Relatia Cost-Profit. Metode si Tehnici ale Analizei Economice Financiare

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 78 în total
Cuvinte : 13281
Mărime: 139.09KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Oana Ciobanu

Cuprins

CAPITOLUL I

Consideratiuni generale privind COSTURILE

1.1 Constituirea si evolutia studiului costurilor

1.2. Definirea si tipologia costului

1.3. Continutul si structura generalã a cheltuielilor care formeazã costurile

1.4.1. Continutul si structura cheltuielilor specifice agentilor economici

1.4.2. Structura si continutul cheltuielilor pe destinatii economice si „pe articole de calculatie a costurilor

1.5 Contabilitatea cheltuielilor si veniturilor

CAPITOLUL II

Metode si tehnici ale analizei economice financiare

2.1 Generalitati

2.2 Metode ale analizei calitative

2.3 Metode de analizã cantitativã

A. Metoda substitutiilor în lant

B. Metoda balantierã

C. Metoda corelatiei

D. Metoda calcului matriceal

E. Cercetãrile operationale

2.4 Studiul factorilor care explicã rezultatele activitãtii economice

2.5 Problema minimizãrii costului. Raportul cost-profit

2.6 Pragul de rentabilitate

2.7 Pragul de rentabilitate

2.8 Metoda neliniarã

CAPITOLUL III

Modalitãti de analizã a costurilor de productie

3.1 Generalitãti

3.2 Analiza cheltuielilor aferente veniturilor întreprinderii

3.3 Analiza cheltuielilor de exploatare

3.4 Analiza cheltuielilor la 1000 lei cifrã de afaceri

3.5 Analiza cheltuielilor variabile

3.4.1 Analiza dinamicii si structurii cheltuielilor variabile

3.4.2 Analiza factorialã a cheltuielior variabile

3.6 Analiza cheltuielilor fixe

3.5.1 Analiza factorialã a cheltuielilor fixe

3.7 Modele de analizã a principalelor categorii de cheltuieli

3.8 Analiza cheltuielilor materiale

3.9 Analiza situatiei generale a cheltuielilor materiale

3.10 Modele de analizã factorialã a cheltuielilor materiale

Extras din document

CAPITOLUL Ι

Consideraţiuni generale

privind

COSTURILE

1.1 Constituirea şi evoluţia studiului costurilor

Problematica costurilor apare o datã cu introducerea contabilitãţii în partidã dublã, concretizatã la început, prin calculul economic comercial orientat predominant spre relaţiile interprinderii cu exteriorul. Treptat a apãrut şi s-a extins şi calculul economic al exploatãrii interne (sau al gestiunii interne). În aceastã etapã care a durat câteva secole (1675-1900), problematica costurilor a îmbrãcat forma calculaţiei costurilor de producţie efective, fiind integratã organic în contabilitate, atât teoretic cât şi practic şi având ca obiect numai înregistrarea curentã a cheltuielilor de producţie efective şi calcularea costurilor efective de producţie. În acelaşi timp analiza indicatorilor „cheltuieli de producţie” şi „costurile de producţie” aveau doar un caracter postoperativ şi istoric limitându-se doar la simpla constatare a mãrimii şi dinamicii acestor indicatori faţã de perioadele precedente.

În deceniile unu şi doi ale secolului XX apare tendinţa de fundamentare teoreticã a calculaţiei costurilor de producţie ca domeniu de studiu distinct, iar ca urmare a trecerii la programarea şi planificarea producţiei, s-a constituit şi calculaţia previzionalã (calculaţia standard, calculaţia normativã, calculaţia de plan) sau antecalculaţia costurilor de producţie care lãrgeşte sfera obiectivului de studiu al costurilor, marcând depãşirea graniţelor contabilitãţii, deci a indicatorilor efectivi.

Ulterior, strâns legat de antecalculaţia costurilor de producţie, se afirmã necesitatea şi posibilitatea de control şi analizã a acestor costuri, datoritã faptului cã, de acum, existã un etalon de comparaţie – „costul antecalculat ” – la care se raporta costul efectiv, pentru a se vedea comportamentul organismului economic (interprinderii) într-o perioadã de gestiune trecutã. În consecinţã, problematica sau obiectul de studiu al costurilor se îmbogãţeşte, respectiv se lãrgeşte, cuprinzând şi controlul şi analiza costurilor, dar numai cu caracter periodic.

Pe parcursul urmãtoarelor şapte decenii ale secolului XX, se nasc şi se dezvoltã cerinţe noi, cum ar fi cele care privesc trecerea la operativitatea controlului şi analizei costurilor de producţie, pãtrunzând în structurile lor interne. Astfel ia naştere ideea controlului şi analizei operative a cheltuielilor de producţie ca pãrţi componente ale costurilor de producţie, ceea ce contribuie la descoperirea şi mobilizarea unor rezerve importante de economisire a muncii vii şi materializate.

Aceasta se explicã prin faptul cã esenţa operativitãţii constã în aceea cã orice fenomen apãrut in cadrul interprinderii trebuie sã fie cunoscut imediat sau cât mai curând posibil, nu numai la sfârşitul perioadelor de gestiune, pentru a se putea interveni promt cu mãsuri de reglare a activitãţii. Prin aceastã componentã, studiul costurilor se îmbogãţeşte, cãpãtând finalitate în toatã complexitatea sa.

1.2. Definirea şi tipologia costului

Reproducerea şi desfacerea mãrfurilor pe piaţã, precum şi prestarea de servicii necesitã, întotdeauna, un anumit consum de muncã şi mijloace de producţie. Existenţa producţiei de mãrfuri şi acţiunea, pe aceastã bazã, a legilor obiective proprii economiei de piaţã, presupune examinarea acestor cheltuieli în forma bãneascã. Orice interprinzãtor, înainte de a demara o anumitã activitate productivã, recurge la un calcul, relativ simplu, strâns legat de cât va costa produsul sau serviciul pe care intenţioneazã sã-l ofere cumpãrãtorilor. Rezultatul acestui calcul îl reprezintã costul de producţie.

Datoritã complexelor şi variatelor aspecte pe care le reflectã, costul de producţie ocupã un rol deosebit de important în sistemul categorial al economiei politice, putând fi privit, în acelaşi timp, ca unul dintre cei mai sintetici indicatori ai activitãţii economice. Fiind expresia bãneascã a factorilor de producţie consumaţi cu prilejul producerii şi desfacerii unor bunuri materiale şi servicii, acest indicator reflectã, prin structura, mãrimea şi evoluţia sa, gradul de eficienţã a activitãţii unei firme. Din acest punct de vedere, costul de producţie reprezintã una din formele de manifestare a eficienţei economice, care este indiscutabil legatã de mişcarea valorii şi preţurilor.

Mijloacele de muncã, obiectele muncii şi munca omului, într-un cuvânt principalii factori de producţie, participã în mod diferit la formarea valorii noului produs. Astfel, valoarea obiectelor muncii, sub acţiunea mijloacelor de muncã mânuite de forţa de muncã, este în întregime transferatã, intr-un singur ciclu de producţie, în valoarea noului produs. Mijloacelor de muncã in schimb, li se transferã valoarea treptat în decursul mai multor cicluri de producţie, pe mãsurã ce se uzeazã fizic şi moral. Totodatã, în procesul creãrii bunurilor materiale, apar o serie de cheltuieli legate de utilizarea productivã a forţei de muncã, reprezentate în principal prin salarii.

