Reglementarea Activitatii Asiguratorilor si Intermediarilor din Asigurari

Imagine preview
(7/10)

Acest proiect trateaza Reglementarea Activitatii Asiguratorilor si Intermediarilor din Asigurari.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 11 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Economie

Cuprins

1) Introducere 2
2) Reglementarea in activitatea asiguratorilor 2
3) Reglementari in activitatea intermediarilor din asigurari. 6
4) Concluzii 9
5) Bibliografie 9

Extras din document

1) Introducere

Asigurările deţin un rol fundamental în structurile economice şi sociale naţionale, în promovarea spiritului antreprenorial, foarte important pentru creşterea economică a tuturor ţărilor. Societăţile de asigurare sunt considerate,pe bună dreptate, investitori instituţionali majori, indispensabili pentru dezvoltarea pieţelor de capital. Importanţa financiară a asigurărilor şi rolul lor aparte în economie şi societate cere evident, crearea unui cadru legal şi prudenţial adecvat.

Asigurările fac obiectul unei supravegheri şi a unor reglementări stricte în cele mai multe ţări în special pentru protecţia asiguraţilor şi pentru creşterea rolului acestor servicii în procesul dezvoltării economice şi nu atât pentru extinderea interventiei statului.

2) Reglementări în activitatea asigurătorilor

În cadrul asigurărilor, asigurătorul este persoana juridică, care în schimbul primelor de asigurare încasate de la asigurat îşi ia o serie de obligaţii faţă de acesta:

- de a acoperi pagubele provocate de producerea riscurilor în asigurări de bunuri

- de a plăti suma asigurată în cazul decesului sau a pierderii capacităţii de muncă, în asigurările de persoane

- de a acoperi prejudiciile provocate de asigurat terţelor persoane,în asigurările de răspundere civilă.

În ţara noastră, pentru ca un asigurător să poată funcţiona în legalitate trebuie să primească un aviz prealabil de la Autoritatea de Supraveghere Financiară, iar mai apoi să se înregistreze la Registrul Comerţului. Asigurătorii autorizaţi pot potrivit reglementărilor interne şi europene să desfăşoare activitate de asigurare pe teritoriul oricarui stat membru prin intermediul unei sucursale. În situaţia în care un asigurător străin nu respectă legislaţia română în vigoare i se solicită de catre organul abilitat măsuri de remediere, iar dacă situaţia nu intră în normalitate Autoritatea de Supraveghere Financiară poate să dispună interzicerea desfăşurării activităţii de asigurare şi a încheierii de noi contracte de asigurare.

Pentru ca un asigurător să îşi poată desfăşura activitatea, reglementările în vigoare îi impun să menţină cumulativ:

- Capital social vărsat, care nu poate fi mai mic de:

- 7 miliarde lei pentru activitatea de asigurări generale, exceptând asigurările obigatorii

- 14 miliarde lei pentru activitatea de asigurări generale

- 10 miliarde de lei pentru activitatea de asigurări de viaţă

- Suma valorilor,dupa caz, în funcţie de activităţile de asigurare desfăşurate.

Acesta trebuie depus integral în formă bănească, iar în cazul majorării capitalului social cu aport în valută,asigurătorul trebuie să folosească cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României la data subscrierii sau a vărsării acestuia.

- Marja de solvabilitate minimă

Legislaţia în vigoare, impune asigurătorilor să deţină în orice moment o marjă de solvabilitate disponibilă, corespunzătoare activităţii desfăşurate de catre acesta, în funcţie de clasele de asigurări practicate şi işi vor calcula aceasta marjă minimă ţinând cont de normele în vigoare.

În activitatea lor, asigurătorilor le este permisă fructificarea şi investirea capitalului social, rezervelor de capital sau rezervelor tehnice în bunuri mobiliare şi imobiliare, precum acţiuni, obligaţiuni, alte bunuri de participare, depozite bancare sau clădiri destinate activităţii proprii sau închiriere.

Fisiere in arhiva (1):

  • Reglementarea Activitatii Asiguratorilor si Intermediarilor din Asigurari.docx

Bibliografie

1. I. Văcărel, Asigurări şi reasigurări, Ed. Expert, Bucureşti, 1990
2. http://www.asfromania.ro/
3. Legea nr. 32/03.04.2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor
4. Legea nr. 289/28.12.2010 privind modificări îi completări la Legea nr. 32/03.04.2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor.