Relația cost-profit. metode și tehnici ale analizei economice financiare

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 78 în total
Cuvinte : 13281
Mărime: 139.09KB (arhivat)
Publicat de: Emanuela Vasilache
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Oana Ciobanu

Cuprins

 1. CAPITOLUL I
 2. Consideratiuni generale privind COSTURILE
 3. 1.1 Constituirea si evolutia studiului costurilor
 4. 1.2. Definirea si tipologia costului
 5. 1.3. Continutul si structura generalã a cheltuielilor care formeazã costurile
 6. 1.4.1. Continutul si structura cheltuielilor specifice agentilor economici
 7. 1.4.2. Structura si continutul cheltuielilor pe destinatii economice si „pe articole de calculatie a costurilor
 8. 1.5 Contabilitatea cheltuielilor si veniturilor
 9. CAPITOLUL II
 10. Metode si tehnici ale analizei economice financiare
 11. 2.1 Generalitati
 12. 2.2 Metode ale analizei calitative
 13. 2.3 Metode de analizã cantitativã
 14. A. Metoda substitutiilor în lant
 15. B. Metoda balantierã
 16. C. Metoda corelatiei
 17. D. Metoda calcului matriceal
 18. E. Cercetãrile operationale
 19. 2.4 Studiul factorilor care explicã rezultatele activitãtii economice
 20. 2.5 Problema minimizãrii costului. Raportul cost-profit
 21. 2.6 Pragul de rentabilitate
 22. 2.7 Pragul de rentabilitate
 23. 2.8 Metoda neliniarã
 24. CAPITOLUL III
 25. Modalitãti de analizã a costurilor de productie
 26. 3.1 Generalitãti
 27. 3.2 Analiza cheltuielilor aferente veniturilor întreprinderii
 28. 3.3 Analiza cheltuielilor de exploatare
 29. 3.4 Analiza cheltuielilor la 1000 lei cifrã de afaceri
 30. 3.5 Analiza cheltuielilor variabile
 31. 3.4.1 Analiza dinamicii si structurii cheltuielilor variabile
 32. 3.4.2 Analiza factorialã a cheltuielior variabile
 33. 3.6 Analiza cheltuielilor fixe
 34. 3.5.1 Analiza factorialã a cheltuielilor fixe
 35. 3.7 Modele de analizã a principalelor categorii de cheltuieli
 36. 3.8 Analiza cheltuielilor materiale
 37. 3.9 Analiza situatiei generale a cheltuielilor materiale
 38. 3.10 Modele de analizã factorialã a cheltuielilor materiale

Extras din proiect

CAPITOLUL Ι

Consideraţiuni generale

privind

COSTURILE

1.1 Constituirea şi evoluţia studiului costurilor

Problematica costurilor apare o datã cu introducerea contabilitãţii în partidã dublã, concretizatã la început, prin calculul economic comercial orientat predominant spre relaţiile interprinderii cu exteriorul. Treptat a apãrut şi s-a extins şi calculul economic al exploatãrii interne (sau al gestiunii interne). În aceastã etapã care a durat câteva secole (1675-1900), problematica costurilor a îmbrãcat forma calculaţiei costurilor de producţie efective, fiind integratã organic în contabilitate, atât teoretic cât şi practic şi având ca obiect numai înregistrarea curentã a cheltuielilor de producţie efective şi calcularea costurilor efective de producţie. În acelaşi timp analiza indicatorilor „cheltuieli de producţie” şi „costurile de producţie” aveau doar un caracter postoperativ şi istoric limitându-se doar la simpla constatare a mãrimii şi dinamicii acestor indicatori faţã de perioadele precedente.

În deceniile unu şi doi ale secolului XX apare tendinţa de fundamentare teoreticã a calculaţiei costurilor de producţie ca domeniu de studiu distinct, iar ca urmare a trecerii la programarea şi planificarea producţiei, s-a constituit şi calculaţia previzionalã (calculaţia standard, calculaţia normativã, calculaţia de plan) sau antecalculaţia costurilor de producţie care lãrgeşte sfera obiectivului de studiu al costurilor, marcând depãşirea graniţelor contabilitãţii, deci a indicatorilor efectivi.

Ulterior, strâns legat de antecalculaţia costurilor de producţie, se afirmã necesitatea şi posibilitatea de control şi analizã a acestor costuri, datoritã faptului cã, de acum, existã un etalon de comparaţie – „costul antecalculat ” – la care se raporta costul efectiv, pentru a se vedea comportamentul organismului economic (interprinderii) într-o perioadã de gestiune trecutã. În consecinţã, problematica sau obiectul de studiu al costurilor se îmbogãţeşte, respectiv se lãrgeşte, cuprinzând şi controlul şi analiza costurilor, dar numai cu caracter periodic.