Preview document

Relatia Cost-Profit. Metode si Tehnici ale Analizei Economice Financiare - Pagina 1
Relatia Cost-Profit. Metode si Tehnici ale Analizei Economice Financiare - Pagina 2
Relatia Cost-Profit. Metode si Tehnici ale Analizei Economice Financiare - Pagina 3
Relatia Cost-Profit. Metode si Tehnici ale Analizei Economice Financiare - Pagina 4
Relatia Cost-Profit. Metode si Tehnici ale Analizei Economice Financiare - Pagina 5
Relatia Cost-Profit. Metode si Tehnici ale Analizei Economice Financiare - Pagina 6
Relatia Cost-Profit. Metode si Tehnici ale Analizei Economice Financiare - Pagina 7
Relatia Cost-Profit. Metode si Tehnici ale Analizei Economice Financiare - Pagina 8
Relatia Cost-Profit. Metode si Tehnici ale Analizei Economice Financiare - Pagina 9
Relatia Cost-Profit. Metode si Tehnici ale Analizei Economice Financiare - Pagina 10
Relatia Cost-Profit. Metode si Tehnici ale Analizei Economice Financiare - Pagina 11
Relatia Cost-Profit. Metode si Tehnici ale Analizei Economice Financiare - Pagina 12
Relatia Cost-Profit. Metode si Tehnici ale Analizei Economice Financiare - Pagina 13
Relatia Cost-Profit. Metode si Tehnici ale Analizei Economice Financiare - Pagina 14
Relatia Cost-Profit. Metode si Tehnici ale Analizei Economice Financiare - Pagina 15
Relatia Cost-Profit. Metode si Tehnici ale Analizei Economice Financiare - Pagina 16
Relatia Cost-Profit. Metode si Tehnici ale Analizei Economice Financiare - Pagina 17
Relatia Cost-Profit. Metode si Tehnici ale Analizei Economice Financiare - Pagina 18
Relatia Cost-Profit. Metode si Tehnici ale Analizei Economice Financiare - Pagina 19
Relatia Cost-Profit. Metode si Tehnici ale Analizei Economice Financiare - Pagina 20
Relatia Cost-Profit. Metode si Tehnici ale Analizei Economice Financiare - Pagina 21
Relatia Cost-Profit. Metode si Tehnici ale Analizei Economice Financiare - Pagina 22
Relatia Cost-Profit. Metode si Tehnici ale Analizei Economice Financiare - Pagina 23
Relatia Cost-Profit. Metode si Tehnici ale Analizei Economice Financiare - Pagina 24
Relatia Cost-Profit. Metode si Tehnici ale Analizei Economice Financiare - Pagina 25
Relatia Cost-Profit. Metode si Tehnici ale Analizei Economice Financiare - Pagina 26
Relatia Cost-Profit. Metode si Tehnici ale Analizei Economice Financiare - Pagina 27
Relatia Cost-Profit. Metode si Tehnici ale Analizei Economice Financiare - Pagina 28
Relatia Cost-Profit. Metode si Tehnici ale Analizei Economice Financiare - Pagina 29
Relatia Cost-Profit. Metode si Tehnici ale Analizei Economice Financiare - Pagina 30
Relatia Cost-Profit. Metode si Tehnici ale Analizei Economice Financiare - Pagina 31
Relatia Cost-Profit. Metode si Tehnici ale Analizei Economice Financiare - Pagina 32
Relatia Cost-Profit. Metode si Tehnici ale Analizei Economice Financiare - Pagina 33
Relatia Cost-Profit. Metode si Tehnici ale Analizei Economice Financiare - Pagina 34
Relatia Cost-Profit. Metode si Tehnici ale Analizei Economice Financiare - Pagina 35
Relatia Cost-Profit. Metode si Tehnici ale Analizei Economice Financiare - Pagina 36
Relatia Cost-Profit. Metode si Tehnici ale Analizei Economice Financiare - Pagina 37
Relatia Cost-Profit. Metode si Tehnici ale Analizei Economice Financiare - Pagina 38
Relatia Cost-Profit. Metode si Tehnici ale Analizei Economice Financiare - Pagina 39
