Reglementări Naționale și Comunitare privind Formarea Profesională

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 5730
Mărime: 229.58KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Muresan Paul
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA

Cuprins

Cap. I Reglementǎri comunitare privind formarea profesionalǎ 2

1. Tratatul CE – “Politica Socială, Educaţia, Formarea Profesională şi Tineretul” 2

2. Transparenţa calificărilor-EUROPASS 4

3. Recunoaşterea calificărilor 4

Cap. II Normele naţionale privind formarea profesionalǎ 6

1. Dispozitii generale 6

2. Organizarea procesului de formare profesinala continuǎ 8

Cap. III Legislaţia naţionalǎ privind formarea profesională 12

BIBLIOGRAFIA 15

Extras din document

Capitolul I

Reglementǎri comunitare privind formarea profesionalǎ

Educaţia reprezintă o preocupare permanentă a guvernelor din toate Statele Membre, însă structura sistemelor de educaţie diferă considerabil de la ţară la ţară. În acest context, Uniunea Europeană este un forum util schimbului de idei şi de bune practici. Uniunea Europeană nu are o politică comună în domeniul formării profesionale, ci dimpotrivă, rolul ei este de a crea un sistem de cooperare reală între Statele Membre prin menţinerea dreptului fiecărui Stat Membru de a decide asupra conţinutului şi organizării sistemelor de educaţie şi formare.

În ceea ce priveşte transparenţa şi recunoaşterea diplomelor şi calificărilor în scopuri academice a fost creată, în anul 1984, la iniţiativa Comisiei Europene, o reţea a Centrelor Naţionale de Recunoaştere a Diplomelor în care se regăsesc toate statele membre ale UE şi ale Spaţiului Economic European precum şi toate statele asociate din Europa Centrală şi de Est. Aceste centre oferă consultanţă şi informaţii legate de recunoaşterea diplomelor şi perioadelor de studii realizate în străinătate. În ceea ce priveşte transparenţa şi recunoaşterea calificărilor în scopuri profesionale este în curs de creare o reţea de Puncte Naţionale de Informare pentru calificările profesionale care vor reprezenta un prim punct de contact pentru problemele legate de calificarea profesională. Acest domeniu, deosebit de important pentru conceptul de piaţă unică

europeană, este reglementat la nivel de directivă.

1. Tratatul CE – “Politica Socială, Educaţia, Formarea Profesională şi Tineretul”

În varianta consolidată a Tratatului CE formarea profesională face obiectul: “Politica Socială, Educaţia, Formarea Profesională şi Tineretul”.

La articolul 136 al Tratatului se arată că Statele Membre şi Comunitatea europeană au inclus între obiectivele lor promovarea ocupării forţei de muncă, îmbunătăţirea condiţiilor de trai şi de muncă, protecţie socială adecvată, dialogul social şi dezvoltarea resurselor umane care să permită un nivel ridicat şi durabil al ocupării forţei de muncă şi combaterea marginalizării. În acest scop, Comunitatea şi Statele Membre pun în aplicare măsuri care ţin seama de diversitatea practicilor naţionale precum şi de necesitatea de a menţine competitivitatea economiei Comunităţii.

Astfel, în vederea realizării obiectivelor menţionate mai sus, Comisia Europeană încurajează cooperarea dintre Statele Membre şi facilitează coordonarea acţiunii acestora în toate domeniile politicii sociale şi, în special, în domeniile privind:

• ocuparea forţei de muncă;

• dreptul muncii şi condiţiile de muncă;

• formarea şi perfecţionarea profesională;

• securitatea socială;

• protecţia împotriva accidentelor şi a bolilor profesionale;

• igiena muncii;

• dreptul de asociere şi negocierile colective dintre angajatori şi lucrători.

În acest scop, Comisia acţionează în strânsă legătură cu Statele Membre, prin studii, avize şi prin organizarea de consultări, atât în ceea ce priveşte problemele care apar pe plan intern, cât şi cele care privesc organizaţiile internaţionale.

Acest tratat este dedicat educaţiei şi formării profesionale şi el prevede, ca şi în cazul domeniului ocupării forţei de muncă, modul de implicare a Comunităţii în dezvoltarea unei educaţii de calitate, prin încurajarea cooperării dintre Statele Membre şi, în cazul în care este necesar, prin sprijinirea şi completarea acţiunii acestora, respectând pe deplin responsabilitatea Statelor Membre faţă de conţinutul învăţământului şi de organizarea sistemului educaţional, precum şi diversitatea lor culturală şi lingvistică.

Acţiunea Comunităţii urmăreşte:

- să dezvolte dimensiunea europeană a educaţiei şi, în special, prin învăţarea şi răspândirea limbilor Statelor Membre;

- să favorizeze mobilitatea studenţilor şi a profesorilor, inclusiv prin încurajarea recunoaşterii universitare a diplomelor şi a perioadelor de studiu;

- să promoveze cooperarea dintre instituţiile de învăţământ;

- să dezvolte schimbul de informaţii şi de experienţă privind problemele comune sistemelor educaţionale din statele membre;

- să favorizeze dezvoltarea schimburilor de tineri şi de formatori socioeducativi;

- să încurajeze dezvoltarea educaţiei la distanţă.

De asemenea, Comunitatea şi Statele Membre favorizează cooperarea cu ţările terţe şi cu organizaţiile internaţionale care au competenţe în domeniul educaţiei şi, în special, cu Consiliul Europei.

Ca şi în cazul educaţiei, Comunitatea pune în aplicare o politică de formare profesională care sprijină şi completează acţiunile Statelor Membre, respectând pe deplin responsabilitatea acestora faţă de conţinutul şi organizarea formării profesionale.

Preview document

Reglementări Naționale și Comunitare privind Formarea Profesională - Pagina 1
Reglementări Naționale și Comunitare privind Formarea Profesională - Pagina 2
Reglementări Naționale și Comunitare privind Formarea Profesională - Pagina 3
Reglementări Naționale și Comunitare privind Formarea Profesională - Pagina 4
Reglementări Naționale și Comunitare privind Formarea Profesională - Pagina 5
Reglementări Naționale și Comunitare privind Formarea Profesională - Pagina 6
Reglementări Naționale și Comunitare privind Formarea Profesională - Pagina 7
Reglementări Naționale și Comunitare privind Formarea Profesională - Pagina 8
Reglementări Naționale și Comunitare privind Formarea Profesională - Pagina 9
Reglementări Naționale și Comunitare privind Formarea Profesională - Pagina 10
Reglementări Naționale și Comunitare privind Formarea Profesională - Pagina 11
Reglementări Naționale și Comunitare privind Formarea Profesională - Pagina 12
Reglementări Naționale și Comunitare privind Formarea Profesională - Pagina 13
Reglementări Naționale și Comunitare privind Formarea Profesională - Pagina 14
Reglementări Naționale și Comunitare privind Formarea Profesională - Pagina 15
Reglementări Naționale și Comunitare privind Formarea Profesională - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • Reglementari Nationale si Comunitare privind Formarea Profesionala.doc

Alții au mai descărcat și

Formarea profesională și recunoașterea stagiilor

1.Notiunea formarii profesionale 1.1 Acceptiunile termenului formare profesionala Formarea profesionala reprezinta activitatea desfasurata de o...

Formarea profesională în statele membre ale UE - Spania, Germania, Slovenia

Introducere Formarea profesională în Statele Membre ale UE Într-o societate bazată pe progres tehnico-ştiinţific şi aflată în permanentă...

Fondurile Structurale Europene

Introducere Într-o lume ca cea a României de astăzi, putem afirma, există foarte multe variabile în ceea ce privește resursele umane și...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Politica socială și de ocupare a forței de muncă în UE

Cuvânt înainte Economiile moderne se bazează pe cunoaştere mai mult decât pe materii prime. Pentru a face faţă concurenţei reprezentate de noile...

Munca în spațiul european și principalele sale implicări

INTRODUCERE Economiile moderne se bazează pe cunoaştere mai mult decât pe materii prime. Pentru a face faţă concurenţei reprezentate de noile...

Forme comunitare de organizare a activităților economice

Capitolul I – Aspecte generale 1. Notiuni introductive 1.1. Notiunea de societate comerciala din punct de vedere comunitar In conceptia...

Timpul de muncă și timpul de odihnă comparație România - Uniunea Europeană

I. Aspecte generale Activitatea prestată de un salariat pe durata unei zile, pentru și în beneficiul angajatorului este determinată în timp,...

Educație și tineret

În cadrul Uniunii Europene, fiecare stat membru îşi asumă întreaga responsabilitate în ceea ce priveşte sistemele de educaţie, conţinutul...

Contribuția Standardizării la Asigurarea și Îmbunătățirea Calității Produselor și Serviciilor și la Protecția Consumatorilor

1. Tipuri de standarde 1.1. Cadrul conceptual al standardizarii Standardizarea este activitatea de elaborare si aplicare a unor reguli, a unor...

Prevederile Normativelor Uniunii Europene și ale Normativelor Interne

1. Introducere Tratatul consolidat de la Nisa, intrat în vigoare în 01.02.2003, în articolul 150, specifică obligaţia Comunităţii Europene de a...

Managementul resurselor umane

CURS I: INTRODUCERE IN MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 1.1. Rolul și particularitățile resurselor umane în cadrul organizației Dezvoltarea teoriei...

Ai nevoie de altceva?