Pe parcursul urmãtoarelor şapte decenii ale secolului XX, se nasc şi se dezvoltã cerinţe noi, cum ar fi cele care privesc trecerea la operativitatea controlului şi analizei costurilor de producţie, pãtrunzând în structurile lor interne. Astfel ia naştere ideea controlului şi analizei operative a cheltuielilor de producţie ca pãrţi componente ale costurilor de producţie, ceea ce contribuie la descoperirea şi mobilizarea unor rezerve importante de economisire a muncii vii şi materializate.

Aceasta se explicã prin faptul cã esenţa operativitãţii constã în aceea cã orice fenomen apãrut in cadrul interprinderii trebuie sã fie cunoscut imediat sau cât mai curând posibil, nu numai la sfârşitul perioadelor de gestiune, pentru a se putea interveni promt cu mãsuri de reglare a activitãţii. Prin aceastã componentã, studiul costurilor se îmbogãţeşte, cãpãtând finalitate în toatã complexitatea sa.

1.2. Definirea şi tipologia costului

Reproducerea şi desfacerea mãrfurilor pe piaţã, precum şi prestarea de servicii necesitã, întotdeauna, un anumit consum de muncã şi mijloace de producţie. Existenţa producţiei de mãrfuri şi acţiunea, pe aceastã bazã, a legilor obiective proprii economiei de piaţã, presupune examinarea acestor cheltuieli în forma bãneascã. Orice interprinzãtor, înainte de a demara o anumitã activitate productivã, recurge la un calcul, relativ simplu, strâns legat de cât va costa produsul sau serviciul pe care intenţioneazã sã-l ofere cumpãrãtorilor. Rezultatul acestui calcul îl reprezintã costul de producţie.

Datoritã complexelor şi variatelor aspecte pe care le reflectã, costul de producţie ocupã un rol deosebit de important în sistemul categorial al economiei politice, putând fi privit, în acelaşi timp, ca unul dintre cei mai sintetici indicatori ai activitãţii economice. Fiind expresia bãneascã a factorilor de producţie consumaţi cu prilejul producerii şi desfacerii unor bunuri materiale şi servicii, acest indicator reflectã, prin structura, mãrimea şi evoluţia sa, gradul de eficienţã a activitãţii unei firme. Din acest punct de vedere, costul de producţie reprezintã una din formele de manifestare a eficienţei economice, care este indiscutabil legatã de mişcarea valorii şi preţurilor.

Mijloacele de muncã, obiectele muncii şi munca omului, într-un cuvânt principalii factori de producţie, participã în mod diferit la formarea valorii noului produs. Astfel, valoarea obiectelor muncii, sub acţiunea mijloacelor de muncã mânuite de forţa de muncã, este în întregime transferatã, intr-un singur ciclu de producţie, în valoarea noului produs. Mijloacelor de muncã in schimb, li se transferã valoarea treptat în decursul mai multor cicluri de producţie, pe mãsurã ce se uzeazã fizic şi moral. Totodatã, în procesul creãrii bunurilor materiale, apar o serie de cheltuieli legate de utilizarea productivã a forţei de muncã, reprezentate în principal prin salarii.

Preview document

Relația cost-profit. metode și tehnici ale analizei economice financiare - Pagina 1
Relația cost-profit. metode și tehnici ale analizei economice financiare - Pagina 2
Relația cost-profit. metode și tehnici ale analizei economice financiare - Pagina 3
Relația cost-profit. metode și tehnici ale analizei economice financiare - Pagina 4
Relația cost-profit. metode și tehnici ale analizei economice financiare - Pagina 5
Relația cost-profit. metode și tehnici ale analizei economice financiare - Pagina 6
Relația cost-profit. metode și tehnici ale analizei economice financiare - Pagina 7
Relația cost-profit. metode și tehnici ale analizei economice financiare - Pagina 8
Relația cost-profit. metode și tehnici ale analizei economice financiare - Pagina 9
Relația cost-profit. metode și tehnici ale analizei economice financiare - Pagina 10
Relația cost-profit. metode și tehnici ale analizei economice financiare - Pagina 11
Relația cost-profit. metode și tehnici ale analizei economice financiare - Pagina 12
Relația cost-profit. metode și tehnici ale analizei economice financiare - Pagina 13
Relația cost-profit. metode și tehnici ale analizei economice financiare - Pagina 14
Relația cost-profit. metode și tehnici ale analizei economice financiare - Pagina 15
Relația cost-profit. metode și tehnici ale analizei economice financiare - Pagina 16
Relația cost-profit. metode și tehnici ale analizei economice financiare - Pagina 17
Relația cost-profit. metode și tehnici ale analizei economice financiare - Pagina 18
Relația cost-profit. metode și tehnici ale analizei economice financiare - Pagina 19
Relația cost-profit. metode și tehnici ale analizei economice financiare - Pagina 20
Relația cost-profit. metode și tehnici ale analizei economice financiare - Pagina 21
Relația cost-profit. metode și tehnici ale analizei economice financiare - Pagina 22
Relația cost-profit. metode și tehnici ale analizei economice financiare - Pagina 23
Relația cost-profit. metode și tehnici ale analizei economice financiare - Pagina 24
Relația cost-profit. metode și tehnici ale analizei economice financiare - Pagina 25
Relația cost-profit. metode și tehnici ale analizei economice financiare - Pagina 26
Relația cost-profit. metode și tehnici ale analizei economice financiare - Pagina 27
Relația cost-profit. metode și tehnici ale analizei economice financiare - Pagina 28
Relația cost-profit. metode și tehnici ale analizei economice financiare - Pagina 29
Relația cost-profit. metode și tehnici ale analizei economice financiare - Pagina 30
Relația cost-profit. metode și tehnici ale analizei economice financiare - Pagina 31
Relația cost-profit. metode și tehnici ale analizei economice financiare - Pagina 32
Relația cost-profit. metode și tehnici ale analizei economice financiare - Pagina 33
Relația cost-profit. metode și tehnici ale analizei economice financiare - Pagina 34
Relația cost-profit. metode și tehnici ale analizei economice financiare - Pagina 35
Relația cost-profit. metode și tehnici ale analizei economice financiare - Pagina 36
Relația cost-profit. metode și tehnici ale analizei economice financiare - Pagina 37
Relația cost-profit. metode și tehnici ale analizei economice financiare - Pagina 38
Relația cost-profit. metode și tehnici ale analizei economice financiare - Pagina 39
Relația cost-profit. metode și tehnici ale analizei economice financiare - Pagina 40
Relația cost-profit. metode și tehnici ale analizei economice financiare - Pagina 41
Relația cost-profit. metode și tehnici ale analizei economice financiare - Pagina 42
Relația cost-profit. metode și tehnici ale analizei economice financiare - Pagina 43
Relația cost-profit. metode și tehnici ale analizei economice financiare - Pagina 44
Relația cost-profit. metode și tehnici ale analizei economice financiare - Pagina 45
Relația cost-profit. metode și tehnici ale analizei economice financiare - Pagina 46
Relația cost-profit. metode și tehnici ale analizei economice financiare - Pagina 47
Relația cost-profit. metode și tehnici ale analizei economice financiare - Pagina 48
Relația cost-profit. metode și tehnici ale analizei economice financiare - Pagina 49
Relația cost-profit. metode și tehnici ale analizei economice financiare - Pagina 50
Relația cost-profit. metode și tehnici ale analizei economice financiare - Pagina 51
Relația cost-profit. metode și tehnici ale analizei economice financiare - Pagina 52
Relația cost-profit. metode și tehnici ale analizei economice financiare - Pagina 53
Relația cost-profit. metode și tehnici ale analizei economice financiare - Pagina 54
Relația cost-profit. metode și tehnici ale analizei economice financiare - Pagina 55
Relația cost-profit. metode și tehnici ale analizei economice financiare - Pagina 56
Relația cost-profit. metode și tehnici ale analizei economice financiare - Pagina 57
Relația cost-profit. metode și tehnici ale analizei economice financiare - Pagina 58
Relația cost-profit. metode și tehnici ale analizei economice financiare - Pagina 59
Relația cost-profit. metode și tehnici ale analizei economice financiare - Pagina 60
Relația cost-profit. metode și tehnici ale analizei economice financiare - Pagina 61
Relația cost-profit. metode și tehnici ale analizei economice financiare - Pagina 62
Relația cost-profit. metode și tehnici ale analizei economice financiare - Pagina 63
Relația cost-profit. metode și tehnici ale analizei economice financiare - Pagina 64
Relația cost-profit. metode și tehnici ale analizei economice financiare - Pagina 65
Relația cost-profit. metode și tehnici ale analizei economice financiare - Pagina 66
Relația cost-profit. metode și tehnici ale analizei economice financiare - Pagina 67
Relația cost-profit. metode și tehnici ale analizei economice financiare - Pagina 68
Relația cost-profit. metode și tehnici ale analizei economice financiare - Pagina 69
Relația cost-profit. metode și tehnici ale analizei economice financiare - Pagina 70
Relația cost-profit. metode și tehnici ale analizei economice financiare - Pagina 71
Relația cost-profit. metode și tehnici ale analizei economice financiare - Pagina 72
Relația cost-profit. metode și tehnici ale analizei economice financiare - Pagina 73
Relația cost-profit. metode și tehnici ale analizei economice financiare - Pagina 74
Relația cost-profit. metode și tehnici ale analizei economice financiare - Pagina 75
Relația cost-profit. metode și tehnici ale analizei economice financiare - Pagina 76
Relația cost-profit. metode și tehnici ale analizei economice financiare - Pagina 77
Relația cost-profit. metode și tehnici ale analizei economice financiare - Pagina 78

