Regiunea de dezvoltare sud-vest Oltenia

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Regiunea de dezvoltare sud-vest Oltenia.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 55 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Economie

Cuprins

STRUCTURA SOCIO-DEMOGRAFICĂ 3
Rata medie de creștere a populației 8
Dinamica populației 10
Natalitatea 11
Rata de fertilitate 12
Rata de fertilitate, pe medii şi grupe de vârstă 12
Mortalitatea infantilă 14
POL DE CREȘTERE ECONOMICĂ: CRAIOVA 15
POL DE DEZVOLTARE: RÂMNICU VÂLCEA 18
SPECIALIZAREA FUNCȚIONALĂ A JUDEȚELOR 18
Rata riscului de sărăcie (AROPE) 22
Migrația 24
Starea de sanătate 25
EDUCAȚIA 29
Personalul didactic 32
Rata abandonului școlar 33
INFRASTRUCTURA 34
Infrastructura de transport feroviar 36
Căi aeriene – transportul aeroportuar 38
FORTA DE MUNCA 39
Populația activă 40
Populația ocupată 41
Şomajul 41
Numărul de salariați 43
Câștigul salarial nominal brut și net 44
Concluzie 52
BIBLIOGRAFIE 53

Extras din document

Introducere

Sud-Vest Oltenia este o regiune de dezvoltare a României, creată în 1998. Ca și celelate regiuni de dezvoltare, nu are puteri administrative, funcțiile sale principale fiind co-ordonarea proiectelor de dezvoltare regională și absorbția fondurilor de la Uniunea Europeană. Regiunea de dezvoltare Sud-Vest este alcătuită din 5 județe:

Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea, aflate în proporție de 82,4% în regiunea istorică Oltenia.

Regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia este situată în partea de sud - vest a României (de unde i se trage și numele), între meridianele de 22°2’ și 24°2’ și paralelele de 43°3’ și 45°3’, acoperind 29212 km2 adică 12,25% din suprafața României. Are o populație de 2,330,792 locuitori cu o densitate de 79,8 loc./km2. Potrivit recensămîntului din 2002, alți 1 857 013 locuitori ai României (ce predilecție din orașele: București și Timișoara) au locul nașterii în Regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia.

Din punct de vedere administrativ, Regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia include 5 județe (Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea), cu localitățile structurate, în anul 2005, în 40 orașe, din care 11 municipii, 408 comune și 2 066 sate.

În zona sudică a regiunii culturile cerealiere ocupă mari suprafețe, în special în județele Olt, Dolj și sudul Mehedințiului. În zonele deluroase din Gorj și Vâlcea livezile ocupă arii importante. Cea mai cultivată specie pomicolă este prunul din care se produce țuică, o băutură specifică zonei; de asemenea se mai cultivă mărul, nucul (la Râmnicu Vâlcea se găsește o cunoscută stațiune de cercetare), piersicul, caisul și smochinul fiind specifice zonelor mai calde din sud și vest. În zonele montane din nord ( în partea de nord a județelor Vâlcea și Gorj și în vestul județului Mehedinți ) locul culturilor agricole este luat de păduri și pajiști montane. În zonele Drăgășani, Drăgănești, Segarcea, Strehaia și Dăbuleni podgoriile ocupă suprafețe extinse; dacă în zona Drăgășani predomină soiurile nobile de viță de vie, în restul regiunilor soiurile cele mai frecvente sunt cele hibrid din care se produce cunoscutul zaibăr. În zona luncii Oltului se practică legumicultura, iar în zona orașului Dăbuleni se cultivă pepeni verzi.

Cele mai importante resurse sunt cele energetice: petrolul și gazele naturale cu centre de exploatare la Brădești, Ghercești, Coșoveni (Dolj), Țicleni, Bustuchin (Gorj), Băbeni (Vâlcea), Iancu Jianu, Potcoava, Cungrea, Poboru, Corbu, Icoana (Olt) și lignit exploatat de Compania Națională a lignitului Oltenia în județele Gorj și vestul Vâlcii.

Cel mai important centru industrial este Craiova, urmată de celelalte reședințe de județ. Cea mai importantă ramură industrială în Oltenia este cea energetică.

Pe ramuri:

industria energetică: teromocentrale: Turceni, Rovinari, Ișalnița ( toate cu puteri instalate de peste 1000MW ), Craiova II, Govora-Râmnicu Vâlcea; hidrocentrale: Porțile de fier I, Porțile de fier II, Lotru-Ciunget, sistemul hidroenergetic de pe Olt.

industria metalurgică: ALRO Slatina, TMK-ARTROM Slatina

industria constructoare de mașini: automobile- Ford Craiova, componente de automobile- Craiova, fabrica de roți auto Drăgășani, avioane- fabrica de la Craiova, mijloace de transport feroviar- Electroputere Craiova, ROMVAG Caracal, fabrica de osii și boghiuri de la Balș, șantiere navale- Drobeta Turnu Severin, Orșova, fabrici de utilaj agricol- Craiova, Balș, fabrici de armament- Sadu-Bumbești Jiu (Gorj), Filiași, Drăgășani.

industria chimică: OLTCHIM Râmnicu Vâlcea, Uzinele Sodice Govora, DOLJCHIM Craiova, Pirelli Slatina, fabrica de apa grea de la Halânga (Mehedinți).

industria materialelor de construcții: Bârsești ( Gorj ), Ișalnița-Craiova.

industia lemnului: Râmnicu Vâlcea, Târgu Jiu, Drobeta Turnu Severin ( aici se produce și celuloză și hârtie ), Brezoi, Băbeni.

industria textilă: Slatina, Scornicești, Motru, Caracal, Tismana.

industria alimenentară: morărit și panificație la Râmnicu Vâlcea (Velpitar, Boromir), Slatina, Craiova, Caracal etc., fabrici de ulei: Podari-Craiova, de zahăr: Podari-Craiova, Corabia, de conserve din legume și fructe: Caracal, Râmnicu Vâlcea, de preparate din carne: Caracal ( fabrica de pate Hame ), Râmnicu Vâlcea, Potcoava-Olt etc., de bere: Craiova, Râmnicu Vâlcea, de vinuri: Segarcea, Strehaia, Drăgășani.

STRUCTURA SOCIO-DEMOGRAFICĂ

Regiunea este situată geografic în partea de sud-vest a României și are în componență 5 județe:

• Dolj

• Gorj

• Mehedinți

• Olt

• Vâlcea

Se întinde pe o suprafață de 29 212 km2 reprezentând 12,3% din suprafața totală a țării. Rețeaua de localități este constituită din 40 de orașe, dintre care 11 cu rang de municipiu și 408 comune ce cuprind 2070 de sate. Cele mai importante orașe sunt: Craiova, Râmnicu-Vâlcea, Drobeta Turnu-Severin, Târgu Jiu și Slatina.

Tabel nr.1

Județe Suprafață (ha) Nr.Orașe Municipii Nr.comune Nr.sate

Dolj 741,401 4 3 104 378

Gorj 560,174 7 2 61 411

Mehedinți 493,289 3 2 61 344

Olt 549,828 6 2 104 377

Vâlcea 576,477 9 2 78 560

Total 2,921,169 29 11 408 2070

Sursă: Tabel realizat pe baza datelor Institutului Național de Statistică

La nivelul regiunii de dezvoltare Sud-Vest Oltenia, evoluția populației totale este pe un trend descendent manifestat după recensământul din martie 2002, în anul 2011 față de anul 2002 populația regiunii scăzând cu 105.684 persoane.

Distribuția pe medii a populației totale în anul 2010 a pus în evidență preponderența populației rurale cu un număr de 1.165.497 persoane (52,06%) față de nivelul populației din mediul urban, ce însumează 1.073.146 persoane (47,94%). La nivel național ponderea populației pe medii este de 55,07% în mediul urban față de 44,93% în mediul rural.

Fisiere in arhiva (1):

  • Regiunea de dezvoltare sud-vest Oltenia.docx

Bibliografie

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/.../stat.../search_database
http://www.cnp.ro/ro/prognoze
https://statistici.insse.ro/shop/
www.mmuncii.ro
http://www.isj.dj.edu.ro/
www.rowater.ro
www.naturenergy.rob
www.panoramio.com
www.euroavia.ro
www.ancom.org
www.anre.ro
www.cez.ro
www.mfinante.ro
www.onrc.ro- Oficiul Național al Registrului Comerțului
www.fondulproprietatea.ro
www.edu.ro – Registrul entităţilor de inovare şi transfer tehnologic

Alte informatii

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată