Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 7 fișiere: doc
Pagini : 79 în total
Cuvinte : 54976
Mărime: 205.42KB (arhivat)
Cost: 10 puncte

Cuprins

C u p r i n s

Cuvânt înainte 1

Capitolul 1

RELAŢIA ÎNTRE FINANŢELE PUBLICE ŞI FINANŢELE PRIVATE 3

1.1 Conţinutul şi rolul finanţelor publice şi private în cadrul economiei de piaţă 3

1.1.1 Finanţele publice 3

1.1.2 Finanţele private 11

1.2 Modul de organizare a acţiuni agentului economic: societate comercială şi

regii autonome; Domenii de activitate ale regiilor autonome şi societăţii comerciale 13

1.3 Finanţele întreprinderii şi rolul lor în constituirea fondului financiar;

Locul şi rolul finanţelor întreprinderilor publice în condiţiile economiei de piaţă 15

1.4 Mecanisme, fluxuri şi cicluri financiare ale întreprinderilor publice 20

Capitolul 2

RELAŢII FINANCIARE ÎNTRE ÎNTREPRINDERILE PUBLICE ŞI

FONDURILE FINANCIARE ALE STATULUI 25

2.1 Impozitele – prelevări obligaţiuni percepute la dispoziţia fondurilor financiare;

clasificarea şi rolul lor 25

2.1.1 Elementele impozitului 28

2.1.1 Elementele impozitului 30

2.2 Contribuţii pentru asigurarea fondului asigurări sociale 64

Capitolul 3

CHELTUIELILE STATULUI PENTRU ÎNTREPRINDERI PUBLICE 71

3.1 Forme ale cheltuielilor publice către întreprinderile de stat: subvenţii şi investiţii 71

3.1.1 Forme ale cheltuielilor publice 71

3.1.2 Subvenţii şi investiţii 78

3.2 Domenii ale activităţi economice beneficiare de resurse bugetare 85

3.2.1 Domenii ale activităţi economice beneficiare de resurse bugetare

industrie, agricultură, transport, cercetare-dezvoltare, mediu 88

3.3 Resurse din fonduri speciale pentru întreprinderi publice 105

Extras din document

1.1 Conţinutul şi rolul finanţelor publice şi private în cadrul economiei de piaţă

1.1.1 Finanţele publice

Repartizarea unei importante părţi din produsul intern brut, prin intermediul finanţelor publice, generează anumite efecte utile pentru întreaga societate, pentru unele grupuri sociale sau pentru anumite persoane luate în mod individual. Prin transferul de putere de cumpărare de la persoanele fizice şi juridice la fondurile publice şi de la acestea către diverşi beneficiari are loc o modificare a raporturilor sociale, care influenţează procesul reproducţiei sociale, potenţialul economic al întreprinderilor, veniturile şi averea cetăţenilor, nivelul de trai al populaţiei, calitatea vieţii în general. Cu alte cuvinte, intervenţia statului în economie, cu ajutorul finanţelor, nu are un caracter neutru, ci ea îndeplineşte un rol activ.

Redistribuirea mijlocită de finanţe are un impact favorabil asupra economiei numai în măsura în care acţiunile publice se fac cu luarea în considerare a priorităţilor din fiecare etapă istoriceşte determinată, asigură efecte economice, sociale sau de altă natură corespunzător efortului financiar cerut de realizarea lor, îmbină armonios avantajele imediate cu cele de perspectivă.

Efectele utile ale acţiunilor sociale, economice şi de altă natură, finanţate din fondurile publice, nu sunt direct proporţionale cu efortul reclamat de acesta. Ceva mai mult, greşelile comise de autorităţile publice, însărcinate să stabilească priorităţile şi opţiunile în satisfacerea nevoilor sociale, pot provoca efecte adverse: în loc ca fluxurile financiare dirijate de la fondurile publice să favorizeze progresul social-economic, se poate ca ele să ducă la limitarea acestuia, din cauza orientării lor spre acţiuni ineficiente sau neconforme cu nevoile reale ale ţării, în perioada considerată.

Deoarece în economia de piaţă nu există o concurenţă perfectă, nici în deciziile luate de agenţii economici, în calitate de producători autonomi, nu asigură dimensiuni existente între interesele participanţilor şi dimensionarea corectă a producţiei de bunuri private (oferta) în raport cu necesarul pentru consum (cererea) de asemenea produse. Abaterile în plus sau în minus ale ofertei faţă de cerere influenţează, evident, şi nivelul preţului şi implicit rata rentabilităţii.

Deciziile luate de autorităţile publice cu privire la volumul şi la structura unităţilor oferite membrilor societăţii şi agenţilor economici nici ele nu sunt ireproşabile. Acest lucru se explică prin necunoaşterea dimensiunii reale a nevoilor sociale şi a stringenţei acestora, ca şi prin contradicţiile existente între interesele participanţilor la formarea fondurilor publice, de a ceda o parte cât mai mică din puterea lor de cumpărare, şi cele ale beneficiarilor acestor fonduri, de a primi prestaţii în natură ( utilităţi publice) sau transferuri în bani în cuantum cât mai mare. De aceea, perfecţionarea deciziilor financiare( sau cu efecte financiare) ale autorităţilor publice constituie o preocupare de cea mai mare actualitate şi importanţă în toate ţările.