Conținut arhivă zip

 • Cuprins.doc
 • Relatia Cost-Profit. Metode si Tehnici ale Analizei Economice Financiare.doc

Alții au mai descărcat și

Finanțarea activității economice și costurile de capital

CAPITOLUL I GENERALITATI PRIVIND FINANTAREA UNEI SOCIETATI 1.1 Consideratii generale Finantarea reprezinta procesul de asigurare a unor fonduri...

Relația resurse umane - logistică

1. IMPORTANTA RESURSELOR UMANE IN ORGANIZATII Managementul modern pune in centrul preocupărilor sale omul, ca principal factor al succesului...

Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova

INTRODUCERE Actualitatea temei. Industria de confecţii este una dintre ramurile importante ale economiei naţionale cu ponderea în PIB de 1%, în...

Inteprinderea în Mediu Competitiv

Capitolul I Prezentarea generala a firmei I.1. Scurt istoric Tip inteprindere: societate comerciala Fondata in 1996 sub denumirea de SC Eka...

Negocierea în afaceri - strategii și modalități comunicative eficiente

INTRODUCERE Clipă de clipă, ceas de ceas, fiecare dintre noi are o dorinţă, un interes sau măcar un punct de vedere numai “al său”. Fiecare...

Strategii Concurențiale

INTRODUCERE Marketingul reprezinta „procesul managerial si social prin care indivizii si grupurile obtin ceea ce au nevoie prin crearea si...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Analiză diagnostic la SC Insula Mare a Brăilei

Termenul de analiza-diagnostic a fost preluat din medicina unde semnifica analiza simptomelor si determinarea cauzelor interne sau externe ale unor...

Elaborarea documentelor de sinteză contabilă - studiu de caz SC Illustratis SRL

INTRODUCERE „Contabilitatea este calitativ superioară socotitului pentru că ea corelează un ansamblu de calcule făcute şi ţinute după anumite...

Diagnosticarea profitabilității la societatea UM Timișoara SA

CAPITOLUL I NECESITATEA ANALIZEI DIAGNOSTIC CA BAZĂ A DECIZIEI MANAGERIALE 1.1 CONCEPTUL DE ANALIZĂ DIAGNOSTIC Creşterea gradului de...

Credit de Finanțare a Agentilor Economici

Societatea umană este în ansamblul său un mecanism social ce a avut şi are de rezolvat probleme de importanţă capitală, de a căror îndeplinire...

Diagnosticul profitabilității firmei - studiu de caz la SC Alprom SA

1.1 Conceptul de analiză diagnostic Creşterea gradului de complexitate a activităţii economice a întreprinderilor,în actualul context al pieţei,...

Analiza Economico-Financiara, Procedeu Metodologic Utilizat de Controlul Financiar

1. Necesitatea analizei economico-financiare ca metodă a cunoasterii În scopul cunoasterii fenomenelor si a legăturilor cauzale dintre acestea...

Investiții directe

1. ROLUL INVESTITIILOR IN RESTRUCTURAREA, MODERNIZAREA SI RETEHNOLOGIZAREA SOC COMERCIALE In mediul economic, pentru ca o societate comerciala sa...

Analiză economico-financiară

CAPITOLUL 1 BAZELE TEORETICO-METODOLOGICE ALE ANALIZEI ECONOMICO-FINANCIARE Analiza economico-financiara costituie un instrument operational...

Ai nevoie de altceva?