Relatia Cost-Profit. Metode si Tehnici ale Analizei Economice Financiare - Pagina 40
Relatia Cost-Profit. Metode si Tehnici ale Analizei Economice Financiare - Pagina 41
Relatia Cost-Profit. Metode si Tehnici ale Analizei Economice Financiare - Pagina 42
Relatia Cost-Profit. Metode si Tehnici ale Analizei Economice Financiare - Pagina 43
Relatia Cost-Profit. Metode si Tehnici ale Analizei Economice Financiare - Pagina 44
Relatia Cost-Profit. Metode si Tehnici ale Analizei Economice Financiare - Pagina 45
Relatia Cost-Profit. Metode si Tehnici ale Analizei Economice Financiare - Pagina 46
Relatia Cost-Profit. Metode si Tehnici ale Analizei Economice Financiare - Pagina 47
Relatia Cost-Profit. Metode si Tehnici ale Analizei Economice Financiare - Pagina 48
Relatia Cost-Profit. Metode si Tehnici ale Analizei Economice Financiare - Pagina 49
Relatia Cost-Profit. Metode si Tehnici ale Analizei Economice Financiare - Pagina 50
Relatia Cost-Profit. Metode si Tehnici ale Analizei Economice Financiare - Pagina 51
Relatia Cost-Profit. Metode si Tehnici ale Analizei Economice Financiare - Pagina 52
Relatia Cost-Profit. Metode si Tehnici ale Analizei Economice Financiare - Pagina 53
Relatia Cost-Profit. Metode si Tehnici ale Analizei Economice Financiare - Pagina 54
Relatia Cost-Profit. Metode si Tehnici ale Analizei Economice Financiare - Pagina 55
Relatia Cost-Profit. Metode si Tehnici ale Analizei Economice Financiare - Pagina 56
Relatia Cost-Profit. Metode si Tehnici ale Analizei Economice Financiare - Pagina 57
Relatia Cost-Profit. Metode si Tehnici ale Analizei Economice Financiare - Pagina 58
Relatia Cost-Profit. Metode si Tehnici ale Analizei Economice Financiare - Pagina 59
Relatia Cost-Profit. Metode si Tehnici ale Analizei Economice Financiare - Pagina 60
Relatia Cost-Profit. Metode si Tehnici ale Analizei Economice Financiare - Pagina 61
Relatia Cost-Profit. Metode si Tehnici ale Analizei Economice Financiare - Pagina 62
Relatia Cost-Profit. Metode si Tehnici ale Analizei Economice Financiare - Pagina 63
Relatia Cost-Profit. Metode si Tehnici ale Analizei Economice Financiare - Pagina 64
Relatia Cost-Profit. Metode si Tehnici ale Analizei Economice Financiare - Pagina 65
Relatia Cost-Profit. Metode si Tehnici ale Analizei Economice Financiare - Pagina 66
Relatia Cost-Profit. Metode si Tehnici ale Analizei Economice Financiare - Pagina 67
Relatia Cost-Profit. Metode si Tehnici ale Analizei Economice Financiare - Pagina 68
Relatia Cost-Profit. Metode si Tehnici ale Analizei Economice Financiare - Pagina 69
Relatia Cost-Profit. Metode si Tehnici ale Analizei Economice Financiare - Pagina 70
Relatia Cost-Profit. Metode si Tehnici ale Analizei Economice Financiare - Pagina 71
Relatia Cost-Profit. Metode si Tehnici ale Analizei Economice Financiare - Pagina 72
Relatia Cost-Profit. Metode si Tehnici ale Analizei Economice Financiare - Pagina 73
Relatia Cost-Profit. Metode si Tehnici ale Analizei Economice Financiare - Pagina 74
Relatia Cost-Profit. Metode si Tehnici ale Analizei Economice Financiare - Pagina 75
Relatia Cost-Profit. Metode si Tehnici ale Analizei Economice Financiare - Pagina 76
Relatia Cost-Profit. Metode si Tehnici ale Analizei Economice Financiare - Pagina 77
Relatia Cost-Profit. Metode si Tehnici ale Analizei Economice Financiare - Pagina 78