Preview document

Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 1
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 2
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 3
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 4
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 5
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 6
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 7
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 8
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 9
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 10
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 11
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 12
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 13
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 14
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 15
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 16
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 17
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 18
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 19
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 20
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 21
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 22
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 23
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 24
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 25
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 26
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 27
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 28
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 29
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 30
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 31
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 32
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 33
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 34
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 35
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 36
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 37
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 38
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 39
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 40
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 41
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 42
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 43
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 44
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 45
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 46
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 47
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 48
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 49
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 50
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 51
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 52
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 53
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 54
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 55
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 56
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 57
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 58
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 59
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 60
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 61
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 62
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 63
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 64
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 65
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 66
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 67
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 68
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 69
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 70
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 71
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 72
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 73
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 74
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 75
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 76
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 77
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 78
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 79
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 80
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 81
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 82
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 83
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 84
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 85
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 86
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 87
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 88
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 89
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 90
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 91
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 92
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 93
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 94
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 95
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 96
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 97
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 98
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 99
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 100
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 101
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 102
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 103
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 104
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 105
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 106
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 107
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 108
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 109
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 110
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 111
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 112
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 113
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 114
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 115
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 116
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 117
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 118
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 119
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 120
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 121
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 122
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 123
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 124
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 125
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 126
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 127
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 128
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 129
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 130
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 131
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 132
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 133
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 134
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 135
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 136
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 137
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 138
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 139
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 140
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 141
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 142
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 143
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 144
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 145
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 146
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 147
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 148
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 149
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 150
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 151
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 152
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 153
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 154
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 155
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 156
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 157
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 158
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 159
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 160
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 161
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 162
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 163
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 164
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 165
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 166
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 167
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 168
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 169
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 170
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 171
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 172
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 173
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 174
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 175
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 176
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 177
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 178
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 179
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 180
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 181
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 182
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 183
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 184
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 185
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 186
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 187
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 188
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 189
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 190
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 191
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 192
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 193
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 194
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 195
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 196
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 197
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 198
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 199
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 200
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 201
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 202
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 203
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 204
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 205
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 206
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 207
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 208
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 209
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 210
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 211
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 212
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 213
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 214
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 215
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 216
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 217
Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private - Pagina 218

Conținut arhivă zip

 • Relatia intre Finantele Publice si Finantele Private
  • Bibliografie.DOC
  • Capitolul 1.doc
  • Capitolul 2.doc
  • Capitolul 3.doc
  • CUPRINS.DOC
  • Cuv inainte.doc
  • Finante publice.DOC

Alții au mai descărcat și

Etică și responsabilitate socială la SC Coca-Cola HBC România SRL

1.Elemente de caracterizare ale S.C Coca-Cola HBC România S.R.L. 1.1.Date de identificare Data înființării: 1991 Adresa: Sos. BUCUREȘTI-PLOIEȘTI...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Management fiscal și deductibilitate fiscală

Trecerea la economia de piaţă a adus importante reforme în viaţa economică dintre care o importanţă deosebită a avut-o privatizarea, proces în care...

Sfera de Cuprindere a Finanțelor și Raporturile dintre Finanțele Private și Cele Publice

Capitolul 1: Conținutul economic al finanțelor și sfera de cuprindere a acestora 1.1 Conținutul economic al finanțelor și trăsăturile definitorii...

Plan Strategic de Dezvoltare al Municipiului Petroșani

1. Prezentarea Municipiului Petroşani 1.1. Aşezare geografică şi populaţie Municipiul Petroşani este cel mai important oraş al bazinului...

Finanțe publice

1. Definirea şi evoluţia finanţelor publice. In procesul procurari si repartizarii resurselor de care are nevoie statul pt realizarea functiilor...

Finanțe publice

1) Conţinutul economic al finanţelor publice Activitatea unei societati se formeaza ca un complex de actiuni si relatii pe care le promoveaza...

Sinteză finanțe și buget

TEMA1 ASPECTE TEORETICE PRIVIND FINANŢELE PUBLICE CONCEPTE CHEIE o definirea conceptului de finanţe o abordarea clasică versus abordarea...

Finanțe

Capitolul I Locul şi conţinutul ştiinţei finanţelor în clasa ştiinţelor economice 1. Conţinutul finanţelor şi structura lor 2. Raportul între...

Obiectul, Continutul si Functiile Finantelor Publice

OBIECTUL FINANTELOR PUBLICE In vorbirea curenta ca si in literatura de specialitate, se folosesc mai multe expresii din familia cuvantului...

Ai nevoie de altceva?