rezultatelor prin experienţă şi cercetare au condus spre...

Băncile comerciale

Capitolul I STRUCTURA ŞI FUNCŢIONAREA SISTEMULUI BANCAR DIN ROMÂNIA 1.1 Dinamica şi structura sistemului bancar 1.1.1 Informaţii generale. Scurt...

Garanțiile de Executare ale Contractului de Credit Bancar

TITLUL I - REPERE ISTORICE PRIVIND ACTIVITATEA BANCARA Capitolul 1- Activitatea bancara. Primele milenii Sectiunea 1- Perioada antica Comertul...

Monografie

Introducere 1. Caracteristicile economice ale pieței persoanelor fizice și a firmelor Activitatea bancară se bazează, în principiu, pe acordarea...

Producția și comercializarea de produse de patiserie

CERINTE Se da o companie fictiva care va trebui sa aiba ca obiect de activitate productia si comercializarea de produse de patiserie, conform unui...

Regimul juridic al operațiunilor de credit

Băncile sunt instituţii de credit având misiunea de a efectua toate operaţiunile bancare. Într-o manieră extensivă, aceste operaţiuni cuprind...

Riscul în Activitatea de Creditare Bancară a Persoanelor Fizice

I. Tipuri de risc întâlnite în activitatea bancară cu populaţia Creditul reprezintă o categorie economică, ce exprimă relaţii de repartiţie a unei...

Drept Bancar

1. Noţiunea şi trasăturile dreptului bancar. Dreptul bancar este o ramură a dreptului privat, desprinsă din dreptul comercial. Operaţiunile de...

Ai nevoie de altceva?