Conținut arhivă zip

  • Cuprins.doc
  • Relatia Cost-Profit. Metode si Tehnici ale Analizei Economice Financiare.doc

Alții au mai descărcat și

Relatia Resurse Umane - Logistica

1. IMPORTANTA RESURSELOR UMANE IN ORGANIZATII Managementul modern pune in centrul preocupărilor sale omul, ca principal factor al succesului...

Finantarea Activitatii Economice si Costurile de Capital

CAPITOLUL I GENERALITATI PRIVIND FINANTAREA UNEI SOCIETATI 1.1 Consideratii generale Finantarea reprezinta procesul de asigurare a unor fonduri...

Cresterea Valorii Adaugate in Baza Perfectionarii Managementului Operational, in Baza Materialelor Industriei de Confectii din Republica Moldova

INTRODUCERE Actualitatea temei. Industria de confecţii este una dintre ramurile importante ale economiei naţionale cu ponderea în PIB de 1%, în...

Inteprinderea în Mediu Competitiv

Capitolul I Prezentarea generala a firmei I.1. Scurt istoric Tip inteprindere: societate comerciala Fondata in 1996 sub denumirea de SC Eka...

Negocierea in Afaceri - Strategii si Modalitati Comunicative Eficiente

INTRODUCERE Clipă de clipă, ceas de ceas, fiecare dintre noi are o dorinţă, un interes sau măcar un punct de vedere numai “al său”. Fiecare...

Strategii Concurențiale

INTRODUCERE Marketingul reprezinta „procesul managerial si social prin care indivizii si grupurile obtin ceea ce au nevoie prin crearea si...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Analiza Diagnostic la S.C. Insula Mare A Brailei

Termenul de analiza-diagnostic a fost preluat din medicina unde semnifica analiza simptomelor si determinarea cauzelor interne sau externe ale unor...

Elaborarea Documentelor de Sinteza Contabila - Studiu de Caz SC Illustratis SRL

INTRODUCERE „Contabilitatea este calitativ superioară socotitului pentru că ea corelează un ansamblu de calcule făcute şi ţinute după anumite...

Diagnosticarea profitabilității la societatea UM Timișoara SA

CAPITOLUL I NECESITATEA ANALIZEI DIAGNOSTIC CA BAZĂ A DECIZIEI MANAGERIALE 1.1 CONCEPTUL DE ANALIZĂ DIAGNOSTIC Creşterea gradului de...

Credit de Finanțare a Agentilor Economici

Societatea umană este în ansamblul său un mecanism social ce a avut şi are de rezolvat probleme de importanţă capitală, de a căror îndeplinire...

Diagnosticul Profitabilitatii Firmei - Studiu de Caz la SC Alprom SA

1.1 Conceptul de analiză diagnostic Creşterea gradului de complexitate a activităţii economice a întreprinderilor,în actualul context al pieţei,...

Analiza Economico-Financiara, Procedeu Metodologic Utilizat de Controlul Financiar

1. Necesitatea analizei economico-financiare ca metodă a cunoasterii În scopul cunoasterii fenomenelor si a legăturilor cauzale dintre acestea...

Investiții directe

1. ROLUL INVESTITIILOR IN RESTRUCTURAREA, MODERNIZAREA SI RETEHNOLOGIZAREA SOC COMERCIALE In mediul economic, pentru ca o societate comerciala sa...

Analiza Economico-Financiara

CAPITOLUL 1 BAZELE TEORETICO-METODOLOGICE ALE ANALIZEI ECONOMICO-FINANCIARE Analiza economico-financiara costituie un instrument operational...

Ai nevoie de altceva?