Relatia dintre Masa Monetara si PIB

Imagine preview
(7/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Relatia dintre Masa Monetara si PIB.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 8 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Ciprian Necula

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Economie

Cuprins

I. Masa Monetara
1. Definirea masei monetare
2. Indicatori de structurare a masei monetare
3. Masa monetara în România
II. Produsul Intern Brut
1. Definitie
2. Metode de calcul
III. Relatia dintre Masa Monetara si Produsul Intern Brut
1.Trecerea de la economia reala la cea monetara
2. Viteza de circulatie a monedei
3. Gradul de monetizare al economiei

Extras din document

RELATIA DINTRE MASA MONETARA SI PIB

I. Masa monetara

1. Definirea masei monetare

- reprezinta un indicator care desemneaza totalitatea mijloacelor banesti existente în economia unei tari la un moment dat, sau ca medie pe o anumita perioada;

- este un indicator statistic, care se cuantifica pe baza bilantului centralizat al întregului sistem bancar dintr-o tara, dupa deducerea operatiilor duble dintre banci.

Detinatorii de moneda apartin atât sectorului bancar, cât si celui nebancar. Sectorul bancar al economiei este reprezentat de bancile comerciale care detin rezerve în moneda bancii centrale (bilete si depozite în cont curent), iar sectorul nebancar al economiei este constituit din agentii economici si populatie, care detin bancnote, moneda metalica si depozite în conturile curente la bancile comerciale.

2. Indicatori de structurare a masei monetare

Din punct de vedere statistic, pentru masurarea masei monetare se recurge la structurarea acesteia, ceea ce permite calcularea indicatorilor si a agregatelor monetare.

Delimitarea componentelor masei monetare din circulatie se realizeaza dupa urmatoarele criterii, utilizate în statistica monetara internationala:

A. Din punct de vedere al sferei, masa monetara poate fi analizata ca moneda scripturala (bani de cont) si numerar. Aceste sume apar ca solduri în conturile bancare sau asupra populatiei, sau ca numerar în casieriile agentilor economici si ale institutiilor.

B. Din punct de vedere al detinatorilor, se disting:

- mijloace banesti (monede) ce apartin sectorului public;

- mijloace banesti ale sectorului privat.

C. Din punct de vedere al rotatiei si al importantei, se disting:

- mijloace banesti cu circulatie curenta;

- mijloace banesti economisite;

- alte mijloace banesti.

D. Din punct de vedere al lichiditatii se disting:

- lichiditati primare

- lichiditati secundare

- lichiditati tertiare

Criteriul lichiditatii este facultativ, în sensul ca nu îl folosesc toate tarile.1

Masurarea masei monetare se poate realiza prin urmatoarele doua modalitati:

1) prin însumarea cantitatilor de moneda care figureaza în activul participantilor din economie: Mm = 1A + 2A + 3A + 4A

2) prin însumarea datoriilor care figureaza în pasivul bilantului bancilor comerciale si în pasivul Bancii Centrale: Mm = 1P + 2P + 3P + 4P 2

1 Nicolae Dardac, Teodora Vâscu  Moneda- Credit 1, Editura ASE,2003,pag 19,20

2 Silviu Cerna  Sistemul monetar si politica monetara , Editura Enciclopedica, 1996, pag.18

La modul general, se poate aprecia ca:

- agregatul M1 regrupeaza toate mijloacele de plata efective si depunerile în conturi curente, deci toate mijloacele banesti cu circulatie curenta;

- agregatul M2 este mai cuprinzator si include în afara de M1 ansamblul plasamentelor la termen în vederea economisirii, posibil a fi transformate în lichiditati, într-un anumit interval de timp;

- agregatul M3 include pe lânga M2 active cu diferite grade de lichiditate, în structura carora se afla certificatele de depozite, bonurile de casa.

- Daca se utilizeaza criteriul lichiditatii, se poate construi agregatul L, care înglobeaza toate celelalte componente precedente, la care se adauga titlurile pe termen mediu si lung, care pot fi transformate mai lent în lichiditati.

Indiferent de numarul agregatelor utilizate, componenta M1 a masei monetare este cea mai activa, în sensul ca intermediaza cel mai mare numar de acte de vânzare-cumparare din economie.

3. Masa monetara în România

În cazul României, analiza masei monetare este realizata prin utilizarea urmatoarelor agregate:

- masa monetara în sensul larg (M2)

- masa monetara în sensul restrâns (M1) care cuprinde:

- numerar în afara sistemului bancar

- disponibilitati la vedere

- cvasi-bani în structura carora se includ:

- economiile populatiei

- depozitele în lei

- depozitele în valuta

Tot pentru analiza masei monetare se determina si indicatorul baza monetara M0, calculate ca medie zilnica si la sfârsitul perioadei, în structura caruia sunt incluse urmatoarele elemente:

o numerar în casieriile bancilor;

o numerar în afara sistemului bancar;

o disponibilitati ale bancilor la BNR.

Baza monetara prezinta importanta, intrucât permite determinarea multiplicatorului monetar, care semnifica variatia masei monetare atunci când se produce cresterea cu o unitate a bazei monetare.

Relatia de calcul este mm=masa monetara/baza monetara = M2/BM.3

Fisiere in arhiva (1):

  • Relatia dintre Masa Monetara si PIB.doc