Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală

Proiect
10/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 289 în total
Cuvinte : 100694
Mărime: 332.73KB (arhivat)
Publicat de: Albertina Șerban
Cost: 13 puncte

Extras din proiect

CAPITOLUL 1

EVALUARE ȘI ESTIMARE ÎN CONTABILITATE.

1. Analiza evoluției privind evaluarea si estimarea în contabilitate.Domeniul de cuprindere

Din perspectiva cronologică, un prim pas in accepțiune de evaluare apare în antichitatea greacă, unde se pare că încasărilor li se dădea o altă valență decât valoarea monedei , fără însă a conștientiza acest lucru. Procesul de evaluare este dezbătut pentru prima dată în Tratatul lui Luca Paciolo care vedea contabilitatea ca proces de evidențiere a tranzacțiilor unei persoane și de determinare a averii sale. Reflectarea se face asupra întregii averi care determină necesitatea unei unități de evaluare și a unor criterii de evaluare.

Procesul de evaluare a fost abordat inițial din punctul de vedere cantitativ. Din cele mai vechi timpuri contabilitatea a fost orientată mai ales către recunoașterea evenimentelor și tranzacțiilor care generau încasări și plăți, și mai puțin către evaluarea elementelor generate de tranzacții. În acest sens, deși contabilitatea este prin definiție o știință a evaluării prin care se proiectează elemente monetare, prin urmare comensurabile, conceptul de evaluare s-a dezvoltat oarecum mai târziu. Se explică această evoluție timidă prin faptul că evenimentele erau relatate exclusiv prin încasări și plăți, care se concretizau în numerar, o valoare cu formă cantitativă/fizică și care disimula nevoia de criterii de evaluare.

Urmărind cronologic evoluția, R. H. Homburger consideră că măsurarea valorilor contabile în corelație cu tehnicile de recunoaștere prinde contur abia o dată cu revoluția industrială. Inițial, aspectul cel mai important al evaluării a fost conectat la determinarea costurilor, ca necesitate pentru conducerea întreprinderii în scopul luării deciziilor și doar ulterior, concomitent cu necesitatea oferirii informațiilor către utilizatorii externi, apare conceptul de evaluare la nivelul situațiilor financiare. Scopul esențial al evaluării constă in determinarea poziției financiare și a rezultatului activității întreprinderii. Astfel, pentru evaluarea poziției financiare a unei întreprinderi este necesar să se evalueze activele și datoriile sale, iar cu ajutorul acestora să se evalueze capitalul. Pentru evaluarea performanței societății trebuie să se evalueze veniturile și cheltuielile, iar într-o concepție generalizată, să se evalueze capitalul . O asemenea modalitate de definire a evaluării este prezentă și în Cadrul general IASB: procesul prin care se determină valorile la care structurile situațiilor financiare vor fi recunoscute în Bilanț și în Contul de profit și pierdere.

Activele, datoriile, veniturile și cheltuielile, ca reflectari ale tranzacțiilor și evenimentelor economice, sunt conectate la mediul socio - economic în perpetua schimbare care impune participantul (în speță societatea) la un comportament flexibil. Schimbarea țintelor activității întreprinse de aceeași entitate ca urmare a rodării comportamentului la mediu determină fluctuații ale evaluării aceluiași lucru de către aceeași persoană în momente diferite.

Acest fenomen se petrece pentru că evaluarea este un element dependent de de preferințe subiective, ca și consens al mai multor “obiectivități” pentru care nu există un tipar. Dacă pentru aceeași persoană evaluarea diferă în funcție de ancorarea în timp, cu atât mai evidentă este variabilitatea evaluării aceluiași bun de către persoane diferite. Mai putem adăuga însa și faptul că decizia de a alege valoarea va fi influențată de costurile generate de această alegere, atât costurile direct aferente alegerii cât și costurile de renuntare la respectiva alegere. Aceasta este cauza determinantă din care izvoraște nevoia unui model de evaluare definit prin reguli explicite care să poată proiecta clar condițiile existente pe piață și nu în ultimul rând și așteptările de schimbare ale respectivelor condiții. Putem spune că un astfel de model este cel formulat de IASB în Prefața la Cadrul general: “Situațiile financiare sunt, de regulă, întocmite conform modelului contabil bazat pe costul istoric recuperabil și pe conceptul de menținere a capitalului financiar nominal.”

Clasificarea ca model general al evaluării se explică prin aceea că este singurul model demonstrabil, probant în momentul inițial de recunoaștere și evaluare a oricărui element prezentat în situațiile financiare, și, astfel, este și cel mai utilizat model. Principiul stabilității unității monetare, căreia i se circumscrie conceptul de menținere a capitalului financiar nominal, asigură o baza reala evaluării, mai ales ca este susținut de principii precum costul istoric, prudența, continuitatea exploatării sau evaluarea separată a elementelor de activ și capitaluri.

Deși nu eliminam eventualitatea adoptării altor modele, Cadrul general IASB subliniază că acestea nu pot oferi garanții privind cerințele de raportare. O valoare acceptabilă într-o măsură destul de mare de-a lungul timpului este valoarea care reflectă echivalentul curent în numerar al elementului rezultat din tranzacția desfășurată de societate și care necesită o recunoaștere în situațiile financiare ale societății. Profesorul R. J. Chambers este cel care aduce o critică severă pentru elementul de echivalent curent in numerar, considerând că există multe situații în care o astfel de valoare nu poate fi determinată cu precizia cerută pentru a satisface toate standardele. Același autor susține însă, “că varietatea modalităților de atribuire de valori în expresie monetară pentru stocuri și active necurente (elemente cu determinare materială, care asigură un grad ridicat de obiectivitate, adăugăm noi) ce caracterizează metodele contabile tradiționale explică de ce acuratețea nu mai are o importanță semnificativă atunci când se vorbește de comparabilitate”. Problemele de evaluare în contabilitate trebuie abordate conectându-se la principiile contabile fundamentale.

Bibliografie

1. Anthony R., Reece J. Accounting - Text and Cases, 6th Edition, Richard D. Irvin Inc, 1979

2. Anthony Robert N., Reece Jones S. Accounting Principles, 6th Edition, Irwin Homewood, Illinois 60430, 1989

3. Barth M. Including Estimates of the Future in Today’s Financial Statement, BIS Working Papers No 208, august 2006

4. Belkoui A.R. Critical financial accounting problems: issues and solutions, Quarum Books, 1998

5. Boussard, 1997

6. Brezeanu, P., Analiză financiară, Editura Meteor Press, 2007

7. Bromwich M., Macve R., Sunder S. FASB/IASB Revisiting the Concepts: A Comment on Hicks and the Concept of ‘Income’ In the Conceptual Framework, London School of Economics, 24 iulie 2005

8. Bunea, Ș., Contabilitate financiară, Editura ASE, 2004

9. Bunea S. Optimizarea poziției financiare si a performanțelor întreprinderilor între strategiile de conservatorism si de optimism contabil, teză de doctorat, ASE, Bucuresti, 2004

10. Bunea S. Monocromie si policromie în proiectarea politicilor contabile ale întreprinderii, Ed. Economică, Bucuresti 2006

11. Burns J.Th., Hendrickson S.H. The Accounting Sampler, 4th Edition, McGraw-Hill Inc, 1986

12. Calu D. Istorie si dezvoltare privind contabilitatea din România, Ed. Economică, Bucuresti 2005

13. Capron Michel Contabilitatea în perspectivă, Ed. Humanitas, Bucuresti, 1999

14. Caraiani C., Dumitrana M. Contabilitate si control de gestiune, Ed. InfoMega, Bucuresti, 2004

15. Champness P. ‘Standardele profesionale europene aprobate pentru evaluarea proprietatilor imobiliare’ Grupul European al Asociatiilor de Evaluare (TEGOVA), Estates Gazette, 1997

16. Colasse Bernard Grands auteurs en comptabilite, Editions EMS, Paris, 2005

17. Colasse Bernard Contabilitate generală, Ed. Moldova, Iasi, 1995 (traducere de Tabără Neculai)

18. Colasse Bernard Gestion financiere de l’enterprise. Problematiques, concepts et methodes, 3eme Edition, Presses Universitaires de France, 1993

19. Colasse B., Casta J-F si colectiv, Juste valeur-enjeux techniques et politiques, Ed. Economica, Paris, 2001

20. Colette C. si Richard J. Comptabilité générale par la méthode des flux, Ed. Dunod, Paris, 1990

21. Colette C. si Richard J. Comptabilite generale, Ed. Dunod, Paris, 2000

22. Commission Swiss GAAPRPC-Recommandations relatives a la presentation des comptes, Ed. Schuler, Bienne, 2001

23. Contabilitate financiară, vol II, 2007

24. Contabilitate financiară, o abordare europeană și internațională, 2007

25. Damodaran, Aswath - Investment Valuation Tools and techniques for determining the value of any asset, 1996

26. Dragotă, V., Ciobanu, A., Management financiar, Editura Economică, 2003

27. Drept comercial, 2007

28. Dumitrescu D., Dragotă V., Evaluarea întreprinderii, Ed.Economică, București, 2000, p. 29

29. Dumitru C., Ioanas C. Contabilitatea de gestiune si evaluarea performanțelor, Ed. Universitară, 2005

30. Duțescu A. Politici contabile de întreprindere, Ed. CECCAR, Bucuresti, 2003

31. Duțescu A. Ghid practic de înțelegere si aplicare a Standardelor Internaționale de Contabilitate, Ed. CECCAR, Bucuresti, 2001

32. Duțescu A. Informația contabilă si piețele de capital, Ed. Economică, Bucuresti, 2000

33. Feleagă, N., Contabilitate financiară: o abordare europeană și internațională,vol I, vol II, Editura InfoMega 2005

34. Feleagă N. coord. Contabilitate aprofundată, Ed. Economică, Bucuresti, 1996

35. Feleagă N. Controverse contabile, Ed. Economică, Bucuresti, 1996

36. Feleagă N. Îmblânzirea junglei contabilității, Ed. Economică, Bucuresti, 1996

37. Feleagă N. Sisteme contabile comparate, vol. I, II,III, Ed. Economică, Bucuresti, 1999

38. Feleagă N., L.Malciu L. Politici si opțiuni contabile - Fair Accounting versus Bad Accounting, Ed Economică, Bucuresti, 2002

39. Frăsineanu, Corina - Perfectionarea metodelor de evaluare a patrimoniului, Editura ASE, 2004

40. Garrison, H., Noreen, W., Managerial Accounting, Editura MacGraw-Hill, 2006

...

Preview document

Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 1
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 2
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 3
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 4
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 5
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 6
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 7
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 8
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 9
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 10
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 11
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 12
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 13
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 14
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 15
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 16
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 17
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 18
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 19
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 20
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 21
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 22
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 23
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 24
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 25
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 26
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 27
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 28
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 29
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 30
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 31
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 32
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 33
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 34
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 35
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 36
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 37
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 38
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 39
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 40
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 41
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 42
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 43
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 44
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 45
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 46
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 47
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 48
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 49
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 50
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 51
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 52
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 53
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 54
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 55
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 56
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 57
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 58
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 59
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 60
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 61
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 62
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 63
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 64
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 65
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 66
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 67
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 68
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 69
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 70
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 71
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 72
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 73
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 74
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 75
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 76
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 77
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 78
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 79
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 80
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 81
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 82
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 83
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 84
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 85
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 86
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 87
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 88
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 89
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 90
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 91
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 92
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 93
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 94
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 95
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 96
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 97
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 98
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 99
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 100
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 101
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 102
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 103
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 104
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 105
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 106
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 107
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 108
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 109
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 110
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 111
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 112
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 113
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 114
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 115
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 116
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 117
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 118
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 119
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 120
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 121
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 122
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 123
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 124
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 125
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 126
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 127
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 128
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 129
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 130
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 131
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 132
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 133
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 134
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 135
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 136
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 137
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 138
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 139
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 140
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 141
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 142
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 143
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 144
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 145
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 146
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 147
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 148
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 149
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 150
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 151
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 152
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 153
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 154
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 155
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 156
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 157
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 158
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 159
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 160
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 161
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 162
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 163
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 164
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 165
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 166
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 167
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 168
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 169
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 170
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 171
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 172
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 173
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 174
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 175
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 176
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 177
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 178
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 179
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 180
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 181
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 182
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 183
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 184
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 185
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 186
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 187
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 188
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 189
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 190
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 191
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 192
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 193
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 194
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 195
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 196
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 197
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 198
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 199
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 200
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 201
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 202
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 203
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 204
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 205
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 206
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 207
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 208
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 209
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 210
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 211
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 212
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 213
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 214
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 215
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 216
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 217
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 218
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 219
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 220
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 221
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 222
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 223
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 224
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 225
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 226
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 227
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 228
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 229
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 230
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 231
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 232
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 233
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 234
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 235
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 236
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 237
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 238
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 239
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 240
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 241
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 242
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 243
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 244
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 245
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 246
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 247
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 248
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 249
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 250
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 251
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 252
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 253
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 254
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 255
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 256
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 257
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 258
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 259
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 260
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 261
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 262
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 263
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 264
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 265
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 266
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 267
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 268
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 269
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 270
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 271
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 272
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 273
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 274
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 275
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 276
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 277
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 278
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 279
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 280
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 281
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 282
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 283
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 284
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 285
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 286
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 287
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 288
Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală - Pagina 289

Conținut arhivă zip

  • Reguli privin evaluarea contabila si fiscala.doc

Alții au mai descărcat și

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Ai nevoie de altceva?